Inloggen
FIJENOORD - ID 8183


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1850-03-26 / 1879-10-06 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1850
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Masten: Two masts
Rig: schooner
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1848-09-08
Launch Date: 1849-08-20
Delivery Date: 1850-03-15
Technical Data

 
Net Tonnage: 197.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 42.70 Meters Registered
Beam: 4.13 Meters Registered
Depth: 3.66 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1877
Type: Remeasurement
Omschrijving: omstreeks 1877 hermeten volgens de nieuwe meting (Moorsom's), thans 270 ton bruto en 193 ton netto

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1850
Datum agenda: 1850-03-26
Register nr: 18500194
Scheepsnaam: FIJENOORD
Type: Schroefstoomboot
Lasten: 122
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Nederlandsche Stoomboot Mij.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Rolfe, H.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1850-03-26 FEYENOORD
Manager: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NRML

Ship Events Data

1849-00-00: bijzonderheden: eerst genaamd geweest SCHROEFSCHOONER No.2, doch thans genaamd FIJENOORD.
1851-10-05: Damaged
Hellevoetsluis, 5 oktober 1851. De stoomboot HAMBOURG, kapt. J. Maressel, van Havre, arriveerde heden, op sleeptouw hebbende het schroefstoomschip FIJENOORD, kapt. H. Rolfe, hebbende de laatste het roer op de Maasdroogte afgestoten.
1867-04-21: Sprang a leak
Hellevoetsluis, 21 april 1867. De stoomboot FIJENOORD is lek geworden door het liggen tegen de duc d’alven (opm: dukdalven) binnen de sluis. Met pompen is men het lek meester en zal men trachten het te stoppen. De boot is opgesleept naar Rotterdam.
1872-12-09: Damaged
Hellevoetsluis, 9 december 1872. De stoomboot FIJENOORD, van Rotterdam naar Londen, heeft bij het naar zee gaan in het Bokkengat gestoten en het roer verloren; is met assistentie van de sleepboot ROTTERDAM in de Kanaalhaven gekomen.
1875-11-07: Sprang a leak
Dover, 9 november 1875. Het stoomschip FIJENOORD wordt gesleept door een Zweeds fregat met de machinekamer vol water, zijnde in de storm van 7 november l.l. lek gesprongen. Het volgende tij wordt hetzelve alhier verwacht.
1879-10-06: Final Fate: Scrapped

De FIJENOORD werd op 6 oktober 1879 openbaar verkocht en door de koper gesloopt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.Rolfe als gezagvoerder gedurende:

*   1852 t/m 1861 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. J.W.L. van Oordt.

 

Overige bijzonderheden

In het Rotterdams Jaarboekje 1920, tweede reeks, 8ste jaarg, 1920 staat een overzicht door W.J.L.Poelmans “Nieuwsberichten uit de Rotterdamsche Courant, 1851-1852”, waarin het volgende bericht:

“3 November 1851 De Zuid-Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen besluit medailles te doen uitreiken o.a. aan Lois Maressal, kapitein van de Fransche stoomboot Hambourg, voor het op 5 October bijstand verleenen aan de stoomboot Feijenoord, die bij het uitloopen der Maas het roer afstiet en aan Jan Kort, voerende het tjalkschip ‘Petronella’, thuisbehoorende te Delfzijl.”

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Rolfe, H.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt M. van ’t Hoff als gezagvoerder gedurende:

*    1862 t/m 1870 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. J.W.L. van Oord;

*    1870 t/m 1871 van het ijzeren schroefsstoomschip “Maasstroom”, gebouwd in 1869 te Rotterdam, 396 ton o.m., varend voor de Nederl. Stoomb. Maatschappij, dir D.L.Wolfson.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Hoff, M. van ‘t

Familiegegevens en opleiding

Karel Johannes Cornelis Logger werd geboren op 30 januari 1833 te Naarden. Hij woonde te Delft en vestigde zich daarna te Rotterdam waar hij o.a. woonde aan de Goudsche Weg Wijk 13 Nr. 536 (nieuw nr. 106). Hij vertrok op 30 januari 1871 naar Kralingen en op 14 maart 1878 naar Gouda.

Hij was getrouwd met Wilhelmina Apolonia Visser, geboren 11 oktober 1829 te Utrecht005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.J.C.Logger was met vlagnummer R185 in de periode 1864 t/m 1871 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein K.J.C.Logger met vlagnummer R185 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1863, 1864              van de brik “”Ivoorkust”                   98 last       varend voor Hendrik Muller & Co te Rotterdam

*    1865 t/m 1867        van het fregat “Vooruit”                    351 last     varend voor Hendrik Muller & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt K.J.C.Logger als gezagvoerder gedurende:

*    1864 van de brik “Ivoorkust” ex Komeet, gebouwd in 1849 aan de IJssel (Capelle?), 182 ton o.m., varend voor H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1866 t/m 1871 van het fregat “Vooruit”, gebouwd in 1856 te Rotterdam, 663 ton o.m., varend  voor H. Muller & Co te Rotterdam. Het schip voer in 1872 voor Mees & Moens te Rotterdam en was herdoopt in “Hollander”;

*    1871 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Logger, Karel Johannes Cornelis

Familiegegevens en opleiding

Willem Simon Kramers, Nederlands Hervormd, werd geboren op 22 september 1834 te Schoonhoven. Hij woonde te Gouda. Later vestigde hij zich te Rotterdam en woonde o.a. aan de Weenastraat Wijk 14 Nr. 318 (nieuw nr. 32) en de Dijkstraat nr. 114. Per 16 april 1873 vestigde hij zich te Kralingen en vertrok op 22 mei 1876 naar Gouda. Hij behaalde op 12 augustus 1856 het diploma 1e stuurman voor de koopvaardijvaart.

Hij was gehuwd met Johanna Francisca van Vollenhoven, geboren op 16 november 1837 te Rotterdam, Luthers005.

 

W.S. Kramers zou een scheepswerf hebben gehad in Ned.-Indië, maar die is weggevaagd door de uitbarsting van de Krakatau. (op 27 aug. 1883)

Nadien is hij weer gaan varen (volgens mijn bron B.Kruidhof, Vlissingen).

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.S.Kramers was met vlagnummer R140 in de perioden 1865 t/m 1872 en 1875 t/m 1885 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege "Maatschappij tot Nut der Zeevaart". Dit betekent dat hij wèl de vlag mocht voeren, maar geen recht had op financiële tegemoetkomingen uit de Maatschappij. In de tussenliggende jaren ontbreekt deze kapitein in de ledenlijsten van Sweys021. Het is mogelijk dat het om verschillende kapiteins gaat, maar ik neem voorlopig aan dat het dezelfde persoon betreft058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 19 augustus 1879 staat de mededeling van de president omtrent het verongelukken van de stoomboot “Overijssel” op Guardafui.023.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.S.Kramers met vlagnummer als gezagvoerde in de ledenlijsten van058:

*    1865, 1866           bark “Bar. v. Palland v. Rosendaal”    399 last        Huijgens & Hardenberg te Den Haag

*    1867                      bark “Nederland en Oranje”                 399 last        van Zeijlen & Decker te Rotterdam

*    1877                      ss “Drenthe”                                           2333 last      Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam

*    1878                      ss “Overijssel”                                          1378 last      Wm. Ruys & Zonen te Rotterdam

*    1880 t/m 1883     geen vermelding van schip en boekhouder

 

W.S.Kramers was in 1876 gezagvoerder van het stoomschip "Groningen", 2500 BRT, gebouwd in 1874 bij Mitchell & Co te Newcastle o/T (UK) voor de Stoombootreederij Rotterdamsche Lloyd (een bedrijf van W.Ruys) te Rotterdam. De "Groningen" strandde op 06 januari 1876 op de Maasvlakte en ging verloren024 en 025.

W.S.Kramers was in 1879 gezagvoerder van het ijzeren schroefstoomschip de "Overijssel", 2198 BRT, in 1878 gebouwd bij Raylton, Dixon & Co te Middelsbro (UK) eveneens voor de Stoombootreederij Rotterdamsche Lloyd. "... 15 juli 1879 bij Kaap Guardafui gestrand en verloren gegaan"024 en 025.

 

Bouma025 vermeldt W.S.Kramers als gezagvoerder gedurende:

*    1865 van de bark “Commissaris des Konings van der Helm”, gebouwd in 1865 te Alblasserdam, 662 ton o.m., varend voor Huygens & Hardenberg te Den Haag. Bouma vermeldt eveneens in 1865 en nà kapitein Kramers ene H. van Moerkerken als gezagvoerder. Het schip is in 1865 bij Manilla gestrand en wrak geraakt en het lijkt erop dat, tijdens deze laatste reis van Moerkerken het gezag heeft overgenomen. Maar zkeerheid hierover heb ik niet;

*    1870 t/m 1871 van de bark “Suzanne Johanna” ex Koning & Vaderland, gebouwd in 1854 te Vlaardingen, 498 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam. Het schip werd in 1871 verkocht naar het buitenland;

*    1872 t/m 1873 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson;

*    1874 t/m 1875 van het rader stoomschip “Batavier I”, gebouwd in 1872 te Feyenoord, 713 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomb. Mij. Dir. D.L.Wolfson te Rotterdam;

*    1876 van het schroefstoomschip “Groningen”, gebouwd in 1874 bij Mitchell te Glasgow, 3000 ton o.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd Wm. Ruys te Rotterdam. Op de Maasdroogte gestrand en wrak;

*    1877 t/m 1878 van het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn te Rotterdam

*    1879 van het ijzeren schroefstoomschip “Overijssel”, gebouwd in 1878 te Middlesbro, 2600 ton n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn te Rotterdam. Het schip strandde in 1879 bij Kaap Guardafui (een kaap in het uiterste noordoosten van Somalië bij de ingang van de Golf van Aden).

*    1880 van het ijzeren schroefstoomschip “IJmuiden” ex Cumbrae, gebouwd in 1869 te Renfrew, 643 ton o.m., varend voor de Amsterdamsche Stoomvaart Vereeniging, C.W.Zethraeus & M. van Emmerik te Amsterdam. Het schip werd op 27 oktober 1880 vermist op weg van IJmuiden naar Stettin025.

 

Overige bijzonderheden

In: Roeiredders van het Marsdiep 1824-1923094 staat in de biografie van Cornelis Dito (1830-1886) ( p.21-27) de volgende tekst:

: Bij een poging om … het bij Texel gestrande schip ‘Baron van Pallandt van Rozendaal ‘ de haven van Nieuwediep binnen te brengen, werden zowel zijn vlet (van Cornelis Dito) als het schip in elkaar geslagen.”

 

Op 06 januari 1876 strandde het ss “Groningen”, op weg van Antwerpen naar Rotterdam, op de Maasvlakte en ging verloren. De opvarenden werden gered.

Het ss. Groningen” werd gebouwd in 1875 bij c. Mitchel & Co , Newcastel on Tyne, mat 2475 Brt. en voer voor Wm.Ruys & J.Hoven te Rotterdam072.

 

Het zusterschip van de “Friesland”, het ss “Groningen”verging al na 11 maanden na de bouw. “Het strandde tijdens een storm, komende uit Antwerpen, op 6 januari 1876 bij het, onder loodsaanwijzing, binnenlopen van de Nieuwe Waterweg op de Maasvlakte en ging totaal verloren. In de weken erna zonk het tot een diepte van zes meter weg in het zand en de modder. … De resten van het schip zijn in 2007, 130 jaar later, verwijderd om de uitdieping van een vaargeul op de Maasvlakte mogelijk te maken.

Uit: De lotgevallen van Johannes Plantenga (1853-1877): De schipbreuk van het stoomschip “Friesland” door Bram Plantenga, Gens Nostra 63, 12, december 2008, p. 741-745.

 

Op 27 oktober 1880 vertrok van IJmuiden naar Stettin het ss. IJmuiden” en werd sedertdien vermist. Er waren 12 slachtoffers.

Het ss. “IJmuiden” werd gebouwd in 1869 bij Simons & Co te Renfrew, mat 643 Brt. en voer voor de Amsterdamsche Stoomvaart Vereeniging te Amsterdam072.

 

Op 15 juli 1879 strandde bij Kaap Guardafui, op weg van Batavia naar Rotterdam, het ss. “Overijssel” en ging verloren. 5 bemanningsleden kwamen om, de overige opvarenden wisten aan de wal te komen en werden na 30 dagen verblijf in de Arabische woestijn, door het Britse oorlogsschip Dagmar aan boord genomen.

Het ss. Overijssel” werd in 1878 gebouwd bij Raylton Dixon & Co te Middlesbo, mat 2368 Brt. en voer voor Wm.Ruys & Zonen te Rotterdam072.

 

W.S.Kramers vervoerde met de “Drenthe” detachementen van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen:065*

*    Vertrek 03 april 1876 uit Nieuwediep. Aankomst 21 mei 1876 na 48 dagen. 8 officieren en 210 manschappen.

*    Vertrek 06 september 1876 uit Rotterdam. Aankomst 22 oktober 1876 na 46 dagen. 6 officieren en 105 manschappen. Onderweg bleef 1 officier achter in Padang en werd bij aankomst in Batavia 1 manschap vermist.

*    Vertrek 27 januari 1877 uit Vlissingen. Aankomst 16 maart 1877 na 48 dagen. 5 officieren en 158 manschappen.

*    Vertrek 23 juni 1877 uit Rotterdam. Aankomst 07 augustus 1877 na 45 dagen. 7 officieren en 133 manschappen.

*    Vertrek 17 november 1877 uit Nieuwediep. Aankomst 06 januari 1878 na 50 dagen. 9 officieren en 106 manschappen.

*    Vertrek 10 april 1878 uit Rotterdam. Aankomst 24 mei 1878 na 44 dagen. 3 officieren en 106 manschappen.

*    Vertrek 25 september 1878 van Rotterdam. Aankomst 15 november 1878 na 51 dagen. 5 officieren en 80 manschappen. Een detachement van 4 officieren en 80 manschappen, vertrokken op 14 september 1878 vanuit Rotterdam op de “Prins Hendrik”, is te Cadiz overgegaan aan boord van de “Drenthe”.

Hij vervoerde vanuit Rotterdam troepentransporten met de “Overijssel” op de volgende reizen:065*

*    Vertrek 08 mei 1878. Aankomst 22 juni 1878 na 45 dagen. 3 officieren en 106 manschappen. Bij aankomst ontbrak 1 officier zonder opgaaf van redenen.

Deze en de vorige opgave kloppen niet met elkaar. Gezien de opgaven bij Bouma025 weet ik vooralsnog niet hoe dit probleem op te lossen.

 

“De Prinses Amalia kreeg op de vijfde uitreis, vier uur na het verlaten van Suez op 7 april 1876, een gebroken krukas. Het schip werd teruggesleept naar Suez door het stoomschip Mandalay, maar kon daar niet worden gerepareerd. De lading ging uiteindelijk met de gecharterde Larington door naar Batavia. Het voor Indië bestemde landmachtdetachement aan boord vervolgde de overtocht met het SNM-schip Prins Hendrik (II) en het marinedetachement met het oorlogsschip Prins Hendrik  der Nederlanden; de overige passagiers gingen verder met de Drenthe, de Prins Hendrik en een Franse mailboot. De Engelse sleper Anglia bracht de Pinses Amalia naar de Elder-werf in Port Glasgow.”

Uit: “De eeuw van ‘Nederland’. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’” door A.J.J.Mulder.c.s. Uitg. Asia Maior. 2003.

 

 

Datum vanaf: 1872
Kapitein: Kramers, Willem Simon
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 140
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Sauer als gezagvoerder gedurende:

 • * 1874 t/m 1875 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson;
 • * 1875 van het ijzeren schroefsstoomschip “Maasstroom”, gebouwd in 1869 te Rotterdam, 396 ton o.m., varend voor de Nederl. Stoomb. Maatschappij, dir D.L.Wolfson;
 • * 1876 t/m 1896 van het rader stoomschip “Batavier I”, gebouwd in 1872 te Feyenoord, 713 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomb. Mij. Dir. W.M.Visser te Rotterdam;
 • * 1878 t/m 1879 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson. Het schip werd in 1879 verkocht en gesloopt;
 • * 1880 t/m 1883 van het schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1879 te Rotterdam, 692 ton n.m., varend voor de Nederlandse Stoomboot Maatschappij, dir D.L.Wolfson te Rotterdam;
 • * 1897 t/m 1898 van het stalen schroefstoomschip “Batavier II”, gebouwd in 1897 te Dundee, 1096 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1874
Kapitein: Sauer, J.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025vermeldt J.C.Kromwijk als gezagvoerder gedurende:

*    1876 t/m 1877 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson;

*    1878 t/m 1883 van de raderstoomboot “Stad Breda” ex Snaefell, gebouwd in 1863 te Greenock, 342 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Amsterdam. Het schip is in 1883 verkocht voor de sloop;

      Deze opgave klopt in het geheel niet met de volgende vaarperioden.

*    1879 t/m 1880 van het ijzeren raderstoomschip “Prinses Marie”, gebouwd in 1878 te Glasgow, 900 ton n.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Vlissingen;

*    1881 t/m 1883 van het ijzeren raderstoomschip “Prins Hendrik”, gebouwd in 1880 te Glasgow, 864 ton n.m., varend voor de stoomvaart Maatschappij “Zeeland” te Vlissingen;

*    1884 t/m 1886 van het schroefstoomschip “Utrecht”, gebouwd in 1889 te Middlesbro, 2177 ton n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn, Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

*    1887 t/m 1888 van het schroefstoomschip “Noord Holland” ex Torrington, gebouwd in 1874 te Middlesbro, 1946 ton o.m., varend voor Wm.Ruys & Zn & J.S.Hill te Londen;

*    1889 t/m 1890 van het schroefstoomschip “Zeeland”, ex Wyberton, gebouwd in 1877 te Middlesbro, 2039 ton o.m., varend voor de Stoomvaart Maatschappij “Rotterdam” Wm.Ruys & J.S.Hill te Londen;

*    1891 van het schroefstoomschip “Ariadne” ex Zulu; gebouwd in 1879 te Stockton, 1364 ton o.m., varend voor W.Ruys & Zn. Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam;

 

In: “Een leven op zee” Brochure geschreven door P.J.Teensma Jr, Zomer 2013, 84 pp.

 

 

 

Overige bijzonderheden

J.C.Kromwijk vervoerde vanuit Rotterdam met de “Utrecht” transporten van landmachtmilitairen naar Batavia op de volgende reizen065*:

*    Vertrek 05 juli 1884. Aankomst 20 augustus 1884 na 46 dagen. 2 officieren en 28 dagen.

*    Vertrek 06 december 1884. Aankomst 24 januari 1885 na 49 dagen. 3 officieren en 49 manschappen.

*    Vertrek 09 mei 1885. Aankomst 23 juni 1885 na 45 dagen. 2 officieren en 52 manschappen.

*    Vertrek 26 september 1885. Aankomst 09 november 1885. 3 officieren en 94 manschappen.

*    Vertrek 27 februari 1886. Aankomst 01 april 1886 na 33 dagen. 3 officieren en 43 manschappen.

Hij vervoerde vanuit Rotterdam met de “Noord-Holland transporten op de volgende reizen:

*    Vertrek 09 oktober 1886. Aankomst 02 december 1886 na 54 dagen. 4 officieren en 53 manschappen.

*    Vertrek 12 maart 1887. Aankomst 23 april 1887 na 42 dagen. 2 officieren en 42 manschappen..

*    Vertrek 08 september 1888. Aankomst 20 oktober 1888 na 42 dagen. 2 officieren en 44 dagen.

Hij vervoerde vanuit Rotterdam met de “Zeeland” het volgende transport:

Vertrek 29 november 1890. Aankomst 12 januari 1891 na 44 dagen. 3 officieren en 32 manschappen.

 

Melding van het overlijden op 11 september 1885 van een matroos aan boord van het te Rotterdam thuisbehorend stoomschip “Utrecht”, kapitein Jacob Cornelis Kromwijk op de terugreis van Batavia op 37o20’NB/1oWL.115

 

 

Datum vanaf: 1876
Kapitein: Kromwijk, Jacob Cornelis

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Sauer als gezagvoerder gedurende:

 • * 1874 t/m 1875 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson;
 • * 1875 van het ijzeren schroefsstoomschip “Maasstroom”, gebouwd in 1869 te Rotterdam, 396 ton o.m., varend voor de Nederl. Stoomb. Maatschappij, dir D.L.Wolfson;
 • * 1876 t/m 1896 van het rader stoomschip “Batavier I”, gebouwd in 1872 te Feyenoord, 713 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomb. Mij. Dir. W.M.Visser te Rotterdam;
 • * 1878 t/m 1879 van het ijzeren schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1850 te Feyenoord, 287 ton o.m., varend voor de Ned. Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, dir. D.L.Wolfson. Het schip werd in 1879 verkocht en gesloopt;
 • * 1880 t/m 1883 van het schroefstoomschip “Feyenoord”, gebouwd in 1879 te Rotterdam, 692 ton n.m., varend voor de Nederlandse Stoomboot Maatschappij, dir D.L.Wolfson te Rotterdam;
 • * 1897 t/m 1898 van het stalen schroefstoomschip “Batavier II”, gebouwd in 1897 te Dundee, 1096 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

Datum vanaf: 1878
Kapitein: Sauer, J.

Algemene informatie

AH 021079
Advertentie. Openbare vrijwillige verkoping, ten overstaan van de deurwaarder H.C.T. van Noorden, op maandag 6 oktober 1879, voormiddags 11 uur, in het Poolse Koffiehuis van de heer Jos. Mösenmeier, in de Hoofdsteeg No. 34, te Rotterdam, van het in de vaart op Londen gunstig bekende stoomschip FIJENOORD, groot volgens meetbrief bruto 270 tonnen, nieuwe meting en netto 193 tonnen, nieuwe meting.
Het schip is getuigd als schoener, heeft twee dekken, een stoommachine van 70 paardenkracht en verdere inventaris, vermeld op de aankondigingbiljetten. Zoals hetzelve thans is liggende en vanaf heden te bezichtigen in de Zuiderhaven te Fijenoord, van het etablissement van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
De conditiën van verkoop liggen voor gegadigden ter lezing ten kantore van genoemde deurwaarder in het Hang No. 42, te Rotterdam.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.183
DVD VIII – 4
BIJLBRIEF
Naam schip FIJENOORD

plaats en datum acte bijlbrief, Rotterdam, 15 maart 1850

type schip schroefstoomschip

bouwwerf/verkoper Jan Willem Louis van Oordt, directeur van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, gevestigd te Rotterdam, gebouwd op haar etablissement te Feijenoord tegenover de stad Rotterdam

gevoerd door kapt. Hendrik Rolfe

eigenaar/aankoper voor eigen rekening der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, Rotterdam, kantoor houdende in de Boompjes, wijk 1, no. 105

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 231 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 42,70 m., breed 4,13 m., hol 3,66 m.

kiellegging 8 september 1848

tewaterlating 20 augustus 1849, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 15 maart 1850

nummer van registratie deel 127, folio 138, recto, vak 7

notaris Willem Simon Burger, Wz., notaris te Rotterdam

prijs

bijzonderheden: eerst genaamd geweest SCHROEFSCHOONER No.2, doch thans genaamd FEIJENOORD.
(opm. 1: in de acte wordt de naam eerst geschreven als FEIJENOORD, en even verderop in de acte als FIJENOORD)
(opm. 2: in de bevestigende verklaring van B&W van Rotterdam (foto 5285) van 19 maart 1850 wordt de naam ook geschreven als FIJENOORD)
researcher/datum research: ML / 040308

Naam FIJENOORD
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1850
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Bijlbrief: NA-Den Haag / Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. ? No. 183