Inloggen

                                                                                                                                       COLLEGE ZEEMANSHOOP

                                                                                                                                                 AMSTERDAM

                                                                                                                                                      1822 

 

                                                                                                                              

 

 

De geschiedenis van het College Zeemanshoop wordt beschreven in het boek "College Zeemanshoop 1822-1972" door J.H. van den Hoek Ostende.

Door Sikko Parma is een samenvatting gemaakt van de notulenboeken met betrekking tot de negentiende eeuw en zijn verschillende lijsten samengesteld die inzixht geven in de lden, schepen en reders waarvoor deze schepen voeren.

 

AANTEKENINGEN UIT DE NOTULEN VAN DE BESTUURSVERGADERINGEN VAN HET AMSTERDAMSE ZEEMANSCOLLEGE “ZEEMANSHOOP”

Bijlage 1 Gealfabetiseerde opsomming van KAPITEINSNAMEN, SCHEEPSNAMEN en namen van REDERS/EIGENAREN/BOEKHOUDERS

Bijlage 2 KAPITEINSNAMEN

Bijlage 3 SCHEEPSNAMEN

Bijlage 4 REDER/EIGENAAR/BOEKHOUDER