Inloggen
Gezagvoerder

Smith, William

Naam: Smith, William
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
BATAVIER 1855 Veerboot Steamship 8134 Bekijk schip
BATAVIER 1829 Veerboot Steamship 8133 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

William Smith werd geboren te Rotterdam op 31 mei 1804 als zoon van James Smith en Pennington Smith. Hij was waarschijnlijk van Engelse komaf, hetgeen ook zou kunnen worden afgeleid uit zijn huwelijk met de Londense Louisa Hemsley. Voorts is bekend dat in 1832 een Engels schip, de “Admiral Windham”, in Rotterdam arriveerde met aan boord de stuurman William Smith. Of dit dezelfde personen betrof is niet met zekerheid te zeggen.

William werd in 1835 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart met vlagnummer R99. Hij was betrokken bij de Oost-Indiëvaart. Zo stond hij op 07 augustus 1840 op het punt naar de Batavia te vertrekken. In 1849 werd hij kapitein op het stoomschip “Batavier”, als opvolger van kapitein D.Dunlop en varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (NSM). Het betrof een houten raderstoomschip van 258 ton en voorzien van 120 bedden en rustbanken in twintig vertrekken. Het was aanvankelijk in dienst op de lijndienst Rotterdam-Londen, maar vanwege Engelse concurrentie legde het zich later meer toe op vervoer van vee en kleine lading en in die functie was Smith de kapitein. In 1855 werd hij kapitein op een opvolger, de “Batavier II” en bleef hierop varen tot 1868. Hij vervoerde veel landverhuizers, die via Engeland naar Amerika vertrokken.

William en zijn vrouw woonde in begin veertiger jaren aan de Westewagenstraat (Wijk E Nr.448), in 1847 aan de Leuvehaven en daarna aan de Boompjes nr.191. In deze laatste woning overleed Louisa op 01 maart 1853. Het echtpaar had geen kinderen gekregen. Het overlijdensjaar en de overlijdensplaats konden niet worden achterhaald (maar gezien zijn lidmaatschap van het Rotterdamse zeemanscollege ligt zijn overlijdensjaar omstreeks 1888 - zie hierna).

Verdiensten en vermogen van William zijn niet exact bekend, maar kennelijk voldoende om in c.1852 een dienstmeisje in dienst te nemen.005.

Deze gegevens zijn ontleend aan Rimkus005,maar voor de volledige tekst wordt verwezen naar het origineel, waaronder een overzicht van de verschillende reizen met de gevoerde lading.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Smith was met vlagnummer R99 van 1835 t/m 1890 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

W.Smith was in 1843 en 1845 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein W.Smith met vlagnummer R99 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1849, 1851, 1858, 1859,

1862 t/m 1867            van de ss ‘Batavier”    268 last   varend voor de Nederl. Stoomb. Mij. te  Rotterdam

1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888                      geen schepen en reeders vermeld

 

Bouma025 vermeldt W.Smith als gezagvoerder gedurende:

*      1850 t/m 1856 op de 3/m stoomschoener “Batavier”, gebouwd in 1829 te Kinderdijk, 910 ton o.m., varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam. Het schip voer op Londen en hij was opvolger van kapitein D.Dunlop;

*      1856 t/m 1868 op het ijzeren raderstoomschip “Batavier”, gebouwd in 1855, 1060 ton o.m., 500 pk, varend voor de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, directeur J.W.L.van Oordt.

 

Overige bijzonderheden

Geen