Inloggen
VEREENIGING - ID 8734


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1856-09-15 / 1886-03-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1856
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Schouten, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1856-08-16
Delivery Date: 1856-09-00
Technical Data

Gross Tonnage: 170.00 lasts
Gross Tonnage 2: 322.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 33.67 Meters Registered
Beam: 5.37 Meters Registered
Depth: 4.01 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1856
Datum agenda: 1856-09-15
Register nr: 18560809
Scheepsnaam: VEREENIGING
Type: Bark
Lasten: 170
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Sandberg, A.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Gijzel, F.J. van
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1856-09-15 VEREENIGING
Manager: Firma Sandberg & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Sandberg & Co., Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder: Pieter van der Slik
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1860-00-00 VEREENIGING
Manager: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1863-00-00 VEREENIGING
Manager: van Praag Abraham, Surinam
Eigenaar: van Praag Abraham, Surinam
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Surinam
Additional info: Call sign since 1867 - PWCM

Date/Name Ship 1871-00-00 SURINAME
Manager: Jan Schut, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Jan Schut, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PTDW

Date/Name Ship 1878-00-00 SURINAME
Manager: Pieter Jans Vos, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Pieter Jans Vos, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: PTDW

Ship Events Data

1859-08-08: Grounded
Batavia, 8 augustus 1859. Het schip VEREENIGING, kapt. de Jongh, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft aan de grond gezeten, en moet naar Soerabaja verzeilen om te dokken.
1863-04-28: Damaged
Simonsbaai, 28 april 1863. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. de Jong, van Batavia naar Dordrecht is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.
1865-03-01: Damaged
New York, 1 maart 1865. De Nederlandse bark VEREENIGING, kapt. Kramer, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft veel slecht weer ondervonden, ten gevolge waarvan het schip lek is geworden en andere zware schade heeft bekomen. Men verloor alles van dek, benevens boten, verschansingen, enz. De kok was overboord geslagen en verdronken.
1871-03-15: Collision
Amsterdam, 15 maart 1871. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Houtkoper, van hier naar SURINAME, is gisteren in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal vastgemeerd liggende, aangevaren door het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, van het Nieuwe Diep komende, waardoor de boeg aan bakboordszijde ingestoten werd en de kraanbalk en kluiverboom braken.
1873-09-24: Collision
Cardiff, 24 september 1873. Het schip SURINAME, kapt. Houtkoper, is hedenmorgen van Amsterdam hier in het dok gekomen na door het ijzeren schip FRANKFURT HALL, van Antwerpen, te zijn aangevaren. De SURINAME heeft drie planken in de zijde gebroken, benevens verschansingen, gedeelte van de hut op het dek, stuurboordwant en bezaansteng met tuig verloren.
1880-11-05: Collision
Amsterdam, 5 november 1880. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Borst, van Delfzijl te Christiania aangekomen, heeft gebroken boegspriet, schade aan de voorsteven en bakboordsboeg, zijnde in aanvaring geweest met een Noorse brik, waarvan 3 man op de SURINAME zijn overgesprongen
1886-03-18: Final Fate: Broken up

18 maart 1886.PGC - Provinciale Groninger Courant
Delfzijl, 14 maart. De schepen ECLIPTICA, gevoerd door kapt. Van Heukelom,
en SURINAME, door kapt. F. Borst Dzn., voor enige tijd onderhands te koop aangeboden,
zijn niet verkocht geworden. Beide schepen zullen hier gesloopt worden. Eerstgenoemd
schip zal in het eerst van de volgende week bij kavelingen verkocht worden, terwijl de
SURINAME voor NLG 1.850 is verkocht aan de heren Pik & Kuipers om ook binnenkort bij
gedeelten te worden verkocht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Frrederik van Gijzel werd geboren op 22 april 1818 te Appingedam.

Hij was getrouwd met Johanna van Lier, geboren in 1827 te Zierikzee. Op 19 maart 1856 komt hij met zijn gezin uit Zierikzee naar Dordrecht en woont aan de Hoogt E 438 met zijn vrouw en zoon Pieter Wilhelmus (1852 Zierikzee).

Hij overleed vóór 31 juli 1857.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

T.J. van Gijzel (moet zijn F.J.) was met vlagnummer R454 in de periode 1856 t/m 1857 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

F.J. van Gijzel was met vlagnummer 38 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in de periode 28 maart 1856 t/m 1857. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de bark “Vereeniging” onder directie van A.Sandberg en P. van der Slik.064. Net als bij het Rotterdamse zeemanscollege is hier sprake van een T.J. van Gijzel.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat in de Rekening van Ontvangst en Uitgaaf vermeld dat de weduwe van F.J. van Gyzel een uitkering heeft gekregen van f 148,90 voor haar en haar twee kinderen incl. schoolgeld. In 1859 was de 65,40058

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat op 10 april 1856 de storting door kapitein F.J. van Gijzel van f 15,- als entreegeld voor lidmaatschap van het college.064b

In de notulen dd 31 juli 1857 van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege wordt het overlijden gemeld van kapitein van Gijzel en volgt de mededeling dat aan de weduwe van kapitein van Gijzel f100, - is uitgekeerd. 064

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat F.J. van Gijzel als gezagvoerder064a:

*       1857                   bark “Vereeniging”              boekhouders A.Sandberg en P. van der Slik te Dordrecht

 

Op 13 september 1856 (Monsterrol te Dordrecht, nr 1766)  is hij 1e kapitein op de nieuwe bark ,,VEREENIGING”, gebouwd op de werf van Jan Schouten en met als reders Abraham Sandberg en P.van der Slik te Dordrecht. Hij vertrekt met 21 man naar de Golf van Mexico via New Castle.064

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van-Blokland-Visser:

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 13 september 1856 (MRD nr 1766)  is hij 1e kapitein op de nieuwe bark “Vereeniging” gebouwd op de werf van Jan Schouten en met als reders Abraham Sandberg & P.van der Slik te Dordrecht en vertrekt  met 21 man naar de Golf van Mexico via New Castle.

 

NRC 17 augustus 1856

Dordrecht, 16 augustus. Heden namiddag om 5 ure is van de werf van de scheepsbouw- meester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip VEREENIGING, groot 170 gemeten lasten, gevoerd wordende door kapt. F.J. van Gijzel, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren A. Sandberg en P. van der Slik alhier; bestemd voor de grote vaart.

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: Gijzel, Frederik Julius van
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 38
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Evert Groeneveld Cadee werd geboren te Winschoten op 03 december 1808 als zoon van Jan Uildrik Cadee en Grietje Klaassens Groeneveld.

Hij huwde op 24 mei 1838 te Winschoten met Anje Vinkhuis, geboren te Termunten op 10 juli 1816 als dochter van Wiert Remmers Vinkhuis en Anje Reemts Folkers. Zij hertrouwde op 04 december 1861 te Winschoten met de landmeter Lambert Oosting. Zij overleed te Winschoten op 03 maart 1876, 59 jaar.

Evert overleed in 1858.

 

 

Evert Groeneveld Cadee werd geboren te Winschoten op 03 oktober (sic) 1808.

Hij was getrouwd met Anje Weers Vinkhuis/Winkhuis, geboren 1815 te Termunten/Groningen. Hij woonde in 1840 met vrouw en zoon Evert (Winschoten, 1835) in de Grote Kerksbuurt te Dordrecht.

Hij overleed op 24 oktober 1858 op zee aan boord van zijn schip de bark “Vereeniging” (Aangifte van het overlijden per 11 februari 1859 te Dordrecht). In de overlijdensakte is een passage uit het scheepsjournaal vermeld, waaruit blijkt dat hij overleed op weg van Java naar Amsterdam op 24 oktober 1858 om 11 uur a.m. op 47o28’NB/34o12 WL. Het gezag werd toen overgenomen door zijn 1e stuurman Eric Robbert Sandberg. Zijn vrouw Antje vertrok na zijn overlijden in 1858 naar Winschoten.

Hij was in 1842 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge La Flamboyante met nummer 241.064

 

Evert Groeneveld Cadée zou zijn geboren op 03 september 1808. Hij was de zoon van van Jan Ulricus Cadée, geboren 1772 en overleden op 06 december 1814 en Grietje Groeneveld, geboren 20 augustus 1779 en overleden 26 juli 1844. Jan Ulricus en Grietje huwden op 24 april 1803. Grietje was de dochter van Klaas Evert Groeneveld en Albertje Luikens. De 4 broers en de zuster van Evert Groeneveld Cadée dragen alleen de naam Cadée.

De overlijdensacte van Evert Groeneveld Cadée vermeldt als overlijdensplaats 47o28’ NB. (akte nr. 96 dd 11/02/1859 te Dordrecht).

Schriftelijke informatie dd 09 januari 2004 van de heer A.G.H.Groeneveld, Bakkersweg 24, 1852 EE Heiloo. Uit zijn brief blijkt er een familieblaadje te bestaan te weten “Groeneveld Contact”.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.Groeneveld Cadee (adres F.Sipkes) werd met nr.438 lid van Zeemanshoop per 30 oktober 1838 op voorspraak van E.M.Chevalier. Zijn schip bij de inschrijving was de "Louisa Prinses der Nederlanden"002. Ten tijde van de inschrijving was de man 30 en de vrouw 23 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 23/30 oktober 1838 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Evert Groeneveld Cadee, oud 30 jaar, voerend het fregat “Louisa Princes der Nederlanden”, wonend te Dordrecht en met als adres C.P.Thierens te Amsterdam, op voordracht van kapitein E.M.Chevalier. Hij verkreeg vlagnummer 438023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 15 augustus 1843003.

 

E.Groeneveld Cadee was met vlagnummer 33 in de periode 12 oktober 1838 t/m 1858 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vermelding van zijn schip het fregat “Louisa”.111 en 64a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 januari 1859 vraagt de wed. E.Groeneveld Cadee, geb. Vinkhuis om een uitkering welke haar in de vergadering dd 24 februari 1859 wordt toegekend ingaande 01 november 1858.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 02 januari 1862 meldt A.Vinkhuis, eerder kweduwe van kapitein E.Groeneveld Cadee te zijn hertrouwd.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 22 maart 1859 staat vermeld dat per 01 november 1858 een uitkering is toegekend aan de weduwe E.Groeneveld Cadee.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 21 januari 1862 is gemeld dat de weduwe E.Groeneveld Cadée is hertrouwd met A.Oosting en bedankt voor de uitkering.023.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd begin 1838 staat een storting van f 15,- als entreegeld van kapitein Groeneveld Cadee.064b

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer       jaren          type     scheepsnaam                                    naam reder/boekhouder

        438          1838-1840     fregat  Louisa Prinses der Nederlanden    Scheepsreederij te Dordrecht

                         1841-1844     fregat  Louisa Prinses der Nederlanden    Maatsch.van Dordr.Scheepsreederij

                         1845-1848     fregat  Koningin der Nederlanden             idem

                         1849-1853     fregat  Koningin der Nederlanden             Dordr.Scheepsreederij

       168                1854          fregat  Koningin der Nederlanden             idem

                         1855-1856     geen vermelding van schip en boekhouder

                         1857-1858     bark    Vereeniging                                       A.Sandberg & P.van der Slik te Dordrecht

                              1858          "overleden"

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat E.Groeneveld Cadee als gezagvoerder064a:

*       1842 t/m 1845  bark “Louisa Prinses der Nederlanden boekhouders Maatsch. v. Dordr. Scheepsreederij, Dordrecht

*       1846; 1850;

          1852 t/m 1854  fregat “Koningin der Nederlanden”     Maatsch. v. Dordr. Scheepsreederij, Dordrecht

*       1855 t/m 1857  geen vermelding van schip

*       1858                   bark “Vereeniging’                                  A.Sandberg & P.van der Slik, Dordrecht

 

Bouma025 vermeldt E.Groeneveld Cadee als gezagvoerder gedurende:

*    1839 t/m 1846 van de bark “Louisa Prinses der Nederlanden”, gebouwd in 1826 te Dordrecht, 750 ton o.m., varend voor de Scheepsreederij Dordrecht te Dordrecht;

*    1846 t/m 1853 van het fregat “Koningin der Nederlanden”, gebouwd in 1830 te Dordrecht, 750 ton o.m., varend voor de Dordrechtsche Scheepsreederij te Dordrecht;

*    1858 van de bark “Vereeniging”, gebouwd in 1856 te Dordrecht, 322 ton o.m., varend voor A.Sandberg & P.v/d Slik te Dordrecht.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser 064:

MRD = monsterrol in Gemeentearchief van Dordrecht

 

Op 25 februari 1826 (MRD nr. 171 Gemeentearchief Dordrecht) monsterde hij te Dordrecht als ligtwachter (17 jaar, afkomstig uit Winschoten, gage nihil) aan op de “Hersteld Holland” onder kapitein J.H.van Wijk voor een reis met 6 man naar Olleron.

Op 14 maart 1834 (MRD nr 671 monsterde hij als stuurman voor een maandgage van f 30,-, op de kof “B.Haitsema”, met gezagvoerder J.H.van Wijk. (dit is de galjoot Haitsema Viëtor B. volgens Bouma025).

Op 10 december 1835 (MRD, nr 756) monsterde hij als 2e stuurman voor een maandgage van f 50,- op het fregat “Stad Dordrecht” met 38 man naar Batavia onder gezag van kapitein Jan van Nassau.

Per 03 oktober 1838 (MRD nr 902) is hij gezagvoerder op het fregat “Louise Prinses der Nederlanden”. In 1844 is hetzelfde schip bark getuigd en vertrekt met 34 man op 08 augustus 1844 naar Batavia en keerde terug in Nederland op 15 juli 1845.

Op 02 december 1845 (MRD nr. 1265) is hij gezagvoerder op het fregat: Koningin der Nederlanden” en vertrekt op 14 januari 1846 naar Batavia.

Op 08 maart 1853 (MRD nr. 1573) moet hij voor zijn vertrek naar Hongkong wegens ziekte het gezag overdragen aan Kapitein F.H.A.Loos.

In 1858 is hij de kapitein op de bark “Vereeniging”. Op de terugreis uit Batavia overleed hij en werd het gezag overgenomen door de 1e stuurman Eric Robert Sandberg.

Journaal gehouden aan boord van Ned Barkschip ,,VERENIGING” dan gevoerd door Eric Robert Sandberg (was 1e stuurman aan boord) op reis van Java naar Amsterdam waaruit blijkt dat Evert Groeneveld Cadee oud 50 jaar gezagvoerder van het bovengenoemde schip geb. te Winschoten en wonend te Dordrecht is overleden op bovengenoemde schip op 24-10-1858 om 11 uur na de middag zeilend op hoogte 47°28' NB en 34°12' WL. West Greenwich. (schip was van reder A.Sandberg en van der Slik te Dordrecht).064 en 071.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Groeneveld Cadee, Evert
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 33
Overige informatie: Ook lid van College in Amsterdam - vlag A 438 / 168

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

In Sweys Jg.1861 staat een R.Sandberg vermeld als lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” met vlagnummer D26. In de parallelle jaargang van de AAKZ wordt bij nr. D26 W.H.Cramer genoemd. In de volgende jaren voert E.R.Sandberg vlagnummer D26.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt R.Sandberg als gezagvoerder gedurende:

 • * 1859 van de bark “Vereeniging”, gebouwd in 1856 te Dordrecht, 322 ton o.m., varend voor A.Sandberg & P.v/d Slik te Dordrecht. Bouma vermeldt deze kapitein als qq hetgeen betekent dat hij het gezag heeft overgenomen van de kapitein, zijnde E.Groeneveld Cadee, die in 1858 is overleden (zie aldaar). Wellicht was Sandberg de eerste stuurman.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Sandberg, R.
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 26
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Jan werd gedoopt op 06 februari. 1803 als zoon van Jan Willems de Jong en Immigjen Jans Vrouwen.

Jan Jans de Jong trouwde op 30 december 1830 als schipper met Jurrendina Abrahams Bus, geboren op 12 november 1806 te Groningen als dochter van de korenmolenaar Jurrijns Bus en Grietje Roelfs Schuur.

Jan de Jong overleed op 10 oktober 1885 te Veendam, 82 jaar, weduwnaar, zonder beroep.

Jurjendina Bus overleed op 10 december 1880 te Veendam, 74 jaar.

 

In Burgerlijke Stand akten uit de provincie Groningen wordt Jan vermeld als schipper in 1830 en zonder beroep in 1885. Er zijn geen vermeldingen van kinderen uit de provincie van het echtpaar maar blijkens gegevens hierna hadden zij nageslacht, geboren in Dordrecht.

 Kinderen

-    Immechiena – geb. 08.09.1832 te Veendam

-    Hemmechiena – geb. 1834 / overl. 1837 te Veendam.

-    Roelf – geb. 16.06.1843 te Westerdiep (Gem. Veendam)

-    Jan – geb. 22.06.1847 te Veendam (OPM.: zie ID 5877)

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.J.de Jongh (uit Veendam, adres G.Martens te Dordrecht) werd per 29 november 1842 op voordracht van A.W.de Jonge en met vlagnummer 644 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Urania"002. Ten tijde van de inschrijving waren de Jongh en zijn vrouw 39 resp. 36 jaar. Ingeschreven staan 2 zoons uit 1836 en 1841, en 1 dochter uit 1838002a.

In de Algemene Vergaderingen van 22/29 november 1842 van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Jans de Jongh, oud 39 jaar, voerend de kof “Urania”, wonende te Veendam, op voordracht van kapitein A.W.de Jonge.023.

J.J. de Jong was effectief lid van “Zeemanshoop” met vlagnummer 644 in de periode 1842 t/m 1854 en met vlagnummer 289 in de periode 1854 t/m 1872.

 

J.J. de Jong/Jongh was in de periode 02 maart 1838 t/m 1844 met vlagnummer 20 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart”111 en 64a.

 

J.Jans de Jonge/Jan J. de Jongh/J.J/ de Jonge/J.J. de Jongh/ Jan J. de Jong/J.J. de Jonge (al deze spellingen worden vermeld)

was lid van het zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart” te Veendam met vlagnummer N4 resp. 88 en ook 85 in de periode 1837 t/m 1865.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van “Zeemanshoop” dd 30 maart 1865 wordt een aanvraag om onderstand door kapitein J. de Jongh afgewezen “als niet bewezen zijnde dat zijne ziekte ontstaan is op eene reis voor welke het fonds risico liep”. Op 27 april 1865 herhaalt hij zijn verzoek, maar het wordt weer afgewezen.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van “Zeemanshoop” dd. 16 december 1845 staat de toekenning van 1 maand gage aan Jan J. de Jongh “ter zake van schipbreuk”.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van”Zeemanshoop” dd 04 april 1865 staat vermeld dat aan kapitein J. de Jong een verzoek om onderstand is geweigerd. In de notulen van 09 mei 1865 herhaalt kapitein de Jongh dit verzoek maar het Bestuur blijft bij het besluit.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van “Zeemanshoop” dd 10 november 1868 staat vermeld een “Aanvrage van J.J. de Jongh om onderstand welk verzoek is gewezen van de hand zijnde door de verzoeker voor de laatste reizen geen deel genomen.” 023.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd begin 1838 staat een storting van f 15,- als entreegeld van kapitein J.J. de Jonge.064b

In de notulen van de bestuursvergadering dd. 28 juni 1844 van het Dordtse Zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” staat het bedanken voor het lidmaatschap van kapitein J.J. de Jong.064.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren          type           scheepsnaam           naam reder/boekhouder

       644                 1842-1843     sch.kof      Urania                      G.Mauritz te Dordrecht

                                1844-1845     geen opgave van schip en boekhouder

                                1846-1853     kof             Dina Immechina    geen opgave

       289                 1854-1859     kof             Dina Immechina    de kapitein

                                1859-1862     bark           De Vereeniging        A.Sandberg & P.van der Slik te Dordrecht

                                1863-1872     geen opgave van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

J.de Jong(h)                 Vereeniging                              03 juli 1860                                          16 februari 1861

                                      Vereeniging                              10 april 1861                                        niet vermeld

                                      Vereeniging                              01 mei 1862                                          geen melding

                                      Vereeniging                              geen melding                                        14 augustus 1863

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.J. de Jong als gezagvoerder064a:

*    1842 t/m 1840      galjoot “Urania”                                 boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

 

Bouma025 vermeldt J.J.de Jongh/Jong als gezagvoerder gedurende:

*    1839 t/m 1842 van de kof “Diana”, gebouwd in 1818, bouwlocatie niet vermeld, 56 ton o.m., varend voor G.Mauritz te Dordrecht;

*    1843 van de bark/galjoot “Urania” ex Kinderdijk, gebouwd in 1828 te Kinderdijk, 204 ton o.m., varend voor G.Mauritz te Dordrecht;

*    1847 t/m 1860 van de kof “Dina Immechiena”, gebouwd in 1846 te Martenshoek, 116 ton o.m. varend als kapitein vanuit Veendam.

*    1860 t/m 1862 van de bark “Vereeniging”, gebouwd in 1856 te Dordrecht, 322 ton o.m., varend voor A.Sandberg & P.v/d Slik te Dordrecht;

*    1863 van hetzelfde schip maar nu varend voor G.Mauritz te Dordrecht. Het schip is in 1863 verkocht aan van Praag te Suriname.

 

In de ledenlijst van het Veendammer zeemanscollege opgenomen in een almanak uit 1862 uitgegeven door de zeemanscolleges van Wildervank en Nieuwe Pekela wordt J.J. de Jongh vermeld als gezagvoerder van de “Vereeniging” met vlagnummer N4 resp. 85.

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartuseum vermeldt:

20 mei 1846, kof “Dina Immechina”, schipper Jan Jans de Jongh, 43 jaar uit Veendam

12 februari 1848, kof “Dina Jannegina”, schipper Jan Jans de Jongh.

11 februari 1849, kof “Dina Immechina”, schipper Jan Jans de Jonge

 

Vele vermeldingen in subalterne rangen van Jan Jans de Jong resp. Jonge, maar daarvan niet duidelijk welke slaan op Jan Jans de Jong uit 1803.

 

Ontleend aan. van Blokland-Visser064 :

De monsterrol nr. 856 dd 15 maart 1838 te Dordrecht vermeldt kapitein de Jongh als gezagvoerder van de kof “Diana”.

De monsterrol nr. 1009, dd 11 augustus 1840 te Dordrecht vermeldt hem als gezagvoerder van de galjoot “Urania”

 

Datum vanaf: 1860
Kapitein: Jong, Jan Janz de
College: Tot Nut van Handel en Zeevaart, Dordrecht
Vlagnummer: 38
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.H.G.Smidt (adres Gelderse kade 76 te Amsterdam) werd met vlagnummer 837 per 16 oktober 1866 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop op voordracht van D.Boes Lutjens. Als zijn schip is vermeld de “Vereniging” 002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 09/16 september 1866 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Rudolph Hendrik Georg Schmidt, oud 41 jaar, voerend de bark “Vereeniging”, voor rekening van A. van Praag & Co, wonend op de Geldersche Kade No 76 te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.Boes Lutjes.023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         837                      1866-1869     bark                 Vereeniging                                           A.van Praag & Co

                                      1870-1871     sch.brik            Paramaribo                                           idem

                                      1872-1874     sch.brik            Paramaribo                                           J.Schut

                                      1875-1876     bark                 Paramaribo                                           idem

                                      1877-1881     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt R.H.G..Smidt als gezagvoerder gedurende:

 • * 1871 t/m 1873 van de schoenerbrik “Paramaribo” ex Shannon, gebouwd in 1857 te Tremont, 210 ton o.m. varend voor J.Schut te Amsterdam. Het schip verongelukte op de Bahama’s

De “Vereeniging” met een kapitein Schmidt en een boekhouder van Praag wordt niet in Bouma genoemd

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1868
Kapitein: Smith(Schmidt), Rudolph Hendrik Georg

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Houtkoper werd met nr.859 effectief lid van Zeemanshoop per 25 januari 1870 op voorspraak van P.Buijs. Zijn schip was de "Suriname"002.

In de Algemene Vergaderingen van 18/25 januari 1870 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd H.Houtkoper, geen leeftijd genoemd, voerend de bark : “Suriname”, op voordracht dfvvan kapitein P.Buys Jr 23.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

         859                      1870-1873     bark                 Suriname                                               J.Schut

                                      1874-1884     geen opgave van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt H.Houtkoper als gezagvoerder gedurende:

*        1871 t/m 1874 van de bark “Suriname”, ex Vereeniging, gebouwd in 1856 te Dordrecht, 322 ton o.m., varend voor J.Schut te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Houtkoper, H.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Borst werd geboren 12 februari 1844 te Zuidbroek als zoon van de machinist Douwe Borst en Marchien Zuidema.

Hij trouwde te Delfzijl op 19 februari 1875 als scheepskapitein met Augustina Wolkammer, geboren te Farmsum/Delfzijl op 17 januari 1849 als dochter van de scheepskapitein Albert Augustinus Wolkammer en Alberdina Hindriks Wolkammer. Zij overleed op 15 augustus 1886 te Farmsum, 37 jaar.

Bij een huwelijk van een dochter te Delfzijl in 1912 wordt Cornelis aangeduid als boekhouder.

Cornelis overleed te Delfzijl op 30 november 1920, 76 jaar. allegroningers

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Borst Dz was effectief lid van het zeemanscollege “De Vereeniging” te Delfzijl met vlagnummer 52 in de periode 1877 t/m 1907

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C.Borst Dz als gezagvoerder gedurende:

 • 1874 van de bark “Singapore”, geen vermelding van bouwjaar en –plaats, 340 ton o.m.,varend voor E.H.Roggekamp te Delfzijl;
 • 1878 t/m 1886 van de bark “Suriname”, ex Vereeniging, gebouwd in 1856 te Dordrecht, 322 ton o.m., varend voor P.J.Vos te Delfzijl. Het schip werd in 1886 verkocht voor de sloop;
 • 1896 t/m 1899 van de 3/msch. “Alida” ex Woldemir; gebouwd in 1871 te Gutmansbach, 323 ton o.m., varend voor B.H.Geertsema te Delfzijl. Het schip is in 1899 bij Frederikshavn gestrand;
 • 1900 en later van de brik “Gustava”, gebouwd in 1860 te Wolgast, 219 ton o.m., varend voor A. van Dijk te Delfzijl.

 

Monsterrollen in het Gemeentearchief van Delfzijl

Monsterrol 1858-107, 25 november 1858, brik “Donna Johanna”, kapitein Adriaan J.Borst, 38 jaar uit Delfzijl. Voorts 1ste stuurman A.J.Vos, 22 jaar uit Farmsum, 2de stuurman W.H.Buijkes, 29 jaar uit Delfzijl, kok, 3 matrozen, lichtmatroos en 2 scheepsjongens waaronder Cornelis Douwes Borst, 14 jaar uit Farmsum;

Monsterrol 1862-49, 13 mei 1862, galjoot “Geessina Alida”, kapitein Jacob Meijer, 26 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Geert J.Woutsma, 34 jaar uit Nieuwe Pekela, kok en 2 matrozen waaronder Cornelis D. Borst, 18 jaar uit Farmsum;

Monsterrol 1864-72, 13 augustus 1864, kof “Vrouw Clara”, kapitein Onno Janssen Post, 26 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Kornelis Rozema, 33 jaar uit Farmsum, kok, lichtmatroos en de matroos Cornelis D.Borst, 20 jaar uit Farmsum;

Monsterrol 1869-42, 17 juli 1869, schoenerkof “Hinderika”, kapitein Freerk Harding Plukker, 61 jaar uit Oude Pekela. Voorts stuurman Cornelis Douwes Borst, 25 jaar uit Farmsum, kok, 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1870-3, 21 februari 1870, schoenerkof “Helena Gezina”, kapitein Jan Harmannus Schreuder, 27 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Cornelis Borst, 26 jaar uit Farmsum, kok, 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1872-3, 23 februari 1872, kof “Jeltina, 30 jaar, kapitein Derk Boer, 30 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Cornelis Borst, 28 jaar uit Farmsum, kok, matroos en lichtmatroos;

Monsterrol 1873-14, 28 februari 1873, kof “Jeltina”, kapitein Derk Boer, 32 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Cornelis D.Borst, 29 jaar uit Farmsum, kok, matroos en een lichtmatroos;

Monsterrol 1873-134, 26 september 1873, bark “Singapore”, kapitein Cornelis Borst, 29 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Cornelis Jacobs Westenberg, 48 jaar uit Groningen, kok, bootsman, 4 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1874-78, 13 juni 1874, bark “Singapore”, kapitein Cormelis Borst, 30 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Freerk Jans Teerling, 26 jaar uit Delfzijl, kok, bootsman, 4 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1874-125, 02 september 1874, bark “Singapore, kapitein Cornelis Borst, 30 jaar uit Farmsum. Voorts kok en 5 matrozen;

Monsterrol 1875-45, 24 maart 1875, bark “Singapore”, kapitein Cornelis D.Borst, 31 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Foppe Poll, 30 jaar uit Slochteren, kok, bootsman, 5 matrozen en een scheepsjongen;

Monsterrol 1875-132, 25 september 1875, bark “Singapore”, kapitein Cornelis D.Borst, 31 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Foppe Poll, 30 jaar uit Slochteren, kok, bootsman en 5 matrozen;

Monsterrrol 1876-36, 14 maart 1876, bark “Singapore”, kapitein Cornelis D.Borst, 32 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Foppe Poll, 30 jaar uit Hellum, kok, bootsman, 3 matrozen, 2 lichtmatrozen en een kajuitwachter;

Monsterrol 1876-99, 08 juni 1876, bark “Singapore”, kapitein Cornelis D.Borst, 32 jaar uit Farmsum. Voorts 1 matroos en 3 lichtmatrozen;

Monsterrol 1876-153, 19 augustus 1876, bark “Singapore”, kapitein Cornelis D.Borst, 31 jaar uit Farmsum. Voorts 2 matrozen;

Monsterrol 1878-104, 08 juli 1878, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 34 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Nicolaas Arkema, 30 jaar uit Delfzijl, kok, 4 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1878-146, 01 november 1878, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 34 jaar uit Farmsum. Voorts 1ste stuurman Nicolaas Arkema, 30 jaar uit Delfzijl, 2de stuurman Willem Schreuder, 33 jaar uit Farmsum, kok, 3 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1880-18, 11 maart 1880, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 36 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Derk Puister, 37 jaar uit Veendaam, kok, 3 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1880-103, 20 augustus 1880, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 36 jaar uit Farmsum, kok en 3 matrozen;

Monsterrrol 1880-143, 21 oktober 1880, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 36 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Albert de Jonge, 57 jaar uit Farmsum, kok, bootsman, 3 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1881-59, 03 juni 1881, bark “Suriname”, kapitein Cornelius Borst Dz, 37 jaar uit Farmsum. Voorts 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrrol 1881-132, 08 oktober 1881, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 37 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Jan Huisman, 28 jaar uit Farmsum, kok, en 4 matrozen;

Monsterrol 1882-62, 27 april 1882, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 38 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Fokko de Jonge, 22 jaar uit Farmsum, en 2 matrozen;

Monsterrol 1882-132, 02 september 1882, bark “Suriname”, kapitein Cornelius Borst, 38 jaar uit Farmsum. Voorts lichtmatroos-zeilmaker, 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1883-30, 20 maart 1883, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 39 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Jan Huisman, 29 jaar uit Farmsum, kok, zeilmaker, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1883-111, 26 september 1883, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst Dz, 39 jaar uit Farmsum. Voorts 2 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1884-86, 27 augustus 1884, bark “Suriname”, kapitein Cornelis Borst, 40 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Johan Heinrich Carl Schrader, 26 jaar uit Delfzijl, kok, zeilmaker, 3 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1886-16, 01 april 1886, bark “Catharina Helena”, kapitein Jan Brouwer, 42 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst Dz, 42 jaar uit Farmsum, kok, zeilmaker, 3 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1886-45, 24 juni 1886, bark “Catharina Helena”, kapitein Jan P.Brouwer, 42 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst Dz, 42 jaar uit Farmsum, kok, zeilmaker, 3 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1887-48, 14 april 1887, bark “Catharina Helena”, kapitein Jan Brouwer, 44 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst, 43 jaar uit Farmsum, kok, zeilmaker, 3 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1888-32, 09 april 1888, bark “Catharina Helena, kapitein Hemmo Leeuwe, 38 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst, 45 jaar uit Farmsum, kok, matroos/zeilmaker, 3 matrozen en 3 lichtmatrozen;

Monsterrol 1889-54, 15 april 1889, bark “Catharina Helena”, kapitein Hemmo Leeuw, 39 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst, 45 jaar uit Delfzijl, kok, 4 matrozen en 3 lichtmatrozen;

Monsterrol 1890-12, 10 maart 1890, schoener “Alida”, kapitein Bernard Hendrik Geertsema, 45 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst Dz, 46 jaar uit Farmsum, kok, 3 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1891-34, 24 maart 1891, schoener “Alida”, kapitein Bernard Hendrik Geertsema, 47 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst, 47 jaar uit Farmsum, kok, matroos, matroos/timmerman, 3 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1892-22, 18 maart 1892, schoener “Alida”, kapitein Bernard Geertsema, 47 jaar uit Delfzijl. Voorts stuurman Cornelis Borst, 48 jaar uit Farmsum, kok, matroos/timmerman, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1893-82, 21 september 1893, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 48 jaar uit Farmsum. Voorts 2 matrozen;

Monsterrol 1894-30, 21 maart 1894, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 50 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Albert de Jonge, 22 jaar uit Farmsum, kok, 3 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1894-87, 01 september 1894, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst, 50 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Albert de Jonge, 22 jaar uit Farmsum, kok, 3 matrozen, 2 lichtmatrozen, kajuitwachter en een dekjongen;

Monsterrol 1895-41, 10 april 1895, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 51 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Harke Geertsema, 22 jaar uit Delfzijl, kok, 3 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1896-44, 02 april 1896, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 52 jaar uit Farmsum. Voorts 1ste stuurman Albert Wolkammer, 21 jaar uit Delfzijl, 2de stuurman Siefko Wijngaard, 21 jaar uit Delfzijl, kok, 2 matrozen, 2 lichtmatrozen en een dekjongen;

Monsterrol 1896-83, 22 juli 1896, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 52 jaar uit Farmsum. Voorts een dekjongen;

Monsterrrol 1897-38, 14 april 1897, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 53 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Jan Rab, 25 jaar uit Terschelling, kok, 3 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1898-30, 22 maart 1898, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 54 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman Harmannus Leeuw, 20 jaar uit Delfzijl, kok, 3 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrrol 1898-63, 18 juli 1898, schoener “Alida”, kapitein C.Borst Dz, 54 jaar uit Farmsum. Voorts kok en 2 matrozen;

Monsterrol 1898-85, 29 september 1898, schoener “Alida”, kapitein Cornelis Borst Dz, 54 jaar uit Farmsum. Voorts een kok en een matroos;

Monsterrol 1899-26, 20 maart 1899, brik “Gustava”, kapitein Cornelis Borst, 55 jaar uir Farmsum. Voorts stuurman Cornelis Baas; 30 jaar uit Delfzijl, kok, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1900-10, 26 februari 1900, brik “Gustava”, kapitein C.Borst Dz, 56 jaar uit Farmsum. Voorts 1ste stuurman H.L.Oosterhuis, 57 jaar uit Delfzijl, 2de stuurman W.Kaijzer, 18 jaar uit Delfzijl, kok, matroos en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1900-63, 23 juli 1900, brik “Gustave”, kapitein C.Borst Dz, 56 jaar uit Farmsum. Voorts 1ste stuurman H.L.Oosterhuis, 58 jaar uit Delfzijl, 2de stuurman W.Kaijzer, 18 jaar uit Delfzijl, kok, 2 matrozen, lichtmatroos en kajuitwachter;

Monsterrol 1901-24, 30 maart 1901, bark “Bougiena”, kapitein C.Borst Dz, 57 jaar uit Farmsum. Voorts 1ste stuurman F.Kuiper, 50 jaar uit Farmsum, 2de stuurman, H. de Vries, 22 jaar uit Delfzijl, kok, bootsman, 3 matrozen en een dekjongen

Monsterrol 1901-60, 30 augustus 1901, schoener “Bougiena”, kapitein C.Borst Dz, 57 jaar uit Farmsum. Voorts 1ste stuurman F.Kuiper, 50 jaar uit Farmsum, 2de stuurman L.Oosterhuis, 26 jaar uit Delfzijl, kok, 4 matrozen en een lichtmatroos;

Monsterrol 1902-24, 15 april 1902, brik “Gustava”, kapitein C.Borst Dz, 58 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman F.Kuiper, 51 jaar uit Farmsum, kok, 2 matrozen, lichtmatroos en een dekjongen;

Monsterrol 1902-28c, 22 mei 1902, brik “Gustava”, kapitein C.Borst Dz, geen leeftijd vermeld, uit Farmsum. Voorts een bemanningslid zonder verrmelding van de rang;

Monsterrol 1902-44, 25 juli 1902, brik “Gustava”, kapitein C.Borst Dz, 58 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman F.Kuiper, 51 jaar uit Farmsum, kok, 2 matrozen en 2 lichtmatrozen;

Monsterrol 1902-55, 11 oktober 1902, brik “Gustava”, kapitein C.Borst Dz, 58 jaar uit Farmsum. Voorts stuurman F.Kuiper, 51 jaar uit Farmsum, kok, matroos en 3 lichtmatrozen;

Samenvatting gegevens monsterrollen.

1    Cornelis  wordt ook vermeld als zonder meer Cornelis maar ook als Cornelis D.; Cornelis Dz Cornelis Douwes, Cornelius, Cornelius Dz. Uit de zijn leeftijd en de vermelding van de schepen is te concluderen dat het steeds om dezelfde persoon gaat.

2    Er zijn in totaal 54 monsterrollen vermeld op de website van het Noordelijk Scheepvaartmuseum en alle rollen zijn afkomstig uit het Gemeentearchief van Delfzijl.

3    De monsterrollen zijn gedateerd van 1858 t/m 1902  met als leeftijden 14 t/m 58 jaar. Zijn zeemanscarriëre heeft dus (minstens) 52 jaar geduurd.

 1. Als de woonplaats van Cornelis is Farmsum opgegeven.

5    Het overzicht van zijn monsterrollen luidt:

 • 1858 scheepsjongen op de brik “Donna Johanna”, kapt. A.J.Borst 14 jaar
 • 1862 matroos op de galjoot “Geessina Alida”, kapt. J.Meijer 18 jaar
 • 1864 matroos op de galjoot kof “Vrouw Clara”, kapt. O.J.Post         20 jaar
 • 1869 stuurman op de schoenerkof Hinderika”, kapt. F.H.Plukker     25 jaar
 • 1870 stuurman op de schoenerkof “Helena Gezina”, kapt. J.H.Schreuder 27 jaar
 • 1872-1873 stuurman op de kof “Jeltina”, kapt. D.Boer                  28-29 jaar
 • 1873-1876 kapitein op de bark “Singapore”     29-31 jaar

Maximaal 10 bemanningsleden

 • 1878-1884 kapitein op de bark “Suriname”          34-40 jaar

Maximaal 9 bemanningsleden

 • 1886-1889 stuurman op de bark “Catharina Helena”, kapt. Jan P.Brouwer 42-45 jaar
 • 1890-1892 stuurman op de schoener “Alida”, kapt. Bernard H.Geertsema 46-48 jaar
 • 1893-1898 kapitein op de schoener “Alida”     48-54 jaar

Maximaal 10 bemanningsleden

 • 1899-1900 kapitein op de brik “Gustava/Gustave”     55-56 jaar

Maximaal 8 bemanningsleden

 • 1901 kapitein op de bark/schoener “Bougiena” 57 jaar

Maximaal 9 bemanningsleden

 • 1902 kapitein op de brik “Gustava” 58 jaar

Maximaal 7 bemanningsleden.

Overige bijzonderheden

NRC 01 maart 1903

Advertentie. Dinsdag 10 maart te 19.00 uur zal te Delfzijl publiek worden verkocht de Nederlandse brik GUSTAVA, in 1860 in Duitsland van eikenhout gebouwd, 196 ton netto, laatst bevaren door kapt. C. Borst, ladende 105 standaard hout en 320 ton steenkolen, thans liggende aan de werf van de Gebr. Van de Wetering te Delfshaven. Inmiddels uit de hand te koop, te bevragen bij de scheepsmakelaar A. van Dijk te Delfzijl.

 

Provinciale Groninger Courant 11 maart 1903

Delfzijl, 11 maart. Het Nederlandse brikschip GUSTAVA heeft gisteren in veiling opgebracht NLG 1515, door de rederij ingehouden. (opm: dus niet verkocht)

 

Provinciale Groninger Courant 01 mei 1903

Delfzijl, 1 mei. Het alhier voor enige tijd publiek gepresenteerde brikschip GUSTAVA, groot 196 registertonnen, gevoerd geweest door kapt. G. Borst, liggende te Delfshaven – toen niet voor de geboden som gegund – is thans uit de hand verkocht en gaat naar Texel, om aldaar te worden gesloopt.

 

Provinciale Groningerr Courant 09 mei 1903

Delfzijl, 7 mei. De Nederlandse brik GUSTAVA, thans te Rotterdam liggende, is tot geheime prijs verkocht aan de heer C. Koopman te Oude Schild om gesloopt te worden.

 

Dagblad Sscheepvaart 12 mei 1903

Texel, 12 mei. Heden is alhier van Rotterdam aangekomen de brik GUSTAVA, uit Delfzijl, gesleept door de MAGNEET uit Dordrecht. Het schip is tot geheime prijs te Rotterdam aangekocht door C. Koopman & H. Zegel om te worden gesloopt.

 

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Borst Dz, Cornelis Dz (Douwez
College: De Vereeniging, Delfzijl
Vlagnummer: 52
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1878-07-08
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: SURINAME
Schipper: Borst Dzn., Cornelis
Scheepstype: bark
Grootte: 300

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: VEREENIGING, Het schip is rechts afgebeeld. Schilderij gemaakt i n 1857, kapitein Frederik Julius van Gijzel (vlagnummer 38). Het seint aan de bark 'Johanna Wilhelmina' (varend onder kapitein N. Lange), links van de 'Vereeniging', dat van achter stuurboordzijde is afgebeeld en zeilt van de wind. Dit schip heeft ook de seinvlag op. Beiden seinen hun naam, niet in letters maar in cijfers (2175). Uiterst rechts vaart het Engelse raderstoomschip 'Hope', onder stoom en met gestreken zeil. Uiterst links een kof, van bakboord-achterzijde en zeilend bij de wind.
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Carlebur, François
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1856

AH 250256
Advertentie. Te koop een in de houten staande bark, groot pl.m. 300 gemeten lasten, gebouwd wordende volgens de laatst aangenomen proportiën in vorm en samenstelling.
Te bevragen bij de scheepsbouwmeester Jan Schouten te Dordrecht.
(opm: werd waarschijnlijk de VEREENIGING, zie NRC 170856)
NRC 170856
Dordrecht, 16 augustus. Heden namiddag om 5 ure is van de werf van de scheepsbouw- meester Jan Schouten met het beste gevolg te water gelaten het nieuw gebouwd en gekoperd barkschip VEREENIGING, groot 170 gemeten lasten, gevoerd wordende door kapt. F.J. van Gijzel, gebouwd voor rekening ener rederij onder directie van de heren A. Sandberg en P. van der Slik alhier; bestemd voor de grote vaart.
RC 300956
Helvoetsluis, 28 september. Uitgezeild VEREENIGING, van Gijzel naar Newcastle.
RC 221056
Uitgeklaard van Newcastle VEREENIGING, van Gijzel naar Santa Cruz.
AH 051156
Gepraald, 24 oktober; op 47° 35' N.8°' 40 Br. W.L.: VEREENIGING, van Gijzel van Newcastle naar Oost Indië.
RC 051256
Santa Cruz, 10 november. Binnengekomen VEREENIGING, van Gijzel van Dordrecht en Newcastle.

1857

AH 170157
Tenerife, 7 december 1856. Binnengekomen VEREENIGING, van Gijzel van Santa Cruz.
NRC 010557
Minatitian (opm. Mexico) , 20 januari. Binnengekomen VEREENIGING, van Gijzel van Tenerife.
NRC 080657
Queenstown, 4 juni. Binnengekomen VEREENIGING, van Gijzel van Mexico.
NRC 250657
Londen, 20 juni. Binnengekomen VEREENIGING, van Gijzel van Mexico.

1859

NRC 130159
Rotterdam 13 januari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende schepen:
Voor Rotterdam: JEANNETTE, kapt. T. Visser.
Voor Dordrecht: VEREENIGING, kapt. J. de Jongh.
NRC 290959
Batavia, 8 augustus. Het schip VEREENIGING, kapt. De Jongh, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft aan de grond gezeten, en moet naar Soerabaja verzeilen om te dokken.

1860

ZZC 250260
Brouwershaven, 24 februari. Binnengekomen: KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik, van Batavia naar Rotterdam.
27 februari MARIA ADRIANI, kapt. S. van der Held Szn, HELENA en ANNA, kapt. J.C.F. Lupcke Jr, DRIE VRIENDEN, kapt. L.P. Anderson, VEREENIGING, kapt. J. de Jong, allen van Batavia naar Rotterdam, de laatste met verlies van anker en ketting naar Dordrecht.

1862

NRC 271262
Batavia, 15 november. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. de Jong, 30 oktober met een volle lading voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij naar Amsterdam vertrokken, is 10 november lek en wegens ziekte van de equipage geretourneerd.

1863

JB 280163
Advertentie. NLG 25.000 wordt gevraagd als bodemerij op schip en lading van het Nederlandse barkschip VEREENIGING, gezagvoerder J. de Jongh. Inschrijvingsbiljetten in te leveren voor of op vrijdag de 6e februari 1863 ten kantore van de notaris Kleijn te Batavia, door wie ze op zaterdag de 7e februari 1865 des middags ten één ure, publiek zullen worden geopend.
NRC 100663
Simonsbaai, 28 april. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. de Jong, van Batavia naar Dordrecht is alhier met verlies van zeilen binnengelopen.
NRC 250663
Rotterdam, 24 juni. De Nederlandse bark VEREENIGING, kapt. de Jongh, te Simonsbaai binnen, had de geleden schade hersteld, waarvoor het circa GBP 880 had nodig gehad en zou binnen weinige dagen tot vertrek gereed zijn.
NRC 270963
Advertentie. H. Vriesendorp, J.P.M. Boonen, E. Mauritz, A.C. van Wageningen, P.J. de Kanter Jr., J.H. Boonen, D. de Jongh Wz., J. Vriesendorp, B. de Witt en J. de Voogd Jr., makelaars te Dordrecht, presenteren op zaterdag de 3e oktober 1863, 's middags ten 12 ure, precies, in het Nederlandsch Koffijhuis van J. Zahn, over het Scheffersplein, te Dordrecht, ten overstaan van een bevoegd beambte publiek te verkopen het welbezeild, gekoperd en kopervast barkschip VEREENIGING, laatst gevoerd door kapt. Jan de Jongh, volgens meetbrief lang 33,67 ellen, wijd 5,37 ellen, hol 4,01 ellen, en alzo gemeten op 322 tonnen of 170 lasten, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.
Nadere onderrichting te bekomen bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoor Gerard Mauritz.
NRC 261063
Brouwershaven, 25 oktober. Aangekomen VEREENIGING, de Jong van Helvoet
NRC 121163
Falmouth, 9 november. Het Nederlandse schip VEREENIGING, kapt. de Jong, van Rotterdam naar Suriname, is hier lek binnengelopen.
NRC 161163
Falmouth, 13 november. Het alhier in averij binnengelopen Nederlands schip VEREENIGING, kapt. de Jong, van Rotterdam naar Suriname, moet lossen om te repareren.
JB 211163
Het barkschip VEREENIGING, gebouwd in 1856, groot 170 last, de 3e oktober te Dordrecht geveild, is verkocht voor NLG 23.750 aan Abraham van Praag te Suriname.
AH 221263
Falmouth, 18 december. Vertrokken VEREENIGING, de Jong van Rotterdam naar Suriname (na geëindigde reparatie)

1864

NRC 140564
Boston, 29 april. Binnengekomen VEREENIGING, de Jong van Suriname.
AH 121164
Texel, 11 november. Uitgezeild VEREENIGING, Kramer naar Boston (A).
AH 171164
Texel, 15 november. Het schip VEREENIGING, kapt. Kramer, naar Boston (A.) bestemd, is heden hier uit zee teruggekomen, met schade.
NRC 301264
Gepraaide schepen: 17 december, op 49° 13'NBr. en 5" 26' WL., WILLEM & CAREL, Steenveld, van Newcastle naar Cheribon, en VEREENIGING, Kramer, van Amsterdam naar Boston.

1865

AH 170265
New York, 1 maart. De Nederlandse bark VEREENIGING, kapt. Kramer, van Amsterdam alhier aangekomen, heeft veel slecht weer ondervonden, ten gevolge waarvan het schip lek is geworden en andere zware schade heeft bekomen. Men verloor alles van dek, benevens boten, verschansingen, enz. De kok was overboord geslagen en verdronken.
NRC 210465
New York, 7 april. Zeilklaar VEREENIGING, Kramer naar Boston. (na beëindigde reparatie)
AH 040565
Boston, 15 april. Aangekomen VEREENIGING, Kramer van Amsterdam laatst van New York.

1866

NRC 160366
Hastings, 13 maart. Gepasseerd VEREENIGING, Schmidt van Newcastle naar Suriname.
SUC 120666
In lading naar Amsterdam. VEREENIGING, kapt. R. J. Schmidt, adres bij Gebrs. Van Praag. Sluit 20 Juni e. k.
NRC 290766
Amsterdam 28 juli. Het Nederlands schip VEREENIGING, kapt. Schmidt, zou den 4den dezer van Suriname herwaarts vertrekken.
SUC 270966
Gearriveerd te Texel, 18 augustus, VEREENIGING, Schmidt van hier.
AH 210866
Cargalijst Amsterdam. VEREENIGING, Schmidt van Suriname met suiker, melasse, cacao, katoen, kwassiehout, arraroot en vislijm.
AH 041266
Gepraaid: 25 november; op 45° 18' N.Br., 10° 10' W.L.: de Nederlandse bark VEREENIGING, Schmidt, Newcastle naar West-Indië.
SUC 151266
Arrivementen: Te Newcastle VEREENIGING, Schmidt.

1867

NRC 290167
Suriname, 26 december 1866. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Newcastle.
DK 140267
Suriname: Uitgeklaard Den 13 februari, het  Nederlands schip, VEREENIGING, kapt. R. Schmidt naar Amsterdam. Lading 132 vaten suiker, 193.546 pond,  178 vaten melasse 24.354 gallons, 25 balen  cacao 5.275 pond,  107 balen schone katoen 34.675 pond, 1baal vuile katoen 195 pond, 94 puncheons rum 11.744 gallon, 594 pond vislijm, 21 stukken letterhout en 1.475 pond rood koper. Passagiers : de 2de Luit. Benjamins en den heer Ledeboer.
NRC 060467
Texel, 5 april. Binnengekomen VEREENIGING, Schmidt van Suriname.
SUC 270667
Naar herwaarts gezeild. Uit Texel. Den 19 mei, VEREENIGING, Schmidt. Passagiers: de heer H. Teunissen, Luit. bij het W.I. leger en een detachement sterk 30, onderofficieren en manschappen.
NRC 020667
Gepraaid: 25 mei, op 49° 10' NB. en 8° 30’ WL., VEREENIGING, Schmidt, van Amsterdam naar Suriname.
AH 290767
Suriname, 1 juli. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Amsterdam.
SUC 110767
Suriname: In lading naar Amsterdam VEREENIGING, kapt. Schmidt. Adres bij Gebrs. Van Praag.
AH 091267
Suriname, 29 oktober. Uitgezeild VEREENIGING, Schmidt naar Amsterdam. (opm. waarschijnlijk geen voldoende lading verkregen)
NRC 201267
Boston, 5 december. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Suriname.

1868

NRC 150168
Boston, 30 december 1867. Zeilklaar VEREENIGING, Schmidt naar Suriname.
NRC 170168
Boston, 2 januari. Uitgezeild VEREENIGING, Schmidt naar Suriname.
AH 190368
Suriname, 8 februari. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Boston (A).
WI 170668
Arrivementen: Te New York, 12 april VEREENIGING,  kapt. Schmidt, van hier.
NRC 040668
New York, 20 mei. In lading VEREENIGING, Schmidt naar Antwerpen.
NRC 080668
New York, 25 mei. Vertrokken VEREENIGING, Schmidt naar Antwerpen.
AH 060768
Bij Dover, 1 juli, VEREENIGING, Schmidt van New York naar Amsterdam.
Antwerpen, 3 juli. Binnengekomen VEREENIGING, Schmidt van New York.
AH 240768
Antwerpen, 21 juli. Uitgezeild VEREENIGING, Schmidt op avontuur.
NRC 300768
Shields, 27 juli. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Antwerpen.
AH 280868
Bij de Lizard, 16 augustus VEREENIGING, Schmidt van Newcastle naar Suriname.
NRC 291068
Suriname, 2 oktober. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Shields.
WI 291168
Uitgeklaard: Den 23sten november, het Nederlands schip VEREENIGING,  kapt. R. Schmidt naar New York, lading: 200 vaten suiker, 56 vaten melasse en 166 blokken ceder.
NRC 281268
Amsterdam, 27 december. Volgens brief uit Suriname (via St. Nazaire) d.d. 3 dezer, zouden de 26e november vandaar naar New York vertrekken, de Nederlandse schepen MARNIX, kapt. Wassenaar en VEREENIGING, kapt. Schmidt; de 3e dezer JULIUS, kapt. Wijtsma; de 5e dito MAXIMILIAAN, kapt. Schill; en de 20e dito WILLEM JACOBUS, kapt. De Vries en COMMEWIJNE, kapt. De Lang; de laatste vier herwaarts.

1869

NRC 110169
New York, 29 december 1868. Het schip VEREENIGING, kapitein Schmidt, alhier den 27 dezer van Suriname aangekomen, heeft in de laatste 20 dagen westelijke stormen ondervonden; zeilen daardoor verloren en is lek gesprongen.
NRC 080269
New York, 26 januari. In lading, VEREENIGING, Schmidt naar Amsterdam.
NRC 070469
Brouwershaven, 6 april. Binnengekomen VEREENIGING, Schmidt van Boston.
NRC 140469
In lading te Rotterdam naar Suriname, de Hollandse bark VEREENIGING, kapt. R. Schmidt. Adres bij Wambersie & Zoon.
NRC 160469
Harderwijk, 14 april. Op den 1 mei a.s. moet te Rotterdam aan boord van het naar Suriname bestemde schip VEREENIGING, gezagvoerder R.H.G. Schmidt, overgaan een detachement suppletietroepen, sterk 50 militairen, waaronder 1 onderofficier, onder bevel van den 2den luitenant der infanterie D. de Vries Reilingh.
NRC 020569
Heden arriveerde alhier per Rhijnspoor om te embarkeren aan boord van het naar Suriname bestemde schip VEREENIGING, gezagvoerder R.H.G. Schmidt, een detachement suppletietroepen, sterk 50 militairen, waaronder 1 onderofficier, om daarmede onder bevel van den 2den luitenant der infanterie D. de Vries Rellingh derwaarts te worden overgevoerd.
NRC 030569
Helvoet, 2 mei. Aangekomen VEREENIGING, Schmidt van Brouwershaven.
DK 100669
Met het schip de VEREENIGING, kapt. Schmidt is alhier aangebracht een Franse neger, die door de bemanning van dat vaartuig op enige mijlen van de kust, in een bootje uitermate verzwakt, word gezien. Met veel moeite gelukte het, aan de bemanning den man aan boord te krijgen vooral door den schepeling, Muller, die om den ongelukkige te redden met een touw om het lijf van den boegspriet, in zee sprong. De man, een visser zijnde, was bezig langs den wal zijn bedrijf uit te oefenen, toen een golfslag hem den drijfriem uit de hand sloeg, en hij verder door de opgekomen eb, naar zee werd gedreven. Hij bracht vijf nachten en vier dagen zonder voedsel of drank in zijn vaartuig op de barre zee door, alvorens hij gered werd. Door het langzamerhand toedienen van wijn met water en later van enig voedsel, kwam de man, die den dood zo nabij was — in het leven terug. —
De menslievende handelwijze van kapitein Schmidt, en het moedig gedrag van de schepeling Muller die reeds meermalen mensenlevens redde, kunnen niet genoeg geprezen worden.
DK 100669
Binnengekomen, 7 juni. het Nederlands bark schip VEREENIGING, kapt. Schmidt van Rotterdam. Passagier: De2de Luitenant der Infanterie D. de Vries Reilingh en 50 man troepen.
DT 030869
De schepen ALBATROS, kapt. H.H. Koch en VEREENIGING, kapt. H.R.G Schmidt, zouden omstreeks juli van Suriname zeilen.
AH 180969
Volgens particulier bericht uit Suriname, zoude het schip de VEREENIGING, kapt. Schmidt, vermoedelijk 22 of 23 Sept. gereed worden, herwaarts te vertrekken.
AH 250969
Suriname, 1 september. Vertrokken VEREENIGING, kapt. Schmidt naar Amsterdam.
DT 061169
Gepraaid: Den 26 oktober, op 47° 15' N.Br., 14° 9' W.L. VEREENIGING, kapt. H.R.G. Schmidt, van Suriname naar Amsterdam.
DT 091169
Texel, 7 november. Binnengekomen VEREENIGING, kapt. H.R.G. Schmidt, van Suriname.
NRC 141169
Carga lijst Amsterdam. VEREENIGING, Schmidt, van Suriname met suiker, melasse, cacao, kwassiehout A van Praag & Co. suiker, cacao, 13 stuks cederhout, katoen, limoensap en letterhout andere verschepers.
WI 121269
In Texel gearriveerd, 7 november, VEREENIGING, kapt. Schmidt van hier.

1870

Op 16-02-1870 wordt voor de SURINAME door Jan Schut uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H.L.H.A. Houtkoper.

AH 080570
Texel, 7 mei. Uitgezeild SURINAME, Houtkoper naar Suriname.
WI 260670
Suriname, 27 juni. Binnengekomen SURINAME, kapt. Houtkoper van Amsterdam.
AH 031170
Suriname, 1 oktober. Uitgezeild SURINAME, Houtkoper naar Amsterdam.
AH 211170
Texel, 20 november. Binnengekomen SURINAME, kapt. Houtkoper van Suriname.

1871

AH 210271
Door de Nederlandsche Handelmaatschappij is bevracht, voor den overvoer van een transport militairen naar Suriname, SURINAME, kapt. H. Houtkoper.
AH 270271
Een detachement suppletietroepen, sterk 46 militairen, waaronder een onderofficier, naar Suriname bestemd, moet 14 dagen na het heropenen der binnenvaart te Nieuwe Diep overgaan aan boord van het schip SURINAME, kapt. H. Houtkoper.
AH 080371
Harderwijk, 6 maart. Den 13den dezer moet van hier vertrekken, om dezelfde dag te Nieuwe Diep aan boord van het schip SURINAME, kapt. H. Houtkoper, bestemd naar Suriname, over te gaan, het vroeger vermelde detachement suppletietroepen, dat 14 dagen na heropening der binnenvaart moest embarkeren.
NRC 160371
Amsterdam, 15 maart. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Houtkoper, van hier naar SURINAME, is gisteren in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal vastgemeerd liggende, aangevaren door het Nederlandse schip FLEVO, kapt. Strootman, van het Nieuwe Diep komende, waardoor de boeg aan bakboordszijde ingestoten werd en de kraanbalk en kluiverboom braken.
AH 280371
Texel, 27 maart. Uitgezeild SURINAME, Houtkoper naar Suriname.
SUC 140571
Suriname, 13 mei. Binnengekomen het Nederlands SURINAME, kapt. Houtkoper van Amsterdam met een detachement troepen, sterk 46 militairen, waaronder een onderofficier.
SUC 020871
Advertentie: In lading naar Amsterdam het schip SURINAME, kapt. Houtkoper. Adres bij M.S. van Praag & Co.
DK 170871
Suriname. Uitgeklaard Den 15 augustus, Nederlands schip SURINAME, kapt, H. Houtkoper naar Amsterdam. Lading: 366.395 pond suiker, 15.255 gallon melasse, 16.590 pond cacao, 40 pies vierkant hout en 1.635 gallons rum.
DT 091071
Texel, 6 oktober. Binnengekomen SURINAME, kapt, H. Houtkoper van Suriname.

1872

SUR 020472
Paramaribo, 30 maart. Heden is alhier van Amsterdam aangekomen het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Houtkoper, van Amsterdam met zes passagiers.
SUR 170572
Paramaribo, 16 mei. De 10e dezer werd alhier uitgeklaard naar Amsterdam het Nederlandse schip SURINAME, kapt. H. Houtkoper, met acht passagiers, 379.097 pond suiker, 4.404 gallons rum, 30.845 pond kwassiehout, 2.100 pond huiden, 60 pond vislijm, 113 pond harst, 2.900 kokosnoten, 3.985 pond cacao, 72 pond arrowroot, 1.210 kannen lemmetjessap, 2 stopen gelei, 2 dito confituren en 10 kisten oude letterspecie.
NRC 280672
Nieuwe Diep, 26 juni. Kapt. Houtkoper, van het schip SURINAME, alhier binnen rapporteert op 3 juni, op 34º03’ NB 50º34’ WL gezien te hebben een schip drijvende op de lading, waarschijnlijk hout. Naderbij komende, ontdekte men dat het schip verlaten was en aan bakboordszij was aangezeild; het miste alleen grootmars- en bramsteng. De naam bleek te zijn MOZART. (opm: een buitenlands schip).

1873

PGC 270973
Londen, 24 september. Het schip SURINAME, kapt. Houtkoper, is met zware schade van Amsterdam te Cardiff aangekomen, zijnde met het schip FRANKFORT HALL in aanzeiling geweest.
PGC 290973
Cardiff, 24 september. Het schip SURINAME, kapt. Houtkoper, is hedenmorgen van Amsterdam hier in het dok gekomen na door het ijzeren schip FRANKFURT HALL, van Antwerpen, te zijn aangevaren. De SURINAME heeft drie planken in de zijde gebroken, benevens verschansingen, gedeelte van de hut op het dek, stuurboordwant en bezaansteng met tuig verloren.

1874

NRC 250874
Advertentie. C.S. Oolgaardt, J.F.L. Meijes, E.C.A. Koli en H.J. van Dam, makelaars, zullen op maandag de 14de september e.k., des namiddags ten 3 ure, te Amsterdam, in het lokaal De Brakke Grond, Nes, A 28, ten overstaan van de notaris C. van Zijp, aan de meestbiedende of hoogstmijnende presenteren te verkopen het extra ordinair welbezeild, gekoperd en kopervast Nederlands barkschip, genaamd SURINAME, gevoerd door kapt. H. Houtkoper.
Volgens Nederlandse meetbrief groot 360 tonnen. Verder volgens gedrukte inventaris.
Genoemd schip is in augustus 1873 belangrijk gerepareerd, geheel nieuw gekoperd en vernageld, heeft een geheel belaadbaar ruim met voor- en achterhutten op dek.
Het schip ligt te bezichtigen aan de Werf: De Zwarte Raaf, Kleine Kattenburgerstraat.
Nadere informatie bij bovengenoemde makelaars en bij de cargadoors Oolgaardt & Bruinier.
NRC 150974
Veiling van schepen te Amsterdam: het barkschip SURINAME is heden in veiling opgehouden voor NLG 16.500.
JB 161274
In lading te Padang SURINAME, Schmidt naar Amsterdam.

1875

JB 200175
Padang. In lading naar Amsterdam SURINAME, Schmidt
DT 050473
Tessel, 2 april. Vertrokken SURINAME, R.H.G. Schmidt naar Padang.
DT 150475
Bij Dungeness, 9 april. SURINAME, R.H.G. Schmidt naar van Amsterdam naar Padang.
AH 011075
Padang, 16 augustus. Aangekomen SURINAME, Schmidt van Amsterdam.
BH 121075
Anjer, 12 oktober. Gepasseerd het Nederlands schip SURINAME, kapt. Schmidt van Padang naar Batavia.
JB 131075
Batavia, 12 oktober. Aangekomen het Nederlands schip SURINAME, kapt. Schmidt van Padang. Agenten J.F. van Leeuwen & Co.
JB 231075
Batavia. In lading naar New York,het Nederlands schip  SURINAME, Schmidt.
BH 081175
Batavia, 7 november. Vertrokken de Nederlandse bark SURINAME, Schmidt naar Padang.

1876

ST 240176
Padang, 29 november 1875, Binnengekomen SURINAME, R.H.G. Schmidt van Batavia.
AH 070276
Padang, 14 december 1875. Vertrokken SURINAME, Schmidt naar New York
DT 250476
Gepraaid: 23 maart 1876 op 19° N.Br., 46° W.L. SURINAME, kapt. R.H.G. Schmidt, van Padang naar New York.
AH 270476
New York, 22 april. Binnengekomen SURINAME, Schmidt van Padang.
AH 310576
New York, 18 mei. Zeilklaar SURINAME, Schmidt naar Triëst.
DT 060676
New York, 24 mei. Vertrokken SURINAME, R.H.G. Schmidt naar Triëst.
PGC 230876
Triëst, 16 augustus. Scheepsvrachten. De eergisteren naar Rio de Janeiro vertrokken schoener COLUMBUS, kapt. Van der Wijk, is daarheen bevracht tot 45 schillings en 5%. Naar Fernambuck laadt de schoener ULRIKE, kapt. Bekkering, tot 47 schillings en 5%, terwijl de bark SURINAME, kapt. Schmidt, lading inneemt voor New York. Er is hier gebrek aan schepen. (opm: waarschijnlijk betreft het hier Oostenrijkse schillings)

1877

AH 110177
New York, 8 januari. Binnengekomen SURINAME, Schmidt van Triëst.
AH 230277
New York, 6 februari. Zeilklaar SURINAME, Schmidt naar Rio de Janeiro.
AH 180577
Rio de Janeiro, 17 april. Binnengekomen SURINAME, Schmidt van New York.
AH 040777
Rio de Janeiro, 24 mei. Vertrokken SURINAME, Schmidt naar Noordhaven (opm. New York?)
AH 270777
Sint Thomas, 7 juli. Binnengekomen SURINAME, Schmidt van Barbados.
DT 180877
Sint Thomas, 17 juli. Vertrokken SURINAME, R.H.G. Schmidt naar Haïti.
AH 270977
New York, 8 september. Vertrokken SURINAME, Schmidt naar Rotterdam.
NRC 300977
Amsterdam, 29 september. Volgens brief van kapt. Schmidt, voerende het Nederlandse barkschip SURINAME, d.d. New York 15 dezer, was het schip toen nog ladende; het bericht van vertrek naar Rotterdam op 8 dezer blijkt derhalve abusief te zijn geweest.
AH 071177
Brouwershaven, 5 november. Binnengekomen SURINAME, Schmidt van New York en heeft direct de reis voort gezet.
NRC 051277
Advertentie. A.D. Strumphler en J.W. Held, makelaars, zullen als lasthebbenden van hun principalen op maandag 17 december 1877, des namiddags ten drie ure precies, te Amsterdam, in het Lokaal De Brakke Grond in de Nes, ten overstaan van de notarissen Van Zijp & Jonker, in veiling brengen het Nederlands gekoperd en kopervast barkschip SURINAME, gevoerd door kapt. R.H.G. Schmidt, volgens Nederlandse meetbrief gemeten op 300 tonnen oude meting, en dat met al zijn rondhouten, opstaand en lopend want, ankers, kettingen, touwen, zeilen en andere scheepsbehoeften, als breder bij de Inventaris is vermeld. Het schip ligt in de Vluchthaven te Rotterdam. Nadere inlichtingen begerende, gelieve men zich te vervoegen bij bovengemelde makelaars. Het schip is inmiddels uit de hand te koop.

1878

RC 040578
Maassluis, 3 mei. Vertrokken SURINAME, Borst naar Cardiff.
AH 190578
Elseneur, 15 mei. Gepasseerd SURINAME, Borst van Rotterdam naar de Oostzee.
AH 250578
Bolderaa, 20 mei. Aangekomen SURINAME, Borst van Delfshaven.
RC 130678
Bolderaa, 7 juni. Vertrokken SURINAME, Borst naar Nederland.
ST 030778
Delfzijl, 1 juli. Binnengekomen SURINAME, C. Borst van Riga.
AH 120778
Delfzijl, 10 juli. Vertrokken SURINAME, Borst naar Sundsvall.
PGC 140878
Delfzijl, 12 augustus. Volgens een gisteren ontvangen telegram is het barkschip SURINAME, kapt. C. Borst Dzn., komende van Delfzijl, te Sundsvall gearriveerd. Alles wel.
AH 130978
Elseneur, 7 september. Gepasseerd SURINAME, Borst van Sundsvall naar Delfshaven.
NRC 270978
Delfzijl, 24 september. De volgende Nederlandse schepen zijn, wegens storm en tegenwind, op de navolgende plaatsen binnengelopen. Te Arendahl: LANDBOUW, kapt. v.d. Werff; te Grimstad: SURINAME, kapt. Borst en BERNARDUS, kapt. Teerling, allen van de Oostzee komende, de eerste naar Holland, en de twee laatstgenoemde naar hier bestemd.
AH 290978
Delfzijl, 27 september. Binnengekomen SURINAME, Borst van Sundsvall.

1879

RC 100279
Pascagoula (opm. Mississippi, Amerika), 23 januari. Aangekomen SURINAME, Borst van Delfzijl.
RC 050379
Pascagoula, 13 februari. Vertrokken SURINAME, Borst naar Brake.
AH 170479
Dungeness, 13 april. Gepasseerd SURINAME, Borst van Pascagoula naar Brake.
AH 230479
Brake, 21 april. Aangekomen SURINAME, Borst van Pascagoula
AH 210579
Bremerhaven, 18 mei. Vertrokken SURINAME, Borst naar Noorwegen.
AH 080679
Trangsund, 3 juni. Binnengekomen SURINAME, Borst van Brake.
AH 210779
Brake, 17 juli. Binnengekomen SURINAME, Borst van Wyberg.
AH 140879
Elseneur, 9 augustus. Te rede SURINAME, Borst van Emden naar Uleaborg.
RC 140879
Bij Start Point., 8 augustus, SURINAME, Borst van Amsterdam naar Suriname.( opm. fout van de krant?)
NVD 100979
Bolderaa, 6 september. Vertrokken SURINAME, Borst Dzn. naar Holland.
NVD 170979
Elseneur, 13 september. Gepasseerd SURINAME, Borst Dzn. van Riga naar Holland.
AH 220979
Delfzijl, 20 september. Binnengekomen SURINAME, Borst van Riga.

1880
 

ST 190380
Grangemouth, 17 mei. Uitgezeild SURINAME, C. Borst Dzn. naar Memel.
AH 110480
Elseneur, 8 april. Gepasseerd SURINAME, Borst van Delfzijl naar Memel.
AH 120580
Memel, 5 mei. Vertrokken SURINAME, Borst naar Bremerhaven.
AH 130680
Bremerhaven, 10 juni. Vertrokken SURINAME, Borst naar Riga.
AH 131080
Delfzijl, 11 oktober. Binnengekomen SURINAME, Borst van Riga.
DT 011180
Delfzijl, 27 oktober. Vertrokken SURINAME, C. Borst Dzn naar Christiania.
NRC 061180
Amsterdam, 5 november. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Borst, van Delfzijl te Christiania aangekomen, heeft gebroken boegspriet, schade aan de voorsteven en bakboordsboeg, zijnde in aanvaring geweest met een Noorse brik, waarvan 3 man op de SURINAME zijn overgesprongen.
AH 021280
Christiana, 26 november. Zeilklaar SURINAME, Borst naar Delfzijl.
NRC 191280
Delfzijl, 16 december. Volgens particulier bericht lag het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Borst, 10 dezer wegens stormweer nog te Christiania.
AH 231280
IJmuiden, 22 december. Binnengekomen SURINAME, Borst van Christiana.

1881

AH 250481
IJmuiden, 24 april. Vertrokken SURINAME, Borst naar Gothenburg.
AH 020581
Gothenburg, 27 april. Aangekomen SURINAME, Borst van Amsterdam.
AH 080681
Delfzijl, 5 juni. Vertrokken SURINAME, Borst op avontuur.
AH 120681
Skagen, 8 juni. Gepasseerd SURINAME, Borst van Delfzijl naar de Oostzee.
AH 270781
Elseneur, 23 juli. Gepasseerd SURINAME, Borst van de Oostzee naar de Noordzee.
DT 060881
Delfzijl. Binnen: 4 augustus. SURINAME, C. Borst Dzn., van Riga.
AH 150881
Delfzijl, 14 augustus. Vertrokken SURINAME, Borst naar Sundsvall.
AH 250881
Elseneur, 20 augustus. Gepasseerd SURINAME, Borst van Delfzijl naar Zweden.
AH 280881
Delfzijl, 27 augustus. Volgens particulier telegram is het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Borst, te Sundsvall aangekomen.
AH 200981
Sundsvall, 7 september. Vertrokken SURINAME, Borst naar Delfzijl.
DT 280981
Delfzijl, 26 september. Binnengekomen SURINAME, C. Borst Dzn., van Sundsvall.
AH 101081
Delfzijl, 9 oktober. Vertrokken SURINAME, Borst op avontuur.
AH 281081
Memel, 24 oktober. Binnengekomen SURINAME, Borst van Delfzijl.
AH 011281
Memel, 26 november. Vertrokken SURINAME, Borst naar Amsterdam.
DT 191281
Nieuwe Diep, 16 december. Binnengekomen SURINAME, C. Borst Dzn van Memel.

1882

AH 120482
IJmuiden, 11 april. Vertrokken SURINAME, Borst naar Abö.
AH 190482
Delfzijl, 17 april. Het Nederlandse schip SURINAME, kapt. Borst, van Amsterdam naar Abö, is heden alhier lek binnengelopen.
DT 020582
Delfzijl, 29 april. Vertrokken SURINAME, C. Borst Dzn., (Amsterdam) Abo; de laatste na volbrachte reparatie.
AH 260582
Abö, 17 mei. Aangekomen SURINAME, Borst van Amsterdam.
AH 140682
Abö, 5 juni. Vertrokken SURINAME, Borst naar Amsterdam.
AH 270682
Amsterdam, 25 juni. Aangekomen in de Houthaven SURINAME, Borst van Abö met gezaagd hout. Carga B.J. Hengel.
AH 090782
IJmuiden, 7 juli. Uitgezeild SURINAME, Borst naar Sundsvall.
AH 080882
Sundsvall, 18 juli. Binnengekomen SURINAME, Borst van Amsterdam.
AH 150882
Sundsvall, 28 juli. Vertrokken SURINAME, Borst naar Delfzijl.
ST 240882
Delfzijl, 23 augustus. Binnengekomen SURINAME, C. Borst Dzn van Sundsvall.
ST 050982
Delfzijl, 2 september. Uitgezeild SURINAME, C. Borst Dzn naar Sundsvall.
AH 210982
Sundsvall, 15 september. Binnengekomen SURINAME, Borst van Delfzijl.
DT 181082
Delfzijl, 16 oktober. Binnengekomen CONCORDIA, A.J. Jager en SURINAME, C. Borst Dzn beide van Sundsvall.

1883

AH 230383
Delfzijl, 22 maart. Uitgezeild SURINAME, Borst naar Sunderland.
NRC 010483
Delfzijl, 31 maart. Volgens een alhier ontvangen telegram is de Nederlandse bark SURINAME, kapt. Borst, bestemd naar Sunderland, lek te Shields aangekomen.
AH 060483
Newcastle, 3 april. Het Nederlandse barkschip SURINAME, kapt. Borst, van Delfzijl naar Sunderland, alhier lek binnengesleept, was op zee door een te Grimsby te huis behorende vissmak op sleeptouw genomen, waarvan de kapitein rapporteert, dat zij woensdagmiddag ca. 3 uur vissende, op de westkant van Doggersbank Spurnpoint peilende W.N.W. 65 mijlen afstand, een bark zagen die noodsignalen toonde, waarop zij onmiddellijk ter hulp snelden. Het woei hard uit het Z.W. met hoge zeeën. Men bevond dat de bark zwaar lek was en veel water in het ruim had, het schip was op reis van een Nederlandse haven naar Sunderland met een lading stro. De smak nam het schip op sleeptouw maar het water nam zodanig toe, dat men te middernacht vreesde dat het spoedig zinken zou, waarop de smak zijn boot te water liet en de vrouw en drie kinderen van de kapitein van de bark op de vissmak overbracht. Dwars van Sunderland, kwam een sleepboot uit die haven die het schip op de Tyne bracht.
AC 100583
Newcastle, 5 mei. Zeilklaar SURINAME, Borst Dzn naar Hernösand
AC 190683
Hernösand, 29 mei. Binnengekomen SURINAME, Borst van Newcastle.
AH 110783
Amsterdam, 10 juli. Houthaven, aangekomen SURINAME, Borst met gezaagd hout en balken. Carga B.J. van Hengel.
DT 250783
IJmuiden, 23 juli. Uitgezeild SURINAME, C. Borst Dzn naar Riga.
ST 110883
Riga, 7 augustus. Binnengekomen SURINAME, C. Borst Dzn van Amsterdam.
AH 270883
Riga, 23 augustus. Vertrokken SURINAME, Borst naar Delfzijl.
AH 150983
Delfzijl, 14 september. Aangekomen SURINAME, Borst van Riga.
DT 021083
Delfzijl, 28 september. Uitgezeild SURINAME, C. Borst Dzn naar Riga.
AH 161183
Bolderaa, 9 november. Vertrokken SURINAME, Borst naar Nederland.
DT 111283
IJmuiden, 9 december. Binnengekomen SURINAME, C. Borst Dzn van Riga.

1884

AH 070484
IJmuiden, 5 april. Vertrokken SURINAME, Borst naar Petersburg.
AH 120584
Kroonstad, 7 mei. Binnengekomen SURINAME, Borst van Amsterdam.
AH 230584
Kroonstad, 19 mei. Vertrokken SURINAME, Borst naar Wyborg.
AH 120684
Wyborg, 5 juni. Vertrokken SURINAME, Borst Dzn naar Brake.
AH 270684
Bremerhaven, 25 juni. Binnengekomen SURINAME, Borst van Kötka.
AH 130784
Brake, 11 juli. Aangekomen SURINAME, Borst van Riga.
AH 160884
Delfzijl, 15 augustus. Binnengekomen SURINAME, Borst Dzn van Riga.
AH 300984
Sundvall, 24 september. Binnengekomen SURINAME, Borst van Delfzijl.
NRC 191184
Kopenhagen, 15 november. Het barkschip SURINAME, kapt. Borst, van Sundsvall naar Delfzijl met brandhout, heeft in de Oostzee bij zwaar stormweer de deklast overboord moeten werpen. Het geraakte bij Saltholm aan de grond, doch kwam zonder vreemde hulp en ogenschijnlijk zonder schade vlot.
AH 201184
Delfzijl, 19 november. Binnengekomen SURINAME, Borst van Sundsvall.

1886

PGC 180186
Advertentie. Uit de hand te koop:
het goed onderhouden kopervast Nederlands barkschip SURINAME, gevoerd door kapt. C. Borst Dzn., groot 304 registertonnen, gebouwd van eikenhout te Amsterdam. Tuig en zeilen in goede staat. Het schip ligt in het dok (opm: zijbassin in het Eemskanaal) bij Delfzijl. Het goed onderhouden Nederlands kofschip ECLIPTICA, kapt. J.S. van Heukelom, groot 96 registertonnen, gebouwd van eikenhout te Delfzijl. Tuig en zeilen in goede staat. Het schip ligt in de haven van Delfzijl. Nadere informatiën geeft P.J. Vos, scheepsmakelaar te Groningen en Delfzijl. (opm: beide schepen werden verkocht voor de sloop)
AH 190386
Delfzijl, 14 maart. De schepen ECLIPTICA, gevoerd door kapt. van Heukelom, en SURINAME, door kapt. Borst, voor enigen tijd onderhands te koop aangeboden, zijn niet verkocht geworden. Beide schepen zullen hier gesloopt worden. Eerstgenoemd schip zal in 't eerst van de volgende week bij kavelingen verkocht worden, terwijl de SURINAME, voor ƒ 1.850 is verkocht aan de heren Pik en Kuipers, om ook binnenkort bij gedeelte te worden verkocht.

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 218.
__________________________________________________

BIJLBRIEF
Naam schip: VEREENIGING

Plaats en datum: bijlbrief, Dordrecht, 19 augustus 1856

Soort schip bark

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Jan Schouten, scheepsbouwmeester te Dordrecht

Eigenaar / aankoper A. Sandberg & P. van der Slik, Dordrecht als boekhouders

Groot volgens meetbrief 170 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie Dordrecht

Datum van registratie 20 augustus 1856

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/160106

Naam VEREENIGING
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1856
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Bronnen

Jaar: 1856
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
N.A. Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 218.
AH = Algemeen Handelsblad
BH = Bataviasche Handelsblad
DK = De Kolonist
DT = De Tijd
JB = Java Bode
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
NVD = Nieuws van de Dag
PGC = Provinciale Groninger Courant
ST = De Standaard
SUC = Surinaamsche Courant
SUR = Suriname, Koloniaal nieuws en advertentie blad
WI = West-Indiër
ZZC = Zierikzeesche Courant