Inloggen
SALAK - ID 5666

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1891
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Passenger-/cargovessel
Type Dek: Part. shade deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde'. Scheepswerf en Machinefabriek, Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Werfnummer: 74
Contractor: none
Date Laid Down: 1891-01-14
Launch Date: 1891-07-25
Delivery Date: 1891-10-04
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde", Flushing (Vlissingen), Zeeland, Netherlands
Motor Type: Steam, Quadruple Expansion
Number of Cylinders: 4
Power: 1800
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: cylinder diameter 24", 36", 48", 75" - stroke 42"
Speed in knots: 12
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 2519.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1584.00 Net tonnage
Deadweight: 3100.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 324.03 Feet (British) Registered
Beam: 37.07 Feet (British) ***Unknown***
Depth: 25.04 Feet (British) Breadth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
36 24 50 0 0 110
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1891
Datum agenda: 1891-10-12
Register nr: 0
Scheepsnaam: SALAK
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Gaade
Plaats: Den Haag
Opmerkingen: ja
1891-10-12, uitvoering65-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1891-10-04 SALAK
Manager: Firma Wm Ruys & Zonen, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Rotterdamsche Lloyd, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PRQB

Date/Name Ship 1908-11-00 COZZIKAS
Manager: P. Cozzika & Co., Piraeus, Greece
Eigenaar: P. Cozzika & Co., Piraeus, Greece
Shareholder:
Homeport / Flag: Piraeus / Greece

Date/Name Ship 1912-04-00 MASCARA
Manager: Compagnie de Navigation Mixte, Marseille, France
Eigenaar: Compagnie de Navigation Mixte, Marseille, France
Shareholder:
Homeport / Flag: Marseille / France

Ship Events Data

1891-01-14: NRC 160191. Vlissingen, 14 januari. Op de werf van de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ is heden de kiel gelegd voor het stalen schroefstoomschip SALAK, geheel gelijk aan het 10 dezer te water gelaten stoomschip ARDJOENO. De SALAK is eveneens voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd.
1891-07-25: NRC 260791
Vlissingen, 25 juli. Heden liep van de werf der Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ met het beste gevolg te water het stoomschip SALAK, aangebouwd voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd, zijnde een zusterschip van het in januari j.l. te water gelopen stoomschip ARDJOENO. De laatste beletselen werden weggenomen door het 7-jarige dochtertje van de directeur der Maatschappij ‘De Schelde, waarna het schip in tegenwoordigheid van de directie en een groot aantal toeschouwers te ruim 5 ure te water liep.
1891-10-04: VCO 041091
Vlissingen. Het Nederlandse stoomschip SALAK, kapt. Siekemeijer, vertrekt morgenochtend, na het doen van de officiële proeftocht, van hier met bestemming Rotterdam.
1891-10-17: NRC 181091
Rotterdam, 17 oktober. Het nieuwe stoomschip SALAK van de Rotterdamsche Lloyd is heden uit de Nieuwe Waterweg vertrokken op de eerste reis naar Java.
1908-11-29: NRC 011208. Nieuwe Waterweg, 29 november. Heden is van hier vertrokken het stoomschip KOZZIKAS, ex-SALAK, met bestemming naar Piraeus.
1917-10-24: Final Fate:
Op reis van Algiers naar Nice liep de MASCARA de haven van Bougie (thans Bejaia, 180 km. ten oosten van Algiers) aan. Zij vertrok van daar op 22 oktober, beladen met 1.500 ton huiden, kurk en vaten wijn. Op 24 oktober 1917 tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij zware noord-westerstorm had op 60 mijl ten westen van de noordelijke punt van Asinara (een klein eilandje ten westen van Sardinië) een hevige ontploffing in de midscheeps plaats, waardoor de MASCARA binnen een paar minuten zonk. Van de 46 opvarenden kon slechts één persoon zich redden.
De gezagvoerder en de hoofdmachinist hadden reeds in september 1917 geweigerd om met het schip te varen wegens de zeer slechte staat van de ketels, maar waren daartoe gedwongen door het oorlogsrecht. Het meest waarschijnlijk is de ramp te wijten aan een ketelontploffing, omdat geen U-boot het tot zinken brengen heeft opgeëist en er ook geen mijnen in die buurt bekend waren.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1891
Kapitein: Sikemeier, E.W.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1893
Kapitein: Gruiter, K.C. de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Sprang van Lee, W. v.d.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Brouwer, J.S.
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1900
Kapitein: Sharp, J.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: SALAK op zijn eerste uitreis
Onderwerp: Havenopname

Omschrijving: SALAK
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: SALAK, op reis van Rotterdam naar Batavia, op 31 juli 1901 gestrand op de S.W. Shingles
Gemaakt door: Unknown
Onderwerp: Stranding
Algemene informatie

 

1891-10-04 Building History

NRC 061091: Vlissingen, 4 oktober. Heden had de proeftocht plaats van Vlissingen naar Rotterdam met het voor rekening van de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ aangebouwde prachtige stoomschip SALAK, bestemd voor de mail-dienst tussen Rotterdam en Java, zijnde dit het 6e stoomschip, voor voornoemde rederij aan de fabriek ‘De Schelde’ gebouwd.
De afmetingen van het schip zijn: lengte over alles 334, breedte grootspant 328 (opm: dit is een drukfout in de krant, mogelijk 32’8”) en holte 27 Engelse voet. Het schip zal onder stoom een waterverplaatsing van 5.300 ton bezitten, bij een diepgang van 23 Eng. voet, en heeft een laadvermogen van plm. 3.500 ton. Het heeft vier dekken. De twee bovenste zijn van teakhout, het tussendek van staal, bekleed met Amerikaans grenenhout, terwijl het onderdek van gewoon grenenhout is. De campagne is tot de brug verlengd door een tentdek, wat voor de passagiers een prachtige promenade geeft, en in de kuil tussen de spanten zijn geslagen ijzeren kleppen met bull’s eyes aangebracht om bij slecht weer de passagiers gelegenheid te geven op dek te kunnen verblijf houden. Een keurig ingericht ruim salon bevindt zich onder het campagnedek; vooral trekt de aandacht de tegelversiering tussen de patrijspoorten, welk in sepiakleur een aangenaam effect maakt. Achter het salon is een ruime middengang, waarin zich aan weerszijde de hutten der 1e klasse-passagiers bevinden voor 36 passagiers, terwijl bij die hutten ruime en nette bad- en mandiekamers aanwezig zijn. Op het campagnedek is een keurig net dames-salon en een rooksalon aangebracht. Tussendeks vooruit wordt het verblijf voor de 2e klassepassagiers aangetroffen. Ook hier is een flink net salon, waarin alles van blank hout is afgewerkt. Aan beide zijden van het salon zijn geriefelijke hutten voor 24 passagiers, welke hutten alle voldoende kunnen geventileerd worden. Vóór de campagne bevindt zich op het opperdek een kinderkamer. De kapiteinshut en de kaartenkamer zijn op het brugdek geplaatst, terwijl de hutten voor de dokter met apotheek, voor officieren en machinisten zich onder de brug bevinden. Een koudeluchtmachine met koel- en vrieskamers is in de zijde van het schip aangebracht om de scheepsvictualie in bevroren toestand te bewaren en ijs te maken; voorts bevindt zich daar de bakkerij enz. met de keuken in twee afdelingen. Het schip heeft een stoomstuurmachine, een stoomankerspil en een machine om zoet water te distilleren. In het schip zijn vijf waterdichte schotten aangebracht. Onder de machinekamer en gedeeltelijk onder het groot laadruim is een waterballasttank. Het schip is als schoenerbrik getuigd en geheel elektrisch verlicht. De elektrische machine en keurige inrichting voor de verlichting is geleverd door de heren van Rietschoten & Houwens. Het stoomschip, geheel van staal, is volgens de hoogste klasse der Rules van Veritas gebouwd, alsmede onder toezicht der Vereeniging van Nederlandsche Assuradeuren. De stoommachine is van het quadruple compound-systeem. Dit systeem wordt door de directie der Rotterdamsche Lloyd bij voorkeur toegepast, naar aanleiding van de gunstige resultaten, verkregen met de stoomschepen BROMO, MERAPI en ARDJOENO. Zij is in staat bij 70 omwentelingen per minuut een vermogen van ongeveer 2.000 i.p.k. te ontwikkelen. De afmetingen der cylinders zijn 24, 36, 48 en 75 Eng. duim bij een slaglengte van 42 Eng. duim Behalve de gewone voedingspompen, die geheel uit fosforbrons zijn vervaardigd, bezit deze machine nog een compleet stel Weir’s patent voedingspompen, alsmede een hulpcondensor, een verwarmingstoestel en een distilleer-inrichting, die in staat is 10.000 liter water per dag te maken, om zodoende het water in de stoomketels voortdurend op peil te houden, zonder bijvoeden van zout water. De krukas is 14 dm. diameter, de krukpennen zijn 14½ dm. De machine wordt door middel van stoom aangezet, waardoor gelegenheid bestaat haar in 3 seconden van vooruit op achteruit te doen werken. De voor de machine benodigde stoom wordt geleverd door twee stalen stoomketels, op een werkende drukking van 200 lbs, elk van 4 geribde vuren (Purrés flues) voorzien en van 3’6” diameter, terwijl de diameter van de ketel is 12’2” en de lengte 18 Eng. voet. De ketels zijn hydraulisch geklonken door een 150 tons klinkmachine. Een bijzonderheid van dit stoomschip is de totale afwezigheid van de welbekende luchtkappen, die op andere schepen in grote getale boven stookplaats en machine prijken. Dit is een gevolg van het toepassen van een geheel nieuw systeem van ventilatie. De werking hiervan is zo sterk, dat de temperatuur in de stookplaatsen ongeveer 35º Fahrenheit lager is dan gewoonlijk. Als bewijs kan dienen dat het steeds koeler is op de vuurplaten dan in de zon aan dek. De schroef, vierbladig Griffith’s model, heeft een diameter van 16¾ Eng. voet bij 22 voet spoed en is evenals de naaf uit Stone Martin brons vervaardigd. Het schip zal gevoerd worden door de heer E.W. Sikemeier, vroeger gezagvoerder van het stoomschip BROMO.

PGC 020801. Southampton, 31 juli. Het stoomschip SALAK, van Rotterdam via Southampton naar Batavia, geraakte na 1 uur te middernacht van Southampton komende op de south west Shingles (opm: een bank in het westelijk vaarwater van de Solent ter hoogte van Hurst Castle)aan de grond. De gezagvoerder verwacht met het ochtendtij met assistentie van het Engelse marineschip LANDRAIT en sleepboten vlot te komen.
PGC 050801. Southampton, 3 augustus. Het stoomschip SALAK is naar hier teruggekeerd, werd door experts onderzocht en onbeschadigd bevonden en heeft heden de reis naar Batavia voortgezet.