Inloggen
NEDERLAND - ID 8268


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1881
Nat. Official Number: 2039 ROTT 1881
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 108
Launch Date: 1881-04-28
Delivery Date: 1881-08-13
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 1500
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 39 1/2 & 69-42
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2334.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1736.34 Net tonnage
Deadweight: 2700.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 321.5 Feet (British) Registered
Beam: 37.7 Feet (British) Registered
Depth: 23.8 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
40 20 0 0 0 60
Configuration Changes

Datum 00-00-1882
Type: Rebuilt
Omschrijving: Na overdracht op 1 juni 1882 van de NEDERLAND aan de N.V. Stoomschip Leerdam ten behoeve van de Ned. Amerik. Stoomv. Mij. werd dit schip ingrijpend verbouwd en kwam nog in 1882 als LEERDAM in de vaart. Sindsdien: (nog invullen)

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1881
Datum agenda: 1881-08-10
Register nr: 0
Scheepsnaam: NEDERLAND
Type: Stoomschip
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Vriesendorp & Gaade
Plaats: Den Haag
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1881-08-10, gunstig beschikk. uitreiking zb132-x

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1881-00-00 NEDERLAND
Manager: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PMKF

Date/Name Ship 1882-06-00 LEERDAM
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Reederij van het Stoomschip Leerdam, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PJDQ
Additional info: Verhuurd aan de N.A.S.M.

Date/Name Ship 1889-00-00 LEERDAM
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PJDQ

Ship Events Data

1882-01-17: 17.01.1882: Op weg van Newcastle naar Baltimore met een lading ijzer en stukgoed, gestrand te 23.00 uur bij Kaap Henry (U.S.A.). Het schip kwam zonder averij op eigen kracht weer vlot en vervolgde de reis. (38 opvarenden). (Statistiek van de Ned. Zeescheepvaart 1882)
1889-12-16: Final Fate:
De LEERDAM vertrok op 15 december 1889 (enige dagen na overname door de Nederl-Amerikaansche Stoomv. Maats. van alle resterende aandelen in de N.V. Stoomschip, Leerdam) van Amsterdam naar Buenos Aires met 371 passagiers en een lading stukgoederen in de nacht van 15 op 16 december 1889 kwam zij bij geringe westelijke koelte, kalme zee en mistig weer op 30 mijl ten noorden van het lichtschip Noord Hinder: in positie 51ᴼ 59ʼ NB en 03ᴼ 01ʼ OL, in aanvaring met het Britse Stoomschip GAW QUAN SIA: de LEERDAM zonk 12 uur later (dus op 16 december 1889) en ging geheel verloren. Ook de GAW QUAN SIA zonk. Alle opvarenden van de LEERDAM; de 371 passagiers en 62 leden der bemanning werden uit de sloepen opgepikt door het Franse stoomschip EMMA, dat ook alle opvarenden van de GAW QUAN SIA redde.
NRC 191289. Rotterdam, 18 december. Van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij ontvingen wij het volgende bericht: het stoomschip LEERDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, van Amsterdam naar Montevideo en Buenos Aires, via Boulogne, is in de Noordzee gezonken door aanvaring met het Engelse stoomschip GAW QUAN SIA. De passagiers, ruim 440 personen en de bemanning zijn allen gered en te Cuxhaven aangekomen.
Het ijzeren stoomschip LEERDAM (ex-NEDERLAND) van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, groot 2724 ton, werd in 1881 gebouwd aan het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij te Feijenoord. Het stoomschip GAW QUAN SIA, groot 2459 ton, is een ijzeren stoomschip, gebouwd te Glasgow in 1872 en was bestemd van Hiogo naar Hamburg.
Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram zijn de stoomschepen GAW QUAN SIA, van Calcutta naar Hamburg en het stoomschip LEERDAM, van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij, van Amsterdam naar Buenos Aires, via Boulogne met elkander in aanvaring geweest, ten gevolge waarvan beide gezonken zijn.
NRC 201289
Over het verongelukken van het stoomschip LEERDAM ontvangen wij van de Nederlandsch Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij het volgende bericht: Volgens de bij de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij ingekomen berichten vond de aanvaring van de stoomboten LEERDAM en GAW QUAN SIA plaats bij mist in de nacht van zondag 15 op maandag 16 december te 2 uren, op dertig mijlen afstand benoorden de Noord-Hinder. De kapitein was zelf op de brug. Alle voorzorgsmaatregelen waren stipt genomen. Na de aanvaring konden de schepen niet van elkander worden gescheiden. Te 8 uren des morgens werden de passagiers en bemanning in de sloepen verdeeld. Men bleef nabij de LEERDAM, tot deze des middags te 2 uren zonk. De opvarenden werden daarop overgenomen door het Franse stoomschip EMMA, van Havre bestemd naar Hamburg en woensdag namiddag te Cuxhaven aangebracht, vanwaar zij hedenochtend onder geleide van kapitein en officieren per spoor naar Hamburg zijn vertrokken, waar reeds maatregelen voor hun ontvangst waren genomen. Allen zijn wel.
NRC 211289. Cuxhaven, 18 december ( 11 uur, des avonds) De aanvaring tussen de stoomschepen LEERDAM van de Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij, van Amsterdam naar de Plata-rivier en GAW QUAN SIA, van Japan naar Hamburg, vond in de nacht van zondag op maandag ll., ten 2 ure 30 minuten plaats tijdens dikke mist. Het stoomschip LEERDAM werd op de hoogte van de machinekamer aangevaren en de stoomschepen zaten tot 10 ure des voormiddags aan elkander vast. Tien minuten nadat zij van elkander vrij waren, zonk de LEERDAM. Het Engelse stoomschip heeft men niet zien zinken. Op het stoomschip LEERDAM bevonden zich 550 personen, waaronder 482 passagiers. In de kajuit waren 5 Duitsers, 4 Amerikanen en 6 Nederlanders. De schipbreukelingen werden des namiddags ten 4 ure aan boord genomen door het stoomschip EMMA, kapt. Basroger, uit de boten van de verongelukte stoomschepen. In sommige boten bevonden zich bijna honderd personen. De passagiers van het Nederlandse stoomschip hebben niets dan het leven gered en sedert maandag namiddag op het dek moeten blijven, dewijl het schip vol lading zat. Zij hadden het derhalve niet zeer gemakkelijk; bovendien ontbrak het aan proviand voor zoveel personen, doch de gezagvoerder van de EMMA voorzag daarin gelukkig door van de lading te gebruiken. De bemanning van het Engelse stoomschip bestond merendeels uit Hindoes, van welke twee, die als stoker dienst deden, volgens zeggen zouden verdronken zijn. Onmiddellijk na het bekend worden van de ramp, werd er proviand van hier aan boord gezonden.
De LEERDAM had onder andere aan boord enig Noord-Hollands stamboekvee en enige paarden, bestemd voor Buenos Aires, fraaie exemplaren, die natuurlijk de dood in de golven hebben gevonden. Tot de lading behoorden ongeveer 800 ton spoorwegrails en ongeveer 1000 ton stukgoed.
NRC 221289. Kapt. Lord, gezagvoerder van het Engelse stoomschip GAW QUAN SIA rapporteert het volgende: De 14e vertrok zijn stoomschip, dat van Hiogo naar Hamburg bestemd was, van Portland, waar het kolen had ingenomen en werd de reis voortdurend onder dikke mist voortgezet tot Dover en ten 3 ure 30 minuten, namiddag van 15 december het vuurschip van East Goodwin was bereikt. Kort daarna werd het weer dik van mist, die aanhield tot ongeveer 2 ure 20 minuten des nachts van de 16e toen de aanvaring plaats vond. De equipage bestond uit 45 koppen, waaronder tien Engelsen en de overige Bengalezen en Chinezen. Dewijl ik sedert zaterdagochtend niet uit de kleren was geweest of op generlei wijze enige rust had genoten, ging ik naar de kajuit en was nauwelijks 10 minuten beneden, toen de aanvaring plaats vond. Het stoomschip had van 7 tot 10 ure des avonds met halve kracht gestoomd, toen men stopte en het lood wierp. Men stoomde toen ( deadslow) zacht aan, totdat een toplicht en een rood licht door de opperstuurman, die op de brug stond, recht vooruit werd gezien. Ik hoorde de uitkijk driemaal met de klok kleppen, hetgeen betekende een licht recht vooruit. Ik hoorde de stuurman bevel geven, het roer hard bakboord te leggen en de telegraaf hoorde ik bellen om halve kracht te stomen. Ik begaf mij onmiddellijk op dek en zag dat het rode licht verdween en het groene licht tevoorschijn kwam. Ik zei tegen de stuurman: “Goede God, het rode licht verdwijnt”, waarop de stuurman McNichols antwoordde: “Ja, hij heeft het roer aan stuurboord gelegd”. Het stoomschip (de LEERDAM) scheen met volle kracht op ons aan te komen en binnen een paar seconden werd ons schip aan bakboordzijde bij de stookplaatsen in een schuine richting aangevaren en kwam de LEERDAM ongeveer vier voet in de machinekamer en maakte een gat van meer dan vijftien voet boven en beneden de waterlijn. De machinekamer en de stookplaatsen liepen onmiddellijk vol water, waardoor twee Bengalese stokers verdronken. Volgens rapport van de gezagvoerder van een stoomvissersvaartuig, 20 december te Oostende aangekomen, heeft deze drie masten van een stoomschip bovenwater zien uitsteken bewesten Westkapelle. Hij vermoedt dat twee stoomschepen daar ter plaatse gezonken zijn. Dit heeft vermoedelijk betrekking op de stoomschepen LEERDAM en GAW QUAN SIA.


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1881
Kapitein: Slierendregt
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1887
Kapitein: Stenger, G
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Het schip als NEDERLAND
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: Het schip is in de tweede helft van 1882 ingrijpend verbouwd en verdoopt tot LEERDAM. Een foto van het schip als LEERDAM.
Gemaakt door: Unknown
Overige afbeeldingen


Omschrijving: Rederijcedule van de LEERDAM (1)
Gemaakt door: Document (tonen, origineel niet downloadbaar)
Onderwerp: Rederij-Contract (doc)

Omschrijving: Rederij-cedule van de LEERDAM (2)
Gemaakt door: Document (tonen, origineel niet downloadbaar)
Onderwerp: Rederij-Contract (doc)