Inloggen
BATAVIER - ID 8133


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-09-08 / 1855-00-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Veerboot
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1825-04-21
Launch Date: 1827-10-19
Delivery Date: 1829-09-07
Technical Data

Power: 200
Eng. additional info: rader-stoomschip
 
Gross Tonnage: 732.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 488.00 Net tonnage
Net Tonnage 2: 258.00 lasts (commercial)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-09-08
Register nr: 18290591
Scheepsnaam: BATAVIER
Type: Stoomschip
Lasten: 258
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Giese, J.H.
Opmerkingen: Eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-09-06 BATAVIER
Manager: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Nederlandsche Stoomboot Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: Twee stoommachines van elk 100 HP

Ship Events Data

1829-10-05: Damaged
Het Nederlands stoomschip de BATAVIER, kapt. J.H. Gieze, de 5 oktober 1829 van Londen te Antwerpen gearriveerd, heeft schade aan de machine enz. en lekkage bekomen en zou naar Rotterdam zeilen om te repareren.
1833-11-13: Stranded
Van Brielle wordt de 13 november 1833 gemeld, dat de vorige middag door de felle mist achter Oostvoorne op het strand vastgeraakt is de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, komende van Londen; de loodsboot NÂș. 1 en een schuit zijn tot assistentie afgezonden.
1835-09-20: Stranded
Van Brielle wordt de 30 september 1835 gemeld, dat de vorige avond de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, in de Bank vastgeraakt is.
1836-05-03: Damaged
Rotterdam 3 mei 1836. Eerst gisteren middag is de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, te Rotterdam van Londen en wel met averij aan de raderkasten aangekomen.
1838-11-15: Stranded
Brielle, 15 november 1838. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, naar Londen, is door dikte van mist aan de grond geraakt, doch heden nacht met assistentie vlot en wel in zee gekomen.
1839-03-11: Stranded
Brielle, 11 maart 1839. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, van Londen, is met het inkomen door het weinige opkomend water op de Maasdroogen (opm: Maasdroogten?) vastgeraakt. De bijboot No. 6, een schuit en sloepen zijn van hier tot assistentie derwaarts vertrokken.
1839-09-16: Stranded
Het stoomschip de BATAVIER, kapt. Dunlop, van Londen naar Rotterdam is de 16 september 1839 bij het binnen komen in Brielle door het min opkomende water op de Droogen vastgeraakt. Het heeft schuiten en sloepen tot assistentie bij zich.
1844-08-21: Stranded
Hellevoetsluis, 21 augustus 1844. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, zit in de mond van het Spui aan de grond.
1853-05-09: Damaged
London, 9 mei 1853. Kapt. Bacon, voerende de stoomboot RAVENSBOURNE, heden van Antwerpen gearriveerd, heeft in de afgelopen nacht ontmoet het stoomschip BATAVIER van Rotterdam, die in ontramponeerde staat was en die hij dientengevolge op sleeptouw genomen heeft.
1856-04-22: Broken up
De BATAVIER werd op 22 april 1856 in openbare veiling voor de sloop verkocht.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 0
Kapitein: Gieze, J.A.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

David Dunlop werd geboren/gedoopt (in de Schotse kerk) te Rotterdam op 27 augustus/02 september 1798 als zoon van David Dunlop en Catharina Scott

Hij huwde te Rotterdam op 17 september 823 met Margrita Hooykaas, geboren/gedoopt (Geref) te Rotterdam op 08/15 juni 1800 als dochter van Jasper en Christina Alida de Valk. Zij overleed op21 mei 1875 te Rottedam.

David was na zijn zeemansloopbaam directeur van de Sleephelling Societeit te Rotterdam.

David overleed op 02 november 1866 te Rotterdam. Bij zijn overlijden is Rotterdam als woonplaats vermeld.003 en 118

 

David Dunlop werd geboren/gedoopt op 02 september 1798 te Rotterdam als zoon van David Dunlop en Catharina Schot. Hij trouwde te Rotterdam op 17 september 1823 met Margrita Hooykaas, geboren op 08 juni 1800 te Rotterdam als dochter van Casper Hooykaas en Christina de Valk. Hij woonde te Rotterdam en IJsselmonde. Hij werd na zijn loopbaan op zee directeur der sleephelling sociëteit te Overmaas005.

 

In het Adresboek van Rotterdam uit 1847 staat D.Dunlop, kapitein der Batavier, Boompjes 1-160 te Rotterdam

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.Dunlop, adres J.B.ten Ham, werd met vlagnummer 412 effectief lid van Zeemanshoop per 12 juni 1838 op voorspraak van B.C.ten Ham. Zijn schip was de "Batavier"002. Ten tijde van de inschrijving was hij 40 jaar en zijn vrouw 38 jaar. Er zijn ingeschreven drie zoons, geboren 9 1825, 1827 en 1834, en vier dochters, geboren in 1831, 1832, 1837 en 1839002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” van 05/12 juni 1838 werd als effectief lid ingeschreven David Dunlop, oud 39 jaar, voerend het ss “Batavia”, wonend te Rotterdam en met als adres de wed. Dingemans te Amsterdam, op voordracht van kapitein B.C.ten Ham. Hij kreeg vlagnummer 412023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 20 juni 1838. Van beroep veranderd per 01 mei 1850003.

 

David Dunlop was met vlagnummer R400 in de periode 1854 t/m 1866 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 27 december 1849 staat een melding van kapitein D.Dunlop dat hij directeur is geworden van de Sleepstelling. Hij vraagt om zijn deelnemerschap van het Weldadig Zeemans Fonds te mogen continueren hetgeen hem wordt toegestaan met inachtneming van artikel 58 van het Reglement.042 Art.58 regelt de aanpassing van de contributie

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 06 december 1866 vraagt de wed. kapitein D.Dunlop geb. Hooykaas om de reglementaire uitkering, die in de vergadering van 27 december 1866 wordt goedgekeurd ingaande 01 februari 1867.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 15  januari 1850 staat een opmerking van kapitein D.Dunlop “berigtende van beroep te zijn veranderd en verzoekende zijne regten op het fonds te behouden. Zulks is toegestaan met inachtneming van Art.58 van het Reglement.”023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 22 januari 1867 staat vermeld dat per 01 februari 1867 een uitkering in de 1e klasse is toegekend aan de wed. D.Dunlop geb. Hooykaas.023.

 

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1866 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        412                       1838-1848                 stoomb.           de Batavier                                           geen opgave

                                      1849-1853                 geen opgave van schip en boekhouder

        152                       1854-1866                 geen opgave van schip en boekhouder

                                          1866                        "overleden"

 

In de Jaarverslagen 1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1865 van de Maatschappij staat kapitein D.Dunlop met vlagnummer R400 in de ledenlijsten als gezagvoerder maar zonder vermelding van schip en boekhouder058.

 

Bouma vermeldt D.Dunlop als gezagvoerder gedurende:

*    1839 t/m 1849 op de 3/m stoomschoener “Batavier”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 910 ton o.m., varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam. Het schip was in 1829 in de vaart op Londen. Dunlop werd opgevolgd door William Smith.

Rimkus005 vermeldt het schip als lijndienst voor passagiersvervoer tussen Rotterdam en Londen

 

Overige bijzonderheden

Het Gemeentearchief van Rotterdam bezit onder archiefnummer 400 een archief van de familie Dunlop. In dit archief zit een brief dd april 1973 van ene D.Dunlop waarin melding wordt gemaakt van een “Journaal van een reis naar Kaap de Goede Hoop, Indie, etc. door S.Dunlop 1852-1853. Dit journaal was in 1973 in familiebezit.

Ik heb niet nagegaan of S.Dunlop een gezagvoerder was of dat hij dit Journaal in een andere hoedanigheid heeft geschreven.

 

 

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Dunlop, David

Familiegegevens en opleiding

William Smith werd geboren te Rotterdam op 31 mei 1804 als zoon van James Smith en Pennington Smith. Hij was waarschijnlijk van Engelse komaf, hetgeen ook zou kunnen worden afgeleid uit zijn huwelijk met de Londense Louisa Hemsley. Voorts is bekend dat in 1832 een Engels schip, de “Admiral Windham”, in Rotterdam arriveerde met aan boord de stuurman William Smith. Of dit dezelfde personen betrof is niet met zekerheid te zeggen.

William werd in 1835 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart met vlagnummer R99. Hij was betrokken bij de Oost-Indiëvaart. Zo stond hij op 07 augustus 1840 op het punt naar de Batavia te vertrekken. In 1849 werd hij kapitein op het stoomschip “Batavier”, als opvolger van kapitein D.Dunlop en varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSM). Het betrof een houten raderstoomschip van 258 ton en voorzien van 120 bedden en rustbanken in twintig vertrekken. Het was aanvankelijk in dienst op de lijndienst Rotterdam-Londen, maar vanwege Engelse concurrentie legde het zich later meer toe op vervoer van vee en kleine lading en in die functie was Smith de kapitein. In 1855 werd hij kapitein op een opvolger, de “Batavier II” en bleef hierop varen tot 1868. Hij vervoerde veel landverhuizers, die via Engeland naar Amerika vertrokken.

William en zijn vrouw woonde in begin veertiger jaren aan de Westewagenstraat (Wijk E Nr.448), in 1847 aan de Leuvehaven en daarna aan de Boompjes nr.191. In deze laatste woning overleed Louisa op 01 maart 1853. Het echtpaar had geen kinderen gekregen. Het overlijdensjaar en de overlijdensplaats konden niet worden achterhaald (maar gezien zijn lidmaatschap van het Rotterdamse zeemanscollege ligt zijn overlijdensjaar omstreeks 1888 - zie hierna).

Verdiensten en vermogen van William zijn niet exact bekend, maar kennelijk voldoende om in c.1852 een dienstmeisje in dienst te nemen.005.

Deze gegevens zijn ontleend aan Rimkus005,maar voor de volledige tekst wordt verwezen naar het origineel, waaronder een overzicht van de verschillende reizen met de gevoerde lading.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Smith was met vlagnummer R99 van 1835 t/m 1890 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

W.Smith was in 1843 en 1845 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.Smith met vlagnummer R99 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1849, 1851, 1858, 1859,

1862 t/m 1867            van de ss ‘Batavier”    268 last   varend voor de Nederl. Stoomb. Mij. te  Rotterdam

1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888                      geen schepen en reeders vermeld

 

Bouma025 vermeldt W.Smith als gezagvoerder gedurende:

*      1850 t/m 1856 op de 3/m stoomschoener “Batavier”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 910 ton o.m., varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam. Het schip voer op Londen en hij was opvolger van kapitein D.Dunlop;

*      1856 t/m 1868 op het ijzeren raderstoomschip “Batavier”, gebouwd in 1855, 1060 ton o.m., 500 pk, varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, directeur J.W.L.van Oordt.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Smith, William

Afbeeldingen


Omschrijving: BATAVIER
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Bouwtekening

Omschrijving: BATAVIER
Gemaakt door: Onbekend
Onderwerp: Zeeopname
Algemene informatie

1829


Op 08-09-1829 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een eerste zeebrief aangevraagd voor kapt. J.H. Gieze.
 

LC 110929
Rotterdam, 7 september. Heden morgen ten half acht ure vertrok van voor Fijenoord langs deze stad Zijner Majesteit stoompakket ATLAS, gesleept wordende door de stoomboot de BATAVIER, toebehorend aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij. De snelheid, waarmede deze schepen passeerden, niettegenstaande zulks plaatsvond tegen een harde vloed en een stijve koelte, leverde een zeer fraai gezicht op. (opm: zie ook DC 120929)
DC 120929
Dordrecht, 11 september. Zijner Majesteits stoompaket de ATLAS, heden even namiddag met hoog water, door de stoomboot de BATAVIER gesleept, Puttershoek verlaten hebbende, is tot voor het Mallegat genaderd, doch aldaar, wegens het onstuimige weder, voor anker gaan liggen, om bij eerste gunstige gelegenheid het Mallegat in, en naar de Kil zich te begeven, waar zij hare raderen moet aanhangen, om daarna naar Hellevoetsluis te vertrekken, en verder hare proefreis te ondernemen.
RC 150929
Advertentie. De Directie de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij maakt bekend, dat, te beginnen met zaterdag 19 september, des morgens ten 8 ure, een nieuwe dienst zal worden begonnen tussen Antwerpen en Londen, met het fraaie stoomschip de BATAVIER, zijnde voorzien van 2 werktuigen, elk van 100 paardenkracht, bijzonder gemakkelijk ingericht voor passagiers en tevens voor goederen, overtreffende in snelheid alle de op Engeland varende stoomboten. Deze dienst is in onmiddellijk verband met de overige stoomboten der maatschappij, varende op Antwerpen, Rotterdam, Nijmegen, Arnhem en Keulen en de reizigers kunnen even goedkoop van Rotterdam over Antwerpen met dat stoomschip naar Londen varen, als dat dezelve zich te Rotterdam direct naar Londen inschepen. Vervolgens zal hetzelve stoomschip geregeld van Antwerpen afvaren elke dinsdag en van Londen elke zaterdag, te beginnen met zaterdag 26 september.
RC 151029
Amsterdam, 13 oktober. Het Nederlands stoomschip de BATAVIER, kapt. J.H. Gieze, de 5e van Londen te Antwerpen gearriveerd, heeft schade aan de machine enz. en lekkage bekomen en zou naar Rotterdam zeilen om te repareren.

 

1830

 

RC 060430
Advertentie. Nederlandse Stoomboot-Maatschappij. Stoompacket-vaart tussen Rotterdam en Londen en vice versa. De snelvarende stoompacket de BATAVIER, fraai en gemakkelijk ingericht voor passagiers, paarden, rijtuigen en koopmansgoederen, zal deszelfs dienst aanvangen tussen Rotterdam en Londen en vice versa op de volgende dagen, te weten:
-           Van Rotterdam naar Londen maandag de 12e april 1830, des middags ten 12 ure.
-           Van Londen naar Rotterdam zaterdag de 17e april 1830, des morgens ten 9 ure.
En wijders van Rotterdam elke maandag op nader te bepalen uren
En van Londen elke zaterdag op nader te bepalen uren.
Nadere informatie te bekomen bij de directie der maatschappij, te Rotterdam en op de bureaus van alle de agenten, gelijk ook bij de heren Gibbs en Kijd, scheepsmakelaars te Londen.


Op 08-04-1830 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

1831

 

DC 130131
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
De Directie derzelve Maatschappij maakt bekend, dat alzo de rivieren thans weder vrij van ijs zijn, de dienst van de stoomboten op Nijmegen en Keulen zal worden hervat op de dagen en uren bij de biljetten bekend gemaakt. Zullende de dienst van Rotterdam op Londen met het fraaie Nederlandse stoomschip
BATAVIER weder worden geopend tegen het midden van de maand februari 1831. Dit schip, hetwelk volgens het eenparig getuigenis van de zich aan boord bevonden hebbende reizigers, niets te wensen overig liet dan meerdere slaapplaatsen, aangezien het grote getal reizigers, dewelke dit vaartuig door deszelfs superieure hoedanigheid verkozen, zo heeft de directie besloten om niet alleen het getal van de slaapplaatsen te vermeerderen en dezelve te brengen tot boven de 100, maar ook om een groter getal afzonderlijke slaapkamers, koffiekamer, en behalve de grote eetzaal, nog twee afzonderlijke eetkamers in te richten. Ook zijn aan het werktuig vele verbeteringen gemaakt, waardoor de reis gemiddeld in nog minder tijd dan vroeger zal worden volbracht. Adres bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, en bij alle derzelver agenten op de verschillende plaatsen.
LC 250331
Den 21 des namiddags is te Rotterdam Z.K.H. de Prins van Oranje, met de stoomboot de BATAVIER uit Londen teruggekeerd, ontvangen door een grote menigte. Z.K.H. heeft dadelijk zijn reis naar ’s Gravenhage vervolgd.

1832


Op 23-01-1832 wordt voor de BATAVIER door Giltay & Pasche, eigenaren van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
LC 240232
Rotterdam, 19 februari. De stoomboot de BATAVIER, met welke het ongelukkig bericht, dat ook te Londen de cholera zich geopenbaard heeft, hier ter stede aangebracht is, heeft slechts enige uren voor deze stad vertoefd en is onverwijld op hoog bevel naar de mond der Maas moeten terugkeren, om quarantaine te houden. De weinige goederen, die het reeds gelost had, zijn dadelijk in ’s Rijks entrepot opgeslagen, welke goederen echter, als uit enige kisten suiker bestaande, geen smetstof kunnen inhouden, daar de suiker een preservatief tegen de besmetting zelve is. In het oord te Londen echter, van waar de stoomboot afvaart, had zich de ziekte nog niet geopenbaard tijdens de BATAVIER van daar vertrok. Wij mogen dus vertrouwen en op grond der gedane onderzoekingen verwachten, dat deze noodlottige kwaal door deze stoomboot hier niet is aangebracht geworden, terwijl wij onze stadgenoten kunnen geruststellen, dat er dadelijk van gouvernementswege de nodige bevelen zijn gegeven, om met ’s hemels zegen deze pest van de vaderlandse grond te weren. Het is inmiddels te hopen, dat elk Nederlander, in het belang van zich zelve, zijne betrekkingen en stad- en landgenoten der regering de behulpzame hand zal bieden om niets te verzuimen en na te laten wat de heilzame bedoelingen van het bestuur zou kunnen tegenwerken of nodeloos maken.
DC 020632
Z.K.H. prins Adelbert van Pruissen is, na de citadel van Antwerpen, de vloot voor die stad, het linieschip de ZEEUW, de steden Vlissingen en Middelburg en het eiland Walcheren bezichtigd te hebben, ll. dinsdag, van Hellevoetsluis met de stoomboot de BATAVIER, naar Londen vertrokken. Z.K.H. heeft een grote belangstelling betoond, voornamelijk in alles wat tot de marine betrekking had.
MCO 031132
Amsterdam, 31 oktober. Volgens berichten uit Londen, aangebracht door de stoomboot de BATAVIER, welke heden te Rotterdam is gearriveerd, was het alliantie-traktaat tussen Engeland en Frankrijk den 23 oktober gesloten en nog die dag naar Parijs gezonden. Men meende, doch zulks behoefde bevestiging, dat hetzelve, door Frankrijk geratificeerd, bereids te Londen was uitgewisseld, en er dienvolgens een ultimatum naar 's Gravenhage was afgezonden. De Londense conferentie had de wijzigingen verworpen, die door ons gouvernement in de voorstellen van Pruisen waren gemaakt. Intussen was het zeker, dat Pruisen protesteert tegen het inrukken van de Franse troepen in België en dat de Oostenrijkse en Russische gevolmachtigden, in afwachting van instructies van hun hoven, zich met de verklaringen van Pruisen hebben verenigd.
LC 091132
Londen, den 2 november. De geconsolideerden waren flauw op 84 1/8, zij werden gedrukt door de tijdingen, tegen een ure met den ATTWOOD uit Holland ontvangen, dat de Engelse consul te Amsterdam en Rotterdam, aan de Engelse kapiteins te raad had gegeven, de Hollandse kusten te verlaten uit vreze voor een embargo, en dat de stoomboot de BATAVIER order bekomen had om in Holland te verblijven, geen verdere tochten naar Engeland te doen en haar Engels volk af te danken. Wij vernemen voorts bij die gelegenheid dat de stoomboot THE LIGTNING die de jongste depêches van het gouvernement aan den Koning van Holland heeft overgebracht, nog altijd voor de Hollandse kusten lag, wijl haar 48 uren gegeven waren om op antwoord des Konings te wachten; dit antwoord, zegt men, was reeds lang voor het verschijnen van dien tijd, aan boord ontvangen, maar de boot zou niet vertrekken, voordat de gehele haar toegestane tijd verschenen was. Het antwoord van de Koning van Holland is, zegt men, kort en stellig, dat Z.M. gene andere aanvragen verlangt, dat hij reeds lang zijn besluit had genomen, en dat hij bij zijne vroegere beslissing blijft.
DC 151132
Dordrecht, 14 november. Naar men van Rotterdam verneemt, is de stoomboot de BATAVIER door het gouvernement gerekwireerd, en gewapend naar Hellevoetsluis gezonden, ten einde voor de mond onzer zeegaten te kruisen en zowel tot defensie derzelve te dienen als om nog zo veel mogelijk het binnenkomen van Hollandse koopvaardijschepen te bevorderen. Men wilde nog twee stoomboten van Rotterdam tot het zelfde einde stonden uitgerust te worden.
LC 141232
’s Gravenhage, 9 december. Uit officiële rapporten, bij het departement van marine ingekomen blijkt, dat, door de zorg van den Schout bij Nacht van der Straten zich bevindende aan boord van het Jagt de JUNO te Hellevoetsluis, en door de vaardige hulp van de stoomboot de BATAVIER, zich in ’s Rijks dienst en onder de bevelen van gemelde Schout bij Nacht bevindende, op den 7 dezer, in het gezicht der blokkerende kruisers, twee rijk geladen Nederlandse koopvaardijschepen behouden in de haven van Hellevoetsluis binnen gekomen en alzo voor den handel bewaard gebleven zijn.In den morgen van den 7 dezer was namelijk aan den Schout bij Nacht van der Straten gerapporteerd, dat een Nederlands koopvaardijschip, komende uit de West Indiën, en geladen met suiker en koffie (nader gebleken te zijn de PIET HEIN, kapitein J. Turnbull, van Suriname), ten anker lag op de diepte van 6 vadem en, Goeree Z.O. van zich hebbende, en door den oostenwind belet wordende binnen te komen. Dadelijk gaf Schout bij Nacht aan den luitenant der eerste klasse Galup, den BATAVIER commanderende, last om naar buiten te stevenen, en het schip zo mogelijk binnen te halen om te beletten dat het door de Engelse of Franse kruisers genomen werd. Ten 10 ure bevond de BATAVIER zich reeds bij gemelde koopvaarder, nam den zelve op sleeptouw, en sleepte hem tot in het Goerese Gat; doch inmiddels deed zich een tweede Nederlandse koopvaarder op, die zich op 10 vadem diepte bevond, waarna de BATAVIER den steven weder derwaarts wendde, en ook dit schip op sleeptouw nam en daarna met beide deze schepen behouden binnen kwam, en dezelve in den namiddag op de rede Hellevoetsluis bracht. Laatstgenoemd schip was de brik de HOLLANDER, kapitein M. Boysen, van Rio Janeiro, en insgelijks geladen met suiker en koffie. Beiden waren naar Rotterdam bestemd.

 

1833

 

RC 010133
Rotterdam, 29 december 1832. Van Helvoetsluis wordt van de 31e dezer gemeld, dat kapt. A.S. Cassie tegen den Bol aan de grond is geraakt, doch door assistentie van de stoomboot de BATAVIER, weer vlot geworden en onder de Goerese haven ten anker gekomen is.
RC 080133
Rotterdam, 7 januari. De 6e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis de KONINGIN DER NEDERLANDEN, kapt. P. Sipkes, van Batavia, zijnde door de stoomboot de BATAVIER binnengesleept.
RC 140333
Rotterdam, 13 maart. De 12e, des morgens, zeilde de stoomboot de BATAVIER naar Londen.
DC 300533
’s Gravenhage 28 mei. De voorlopige overeenkomst en het daaraan gehechte verklarende artikel zijn, zo als ten stelligste verzekerd wordt, gisteren maandag werkelijk door Z.M. bekrachtigd, en is de referendaris Mazel, met die bekrachtigingen, nog des avonds van die zelfde dag van hier vertrokken, om zich, aan boord van de in dienst van het gouvernement zich thans bevindende stoomboot de BATAVIER, naar London te begeven, ten einde aldaar op morgen woensdag de uitwisseling der bekrachtigingen kunne plaats hebben. (Dinsdag morgen is gezegde stoomboot uit Hellevoetsluis in zee gestoken.) Men meent voorts uit een goede bron te weten, dat de onderhandelingen tot het sluiten van een definitief traktaat onverwijld zullen aanvangen, en dat men reden meent te hebben om te mogen hopen dat deze onderhandelingen een spoedige en algehele schikking der Belgische kwestie zullen ten gevolge hebben.
DC 270633
’s Gravenhage, 25 juni. Het grote stoomvaartuig WILLEM I, vroeger van Amsterdam op Hamburg gevaren hebbende, en daarna in ’s Rijks dienst gesteld en gewapend, is dezer dagen van het Nieuwe Diep naar Amsterdam teruggekeerd om, na de daarvoor nodige veranderingen te hebben ondergaan, de vaart op Hamburg te hervatten, terwijl de stoomboot de ONDERNEMING gereed gemaakt wordt om de dienst tussen Rotterdam en Duinkerken mede te heropenen. De fraaie stoomboot de BATAVIER, aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij behorende, is ook uit ’s Lands dienst ontslagen geworden. (opm: de ONDERNEMING werd herdoopt in GRAAF CANKRIN)
DC 050933
Dordrecht, 4 september. Met genoegen vernemen wij, dat het Nederlandse stoomschip de BATAVIER bij het laatste stormweder wederom bewijzen van deszelfs superioriteit boven de Engelse stoomboten heeft opgeleverd. Hetzelve stoomschip vertrok van London zondag 1 september, des middags ten 12 ure, en kwam maandag 2 september te Rotterdam aan, slechts weinig uren later, dan bij gewoon weder het geval zoude zijn geweest.
DC 071133
Dordrecht, 6 november. Van Rotterdam schrijft men ons, dat de stoomboot de BATAVIER, toebehorende aan de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, wederom gedurende het jongste stormachtige weder nieuwe roem behaald, en van haar voortreffelijkheid boven vreemde zeestoomboten bewijs gegeven heeft. Terwijl de Engelse stoomboot de SIR EDWARD BANKS, tot overbrenging der brievenmalen gebezigd wordende, zaterdag 2 november des morgens ten 7 ure van London afgevaren, en eerst gisteren dinsdag namiddag ten 1 ure te Rotterdam aangekomen is, en zulks nog maar alleen ten gevolge van het bedaren van het weder sedert maandagavond, terwijl zonder dat die Engelse boot gewis nog langer zou uitgebleven zijn, is de Nederlandse stoomboot de BATAVIER, welke eerst zondag den 3 dezer, des morgens ten half 9 ure, van London vertrok, in weerwil van het die dag uiterst onstuimige weder, zonder enige schade bekomen te hebben, maandagavond ten 6 ure, dus maar weinige uren later dan gewoonlijk, en zulks door dat zij wegens het holle water te Hellevoetsluis had moeten binnen lopen, te Rotterdam aangekomen. De BATAVIER heeft alzo de overtocht in 44½ uur minder tijds volbracht dan de SIR EDWARD BANKS, en gisteren, dinsdag morgen ten 8 ure, op het bepaalde tijdstip, op nieuw de reis van Rotterdam naar London aangenomen, wederom, wegens het holle water, de weg langs Hellevoetsluis nemende.
RC 141133
Rotterdam, 13 november. Van Brielle wordt de 13e dezer gemeld, dat de vorige middag door de felle mist achter Oostvoorne op het strand vastgeraakt is de stoomboot DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop, komende van Londen; de loodsboot Nº. 1 en een schuit zijn tot assistentie afgezonden.

 

1834

Op 28-01-1834 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

AH 290134
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomschip de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 25 febr., des morgens ten 10½ ure; dinsdag 4 maart, des morgens ten 5 ure; dinsdag 11 maart, des morgens ten 10½ ure. Van Londen naar Rotterdam: zondag 2 maart, des morgens ten 9 ure; zondag 9 maart, des morgens ten 9 ure; zondag 6 maart, des morgens ten 8 ure.
AH 141034
Binnenlandse berichten. Amsterdam, maandag 13 oktober. De stoomboot de BATAVIER, welke de 7e dezer uit Den Briel naar zee gezeild, doch door een dikke mist vastgeraakt was, is in de avond van de 9e vlot geworden en heeft de volgende morgen de reis naar Londen voortgezet.

 

1835

 

AH 020335
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomschip de BATAVIER, kapt. D. Dunlop.
Van Rotterdam naar Londen: Dinsdag 10 maart, des morgens ten 8 ure, 17 maart, des middags ten 12½ ure, 24 maart, des morgens ten 7 ure en 31 maart, des middags ten 12 ure. Van Londen naar Rotterdam: Zondag 15 maart, des morgens ten 11 ure, 22 maart, des morgens ten 7½ ure en 29 maart, des morgens ten 11 ure.
AH 200435
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Dienst tussen Rotterdam en Londen: stoomschip de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, varende een brievenzak van het postkantoor.
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 21 april, des morgens ten 6 ure.
Van Londen naar Rotterdam: zondag 26 april, des morgens ten 13 ure.
RC 011035
Rotterdam, 30 september. Van Brielle wordt de 30e dezer gemeld, dat de vorige avond de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, in de Bank vastgeraakt is.
AH 021235
Carga-lijsten Rotterdam: De BATAVIER, kapt. D. Dunlop, van Londen met katoen, krenten, amandelen en koper.

 

1836


Op 16-02-1836 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

AH 070336
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Dienst tussen Rotterdam en Londen. Stoomschip de BATAVIER, kapt. D. Dunlop:
Van Rotterdam naar Londen: dinsdag 8 maart, des middags ten 2½ ure; dinsdag 15 maart, des morgens ten 9 ure; dinsdag 22 maart, des middags ten 2 ure; dinsdag 29 maart, des morgens ten 9 ure.
Van Londen naar Rotterdam: zondag 13 maart, des morgens ten 10 ure; zondag 20 maart, des morgens ten 8½ ure.
AH 050536
Amsterdam, 4 mei. Eerst gisteren middag is de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, te Rotterdam van Londen en wel met averij aan de raderkasten aangekomen. Ook hebben de rijtuigen, die zich op de boot bevonden, enige schade bekomen. De Directie der Stoombootmaatschappij geloofde evenwel dat de schade spoedig genoeg zou kunnen hersteld worden om reeds heden (dinsdag) ten één ure met HH. KK. HH. De Prins van Oranje en hoogstdeszelfs twee oudste zonen naar Londen te vertrekken.
DC 250636
Brielle, 22 juni. Gisteren namiddag zeilde naar zee: BATAVIER, kapt. D. Dunlop, naar London, doch is door hoge zee teruggekomen en naar Hellevoetsluis opgezeild.
AH 010836
Carga-lijsten Amsterdam: De BATAVIER (opm: stoomschip), kapt. D. Dunlop, van Londen met katoen, indigo, verfhout, ijzer, rozijnen, suiker, star-anijs en koper.

 

1837

 

RC 200437
Rotterdam, 19 april. Z.K.H. de hertog van Cumberland is maandagavond alhier aangekomen en aan het Grand Hotel des Pays-Bas afgestapt. Gisteren is Hoogstdezelve met de stoomboot BATAVIER naar Londen vertrokken.
RC 180537
Rotterdam, 17 mei. Den 16 dezer, des morgens, zeilde uit de Maas de BATAVIER (opm: stoomboot in geregelde lijndienst op Londen), kapt. D. Dunlop, naar Londen, doch is door de hoge zee terug gekomen en naar Helvoetsluis opgezeild; de wind N. (opm: 16 mei ’s middags alsnog uitgezeild)

 

1838

Op 13-02-1838 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

AH 090338
Advertentie. De directie van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij maakt bekend, dat het stoomschip de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, deszelfs dienst tussen Rotterdam en Londen zal hervatten, van Rotterdam dinsdag de 13 maart des morgens ten 11 ure, en dezelve zal voortzetten van Londen elke zondag en van Rotterdam elke dinsdag.

Ten gevolge van het tractaat, tussen dit rijk en Engeland gesloten, kunnen thans ook met dit schip alle goederen van hier naar Londen worden verzonden zonder enig bezwaar op inkomende rechten te Londen.
AH 171138
Brielle, 15 november. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, naar Londen, is door dikte van mist aan de grond geraakt, doch heden nacht met assistentie vlot en wel in zee gekomen.

 

1839

 

ZP 120339 – 336
Brielle, 11 maart. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, van Londen, is met het inkomen door het weinige opkomend water op de Maasdroogen (opm: Maasdroogten?) vastgeraakt. De bijboot No. 6, een schuit en sloepen zijn van hier tot adsistentie derwaarts vertrokken.
ZP 130339
De stoomboot de BATAVIER, kapt. Dunlop, op de Maasdrogen vastgeraakt – zie ons vorig nommer – is de 12e maart weder vlot geworden en naar Rotterdam opgestoomd.
DC 010639
Dordrecht, 31 mei. Dinsdag zijn per stoomboot de BATAVIER van de kant van ons gouvernement de ratificaties der traktaten betrekkelijk België naar London afgezonden.
ZP 170939 – 497
Het stoomschip de BATAVIER, kapt. Dunlop, van Londen naar Rotterdam is de 16e bij het binnen komen in Brielle door het min opkomende water op de Droogen vastgeraakt. Het heeft schuiten en sloepen tot adsistentie bij zich.

1840


Op 03-02-1840 wordt voor de BATAVIER door Giltay & Pasche, eigenaren van de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

1841

 

AH 020341
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij. Het fraaie stoomvaartuig DE BATAVIER, kapt. D. Dunlop. Passagiers en goederen. Van Rotterdam naar Londen des dinsdags, van Londen naar Rotterdam des zondags. De uren van afvaart zullen nader in de Nieuwspapieren bekend gemaakt worden.

 

1842


Op 04-02-1842 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

RC 260342
Advertentie. Dienst tussen Rotterdam en Londen.
Het fraaie stoomschip de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, groot 500 ton, 200 paardenkracht, lage drukking, 120 zindelijke slaapplaatsen, in verschillende vertrekken, allen geheel vrij van insecten, corresponderende met de stoomboot de NEDERLANDER, naar en van Keulen, Mainz en Manheim.
Van Rotterdam naar Londen.                          |       Van Londen naar Rotterdam.
Dinsdag  5 april, des morgens ten 7½ ure     |       Zondag 10 april, des morgens ten 10 ure
De correspondentie der diligences blijft zo als vroeger is aangekondigd.

 

1843

 

RC 280943
Advertentie. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij.
Oktober 1843. Rotterdam – Londen, met het fraaie stoomschip BATAVIER.
Van Rotterdam naar Londen:
Dinsdag 3 oktober, des morgens ten 8 ure.
Van Londen naar Rotterdam:
Zondag 1 oktober, des morgens ten 8 ure.

 

1844


Op 03-02-1844 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

AH 230844
Hellevoetsluis, 21 augustus. De stoomboot BATAVIER, kapt. Dunlop, zit in de mond van het Spui aan de grond.

 

1845

 

NRC 200345
Advertentie. De directie der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij maakt bekend, dat de dienst tussen Rotterdam en Londen met de stoomboot de BATAVIER, kapt. D. Dunlop, dadelijk zal hervat worden zodra de rivier van ijs bevrijd is.

 

1846


Op 16-01-1846 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop
 

AH 281046
Brielle, 26 oktober. De stoomboot de BATAVIER, die de 22e dezer uit de Goedereede naar Londen stoomde, kreeg, tengevolge van een storm uit het Z.W. en een hooggaande zee, een gebrek aan het roer, zodat men niet meer met de machine werken kon, en men de zeilen moest gebruiken. Het was toen, dat aan de matroos Martinus Verschoor, 22 jaren oud, het bevel werd gegeven, op de boegspriet uit te lopen, om de kluiver vast te maken. Een zware stortzee echter, welke nagenoeg de gehele stoomboot overdekte, sleepte hem van die gevaarlijke plaats weg, met dat ongelukkige gevolg, dat hij op een aanzienlijke afstand van de stoomboot in zee geworpen zijnde, ondanks alle mogelijk aangewende middelen tot zijn redding, de dood in de woedende golven vond. Als jongeling in de bloei zijner jaren en als braaf en oppassend zeeman wordt zijn verlies door de bodem, waarop hij voer, zeer betreurd.

 

1848


Op 08-01-1848 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. D. Dunlop.
 

NRC 280348
Rotterdam, 27 maart. De Hertog en Hertogin van Montpensier bevinden zich sedert enige dagen hier ter stede, komende van Engeland. Men zegt, dat H.K.H. met de stoomboot BATAVIER der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij van hier naar Spanje zullen vertrekken, aangezien het Spaanse oorlogsschip, dat daartoe bestemd was, niet tijdig genoeg is aangekomen. De BATAVIER, kapt. D. Dunlop, lag 27 maart te Rotterdam zeilklaar naar San Sebastian.(opm: bekort)
NRC 070448
(Geen datum of plaats) Het Nederlandse stoomschip BATAVIER, aan boord hebbende de hertog en hertogin de Montpensier, is de 2e april te San Sebastian aangekomen.(opm: de BATAVIER lag op 16 april 1848 weer te Rotterdam in lading naar Londen)

1849


Op 28-12-1849 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. W. Smith

1850

NRC 060350
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij.
Rotterdam - Londen.
BATAVIER, W. Smith. Van Rotterdam naar Londen. Dinsdag 12 maart, 's morgens 10 ure. Van Londen naar Rotterdam. Zondag 17 maart, 's morgens 10 ure.(opm: bekort)

1851

AH 130351
Rotterdam — Londen.
Dienst voor passagiers en goederen. Het stoomschip BATAVIER, W. Smith Van rotterdam naar Londen. Dinsdag 18 maart, 's morgens half elf ure. Van Londen naar Rotterdam. Zondag 16 maart, 's morgens 10 ure. Nadere informatie zijn te bekomen bij de Nederlandsche Stoomboot- Maatschappij, in de Boompjes te Rotterdam, en voorts bij al hare agenten, en aan alle expeditie-kantoren van den Heer J.P. Koens.

1852

Op 29-01-1852 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. W. Smith

 

1853


NRC 190453
Gepraaide Schepen. Kapt. Smith voerende het stoomschip
BATAVIER, rapporteert gepraaid te hebben op de rivier Thames, het schip BATAVIER, kapt. O. Verhey.
DC 120553
London, 9 mei. Kapt. Bacon, voerende de stoomboot RAVENSBOURNE, heden van Antwerpen gearriveerd, heeft in de afgelopen nacht ontmoet het stoomschip BATAVIER van Rotterdam, die in ontramponeerde staat was en die hij dientengevolge op sleeptouw genomen heeft.
RC 120553
Helvoetsluis, 10 mei. Heden morgen arriveerde BATAVIER (st.), W. Smith, van Londen met schade aan de machine, zijnde binnengesleept door de stoomsleepboot THOMAS PETLEY, kapitein T.H. Porter.
NRC 221053
Jan Bertram Breukelman en Marcus Breukelman, makelaars te Rotterdam, zijn van mening, op woensdag den 26sten oktober 1853, des voor middags ten elf ure, ter plaatse waar de goederen zijn liggende en als geautoriseerd door heren agenten van Lloyds, publiek veilen: Ca. 2.100 stuks bezanen, (Gelooide schaapvellen), door zeewater gedeeltelijk nat en beschadigd. Alhier aangebracht per stoomboot BATAVIER, kapt. W. Smith, van Londen. En zulks bij kavelingen zoo als die daags vóór en op den verkoopdag zullen te zien zijn, op een zolder aan de Boompjes, wijk 1, No. 79. Nadere onderrichting bij voornoemde Makelaars.

 

1854


Op 26-01-1854 wordt voor de BATAVIER door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij uit Rotterdam een zeebrief aangevraagd voor kapt. W. Smith.
 

NRC 171054
Hellevoetsluis, 16 oktober. Het Nederlandse barkschip KOOPHANDEL, kapt. Dupain, van Batavia naar Rotterdam, is volgens stellige geruchten heden met hoog water op de Hinder aan de grond geraakt en is daar blijven zitten. Aan de peilschaal te Hellevoetsluis is opgemerkt, dat er heden een zogenaamd verholen tij was, zodat de waterstand met hoogwater een Rijnlandse voet minder bedroeg dan bij gemiddelde berekening. Volgens latere berichten waren de Nederlandse stoomschepen BATAVIER en GIRONDE tot assistentie bij de KOOPHANDEL en is ook de stoomboot KINDERDIJK daar heen gegaan.

 

1855

 

NRC 300355
Rotterdam, 29 maart. Van de werf der Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Fijenoord is heden met goed gevolg te water gelaten het ijzeren stoomschip BATAVIER (opm: BATAVIER II), bestemd voor de vaart tussen Rotterdam en Londen.
NRC 040855
Hellevoetsluis, 3 augustus. Het stoomschip BATAVIER (opm: BATAVIER I) is heden van hier naar zee vertrokken. (opm: een van haar laatste oversteken.)
NRC 280855
Londen, 25 augustus. Het nieuw in de vaart gebrachte Nederlandse stoomschip BATAVIER (opm: II), van Rotterdam op Londen, kapitein W. Smith, kwam woensdag namiddag ten 3 ure alhier aan; niettegenstaande het stormachtige weder liep de boot 9 mijlen in het uur. Donderdag den 23sten dezer deed dat stoomschip een Geestelijken proeftocht, waar aan vele voorname Engelse en Hollandse kooplieden deel namen. De fraai getooide en inwendig aller sierlijkst ingerichte boot stoomde met de aan het feest deelnemende genodigden naar Gravesend alwaar aan boord een prachtig gastmaal plaats had, bij welke gedegenheid vele toasten werden uitgebrackt op den koning en de koningin der Nederlanden, den directeur der Nederlandsche Stoombootmaatschappij enz , en de Engelse en Nederlands volk en werden met geestdrift aangeheven werden. Ten 8 ure des avonds was het gezelschap teruggekeerd.

Akten

ARCHIEF Nat.Archief-Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.235 __________________________________________________
Bijlbrief
Naam schip: de BATAVIER

Plaats en datum acte bijlbrief, Sliedrecht, 6 september 1829

Soort schip zeestoomboot

Bouwwerf / verkoper Fop Smit, meester scheepsbouwer, wonend aan de Noord onder Lekkerland, heeft gebouwd op zijn scheepstimmerwerf gelegen onder Nieuw Lekkerland

Gevoerd door kapt.

Eigenaar / aankoper Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, scheepsrederesse te Rotterdam

Te voeren door kapt. J.A. Gieze

Groot volgens meetbrief 258 lasten of 488 zeetonnen

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging 21 april 1825

Tewaterlating 19 oktober 1827

Plaats en datum van registratie Papendrecht, 7 september 1829

Nummer van registratie deel 5, folio 41,verso, vak 3 en 4

Notaris Mr. Anthonie der Moeijen Leemans, vrederechter te Sliedrecht

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden: gedubbeld met koper en voor alle vaarten geschikt.


Researcher/datum research ML/310107

Naam BATAVIER
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1829
Toegang 3.03.56
Inventaris 65

Bronnen


Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
N.A. Den Haag archiefnummer Rott.3.03.56.65.235
AH = Algemeen Handelsblad
DC = Dordtsche Courant
LC = Leeuwarder Courant
MCO = Middelburgsche Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
ZP = Zeepost