Inloggen
BURGEMEESTER VAN REENEN - ID 14673

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-05-02 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Johan Reinhart Boelen & Zoonen, werf De Haan, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1853-06-01
Launch Date: 1854-02-28
Delivery Date: 1853-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 523.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 39.05 Meters Registered
Beam: 6.08 Meters Registered
Depth: 4.96 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-05-02
Register nr: 18540371
Scheepsnaam: BURGEMEESTER VAN REENEN
Type: Bark
Lasten: 276
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mees van Kuffeler, A.W.F van der
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: Mees van Kuffeler, A.W.F van d
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1854-04-10 BURGEMEESTER VAN REENEN
Manager: Firma Blaauw & Co. (Q. Blaauw), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-04-27 STONEWALL JACKSON
Manager: W.W. Silver, London, Great Britain
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Liverpool / Great Britain
Callsign: VGKQ
Additional info: off.nr. 45941

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren volgens eigendomsbewijs van april 1854:

Firma Blaauw & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/60e part)
Firma Ketwich & Voombergh, (4/60e part)
A.W.F. Herckenrath (4/60e part)
Vrouwe M.A. Ploos van Amstel, geboren Clifford (2/60e part)
Mr. L.C.D. van Dijk (2/60e part)
P.C. Labouchère (2/60 part)
J.W. Wurfbain (2/60e part)
H. Luden (2/60e part)
A.M. van Valckenburg (2/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes (2/60e part)
Zacharias Kemper (2/60e part)
Firma Joh. Meijjes & Zn. (2/60e part)
Firma De Vries & Co. (2/60e part)
Th. Boelen (1/60e part)
L. Craeyvanger, Utrecht (4/60e part)
Hk. Jonker & Zoon (2/60e part)
H.K.H. Mevr. Prinses Marianne der Nederlanden (4/60e part)
Jhr. H. Steengracht d’Oosterland, ’s-Gravenhage (4/60e part)
Mr. J.J.H. van Reenen van Bergen (2/60e part)
Jhr. E.W. van Weede, ’s-Gravenhage (2/60e part)
J.J.F. Alewijn, Utrecht (2/60e part)
C.Th. Baron van Lijnden, Utrecht (2/60e part)
C. Smit, Alblasserdam (2/60e part)
C.R. Herckenrath, Monster (4/60e part)
(opm: allen te Amsterdam, behalve waar anders vermeld)

Ship Events Data

1863-04-27: De BURGEMEESTER VAN REENEN werd op 27 april 1863 te Amsterdam publiek geveild en voor NLG 30.000,- gekocht door de makelaar K.J. Hagenzieker, die optrad voor de Britse koper en verdoopt tot STONEWALL JACKSON..Onder kapt. Nordlohe vertrok het schip op 19 juni 1863 op de eerste reis onder Britse vlag van de rede van Texel naar Sunderland.
1867-03-00: Final Fate:
De STONEWALL JACKSON vertrok op 22 januari 1867 met een lading stukgoederen van Liverpool naar Kaap de Goede Hoop. Op deze reis is het schip omstreeks 18 maart 1867 met man en muis vergaan ter hoogte van Kinsale.(bij Cork, zuidkust van Ierland)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

August Willem Frederik werd geboren ca. 1827 als zoon van o.a. C.J. Herckenrath.

Gezien de overlijdensadverrtentie is hij vrijgezel gebleven.

Hij overleed op 23 juli 1865 te Aalst bij Eindhoven.

 

Algemeen Handelsblad 28 juli 1865114

Advertentie. Heden overleed te Aalst bij Eindhoven, mijn enige van de zeven overgebleven, zoon August Willem Frederik van der Meer van Kuffeler, gewezen koopvaardij kapitein, in de ouderdom van 38 jaren. Al degenen, die de overledene gekend hebben, kunnen beseffen welk een ramp dit verlies voor mij is.

Baexem, 23 juli 1865                                        C.J. Herckenrath, Wed. Van der Meer van Kuffeler

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.W.F.van der Meer van Kuffeler werd met vlagnummer 928 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop per 28 juni 1853 op voordracht van D.Schrijner. Zijn schip was de "Burgemeester van Reenen". Toegevoegd is "overleden"002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 21/28 juni 1853 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd August Willem Frederik van der Meer van Kuffelen, oud …, voerend de in aanbouw zijnde bark “Burgemeester van Reenen”, met als adres L.J.Herckenrath, wonend op de O.Z.Voorburgwal bij de Stoofsteeg te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.Schuymer.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer001               jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        928                           1853           bark                 Burgemeester van Reenen                 Blaauw & Co te Amsterdam

        534                       1854-1861     bark                 Burgemeester van Reenen                 idem

                                      1862-1864     bark                 Kiandra                                                 P.L.A.Goudswaard te Amsterdam

 

Op 12 juli 1858 vertrok van Texel de bark "Burgemeester van Reenen" van de rederij Blaauw & Co onder kapitein A.W.van der Meer van Kuffelen en arriveerde te Batavia op 17 oktober 1858 na een reis van 96 dagen026(38/161).

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

A.W. van der Meer Kuffeler              Burgemeester van Reenen                                           27 augustus 1860    02 oktober 1861

                                      Kiandra                                    29 april 1862                                        23 juni 1862

 

Bouma025 vermeldt A.W. van der Meer van Kuffelen als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1861 van de bark “Burgemeester van Reenen”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 523 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam;

*    1863 van de bark “Kiandra” ex Drie Vrienden, gebouwd in 1853 te Zierikzee, 632 ton o.m., varend voor P.L.A.Goudswaard te Amsterdam;

*    1864 van hetzelfde schip maar nu varend voor C.Busken Huet te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: MEER van KUFFELEN, AUGUST WILLEM FREDERIK van der

Familiegegevens en opleiding

 

 

De schepen van de kapitein

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093

naam kapitein            scheepsnaam                       vertrek                         terugkomst

A.H.Zwaneveld         Valparaiso                            21 juni 1860               01 juli 1861

                                     Burgemeester van Reenen 30 jan. 1862               30 dec. 1862

                                     Elisabeth Jacobus               11 febr. 1864             08 febr. 1868

                                     idem                                      11 juni 1865               22 seept. 1867

                                     idem                                      geen melding              14 oktober 1868

 

Bouma025 vermeldt A.H.Zwane(n)veld als gezagvoerder gedurende:

*      1861 t/m 1862 op de bark “Valparaiso”, ex Onderneming, gebouwd in 1840 te Middelburg, 430 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1862 verkocht naar Noorwegen;

*      1862 t/m 1863 van de bark “Burgemeester van Reenen”, gebouwd in 1854 te Amsterdam, 523 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1863 verkocht naar Engeland en herdoopt in: “Stonewall Jackson”;

*      1864 t/m 1869 van de brik “Elisabeth Jacoba”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 329 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1873 naar Duitsland verkocht;

*      1870 t/m 1872 op het 3-mast schip “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip verongelukte in 1872 in Nederl. Oost-Indié (Scheepstijdingen 20 oktober 1872).

 

Overige bijzonderheden

Betalingen met betreking tot de “Valparaiso” onderr gezag van kapitein A.H.Zwanenveld in het Stortingsregister van het College “Zeemanshoop” met vermelding van de betalingsperiode (is indicatie van de reisperriode)044

bron                                                start                             einde                                     reisduur

Stadsarchief 491-317/134           21 juni 1860               16 juni 1861                        11 maanden/25 dagen

Stadsarchief 491-317/135           21 juni 1860               03 juni 1861                        11 maanden/11dagen

 

A.H.Zwanenveld vertrok per 17 augustus 1869 van Nieuwediep met de “Anna Digna” met een transport van 2 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerrde te Batavia op 21 november 1869 na een reis van 96 dagen.

Op 02 november 1870 verrtrok hij van Nieuwediep en een detachement van 3 officierren en 100 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 05 februari 1871 na een reis van 95 dagen.065.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: ZWANENVELD, A.H.

Afbeeldingen


Omschrijving: Een schilderij van de bark BURGEMEESTER VAN REENEN, kapt. A.W.F. van de Meer van Kuffeler, geschilderd door P.P. Schiedges.
Algemene informatie

Eerste rondreis van de clipper-bark BURGEMEESTER VAN REENEN, 1854-1855,

uitgezocht door mevr. J.G. de Bruijn-Verburg, echtgenote van een nazaat van scheepstimmerman Petrus Reinier de Bruijn, die op 14 juli 1855 door onbekende oorzaak aanboord was overleden.

De reis, onder kapt. A.W.F. van der Meer van Kuffeler, van Texel naar Margate begon op 12 mei 1854 en duurde twee dagen. Van Margate naar Londen nog een dag. In Londen heeft het schip gelegen van 15 mei 1854 tot 11 juli 1854, dus bijna twee maanden. De ‘lading’ bestond uit emigranten naar de ‘Australische Volksplanting’. De reis van Londen naar Melbourne duurde bijna vier maanden, namelijk van 11 juli 1854 tot 8 november 1854. In Melbourne bleef het schip 1 maand en 10 dagen liggen. Op 18 december 1854 vertrok het schip naar Hongkong. Of het ooit in Hongkong is aangekomen weten we niet. We zijn het schip ruim 3 maanden kwijt. 
Begin februari 1855 werd het schip in Batavia (nu Jakarta) door de N.H.M. bevracht voor het vervoer van suiker en/of koffie naar Amsterdam voor 90 resp. 85 gulden per last. We vinden het schip weer als het op 24 maart 1855 uitzeilt van Soerabaya naar Nederland. Een maand later, 24 april 1855, zeilt het schip uit van Batavia naar Amsterdam. Twee maanden later, op 22 juni 1855, wordt het schip, dat op de thuisreis is, gepraaid op de rede van St. Helena.

Ruim 3 weken later, op 14 juli 1855, is het schip ter hoogte van de Kaap Verdische Eilanden. Weer ruim 3 weken later, op 9 augustus 1855, is het schip ter hoogte van Goudstaart, vandaag beter bekend als Start Point. Een week later, op 15 augustus 1855, arriveert de bark BURGEMEESTER VAN REENEN bij Texel waarmee de eerste rondreis is beëindigd.

Het schip is vernoemd naar Gerlach Cornelis Joannes van Reenen (1818-1893), ondermeer burgemeester van Amsterdam (1850-1853), minister van Binnenlandse Zaken (1853-1856), vanaf 1858 tot 1893 achtereenvolgens lid Tweede Kamer, voorzitter Tweede Kamer, vicepresident Raad van State. Mr. Van Reenen werd in 1876 verheven tot jonkheer.

Bron: Columns Parlement & Politiek, door B.H. van den Braak & J.Th.J. van den Berg

Akten

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1854.31

DVD XII – 6551, 6552
BIJLBRIEF
Naam schip BURGEMEESTER VAN REENEN

Plaats en datum acte bijlbrief, Amsterdam, 10 april 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper Johan Reinhart Boelen & Zoonen, scheepsbouwmeesters, werf De Haan, in de Bikkerstraat te Amsterdam

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma Blaauw & Co., Amsterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 523 tonnen

tuigage / aantal dekken twee dekken

afmetingen 39,05 x 6,08 x 4,96 meter

kiellegging 1 juni 1853

tewaterlating 28 februari 1854

plaats / datum registratie Amsterdam, 10 april 1854

nummer van registratie deel 66, folio 81, verso, vak 2.

notaris J. de Neufville Azn, hoofcommies ter Thesaurie van Amsterdam

prijs NLG

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 010654

Naam BURGEMEESTER VAN REENEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1854.31

DVD XLIV – 2376-2379
CEDULE

Naam schip BURGEMEESTER VAN REENEN

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, … april 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar firma Blaauw & Co., Amsterdam, boekhouders en mede-reders. (zie bijlage)

te voeren door kapt. A.W.F. van der Meer van Kuffeler

grootte in tonnen 276 lasten of 523 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Amsterdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 27 april 1854

nummer van registratie deel 66, folio 97, recto, vak 7.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 1 mei 1854

prijs NLG.

Bijzonderheden: het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring stads-bestuur van Amsterdam worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de bovengenoemde reders.researcher/datum research: ML / 310510


Bijlage bij cedule 31 van … april 1854, bark BURGEMEESTER VAN REENENEigenaren:

Firma Blaauw & Co., Amsterdam (boekhouders en 3/60e part)
Firma Ketwich & Voombergh, (4/60e part)
A.W.F. Herckenrath (4/60e part)
Vrouwe M.A. Ploos van Amstel, geboren Clifford (2/60e part)
Mr. L.C.D. van Dijk (2/60e part)
P.C. Labouchère (2/60 part)
J.W. Wurfbain (2/60e part)
H. Luden (2/60e part)
A.M. van Valckenburg (2/60e part)
Firma Bontekoning & Aukes (2/60e part)
Zacharias Kemper (2/60e part)
Firma Joh. Meijjes & Zn. (2/60e part)
Firma De Vries & Co. (2/60e part)
Th. Boelen (1/60e part)
L. Craeyvanger, Utrecht (4/60e part)
Hk. Jonker & Zoon (2/60e part)
H.K.H. Mevr. Prinses Marianne der Nederlanden (4/60e part)
Jhr. H. Steengracht d’Oosterland, ’s-Gravenhage (4/60e part)
Mr. J.J.H. van Reenen van Bergen (2/60e part)
Jhr. E.W. van Weede, ’s-Gravenhage (2/60e part)
J.J.F. Alewijn, Utrecht (2/60e part)
C.Th. Baron van Lijnden, Utrecht (2/60e part)
C. Smit, Alblasserdam (2/60e part)
C.R. Herckenrath, Monster (4/60e part)
(opm: allen te Amsterdam, behalve waar anders vermeld)

ML / 310510

Naam BURGEMEESTER VAN REENEN
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1854
Toegang 198
Inventaris 3172

Bronnen


Jaar: 1854
Bron: Noord-Hollands Archief/Haarlem
Omschrijving: Amst.198.3181-1854.31