Inloggen
AMERIKA - ID 7680

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1851-11-20 / 1863-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1851
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Brig
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Visser, werf 'Het Land van Belofte', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1850-12-01
Launch Date: 1851-10-24
Delivery Date: 1851-11-07
Technical Data

Net Tonnage: 157.00 lasts
Net Tonnage 2: 298.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 30.94 Meters Registered
Beam: 5.57 Meters Registered
Depth: 3.89 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1851
Datum agenda: 1851-11-20
Register nr: 18510784
Scheepsnaam: AMERIKA
Type: Brik
Lasten: 157
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mees & Moens
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Ruiter, F.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1851-00-00 AMERIKA
Manager: Mees & Moens, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Mees & Moens, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1862-09-02 AMERIKA
Manager: Dörschlag & Gerbaulet, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Dörschlag & Gerbaulet, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1863-00-00 PRINCESS ALEXANDRA
Manager: Great Britain
Eigenaar: Great Britain
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Great Britain

Date/Name Ship 1863-04-00 ALEXANDRA
Manager: W. C. Harrison, Adelaide (Port Adelaide), Australia
Eigenaar: W. C. Harrison, Adelaide (Port Adelaide), Australia
Shareholder:
Homeport / Flag: Adelaide (Port Adelaide) / Australia
Callsign: TNLJ

Date/Name Ship 187?-00-00 ALEXANDRA
Manager: Alfred C. Prescott, Melbourne (Vic.), Australia
Eigenaar: Alfred C. Prescott, Melbourne (Vic.), Australia
Shareholder:
Homeport / Flag: Melbourne (Vic.) / Australia
Callsign: TNLJ

Date/Name Ship 1889-00-00 ALEXANDRA
Manager: W. C. Care, Adelaide (Port Adelaide), Australia
Eigenaar: W. C. Care, Adelaide (Port Adelaide), Australia
Shareholder:
Homeport / Flag: Adelaide (Port Adelaide) / Australia
Callsign: TNLJ

Date/Name Ship 1890-00-00 ALEXANDRA
Manager: Adelaide Steam Tug Co. Ltd., Adelaide (Port Adelaide), Australia
Eigenaar: Adelaide Steam Tug Co. Ltd., Adelaide (Port Adelaide), Australia
Shareholder:
Homeport / Flag: Adelaide (Port Adelaide) / Australia

Ship Events Data

1851-00-00: NRC 251051
Rotterdam, 24 oktober. Heden middag is van de werf van de H.H. Gebr. Visser alhier, met het beste gevolg te water gelaten, het voor rekening van de H.H. Mees en Moens alhier, nieuw gebouwde brikschip AMERIKA, groot 150 à 160 lasten en gevoerd zullende worden door kapt. F. Ruiter.
1862-09-02: In Rotterdam voor ƒ 24600 verkocht (niet aangegeven aan wie, GM)
1863-00-00: Verkocht te Baltimore aan een Engelse reder
1890-00-00: Hulked

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Ruiter was met vlagnummer R197 in de periode 1844 t/m 1862 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

F.Ruiter was in 1853 gezagvoerder van de brik "Amerika", rederij Mees & Moens te Rotterdam013.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein F.Ruiter met vlagnummer R197 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849                      schoener “Polaris”              80 last      varend voor Hudig & Blokhuyzen te Rotterdam

*   1851                      brik “America”                   57 last      varend voor Mees & Moens te Rotterdam

*   1855, 1858, 1859 bark “Nederland                 321 last    varend voor Mees & Moens te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt F.Ruiter als gezagvoerder gedurende:

*   1852 t/m 1853 van de brik “Amerika”, gebouwd in 1851 te Rotterdam, 298 ton o.m., varend voor Mees & Moens te Rotterdam;

*   1854 t/m 1861 van de bark “Nederland”, gebouwd in 1853 te Rotterdam, 608 ton o.m., varend voor Mees & Moens te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het Rotterdams Jaarboekje 1920, tweede reeks, 8ste jaarg, 1920 staat een overzicht door W.J.L.Poelmans “Nieuwsberichten uit de Rotterdamsche Courant, 1851-1852”, waarin het volgende bericht:

“24 OCTOBER 1851 Van de werf der heeren Gebr. Visser loopt van stapel het brikschip Amerika, groot 150 lasten, gebouwd voor rekening der heeren Mees & Moens.”

 

 

Datum vanaf: 1851
Kapitein: RUITER, FREERK

Familiegegevens en opleiding

Overleden in 1863

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.F.Meermans was met vlagnummer R386 in de periode 1853 t/m 1863 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) is vermeld dat hij in 1863 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein J.F.Meermans met vlagnummer R386 als gezagvoerder in de ledenlijsten058:

*    1855, 1858, 1859 van de brik “America”           157 last          varend voor Mees & Moens te Rotterdam

*    1862                                                van de bark “Nederland”     321 last  varend voor Mees & Moens te Rotterdam

 

J.M.Meermans was van 1853-1862 gezagvoerder van de brik "Amerika", rederij Mees & Moens te Rotterdam013.

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

Kapitein                                                Schip                                  Vertrek                                Aankomst

J.F.Meermans                                      America                             04 januari 1860                 20 februari 1861

 

Bouma025 vermeldt J.F.Meermans als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1858 van de brik “Amerika”, gebouwd in 1851 te Rotterdam, 298 ton o.m., varend voor Mees & Moens te Rotterdam;

*    1863 van de bark “Nederland”, gebouwd in 1853 te Rotterdam, 608 ton o.m., varend voor Mees & Moens te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: MEERMANS, J.F.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.D. van der Meulen was met vlagnummer R122 in de periode 1863 t/m 1865 lid voor de vlag van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. (als lid voor de vlag mocht men wèl de nummervlag van het College voeren, maar kon men aan het lidmaatschap geen financiële rechten ontlenen)058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1865 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij als lid voor de vlag heeft bedankt058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein C.D. van der Meulen met vlagnummer R122 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1863                       van de brik “Bengalen”                                 161 last     varend voor Mees & Moens te Rotterdam

*    1864                       geen vermelding van schip en boekhouder

 

C.D.van der Meulen was in 1862 gezagvoerder van de brik "Amerika", rederij Mees & Moens te Rotterdam013.

 

Bouma025 vermeldt C.D.van der Meulen als gezagvoerder gedurende:

*    1859 t/m 1862 van de brik “Amerika”, gebouwd in 1851 te Rotterdam, 298 ton o.m., varend voor Mees & Moens te Rotterdam. Het schip voer in 1863 voor Dörschlag & Gerbaulet te Rotterdam. Het schip werd in dat jaar verkocht naar Engeland en herdoopt in “Princess Alexandra”;

*    1864 van de brik “Bengalen”, gebouwd in 1854 te Rotterdam, 305 ton o.m., varend voor Mees & Moens te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

De brik “Bengalen” onder kapitein C.D. van der Meulen was te Hellevoetsluis op 10 april 1863 en via Kaap Hoorn op 30 september te Valparaiso Op 04 januari 1864 werd te Iquique gemeld dat het schip zou afvaren naar Rotterdam, maar een aankomstbericht ontbreekt. Ook op deze terugweg werd Kaap Hoorn gerond.121

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: MEULEN, C.D.van der

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

M.Visser was in 1863 gezagvoerder van de brik "Amerika", rederij Dörschlag & Gerbaulet te Rotterdam013.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1863
Kapitein: VISSER, M.

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.229
DVD VIII – 532,533
Bijlbrief

Naam schip: AMERIKA

Plaats en datum acte Rotterdam, 7 november 1851

Soort schip brik

Bouwwerf / verkoper Gerrit Visser Ewoudszoon, van zijn firma Gebr. Visser, scheepsbouwmeesters te Rotterdam, op hun werf genaamd Het Land van Belofte, gelegen aan de Schiedamschedijk

Gevoerd door kapt. Freerk Ruiter

Eigenaar / aankoper firma Mees & Moens, kooplieden te Rotterdam

Te voeren door kapt.

Groot volgens meetbrief 157 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen lang 30,94 m., breed 5,57 m., hol 3,89 m.

Kiellegging 1 december 1850

Tewaterlating 24 oktober 1851, geheel volbouwd

Plaats en datum van registratie Rotterdam, 7 november 1851

Nummer van registratie deel 131, folio 115, verso, vak 5

Notaris Willem Simon Burger Wzn, notaris te Rotterdam

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/190807

Naam AMERIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1851
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.522
DVD VIII – 101, 107
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip AMERIKA

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 2 september 1862

type schip brik, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper firma Mees & Moens, Rotterdam, enig eigenaren

gevoerd door kapt. C.D. van der Meulen

eigenaar/aankoper firma Dorschlag & Gerbaulet, Rotterdam, enig eigenaren

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 298 tonnen (meetbrief, Rotterdam, 18 november 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 30,94 m., breed 5,57 m., hol 3,89 m.

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Rotterdam, 4 september 1862

nummer van registratie deel 11, folio 191, recto, vak 7

notaris Karel Hendrik Sauerbier, waarnemend griffier Kantongerecht Rotterdam

prijs NLG 24.600,-

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de zaal op hoek Scheepmakershaven en Bierstraat, door F.N. Montauban van Swijndregt, makelaar te Rotterdam. Het schip ligt in de Westerhaven te Rotterdam.
De verkopers hebben het eigendom van het schip verkregen door aanbouw op de werf van de Gebr. Visser te Rotterdam volgens bijlbrief van 17 november 1851.researcher/datum research: ML / 080109


Naam AMERIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1862
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 1851
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.229