Inloggen
ANNA DIGNA - ID 14949


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1855-11-14 / 1872-10-04 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1855
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Ary Pot, Bolnes, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1854-09-23
Launch Date: 1855-08-09
Delivery Date: 1855-00-08
Technical Data

Gross Tonnage: 498.00 lasts
Gross Tonnage 2: 942.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 47.80 Meters Registered
Beam: 8.18 Meters Registered
Depth: 5.42 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1855
Datum agenda: 1855-11-14
Register nr: 18550953
Scheepsnaam: ANNA DIGNA
Type: Fregat
Lasten: 498
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ouman, C.
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Ouman, C
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1855-10-08 ANNA DIGNA
Manager: Firma Blaauw & Co. (Q. Blaauw), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Bijlage bij cedule 55 van november 1855, fregat ANNA DIGNA
Eigenaren:

Firma Blaauw & Co., Amsterdam (boekhouders en 4/72e part)
Firma de Vries & Co., Amsterdam (4/72e part)
Graaf R.J. Schimmelpenninck, Amsterdam (2/72e part)
Mr. L.C.D. van Dijk, Amsterdam (2/72e part)
H. Royaards, Utrecht (4/72e part)
W.J. Royaards, Utrecht (4/72e part)
Vrouwe H.J. Ram, geboren Baronesse Taets van Amerongen, Utrecht (2/72e part)
A.E. van Hengst, Utrecht (2/72e part)
W.G. Alewijn, Utrecht (2/72e part)
Jkvr. A.M. van de Velde, Utrecht (2/72e part)
Huydecoper van Nigtevecht, Utrecht (2/72e part)
P. Ram, Utrecht (2/72e part)
Des Tombes, Utrecht (2/72e part)
Baron Hulft Taets van Amerongen, Utrecht (2/72e part)
Firma Roosmale & Nepveu, Houten (4/72e part)
Baron Taets van Amerongen van Woudenberg, ’s-Gravenhage (2/72e part)
Baron Joost Taets van Amerongen, ’s-Gravenhage (2/72e part)
A.des Tombe, ’s-Gravenhage (2/72e part)
H.K.H. Prinses Marianne der Nederlanden (4/72e part)
Jhr. Huydecoper van Zeijst (4/72e part)
R.F. Baron Groeninx van Zoelen (4/72e part)
Smissaert van de Haere (2/72e part)
J.J. Cambier (2/72e part)
A. de Beaufort (1/72e part)
Jkvr. M. Blaauw (1/72e part)
Vrouwe Catharina Baronesse van Pallandt, geboren Steengracht (2/72e part)
Jhr. Steengracht d’Oosterlandt (2/72e part)
H.C. Riesz (1/72e part)
J.F. des Tombe (1/72e part)
Lampsius van den Velden (2/72e par

Ship Events Data

1872-03-23: Collision
Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van hier naar Newcastle, is in het groot Noord-Hollands kanaal bij de Burgerbrug in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip VINE, van Hull herwaarts; eerstgemelde heeft schade aan de boeg bekomen, laatstgemelde twee masten verloren.
1872-10-04: Final Fate: Stranded

Makassar, 8 oktober. Vrijdag de 4e jl. in de ochtendstond verliet het Nederlandse fregatschip ANNA DIGNA, kapt. A.H. Zwaneveldt, na alhier water ingenomen te hebben, onze rede om met een lading steenkolen van New-Castle naar Hongkong te zeilen. Tegen half zeven in de avond (opm: van de 4e oktober) was men de reven van Kapo-Posang, ongeveer 10 mijlen N.W. van Makassar (opm: in de Spermonde Arch.), genaderd, toen op eenmaal het schip op een koraalrif stootte, zodat de loze kiel los raakte en het water met vreselijke spoed in het schip drong. Na een tweede stoot was men weder in vlot water gekomen, doch het was duidelijk, dat de ANNA DIGNA niet meer te redden was en dat men tot lijfsbehoud geen tijd te verliezen had. De kapitein met zijn echtgenote en nog 24 man, uitmakende de gehele equipage, begaven zich, alleen van het hoogstnodige voorzien, in allerijl in drie boten en, nog maar op korte afstand zijnde, zonk de ANNA DIGNA even na 7 ure in de diepte weg; schip en lading waren spoorloos verdwenen. In de nacht van de 7e dezer zijn de drie boten hier (opm: Makassar) behouden aangekomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Coenraad Ouman werd geboren te Embden op 14 oktober 1816.

Hij huwde met Grietje Bruno Dirksen, geboren te Terschelling op 11 september 1821 als dochter van Bruno Jan Dirksen en Aaltje Schultz. Het echtpaar had twee kinderen: zoon in 1850 en dochter in 1860.

Coenraad overleed in 1866.003

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Ouman (adres: Oude Teertuinen) werd met vlagnummer 707 effectief lid van Zeemanshoop per 26 november 1844 op voordracht van J.J.van Eusom. Zijn schip was de “Afrika”. Toegevoegd is “overleden”002. Ten tijde van de inschrijving waren Ouman en zijn vrouw 28 resp. 30 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 19/26 november 1844 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Coenraad Ouman, oud 28 jaar, voerend de bark “Afrika”, wonend in de Oude Teertuinen te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.J.van Euson.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 07 november 1854003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 06 december 1866 vraagt de wed. kapitein C.Ouman geb. Derksen om de reglementaire uitkering welke in de vergadering van 27 december 1866 wordt toegekend ingaand 01 november 1866 voor en 1 kind.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 15 januari 1867 staat vermeld dat aan de wed. C.Ouman geb. Dirksen per 01 november 1866 een uitkering in de 1e klasse is toegekend voor haar en 1 kind.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege “Zeemanshoop” te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       707                        1844-1853                 bark                  Afrika                                                    J.Boelen & Co

       335                        1854-1865                 fregat               Anna Digna                                           Blaauw & Co

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

C.Ouman                     Anna Digna                                          08 augustus 1860                                 20 april 1862

                                      Anna Digna                                          13 juni 1862                                         28 maart 1863

                                      Anna Digna                                          12 juni 1863                                         02 april 1864

                                      Anna Digna                                          08 juli 1864                                          16 maart 1865

                                      Anna Digna                                          05 augustus 1865                                 15 mei 1866

 

Bouman025 vermeldt C.Ouman als gezagvoerder gedurende:

*    1845 t/m 1854 op de bark “Afrika”, gebouwd in 1841 te Amsterdam, 362 ton o.m., varend voor Boelen & Co te Amsterdam;

*    1856 t/m 1867 op het fregat “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

C.Ouman vertrok  per 23 juni 1862 vanuit Nieuwediep met de “Anna Digna” en een detachement van 5 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op08 oktober 1862 na een reis van 107 dagen.

Op 05 augustus 1865 vertrok hij van Nieuwediep met de “Anna Digna” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 08 november 1865 na een reis van 95 dagen.

Op 05 augustus 1865 vertrok hij van Nieuwediep op de “Anna Digna” en een detachement van 4 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 08 november 1865 na een reis van 95 dagen065.

 

Dutch barque “Afrika”, arrived at Albany on 17 September 1853, having left Hartlepool, England on 21 May 1853. Master = C. Ouman. Tonnage = 352. Crew = 14. Cargo = 450 tons of coals. Sailed from Albany on 20 November 1853 for “India” (The master stated in the Boarding Report upon arrival that was bound for “Moulmain” [Burma] when he departed). 105

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Ouman, Coenraad
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Lucas werd met vlagnummer 631 effectief lid van "Zeemanshoop" per 29 mei 1855 op voorspraak van P.L.Zeeman. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Elisabeth en Jacoba"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 22/29 mei 1855 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Johan Georg Lucas, oud 25 jaar, voerend de bark “Elisabeth Jacobs”, voor rekening van Blaauw & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.L.Zeeman.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1875 staat vermeld dat door de Association Scientifique de France gouden medailles zijn toegekend voor “zeer deugdelijke Zeejournalen” aan J.Kruisinga, R.Ran en J.G.Lucas.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 23 maart 1875 staat vermeld: “Tenslotte wordt door den Voorzitter onder toepasselijke bewoordingen de Gouden Medailles door de Association Scientifique de France toegekend aan de Heeren kapiteins R.Ran, J.G.Lucas en J.Kruisinga uitgereikt welke toespraak door de Heeren Ran en Lucas met een woord van dankzegging wordt beantwoord, terwijl de medaille van kapitein Kruisinga door den Heer H.Plate Jr wordt in ontvangst genomen.”023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        631                       1855-1862     brik                   Elisabeth Jacobs                                  Blaauw & Co te Amsterdam

                                      1863-1866     bark                 Australië                                                idem

                                      1867-1868     fregat               Anna Digna                                           idem

                                      1869-1872     bark                 Australië                                                idem

                                      1873-1884     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

kapitein                        naam schip                              vertrek                                                   terugkomst

J.G.Lucas                     Elisabeth Jacoba                     14 maart 1860                                      08 feburari 1861

                                      Elisabeth & Jacoba                27 juni 1861                                         03 juni 1862

                                      Elisabeth Jacoba                     08 augustus 1862                                 11 augustus 1863

                                      Australië                                   24 oktober 1863                                   06 september 1864

                                      Australië                                   03 april 1865                                        0 december 1865

                                      Anna Digna                              26 april 1867                                        21 februari 1868

                                      Anna Digna                              03 mei 1868                                          21 januari 1869

 

 

Bouma025 vermeldt J.G.Lucas als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1863 van de brik “Elisabeth Jacoba”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 329 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1873 naar Duisland verkocht;

*    1864 van de bark “Australië”; gebouwd in 1854 te Nw. Lekkerland, 672 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam;

*    1866 van de bark “Australië”; gebouwd in 1854 te Nw. Lekkerland, 672 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam

*    1868 t/m 1869 van het fregat “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam;

*    1870 t/m 1872 van de bark “Australië”; gebouwd in 1854 te Nw. Lekkerland, 672 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

J.G.Lucas verzorgde per 25 oktober 1863 vanuit Nieuwediep met de “Australie” een transport van 10 landmachtofficieren naar Indië en arriveerde te Batavia van 01 maart 1864 na een reis van 128 dagen.

      Op 18 maart 1871 vertrok hij van Nieuwediep met de “Australië” en 2 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Heldersche Courant 10 december 1871

“Het Nederlandse (houten) barkschip ‘Australië’ (kapt. J.G.Lucas) 672 ton, geladen met koffie, suiker en … soldaten komende uit Batavia is bij de Haaksgronden in moeilijkheden gekomen door hevige windvlagen en zware buien en aan de grond geraakt. Aanvankelijk raakte het schip weer los, sloeg al stotende over de haaks heen en kwam toen weer vast te zitten. De bemanning en een deel van de passagiers had inmiddels kans gezien van boord te gaan. Dorus Rijkers en zijn maats hadden met hun eigen vlet in totaal 25 man gered. Het schip was reddeloos verloren. De Helderse zeeloods Cornelis Kruk werd gestraft met ´inhouding van het geheele aandeel in het loodsgeld uit zee, wegens het aan de grond stoten van de ´Australië´.”

In de krant van van 28 december eropvolgend staat een advertentie van de openbare verkoping van 60 last koffie (los en in balen), enige zwaar door zeewater beschadigde kranjangs (gevlochten bamboe manden) suiker en een partij bindrotting afkomstig van het Nederlandse barkschip ‘Australië’ in het Bierhuis ‘Het Centrum’ Den Helder. Het artikel bevat een afbeelding van genoemde advertentie in de Heldersche Courant dd 17 december 1871)094

 

 

Datum vanaf: 1867
Kapitein: Lucas, Johan Georg

Familiegegevens en opleiding

 

 

De schepen van de kapitein

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

naam kapitein            scheepsnaam                       vertrek                         terugkomst

A.H.Zwaneveld         Valparaiso                            21 juni 1860               01 juli 1861

                                     Burgemeester van Reenen 30 jan. 1862               30 dec. 1862

                                     Elisabeth Jacobus               11 febr. 1864             08 febr. 1868

                                     idem                                      11 juni 1865               22 seept. 1867

                                     idem                                      geen melding              14 oktober 1868

 

Bouma025 vermeldt A.H.Zwane(n)veld als gezagvoerder gedurende:

*      1861 t/m 1862 op de bark “Valparaiso”, ex Onderneming, gebouwd in 1840 te Middelburg, 430 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Noorwegen;

*      1862 t/m 1863 van de bark “Burgemeester van Reenen”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 523 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1863 verkocht naar Engeland en herdoopt in: “Stonewall Jackson”;

*      1864 t/m 1869 van de brik “Elisabeth Jacoba”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 329 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1873 naar Duitsland verkocht;

*      1870 t/m 1872 op het 3-mast schip “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip verongelukte in 1872 in Nederl. Oost-Indié (Scheepstijdingen 20 oktober 1872).

 

Overige bijzonderheden

Betalingen met betreking tot de “Valparaiso” onderr gezag van kapitein A.H.Zwanenveld in het Stortingsregister van het College “Zeemanshoop” met vermelding van de betalingsperiode (is indicatie van de reisperriode)044

bron                                                start                             einde                                     reisduur

Stadsarchief 491-317/134           21 juni 1860               16 juni 1861                        11 maanden/25 dagen

Stadsarchief 491-317/135           21 juni 1860               03 juni 1861                        11 maanden/11dagen

 

A.H.Zwanenveld vertrok per 17 augustus 1869 van Nieuwediep met de “Anna Digna” met een transport van 2 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerrde te Batavia op 21 november 1869 na een reis van 96 dagen.

Op 02 november 1870 verrtrok hij van Nieuwediep en een detachement van 3 officierren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 05 februari 1871 na een reis van 95 dagen.065.

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Zwanenveld, A.H.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1855.55

DVD XII – 6676, 6677
BIJLBRIEF
Naam schip ANNA DIGNA

plaats en datum acte bijlbrief, Bolnes, 8 oktober 1855

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Arie Pot, scheepsbouwmeester te Bolnes

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Blaauw & Co., Amsterdam

te voeren door kapt. Cornelis Ouman

grootte in tonnen 498 lasten (meetbrief, Ridderkerk 29 augustus 1855)

tuigage / aantal dekken twee dekken, drie masten

afmetingen 47,80 x 8,18 x 5,42 meter

kiellegging 23 september 1854

tewaterlating 9 augustus 1855

plaats / datum registratie Amsterdam, 12 november 1855

nummer van registratie deel 61. folio 34, verso, vak 4.

notaris verklaring voor burgemeester van Ridderkerk

prijs NLG

bijzonderheden:


researcher/datum research: ML / 060608

Naam ANNA DIGNA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1855
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1855.55

DVD XLIV – 2800-2803
CEDULE

Naam schip ANNA DIGNA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, … november 1855

type schip fregat

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar firma Blaauw & Co., Amsterdam, boekhouders en mede-reders (zie bijlage)

te voeren door kapt. C. Ouman

grootte in tonnen 498 lasten of 942 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Ridderkerk

plaats / datum registratie Amsterdam, 7 november 1855

nummer van registratie deel 69, folio 16, verso, vak 4

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 12 november 1855

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring burgemeester van Ridderkerk worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde reders.
researcher/datum research: ML / 050610

Bijlage bij cedule 55 van … november 1855, fregat ANNA DIGNAEigenaren:

Firma Blaauw & Co., Amsterdam (boekhouders en 4/72e part)
Firma de Vries & Co., Amsterdam (4/72e part)
Graaf R.J. Schimmelpenninck, Amsterdam (2/72e part)
Mr. L.C.D. van Dijk, Amsterdam (2/72e part)
H. Royaards, Utrecht (4/72e part)
W.J. Royaards, Utrecht (4/72e part)
Vrouwe H.J. Ram, geboren Baronesse Taets van Amerongen, Utrecht (2/72e part)
A.E. van Hengst, Utrecht (2/72e part)
W.G. Alewijn, Utrecht (2/72e part)
Jkvr. A.M. van de Velde, Utrecht (2/72e part)
Huydecoper van Nigtevecht, Utrecht (2/72e part)
P. Ram, Utrecht (2/72e part)
Des Tombes, Utrecht (2/72e part)
Baron Hulft Taets van Amerongen, Utrecht (2/72e part)
Firma Roosmale & Nepveu, Houten (4/72e part)
Baron Taets van Amerongen van Woudenberg, ’s-Gravenhage (2/72e part)
Baron Joost Taets van Amerongen, ’s-Gravenhage (2/72e part)
A.des Tombe, ’s-Gravenhage (2/72e part)
H.K.H. Prinses Marianne der Nederlanden (4/72e part)
Jhr. Huydecoper van Zeijst (4/72e part)
R.F. Baron Groeninx van Zoelen (4/72e part)
Smissaert van de Haere (2/72e part)
J.J. Cambier (2/72e part)
A. de Beaufort (1/72e part)
Jkvr. M. Blaauw (1/72e part)
Vrouwe Catharina Baronesse van Pallandt, geboren Steengracht (2/72e part)
Jhr. Steengracht d’Oosterlandt (2/72e part)
H.C. Riesz (1/72e part)
J.F. des Tombe (1/72e part)
Lampsius van den Velden (2/72e part)


ML / 050610

Naam ANNA DIGNA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1855
Toegang 198
Inventaris 3172

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3181-1855.55