Inloggen
Gezagvoerder

Smits, Michiel Adriaan

Naam: Smits, Michiel Adriaan
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
AEOLUS 1840 Bark Sailing Vessel 7982 Bekijk schip
FORMOSA 1840 Bark Sailing Vessel 7991 Bekijk schip
PRINSES SOPHIA 1839 Bark Sailing Vessel 10222 Bekijk schip
J.C.J. VAN SPEYK 1834 Fregat Sailing Vessel 10131 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Michiel Adriaan Smit werd geboren op 14 oktober 1807 te Rotterdam als zoon van de Remonstrantse Dirk Smits, rentenier, overleden te ’s Gravenhage en Johanna Catharina Bram, rentenierster. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Boerensteiger Wijk 10 nr. 33.

Hij huwde met Adriana Luyken, overleden op 15 juni 1838 en hertrouwde op 16 november 1844 te Rotterdam met Catharina Hen(d)rica van Hees, geboren 24 januari 1823 te Keulen, dochter van de Nederlands Hervormde Heinrich van Hees, zeepzieder, en Engelina Adriana van Straaten. Na de door van Michiel hertrouwde zij op 19 juni 1864.118

Hij overleed op 17 mei 1856 te Schiedam005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

M.A.Smits (met als adres Cornelder & Sahn te Amsterdam) werd met vlagnummer 358 per 06 september 1836 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van kapitein J.J.Remkes. Als zijn schip is vermeld de “J.C.J.van Speijk”. Toegevoegd is “overleden” 002.

In de Algemene Vergaderingen van 30 augustus/06 september 1836 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd voorgedragen/benoemd Michiel Adiraan Smits, oud 29 jaar, voerend de “J.C.van Speijk”, wonende te Rotterdam en met als adres Cornelder & Zalm te Amsterdam op de Cingel bij de Romolensteeg(?), op voordracht van E.IJ.Post023.

 

M.A.Smits was met vlagnummer R144 in de periode 1836 t/m 1856 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 mei 1856 staat een verzoek om een uitkering door C.H. van Hees, de weduwe van kapitein M.A.Smits. In de vergadering dd 26 juni 1856 wordt nadere bericht gevraagd of kapitein Smits zijn ziekte op reis heeft opgelopen. In de vergadering dd 31 juli 1856 gaat het Bestuur accoord met een uitkering voor haar en 3 kinderen ingaande 01 augustus 1856.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van 26 augustus 1856 wordt melding gemaakt van de toekenning van een uitkering per 01 augustus 1856 aan de weduwe van kapitein M.A.Smits voor haar en 3 kinderen.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 19 juli 1864 staat de mededeling van de wed. M.A.Smits geb. van Hees dat zij is hertrouwd en dus afziet van verder uitkering.023.

 

In de Jaarverslagen 1858 en 1859 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat de weduwe van kapitein M.A.Smits een jaarlijkse uitkering krijgt van f 200,40 voor haar en haar twee kinderen incl. schoolgeld058.

In het Jaarverslag 1864 is vermeld dat de weduwe van M.A.Smits in 1864 is hertrouwd en dus geen uitkering van de Maatschappij ontving058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam          naam reder/boekhouder

        358                       1836-1838     fregat               J.C.J.van Speijk     F.Smit te Alblasserdam

                                      1839-1841     bark                 Prinses Sophia       J.Antheunis te Rotterdam

                                           1842           bark                 Eolus                        Bonke & Co te Rotterdam

                                      1843-1852     bark                 Theresia                  idem

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

        119                            1854           geen vermelding van schip en boekhouder

                                           1855           bark                 Formosa                  Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein M.A.Smit met vlagnummer R144 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1849, 1851      van de bark “Theresia”         238 last          voor Bonke & Co te Rotterdam

1855                 van de bark “Formosa”         292 last          voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam.

M.A.Smits was in 1844 en 1847/48 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Bouma025 vermeldt M.A.Smits als gezagvoerder gedurende:

*      1837 t/m 1840 op het fregat “J.C.J. van Speyk”, gebouwd in 1834 te Kinderdijk, 512 ton o.m., varend voor F.Smit te Alblasserdam;

*      1840 t/m 1841 van de bark “Prinses Sophia”. gebouwd in 1839 te Slikkerveer, 607 ton o.m., varend voor J.Antheunis te Rotterdam;

*      1843 t/m 1844 van de bark “Aeolus”, gebouwd in 1840 te Dordrecht, 420 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1844 door de reederij omgedoopt in “Theresia”;

*      1844 t/m 1853 van de bark “Theresia” ex Aeolus, gebouwd in 1840 te Dordrecht, 440 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*      1855 t/m 1856 van de bark “Formosa”, gebouwd in 1840 aan de IJssel, 507 ton o.m., varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De bark “Theresia” onder kapitein M.A.Smits vertrok op 08 september 1850 van Deal en bereikte via Kaap Hoorn op 29 december Valparaiso. Het voer na verblijf in Zuid-Amerika verder westwaarts en kwam te Batavia op 24 november 1852.121