Inloggen
SIBAJAK - ID 5864


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1928
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 2808 Z ROTT 1927
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Motor Vessel
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'. Scheepswerf en Machinefabriek, Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 181
Date Laid Down: 1926-03-13
Launch Date: 1927-04-02
Delivery Date: 1928-01-28
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde', Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Motor, Oil, 2-stroke single-acting
Number of Cylinders: 8
Power: 10000
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: 2 x Schelde-Sulzer (760 x 1.340)
Speed in knots: 15.5
Number of screws: 2
 
Gross Tonnage: 12040.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 7087.00 Net tonnage
Deadweight: 8289.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 161.54 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 154.15 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 19.05 Meters Breadth, extreme
Depth: 11.58 Meters Depth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
226 196 62 34 0 518
Configuration Changes

Datum 22-04-1941
Type: Rebuilt
Omschrijving: Aanvang verbouwing tot troepentransportschip te Singapore. Wordt 12 juni 1941 opgeleverd.

Datum 08-08-1951
Type: Rebuilt
Omschrijving: Aanvang verbouwing tot emigrantenschip fase 1 tot 13 augustus 1951.

Datum 24-03-1952
Type: Rebuilt
Omschrijving: Vervolg (fase 2) van de verbouwing tot emigrantenschip tot 24 april 1952.
12.342 GT - 6.934 NT - 5.530 DWT
Aantal passagiers: 598 in 2de klasse; 358 in 3de klasse.

Ship History Data

Date/Name Ship 1928-01-28 SIBAJAK
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PSBQ

Date/Name Ship 1940-00-00 SIBAJAK
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands
Callsign: PHMD

Date/Name Ship 1941-04-22 SIBAJAK
Manager: Peninsular & Oriental Steam Nav. Co. Ltd., Hong Kong, Great Britain
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Batavia / Netherlands
Callsign: PHMD

Date/Name Ship 1942-00-00 SIBAJAK
Manager: Peninsular & Oriental Steam Nav. Co. Ltd., Hong Kong, Great Britain
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Willemstad (N.Br.) / Netherlands
Callsign: PHMD

Date/Name Ship 1946-06-06 SIBAJAK
Manager: Nederlandse Regering, The Hague, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHMD

Date/Name Ship 1947-11-21 SIBAJAK
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PHMD

Ship Events Data

1925-05-27: Mondelinge opdracht van de RL aan de KMS tot de bouw van een motormailschip met een lengte van 530'.
1925-05-29: Formele schriftelijke bevestiging van de bouwopdracht aan de KMS .
1925-11-18: Het "Sibajak-contract" wordt door de twee werfdirecteuren van de KMS te Vlissingen ondertekend en vervolgens naar Rotterdam gestuurd.
1925-11-25: In Rotterdam wordt door één van de firmanten Wm. Ruys & Zonen (zeer waarschijnlijk B.E. Ruys) het document bekrachtigd.

Artikel 1 van het "Sibajak-contract" luidde: De Schelde verbindt zich, voor den Lloyd te bouwen een STALEN DUBBEL-SCHROEF-MOTOR-MAILSCHIP, wat de inrichting en uitrusting betreft overeenkomende met het M.S. "Indrapoera", volgens de hieronder vermelde hoofdafmetingen, omschrijving en voorwaarden, doch inclusief de door haar voor het M.S. "Indrapoera" uitgevoerde extra werken, voor de som van f 6.800.000,-- (Zegge: zes miljoen achthonderd duizend gulden).
1927-04-02: Tewaterlating van het mailschip ms SIBAJAK van de Rotterdamsche Lloyd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen. Het schip werd voorafgaande gedoopt door mevrouw T. Mees-Bouvin. De SIBAJAK is het tweede in de rij van in totaal vijf passagiersschepen, die bij 'De Schelde' voor de Rotterdamsche Lloyd worden gebouwd.
1928-01-02: Aanvang van de technische proefvaarten tot 7 januari. Tijdens deze proefvaarten werd een gemiddelde snelheid bereikt van 16,59 knoop.
1928-01-28: Overdracht van het mailschip ms 'SIBAJAK', gebouwd op de werf van de Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen, aan de Rotterdamsche Lloyd. De overdracht vindt plaats varende op de Nieuwe Waterweg. De 'Sibajak' met een accomodatie voor 454 passagiers is daarmee het vlaggenschip van de Rotterdamsche Lloyd onder kapitein W.J. Boon, dat in februari 1928 zijn maiden-reis naar Nederlands-Indië zal maken.
1928-02-08: Vertrokken om 15.00 uur voor de "Maiden trip" met bestemming Nederlands-Indië. Op de Noordzee stond een krachtige zuidwestenwind 7.
1928-02-10: Om 18.30 uur vertrokken uit Southampton en komen in zwaar weer terecht.
1928-02-16: Afgemeerd aan de kade Madraque du Nord in Marseille.
1928-03-09: Om 07.00 uur wordt afgemeerd te Tandjongpriok in de tweede binnenhaven voor loods 3 van het NISE-terrein.
1928-03-12: Vertrek uit Tandjongpriok voor de kustreis via Cheribon en Smarang naar Soerabaja (aankomst 16 maart).
1928-03-20: Vertrek uit Soerabaja, via de rede van Pasoeroean, Probolingo, Panaroekan en Semarang om lading in te nemen, met bestemming Tandjongpriok.
1928-03-28: Vertrek uit Tandjongpriok voor de thuisreis via Belawan, Sabang, Colombo, Port Said, Marseille en Cowes naar Rotterdam.
1928-04-24: Om 08.35 wordt afgemeerd aan de Lloydkade te Rotterdam.
1935-12-04: Soer.Handelsblad 04-12-1935
Belangrijke verbeteringen aangebracht.
Het motor-mailschip Sibajak van den Rotterdamschen Lloyd, heeft, zooals reeds in het kort werd geseind, een aantal wijzigingen ondergaan. In de eerste plaats verdient het aanbrengen van een Sportdek voor de eerste klas passagiers aandacht. De „Sibajak" was het enige passagiersschip der Maatschappij dat zulk een dek nog niet had. Het sportdek is volledig uitgerust voor het maken van gymnastische oefenen van de aan boord gebruikelijke sport en spelen. Van de lager gelegen dekken kan het sportdek binnendoor worden bereikt, De passagiersaccommodatie op dek A is belangrijk uitgebreid. Dertien zeer ruime hutten, waarvan 7 tweepersoonshutten en 6 hutten voor alleengebruik, zijn op dit dek aangebracht. Bij de inrichting van deze hutten is met de tegenwoordige eisen van ruimte en comfort ten volle rekening gehouden. De eerste klas accommodatie op dek C is geheel verbouwd. Door opoffering van een aantal hutten is een complex zeer ruime en geriefelijk ingerichte hutten verkregen, waaronder twee luxe suites en zes hutten met privé badkamer en toilet. In de tweede klas zijn op dit dek enkele hutten opgeofferd, om de rooksalon te vergroten en er een nieuwe bar in te bouwen, die tevens de derde klas kan bedienen. Op dek D is midscheeps een centraal administratiekantoor voor alle klassen gebouwd. Bovendien zijn in de meeste hutten nog tal van kleine veranderingen aangebracht tot bevordering van het comfort van de passagiers. De Sibajak, die een reis heeft overgeslagen —de Slamat is zo lang in de vaart geweest — vertrok 27 November weer naar Batavia onder commando van kapitein P. Slof. Het schip wordt 26 December te Batavia verwacht. De Slamat, die op 11 November te Rotterdam is aangekomen, zal voorlopig uit de vaart worden genomen. Zoals men weet is de Slamat het reserve-passagiersschip van de Rotterdamsche Lloyd, sedert .voor den dienst op Indië vier passagiersschepen in de vaart zijn.
1940-05-16: Na aankomst te Tandjongpriok opgelegd tot 14 juli 1940.
1940-07-14: Vertrokken uit Batavia voor de 51ste (oorlogs)reis waarbij achtereenvolgens de volgende havens werden aangedaan: Soerabaja (16-22 juli), Semarang (23 juli), Batavia (24-29 juli), Singapore (31 juli-02 augustus), Balboa (31 augusutus - 01 september), Cristobal (01 september), New York (07-21 september), Baltimore (22-28 september), New York (29 september - 09 oktober), Cristobal (15-16 oktober), Balboa (16 oktober), Batavia ( 15-23 november), Cheribon (24 november), Semarang (25 november), Soerabaja (26-27 november), Balikpapan (28-30 november) en aankomst te Soerabaja op 02 december 1940.
Tijdens de reis van Batavia naar New York (29 juli - 07 september) waren er geen passagiers aan boord.
1940-12-12: Vertrek uit Soerabaja voor Reis 52 als "vrachtschip" met bestemming New York als bestemming (aankomst 26 januari 1941).
1941-03-31: Aankomst te Soerabaja, einde van Reis 52.
1941-04-07: Vertrek voor Reis 53 van uit Soerabaja, via Semarang Cheribon, Batavia naar Singapore (aankomst 14 april).
1941-04-22: Om 10.00 uur wordt het schip op grond van afspraken van de Nederlandse autoriteiten in Londen dat de SIBAJAK verhuurd ging worden aan het Britisch Ministry of War, op basis van bareboatcharter, overgedragen.
1941-04-22: Twee gangen koelies lossen het restant lading uit Ruim III. Daarna wordt met één sleepboot vertrokken naar de rede van Singapore.
Surveyor aan boord ter onderzoek toestand van het schip en inventaris in verband met de overname door het British Misistry of Shipping.
Aanvang grootscheepse verbouwing tot troepentransportschip.
1941-06-12: Varen onder loodsaanwijzing naar Naval Base. Stomen in peiling door Singaporestrait, Main Strait en Selat Sinki. Schietoefeningen met kanon en machinegeweren worden gehouden en varen vervolgens naar Keppel Harbour. Passagiers en troepen worden geembarkeerd.
1941-06-13: Om 06.50 uur loods aan boord en vertrekken om 07.00 uur met bestemming Durban (aankomst 28 juni).
1946-06-06: Teruggeleverd aan en komt in charter van de Nederlandse Regering.
1947-02-00: Grote onderhoudsbeurt.
1947-05-20: Vertrek om 17.05 uur uit Rotterdam voor Reis 104 na de onderhoudsbeurt.
1951-06-19: Na vertrek om 12.00 uur van Sydney met bestemming Soerabaja begon het schip om 19.08uur plotseling hevig te schudden. De bakboordmotor maakt uit zichzelf 10 omwentelingen meer, 105 tegen 95 bij de stuurboordmotor. Om het hevige trillen te verminderen wordt het motortoerental tot 83 teruggebracht. Bij ingesteld onderzoek op het achterschip gaf het schroefwater aan dat zeer waarschijnlijk één of meerdere schroefbladen van de bakboordschroef waren beschadigd.
1951-06-30: Om 08,12uur afgemeerd aan de kade te Soerabaja. Bureau Veritas surveyor wenst de schroef in dok te inspecteren.
Op 01 juli schip in droogdok, één schroefblad was volledig afgebroken, het tweede schroefblad was op ongeveer een derde van de top 150 mm naar achteren verbogen. Bekloppingen van het derde schroefblad gaf de aanwezigheid van inwendige scheurtjes aan. De schroef moest vervangen worden door de opgebouwde 4 bladige reserveschroef.Op 6 juli uitgedokt en op 9 juni om 17.26 uur vertrokken met bestemming Semarang (aankomst 10 juni 0m 07.17 uur).
Na het plaatsen van de reserveschroef draaide de bakboordmotor met ongeveer 82 en de stuurboord motor met ongeveer 92 omwentelingen per minuut.
1951-07-00: Aan het eind van de maand komt een eind aan het charter van de Nederlandse Regering.
1951-08-00: De opdracht tot het verbouwen tot emigrantenschip werd gegund aan de RDM die de operatie in twee fasen zou uitvoeren zodat het schip niet te lang achter elkaar uit de vaart zou zijn.
1951-08-08: Aanvang van de verbouwing met het noodzakelijke sloopwerk over het hele schip. Op 13 augustus vertrekt het schip met behulp van vier sleepboten naar de RDM.
Op 27 september gedokt bij Wilton-Fijenoord te Schiedam voor de werkzaamheden aan de schroefasinstallatie.
1951-10-15: Feitelijk vertrekdatum van Reis 124.
1952-03-24: Aanvang van de verbouwing fase 2 bij de RDM die tot 24 april zou duren.
1954-06-24: Vertrek vanuit Tandjong Priok van het, voor het vervoer van emigranten verbouwde, passagiersschip ms. 'Sibajak' (1927) van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd voor de terugreis naar Rotterdam, met aan boord 878 passagiers. De 'Sibajak' zal op 19 augustus 1954 in Rotterdam arriveren. Hierna zal de 'Sibajak' - tot maart 1957 - nog in totaal elf emigrantenreizen maken.
1956-12-11: Aanvang van laatste reis als emigrantenschip (Reis 146) van Rotterdam naar Nieuw-Zeeland en Austalië en daarna via Indonesië weer terug naar Rotterdam met aankomst 26 maart 1957.
1957-03-00: Beeindiging van het regeringscharter van het schip ten behoeve van de emigrantenvaart
1957-04-06: Vertrek uit Rotterdam van de eerste "Reis om de Wereld" (Reis 147) via Willemstad en het Panamakanaal naar Nieuw-Zeeland met aankomst te Wellington op 13 mei. Vervolgens via Sydney en Melbourne naar Soerabaja, Semarang en Tandjongpriok. Daarna via het Suezkanaal naar Rotterdam waar het maandag 01 juli afmeerde in de Schiehaven.
1959-04-06: Tussen de vertegenwoordiger van de KRL (Lambert Brothers Ltd. voor deze John P. Hardy) en de vertegenwoordiger van Chung Hing Enterprise Co. uit Hong Kong (Matthews, Wrightson, Burbridge Ltd. voor deze A.E. Cooksley) en twee getuigen (A.J. Camilleri voor de KRL en D.E. Demeza voor Chung Hing) werd te London een verkoopcontract gesloten met onder andere als voorwaarde "for demolition purpose only".
Aankoopprijs 180.000,-- Pounds Sterling.
1959-06-23: Om 15.05 uur vertrekt de SIBAJAK voor Reis 155 onder het gezag van kapitein J.C. Flach met 739 passagiers voor de laatste maal uit Rotterdam. Aan boord bevonden zich verder 144 Indonesische bedienden, 7 Chinese wasbazen en 112 Nederlandse bemanningsleden. De reis zou via Southampton, Willemstad, christobal, Balboa en Papeete naar Wellington, Sydney en Melbourne voeren. De Indonesische en Chinese bemanningsleden ontscheepten in Soerabaja. Eindbestemming Hong Kong met aankomst op 25 augustus 1959.
1959-08-29: Oplevering aan Chung Hing Enterprise Co.
1959-10-00: Final Fate:
Door Chung Hing Enterprise Ci., Hong Kong gesloopt.

Afbeeldingen


Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Foto Dert - Vlissingen
Onderwerp: Werf

Omschrijving: m.s. SIBAJAK tijdens de afbouw aan de kade van de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" eind 1927.
Gemaakt door: Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'
Onderwerp: Kade

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: De SIBAJAK in haar voor-oorlogse gloriejaren, op de Nieuwe Waterweg, kort na voltooiing
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK vertrekt van de Lloydkade 1930
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: m.s. SIBAJAK, een rederijfoto uit omstreeks 1935
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SIBAJAK en SLAMAT aan de Lloydkade 1936
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Kade

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend **
Onderwerp: Oorlogsschildering

Omschrijving: Sibajak 1928
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: SIBAJAK in Wellington
Gemaakt door: Gordy (Gordy Ross)

Omschrijving: SIBAJAK
Gemaakt door: Onbekend *

Omschrijving: De SIBAJAK, naderende haar bestemming in Australië, aan het eind van haar lange carrière
Gemaakt door: Green, Allan