Inloggen
Gezagvoerder

Ouman, Coenraad

Naam: Ouman, Coenraad
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ANNA DIGNA 1855 Fregat Sailing Vessel 14949 Bekijk schip
AFRIKA 1841 Bark Sailing Vessel 8547 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Coenraad Ouman werd geboren te Embden op 14 oktober 1816.

Hij huwde met Grietje Bruno Dirksen, geboren te Terschelling op 11 september 1821 als dochter van Bruno Jan Dirksen en Aaltje Schultz. Het echtpaar had twee kinderen: zoon in 1850 en dochter in 1860.

Coenraad overleed in 1866.003

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Ouman (adres: Oude Teertuinen) werd met vlagnummer 707 effectief lid van Zeemanshoop per 26 november 1844 op voordracht van J.J.van Eusom. Zijn schip was de “Afrika”. Toegevoegd is “overleden”002. Ten tijde van de inschrijving waren Ouman en zijn vrouw 28 resp. 30 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 19/26 november 1844 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Coenraad Ouman, oud 28 jaar, voerend de bark “Afrika”, wonend in de Oude Teertuinen te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.J.van Euson.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 07 november 1854003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 06 december 1866 vraagt de wed. kapitein C.Ouman geb. Derksen om de reglementaire uitkering welke in de vergadering van 27 december 1866 wordt toegekend ingaand 01 november 1866 voor en 1 kind.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 15 januari 1867 staat vermeld dat aan de wed. C.Ouman geb. Dirksen per 01 november 1866 een uitkering in de 1e klasse is toegekend voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       707                        1844-1853                 bark                  Afrika                                                    J.Boelen & Co

       335                        1854-1865                 fregat               Anna Digna                                           Blaauw & Co

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

C.Ouman                     Anna Digna                                          08 augustus 1860                                 20 april 1862

                                      Anna Digna                                          13 juni 1862                                         28 maart 1863

                                      Anna Digna                                          12 juni 1863                                         02 april 1864

                                      Anna Digna                                          08 juli 1864                                          16 maart 1865

                                      Anna Digna                                          05 augustus 1865                                 15 mei 1866

 

Bouman025 vermeldt C.Ouman als gezagvoerder gedurende:

*    1845 t/m 1854 op de bark “Afrika”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam;

*    1856 t/m 1867 op het fregat “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

C.Ouman vertrok  per 23 juni 1862 vanuit Nieuwediep met de “Anna Digna” en een detachement van 5 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op08 oktober 1862 na een reis van 107 dagen.

Op 05 augustus 1865 vertrok hij van Nieuwediep met de “Anna Digna” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 08 november 1865 na een reis van 95 dagen.

Op 05 augustus 1865 vertrok hij van Nieuwediep op de “Anna Digna” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 08 november 1865 na een reis van 95 dagen065.

 

Dutch barque “Afrika”, arrived at Albany on 17 September 1853, having left Hartlepool, England on 21 May 1853. Master = C. Ouman. Tonnage = 352. Crew = 14. Cargo = 450 tons of coals. Sailed from Albany on 20 November 1853 for “India” (The master stated in the Boarding Report upon arrival that was bound for “Moulmain” [Burma] when he departed). 105