Inloggen
Gezagvoerder

Zwanenveld, A.H.

Naam: Zwanenveld, A.H.
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
BURGEMEESTER VAN REENEN 1854 Bark Sailing Vessel 14673 Bekijk schip
ANNA DIGNA 1855 Fregat Sailing Vessel 14949 Bekijk schip
ELISABETH EN JACOBA 1852 Brik Sailing Vessel 14516 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

 

 

De schepen van de kapitein

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

naam kapitein            scheepsnaam                       vertrek                         terugkomst

A.H.Zwaneveld         Valparaiso                            21 juni 1860               01 juli 1861

                                     Burgemeester van Reenen 30 jan. 1862               30 dec. 1862

                                     Elisabeth Jacobus               11 febr. 1864             08 febr. 1868

                                     idem                                      11 juni 1865               22 seept. 1867

                                     idem                                      geen melding              14 oktober 1868

 

Bouma025 vermeldt A.H.Zwane(n)veld als gezagvoerder gedurende:

*      1861 t/m 1862 op de bark “Valparaiso”, ex Onderneming, gebouwd in 1840 te Middelburg, 430 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Noorwegen;

*      1862 t/m 1863 van de bark “Burgemeester van Reenen”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 523 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1863 verkocht naar Engeland en herdoopt in: “Stonewall Jackson”;

*      1864 t/m 1869 van de brik “Elisabeth Jacoba”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 329 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1873 naar Duitsland verkocht;

*      1870 t/m 1872 op het 3-mast schip “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip verongelukte in 1872 in Nederl. Oost-Indié (Scheepstijdingen 20 oktober 1872).

 

Overige bijzonderheden

Betalingen met betreking tot de “Valparaiso” onderr gezag van kapitein A.H.Zwanenveld in het Stortingsregister van het College “Zeemanshoop” met vermelding van de betalingsperiode (is indicatie van de reisperriode)044

bron                                                start                             einde                                     reisduur

Stadsarchief 491-317/134           21 juni 1860               16 juni 1861                        11 maanden/25 dagen

Stadsarchief 491-317/135           21 juni 1860               03 juni 1861                        11 maanden/11dagen

 

A.H.Zwanenveld vertrok per 17 augustus 1869 van Nieuwediep met de “Anna Digna” met een transport van 2 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerrde te Batavia op 21 november 1869 na een reis van 96 dagen.

Op 02 november 1870 verrtrok hij van Nieuwediep en een detachement van 3 officierren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 05 februari 1871 na een reis van 95 dagen.065.