Inloggen

WAT KUNT U BIJ ONS VINDEN?

De bestanden van Marhisdata bestaan uit twee gegevensverzamelingen

  1. Een scheepvaartdatabase
  2. Maritieme Kronieken

Ad. 1 SCHEEPVAARTDATABASE
In de database zijn opgeslagen de gegevens van (voor zover na onderzoek bekend) alle sinds december 1813 in de vaart gebrachte zeegaande koopvaardijschepen onder de vlag van de Noordelijke - en Zuidelijke Nederlanden tot november 1830, onder Nederlandse vlag vanaf 1830 en de vlag van de respectieve voormalige overzeese koloniën. Onder zeegaande koopvaardijschepen worden verstaan schepen die lading en/of passagiers vervoer(d)en, met eigen (mechanische) voortstuwing dan wel gesleept (zeelichters).

Niet opgenomen zijn:

Schepen kunnen worden gezocht op naam, type, IMO-nummer, brandmerk of roepletters. Selecties kunnen onder meer worden gemaakt op eigenaar / rederij / kapitein (alleen 19e eeuw), bouwwerf en machinebouwer. Ook kunnen selecties worden gemaakt op basis van eigen zoekcriteria via pull-down menu's.

Ad. 2 MARITIEME KRONIEKEN
Berichten in de dagbladen uit de periode 1813-1916 (nog uit te breiden t/m 1920) zijn/worden opgetekend en daarna per jaar in een Kroniek gebundeld. U leest daarin over opleveringen, aanvaringen, strandingen, vermissingen, sloop, verkoop en andere maritieme wetenswaardigheden. Men kan in de Kronieken zoeken via ons zoekformulier.

N.B. FOTO'S
In de database zijn bij veel schepen een of meerdere afbeeldingen opgenomen. Deze zijn afkomstig uit diverse collecties dan wel van bekende en onbekende fotografen/schilders. Aangezien op veel afbeeldingen nog copyright rust mag Marhisdata die uit haar collectie niet aan derden ter beschikking stellen. Daarom zijn zij niet downloadbaar.