Inloggen
VOORWAARTS - ID 7101


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1911-06-06 / 1916-10-10 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 7626 GRON 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Wed. Ynte de Jong, Ruischerbrug, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1911-05-07
Delivery Date: 1911-06-19
Technical Data

Gross Tonnage: 113.94 Gross tonnage
Net Tonnage: 89.12 Net tonnage
Deadweight: 180.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 28.19 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 25.46 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.63 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.70 Meters Depth, moulded
Draught: 2.24 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1911-06-06 VOORWAARTS
Manager: Maatschappij Zeilschip Voorwaarts, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Maatschappij Zeilschip Voorwaarts, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PWSH
Additional info: Kapitein Geert van der Laan.

Ship Events Data

1911-06-06: Additional info
Dagregister deel 19 nummer 48, den tienden Juni 1900 en elf. De ondergeteekende Jan Jakob Onnes, Directeur der Naamlooze Vennootschap Maatschappij Zeilschip Voorwaarts, wonende te Groningen, verklaart, dat het (zeil) kofschip genaamd “Voorwaarts”, hebbende een dek en twee masten, gemeten op bruto drie honderd twee en twintig en drie en tachtig honderdste (322.83) kubieke meterof een honderd dertien vier en negentig honderdste (113.94) tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op twee honderd twee en vijftig acht en veertig honderdste (252.48) kubieke meter of negen en vijftig acht en veertig honderdste, lees tachtig twaalf honderdste (89.12) tonnen van 2.83 kubieke meter blijkens meetbrief den derden Juni negntien honderdben elf onder nummer 1924 afgegeven door scheepsmeter A. Smit en gevoerd wordende door den schipper Geert van der Laan, wonende te Nieuw Scheemda, in eigendom toebehoort aan genoemde Naamlooze Vennootschap dat die vennootschap is gevestigd te Groningen en dat minstens de helft der bestuurders zijn Nederlanders in Nederland woonachtige of personen die gedurende het laatste jaar in Nederland gewoond hebben, dat het bestuur van hetgeen tot het onderhoud van het schip de uitrusting en het victualieeren of bevrachten van hetzelve vereischt wordt in Nederland wordt gevoerd, dat genoemd schip niet op voet van oorlog is uitgerust noch door mijn toedoen of gedoogen in strijd met de onzijdigheid van den Staat op voet van oorlog zal worden uitgerust. Groningen 6 Juni 1911. J.J. Onnes. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 7626)
1911-06-29: Sunk
Op haar eerste reis van Emden naar Norrkoping met een lading cokes tijdens zwaar weer lek geraakt en gezonken.
Rotterdamsch Nieuwsblad 04-07-1911: Helsingborg, 30 Juni. De Voorwaarts, schipper v. d. Laan, uit Groningen, op reis met kolen van Emden naar Norrköping, kreeg tydens de vaart een lek. De opvarenden gingen met de reddingboot in zee en werden op sleeptouw genomen naar Terekov. Nadat de bemanning de Voorwaarts verlaten had, dreef het schip in de richting van Ramjö en zonk.
1911-08-22: Refloated
Door een bergingsmaatschappij gelicht en naar Helsingborg gesleept. Daar de lading gelost en gedokt voor herstel.
Rotterdamsch Nieuwsblad 26-081911: Christiania, 22 Aug. De Nederl. schoener Voorwaarts, kapt. v. d. Laan, bij Kullen in 11 vadem water gezonken, is door de bergingsmaatschappij te Moss gelicht en naar Elseneur gebracht.
1912-01-17: Grounded
17-01-1912, op de reis van Emden naar Southampton met een lading ijzererts in de namiddag van 17 januari aan de grond gelopen bij Minsmere Sluice in een zware zuidoosterstorm. De lifeboat van Aldeburgh werd gealarmeerd, maar liep naast de rollers, zodoende is de lifeboat van Southwold , de "Alfred Corry" ingezet en na zware inspanningen gelukte het de bemanning van 4 en de vrouw van de kapitein van boord te halen. Op 21 januari  lukte het de bemanning van de reddingboot de Voorwaarts vlot te brengen met verlies van roer en naar Lowestoft te slepen voor reparatie.  De bemanning van de reddingboot kregen ieder 250,- GBP voor de berging. Op een later tijdstip zijn de 18 mannen van de reddingboot gedecoreerd met medailles door  Koningen Wilhelmina.
Raad voor de Scheepvaart 27 februari 1912: Stranding Voorwaarts ; hedenmiddag stelde de raad voor de Scheepvaart een onderzoek in naar de stranding  van de koftjalk "Voorwaarts" op 17 januari j.l. nabij Southwold ( Engelse kust) Schipper was G. v/d Laan Reder J.J. Onnes te Groningen.
De "Voorwaarts" vertrok van Emden naar Southampton met een lading ijzererts. behalve de schipper en zijn vrouw waren er 3 man aanboord. De eerste dagen van de reis was het prachtig weder. Dit was ook het geval, toen bij goed zicht W. t. N. op 12 mijl afstand het licht van Lowestoft de 14e gepeild werd. Koers zettend naar het Engels kanaal begon de wind op te steken,  de 17e word het licht van Southwold gepeild. het schip lag bijgedraaid met stormzeilen.  Ter hoogte van Southwold was er een hooglopende zee en slecht weer. Er stond inmiddels een Z.O. storm. Steeds meer werd de "Voorwaarts"naar de kust gezet en werd het tegen de banken gedreven : s `middags werd de zwarte boei gezien. Wegens de hoge zee kon de schipper geen anker werpen, evenmin was er de mogelijkheid om overstag te gaan en van de kust af te houden. Zwaar stotend kwam de "Voorwaarts" die de noodvlag gehesen had, over de banken , waarbij de boot verbrijzeld werd. De opvarenden hadden hun toevlucht in het want gezocht. Toen men over de bank was, werden de zeilen gestreken, wiepe men het anker uit, dit hield echter niet, zodat het schip tenslotte op het strand dreef. Door de reddingboot  worden de schipbreukelingen eraf gehaald. Nadat een gedeelte d van de lading overboord was geworpen kwam de "Voorwaarts" bij hoogwater vlot. Te Lowestoft in dok bleek, dat het schip aan de onderzijde beschadigd was. Nog verklaarde de schipper, dat het kompas weinig deviatie had, de barometer was niet gevallen. De Raad zal later uitspraak doen.
1916-10-10: Final Fate: Missing

Voorwaarts, Gez. G. v/d Laan, 10-10-1916 van West Hartlepool met een lading kolen naar Cristiania. Na vertrek op 10-10-1916 niets meer van schip of bemanning van 4 man vernomen. (Bron: J.H. Hoogendijk, Nederlandsche Koopvaardij in oorlogstijd.)
NvhN 30-11-1916: De koftjalk „Voorwaarts" van de reederij' J. J. Onnes, alhier, is reeds 10 October, vermoedelijk geladen met steenkolen, van West Hartlepool naar Christiania vertrokken. Sinds het vertrek heeft men niets, meer van schip of bemanning gehoord, zoodat men vreest, dat het schip met man en muis is vergaan. Aan boord waren de kapitein G. van der Laan, alhier, de stuurman A. van der Laan van Nieuwolda. de matroos F. Beukema van Farmsum en de kok F. Jonkman, alhier.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1911
Kapitein: Laan, Geert van der
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Delfzijl
Datum: 1911-06-23
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: VOORWAARTS
Schipper: Laan, G. v.d.
Scheepstype: tjalk
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: Voorwaarts 1911 gestrand 17-01-1912 East Anglian Coast.
Collectie: Scholten, B.W. (Ben)
Vervaardiger: Unknown
Onderwerp: Stranding
Algemene informatie

 

AH 300611
Amsterdam, 30 juni. Volgens uit Kopenhagen ontvangen telegram is het nieuwe stalen schoenerschip (opm.: kofschip) , kapt. Van der Laan, van Delfzijl naar Norrköping, te Kullen in 11 vadem water gezonken.

AH 030711
Helsingborg, 30 juni. Het nabij Torekov, aan de Zweedse kust, gezonken Nederlandse schip VOORWAARTS (zie Avondblad 30 juni) was op zee lek gesprongen en vervolgens gekenterd. De bemanning wist zich in de scheepsboot te redden, die later door de douaneboot uit Torekov op sleeptouw werd genomen en aldaar binnengebracht. Het gekenterde schip dreef naar Ramjö, alwaar het zonk.

HNvdD 030711
Het nieuw gebouwde kofschip VOORWAARTS, kapitein Van der Laan te Groningen, is op zijn eerste reis van Emden naar Norrköping aan de zuidkust van Zweden ter hoogte van Torekov gezonken. Het schip ligt 66 voet onder water en is totaal verloren. De bemanning is gered.

AH 230711
Raad voor de Scheepvaart. Behandeld werd daarna het vergaan bij Kullen (Zweden) op 9 juli jl. (opm.: moet zijn 29 juni)  het Nederlandsche stalen kofschip VOORWAARTS, gezagvoerder G. van der Laan, rederij de Naaml. Vennootschap „Voorwaarts", directeur J.J. Onnes te Groningen. De VOORWAARTS was een nieuw gebouwd schip, 113 registerton groot. Oorspronkelijk was het voor de kleine kustvaart bestemd; later is het aanmerkelijk versterkt voor de grote kustvaart. De gezagvoerder was drie maanden tegenwoordig bij de bouw, die onder Bureau Veritas plaats had. Volgens hem is het goed en deugdelijk gebouwd. De schipper zelf, 28 jaar oud, is sedert zes jaren in het bezit van een dienstdiploma en heeft drie jaren geleden gedurende tien maanden als wegwijzer en vervolgens als stuurman gevaren. Het was zijn eerste reis als schipper. Op 1 juni werd van de werf vertrokken met bestemming naar Emden, waar een lading cokes werd ingenomen voor Norrköping. Op de Eems (opm.: Eemskanaal) werd tegen het remmingwerk van brug no. 9 aangevaren, waardoor een  schade van NLG 100 ontstond. 25 juni werd 3 à 4 cm. water in het schip aangetroffen, hoewel het niet gestoten had, voor zover bekend.
26 juni ontstond er stormweer en moest er zwaar gezeild worden om het schip van de kust te houden. Het lekken nam sedert gestadig toe en wel in die mate, dat niet meer te pompen en te sturen was. Juist nadat men het schip op circa 10 zeemijlen van de lichttoren van Kullen verlaten had, zonk het. Alles is verloren gegaan. Het schip zal gelicht worden. De waarde van het schip met inventaris is NLG 15.000. De kapitein bevestigde de scheepsverklaring. Het schip heeft niet gestoten, althans hij heeft het niet gevoeld. De op schrift gebrachte verklaring van de stuurman werd voorgelezen. Er blijkt uit, dat hij geen andere verklaring van de oorzaak van het lekken geven kan dan het zwaar werken van het schip. Z.i. is het door het zwaar zeilen en de hoge zee lek gesprongen. De matroos, die aan de bouw van het schip zelf meewerkte en het als een deugdelijk schip beschouwt, schreef het lek worden van de VOORWAARTS ook toe aan het zware zeilen. . (Opm.: Ook in de officiële Nederlandse verlieslijst staat de datum van het zinken van dit schip als 29 juni 1911)

AH 040811
Raad voor de Scheepvaart. Uitspraak kofschip VOORWAARTS.
Gistermiddag deed de Raad voor de Scheepvaart uitspraak in de zaak van het stalen kofschip VOORWAARTS, gezagvoerder G. van der Laan, rederij de Naaml. Vennootschap „Voorwaarts" te Groningen. Dit schip verging op 29 juli (opm.: moet zijn 29 juni) bij Kullen (Zweden), tijdens stormweer. In het schip was n.l. een lek ontstaan en er kwam steeds meer water in het ruim, met het gevolg, dat het schip ten slotte zonk. De Raad uitspraak doende, was tot de overtuiging gekomen, dat het lek worden van het schip veroorzaakt was door de hoge zee en het zwaar zeilen. De Raad vond geen aanleiding om hot ongeval te wijten aan minder deugdelijkheid van het materiaal.

RN 260811
Christiania, 22 augustus. De Nederlandse schoener VOORWAARTS, kapt. Van der Laan, bij Kullen in 11 vadem water gezonken, is door de bergingsmaatschappij te Moss gelicht en naar Elseneur gebracht.

NRC 280811
Helsingborg, 23 augustus. De Nederlandse schoener VOORWAARTS is hier binnengesleept (niet te Helsingör, als gemeld). Het schip zal na lossing dokken. 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten