Inloggen
ALEXANDER - ID 12101

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1815-06-07 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1810
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Hinrich Bosse, Burg, Germany
Delivery Date: 1810-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 197.00 lasts
Gross Tonnage 2: 394.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 96.00 feet, Prussian Registered
Beam: 30.00 feet, Prussian Registered
Depth: 16.00 feet, Prussian Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1815
Datum agenda: 1815-06-07
Register nr: 18150169
Scheepsnaam: ALEXANDER
Type: Pink
Lasten: 201
Gebouwd in binnen- of buitenland: Buitenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Tronchet Kramp, J.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Klopper, Christian
Opmerkingen: Eerste zeebrief
boekhouder en mede-reder

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1810-00-00 ALEXANDER
Manager:
Eigenaar: Hermann Hagedorn & Sohn, Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany

Date/Name Ship 1815-06-07 ALEXANDER
Manager: J. Tronchet Kramp en J. Schimmel, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

J. Tronchet Kramp, Amsterdam (boekhouder en 5/8e part)
en J. Schimmel Jr., Weesp (3/8e part)

Ship Events Data


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1815
Kapitein: Klopper, Christian
Overige informatie: 1815-06-07

Datum vanaf: 1816
Kapitein: Busch, Jochim Heinrich
Overige informatie: 1816-08-31

Datum vanaf: 1817
Kapitein: Martens, Broder Johannes
Overige informatie: 1817-11-24

Datum vanaf: 1820
Kapitein: Marcussen, Marcus
Overige informatie: 1820-04-27

Datum vanaf: 1833
Kapitein: Marcussen, Marcus
Overige informatie: Op 20-03-1833 wordt de Nederlandsche zeebrief ingeruild voor een Bremer zeebrief. Het schip wordt niet meer onder Nederlandse vlag teruggebracht

Akten

ARCHIEF Gemeente Amsterdam
archiefnummer 5074/1419-1820-26

BIJLBRIEF schip ALEXANDER

plaats en datum acte Bremen, 3 juni 1815

soort schip Bark

gevoerd door kapt.

Bouwwerf/verkoper Hermann Hagedorn & Sohn, Bremen

eigenaar/aankoper J. Tronchet Kramp (5/8e part) en Jan Krimmel, 3/8e part), beiden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen

tuigage en aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats en nummer van registratie

datum van registratie eerst op 25 april 1820 te Amsterdam geregistreerd

notaris J.D. Niemann, Bremen

prijs (bij aan-/verkoop)

bijzonderheden
researcher/datum research ML-201205

Naam ALEXANDER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1815
Toegang 5074
Inventaris 1419

ARCHIEF Gemeente Amsterdam archiefnummer 5181/7150-1815-30

DVD 6 – IV – 116-118

ACTE AAN-/VERKOOP
Naam schip ALEXANDER

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Bremen, 3 juni 1815

soort schip bark

Bouwwerf/verkoper Conrad Hagedorn, koopman, van de firma Hermann Hagedorn & Sohn, Bremen

Gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper J. Pronchet Kramp (5/8e part) en Jan Schimmel Jr. (3/8e part), beiden te Amsterdam

te voeren door kapt.

groot volgens meetbrief in tonnen circa 200 Bremer lasten

tuigage en aantal dekken twee dekken

afmetingen lang op de kiel 96 voet, breed boven de borghouten 30 voet, diep in het onderste of benedenruim van de buikdenningen tot onder de laagste onderdekbalk lijnrecht 10 voet 6 duim, diep tussendeks van het onderste dek tot de laagste opperdekbalk aan boord lijnrecht 5 voet, 6 duim, Bremer maat

kiellegging

tewaterlating 1810 gebouwd te Burg bij Bremen door scheepsbouwmeester Hinrich Bosse

plaats en datum van registratie

nummer van registratie

notaris J.D. Niemann, notaris in de vrije Hansestad Bremen

prijs (bij aan-/verkoop) NLG. 15.000,-

bijzonderheden: translaat, dd. Amsterdam, 6 juni 1815,uit het Hoogduits
Bijgevoegd rederijceduul in dato Amsterdam 6 juni 1815 ter verkrijging zeebrief voor het schip ALEXANDER, eigenaren Johannes Tronchet Kramp (5/8e part) en Jan Schimmel Jr. (3/8e part)

researcher/datum research ML/150707

Naam ALEXANDER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1815
Toegang 5181
Inventaris 7150

ARCHIEF Gemeente-Archief Amsterdam archiefnummer Ams.5181-7154-1817-132
DVD 6 – VIII – 134,135
__________________________________________________
Eigendomsbewijs
Naam schip: ALEXANDER

Plaats en datum acte eigendomsverklaring, Amsterdam, 26 november 1817

Soort schip niet vermeld (zie aantekening: pink)

Eigenaar: als enige persoon tekent: J. Tronchet Kramp

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en datum van registratie

Nummer van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: bij de acte bevindt zich een notitie, luidende: “132. ’t Translaat der laatste koopbrief van ’t pinkschip ALEXANDER is te vinden de documenten van 1815 ter verkrijging van zeebrieven onder no. 30.”
Researcher/datum research ML/120907

Naam ALEXANDER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1817
Toegang 5181
Inventaris 7154

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1414.1820.26

foto IV– 015, 016
CEDULE

Naam schip ALEXANDER

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 8 april 1820

type schip pink

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt. gevoerd geweest door Broder Johannes Martens

eigenaar/koper J. Tronchet Kramp, Amsterdam (boekhouder en 5/8e part) en J. Schimmel Jr., Weesp (3/8e part)

te voeren door kapt. Marcus Marcussen

grootte in tonnen 197 lasten of 394 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Bremen

plaats / datum registratie Amsterdam, 8 april 1820

nummer registratie deel 3, folio 34, recto, vak 3

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838. De cedule is in de kantlijn genummerd 17523.

researcher/datum research: ML / 301114

Naam ALEXANDER
Archiefinstelling Gemeentearchief Amsterdam
Jaar 1820
Toegang 5074
Inventaris 1414

Bronnen


Jaar: 1810
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5181/7150-1815-30
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer 5074/1419-1820-26
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer Ams.5081-7154-1817-132
Gemeente archief Amsterdam archiefnummer Ams 5074.1414.1820.26
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
BC = Bataviasche Courant
JC = Javasche Courant
LCO = Leydsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant