Inloggen
RHENANIA - ID 5480


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1882-12-06 / 1912-04-26 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1883
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Material Hull: Iron and steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Dobie & Co., Glasgow, Great Britain
Werfnummer: 123
Launch Date: 1882-10-30
Delivery Date: 1882-12-00
Technical Data

Engine Manufacturer: Muir & Houston Ltd., Glasgow, Great Britain
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 750
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 31 & 57-39.
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1277.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 788.00 Net tonnage
Deadweight: 1760.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 260.0 Feet (British) Registered
Beam: 34.2 Feet (British) Registered
Depth: 14.4 Feet (British) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1882
Datum agenda: 1882-12-06
Register nr: 0
Scheepsnaam: RHENANIA
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Muller & Co., W.H.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja, voorlopige
1882-12-06, voorlopige zb gestuurd naar Consul te Glasgow118-x

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1882-12-06 RHENANIA
Manager: Firma Wm H. Müller & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Wm H. Müller & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PRHG

Date/Name Ship 1900-00-00 RHENANIA
Manager: Wm H. Müller & Co's Algemeene Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Wm H. Müller & Co's Algemeene Scheepvaart Maatschappij N.V., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: PRHG

Ship Events Data

1883-06-05: Grounded
Hoek van Holland, 5 juni 1883. Het Nederlandse stoomschip RHENANIA, van Bilbao met ijzererts naar Rotterdam, is op het Zuiden vastgevaren, behoeft niet te lichten en zal met het middaggetij wel weer vlot komen.
1884-09-13: Collision
IJmuiden, 14 september 1884. Gisteravond laat, bij zeer duister weer, toen de Nederlandse stoomboot RHENANIA hier binnen kwam, liep de boot uit het roer en in de wal tegenover de semafoor, juist ter plaatse waar de Urker botter NO.20 gemeerd lag; de botter werd te pletter gevaren en zonk onmiddellijk, de opvarenden redden zich, doch de jongen die sliep, kon niet zo spoedig het luik bereiken, en verdronk.
1889-04-00: Damaged
Rotterdam, 13 april 1889. Volgens door ons uit Londen ontvangen telegram is het stoomschip RHENANIA, van Benisaf (Algerije) naar Rotterdam, heden te Porto aangekomen. Het heeft bij Finisterre een stortzee overgekregen, die het kaartenhuis (opm: kaartenkamer) en de boten van de brug overboord sloeg. Ook de kajuit werd vol water gezet. (opm: waarschijnlijk het Nederlandse stoomschip RHENANIA van Wm.H. Müller & Co.)
1892-09-08: 08.09.1892: Op weg van Blyth naar Stockholm met een lading steenkolen, te 17.00 uur in de Oostzee bij Stockholm aan de grond gelopen. Op eigen kracht weer vlot gekomen. Schade niet bekend.
Gezagvoerder C. van Keulen, Rotterdam. (Stat. der Ned. SV.- 1892)
1892-12-27: Grounded
Whitburn, 27 december 1892. Het stoomschip RHENANIA, van Amsterdam naar Blyth, heeft bij Whitburn aan de grond gezeten. Het kwam daar te 8.30 uur des avonds bij dikke mist en kalme zee aan de grond, doch kwam met hetzelfde tij weder vlot.
1893-01-17: Damaged
Frederikshaven, 23 januari 1893. Het Nederlandse stoomschip RHENANIA, van Blyth naar Kopenhagen, ligt hier sinds 21 januari binnen. De gezagvoerder, kapt. J. de Jonge, rapporteert des ochtends van de 17e januari zoveel zwaar ijs gehad te hebben bij het passeren van Skagen, dat hij naar de Zweedse kust overstak, doch des achtermiddags geraakte hij vast in zwaar ijs, doch de volgende dag gelukte het hem des ochtends daartussen weg te komen, doch schroef, roer en machine hadden daardoor veel te lijden.
1910-01-00: Grounded
Keulen. 12 januari 1910. Het van Londen via Rotterdam naar hier bestemde stoomschip RHENANIA is gisteren door storm nabij Worringen aan de grond gevaren. Men is met het lichten begonnen.
1912-04-07: Op reis van Rotterdam naar Pasajes met een gemengde lading en drie passagiers is de RHENANIA op 7 april 1912 's nachts te ongeveer 3.10 uur op de klippen van Noir Houmet aan de zuidzijde van het eiland Burhou (nabij Alderney, Channel-Islands) gelopen bij WNW wind, kalme zee, goed, doch mistig weer. De ramp was te wijten aan het feit, dat de kustvuren door de over land hangende mist onzichtbaar waren vanaf de RHENANIA en ook overigens het zicht plotseling belemmerd werd door een zware mistvlaag vlak vóór de stranding. Het schip begon terstond water binnen te krijgen in het voorruim. Met hoog water werd nog getracht de RHENANIA met eigen middelen vlot te krijgen, maar deze pogingen mislukten. Er werd een sleepboot vanuit Rotterdam naar de strandingplaats gezonden om het schip leeg te pompen en af te brengen, maar dit bleek ondoenlijk door de grote omvang van de schade. Tot 22 april 1912 was men doende de lading te bergen, waarna de RHENANIA door de bemanning werd verlaten en geabandonneerd.
1912-04-26: Final Fate:
Ten slotte is het wrak op 26 april 1912 gezonken. Alle 19 leden van de bemanning en drie passagiers kwamen veilig aan land.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Rademaker werd met vlagnummer 925 per 25 november 1884 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 18/25 november 1884 staat vermeld dat als lid voor de vlag is voorgesteld/aangenomen C.Rademaker, gezagvoerder van het stoomschip “Prins Hendrik I”, wonend in de Linaeusstraat 19 te Amsterdam, op voordracht van kapitein M.C.Braat 023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

 

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer   periode               type                    naam van het schip                             boekhouder/reder

      925           1885-1886          stoomsch. Prins Willem I                                        Kon.West.Ind.Maildienst

                          1887-1888          stoomsch. Prins Frederik Hendrik                                 idem

 

Bouma025 vermeldt C.Rademaker als gezagvoerder gedurende:

*   1882 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*   1884 t/m 1887 van het schroefstoomschip “Prins Willem I”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1310 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst te Amsterdam.;

*   1888 t/m 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De zilveren medaille werd behaald door de gezagvoerder C.Rademaker van het stoomschip “Prins Willem !”

 

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1, 1879 p.165-1869 en 419-428 staat de behandeling van een vonnis door het Engels hooggerechtshof, Admiraliteitszaken omtrent de aanvaring op de hoogte van Moeka Head, eiland Penang, tussen het schroefstoomschip de “Voorwaarts” (kapitein F.J.Aukes) en het engelse schip de “Khedive”. De “Voorwaarts” had aan boord 83 bemanningsleden en 150 passagiers. Bij de aanvaring werd het schip zo sterk beschadigd dat het op het strand werd gezet om niet te zinken. Bij de getuigenverklaringen kwamen aan het woord de 1e officier Rademaker, de 2e officier Eversdijk en de 3e officier Perk.

Het hof kwam tot de uitspraak dat beide schepen “berispelijk”(both to blame) waren, vanwege onvoldoende uitkijk. Bovendien hadden ze beiden voldoende tijd gehad om vaart te minderen en te stoppen.

 

 

Datum vanaf: 1883
Kapitein: Rademaker, C.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouwma025 vermeldt C.G.Heidemann als gezagvoerder gedurende:

*    1884 t/m 1886 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1887 t/m 1889 van het schroef ss “Hispania”, gebouwd in 1883 te Vegesack, 1420 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Heidemann, C.G.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Geen

 

Opmerkingen in verband met( lidmaatschap) Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 31 januari 1888 staat de volgende mededeling:

“De heer D. van Ketwich doet eene mededeeling omtrent de schipbreuk van het Fransche SS Ministre Matuci in de Spaansche Zee nabij Kaap Finistère waarbij alleen de 2e stuurman Sebastiani gered werd en wel door het SS Rhenania van Rotterdam waarvan de gezagvoerder (dit moet kapitein B.J.Oepkes geweest zijn) den schipbreukeling had opgemerkt en de tweede stuurman Johannes Willem Leonard Mahne geboren te Dordrecht, oud 26 jaar, daar het stoomschip wegens de hooge zee geen sloep over boord kon zetten, manmoedig in zee sprong en de mislukte toegeworpen lijn aan den schipbreukeling bracht die op die wijze werd gered als eenig overgeblevene van het schip en bemanning.”023

In de notulen dd 27 maart 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop volgt dan de mededeling: “De Heer D. van Ketwich deelt aan de vergadering mede dat de stuurman Mahne van de Rhenania door het Fransche Gouvernement is begiftigd met het legioen van eer.”023.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt B.J. Oepkes als gezagvoerder gedurende:

*    1882 van het schroefstoomschip “Senior”, gebouwd in 1879 te Middlesbro, 1099 ton n.m., varend voor Wm.Ruys & Zn te Rotterdam;

*    1883 t/m 1886 van het schroef ss “Hispania”, gebouwd in 1883 te Vegesack, 1420 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1887 t/m 1889 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1890 t/m 1891 van het schroef ss “Hispania”, gebouwd in 1883 te Vegesack, 1420 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1892 van het schroefstoomschip “Hollandia”, gebouwd in 1882 te Rotterdam, 1504 ton n.m., varend voor Wm H.Müller & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1887
Kapitein: Oepkes, B.J.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt Y. de Jonge als gezagvoerder gedurende:

*    1890 t/m 1891 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1892 t/m 1895 van het schroef ss “Hispania”, gebouwd in 1883 te Vegesack, 1420 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1897 t/m 1899 op het ijzeren schroefstoomschip “Barendrecht” ex Golden Grove, gebouwd in 1877 te Whitby, 1408 ton o.m., varend voor Ph van Ommeren te Rotterdam. Het schip werd verkocht naar Zweden.

 

Het ss “Barendrecht” werd gebouwd in 1877 bij T.Turnbull & Sons te Whitby, mat 1408 Brt en voer voor Phs. van Ommeren te Rotterdam072.

 

Overige bijzonderheden

Het ss “Barendrecht” strandde op 29 december 1898 op de zuidkust van Laland bij Rudy op weg van Cardiff naar Kopenhagen. De bemanning werd gered door het Deense ss ELLA. Het schip werd geabandonneerd doch februari 1899 vlot gebracht en door de assuradeurs verkocht en na reparatie onder Zweedse vlag als HAGA weer in de vaart gebracht.

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: Jonge, Y. de
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.Leverstein als gezagvoerder gedurende:

*    1892 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1893 t/m 1894 op het schroefstoomschip “Hollandia”, gebouwd in 1882 te Rotterdam, 1504 ton n.m., varend voor Wm. H.Müller & Co te Rotterdam. Het schip verongelukte op de Zweedse kust;

 

Overige bijzonderheden

Het ss. “Hollandia” vertrok op 30 oktober 1894 van Oxelösund naar Rotterdam met een lading erts en is vermoedelijk nog op dezelfde dag vergaan onder de Zweedse kust tijdens een zware storm. De gehele bemanning (19) is omgekomen. De ramp is slechts geconstateerd door het vinden van wrakhout.

Het ss “Hollandia” werd gebouwd in 1882 bij de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Rotterdam, mat 1504 Brt en voer voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam072.

 

 

Datum vanaf: 1892
Kapitein: Leverstein, W.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt C. van Keulen als gezagvoerder gedurende:

*    1892 van het schroefstoomschip “Caledonia” ex Schmidborn, gebouwd in 1870 te Middlesbro, 355 ton o.m., varend voor Wm. Müller & Co te Rotterdam;

*    1893 t/m 1896 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*    1897 t/m 1899 van het stalen schroefstoomschip “Teutonia”, gebouwd in 1892 te Stockton, 1600 ton n.m., varend voor Wm.Müller & Co te Rotterdam;

*    1900 etc. van het stalen schroefstoomschip “Maud Cassel”, gebouwd in 1897 te Sunderland, 3924 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1893
Kapitein: Keulen, C. van
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Witt, D. de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1902
Kapitein: Witt, D de
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1912
Kapitein: Vegter, J.E.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: RHENANIA
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam collectie Arense/Lazet
Vervaardiger: Onbekend **
Algemene informatie

NRC 090412
Londen, 7 april. Volgens een telegram van het eiland Alderney (einde Eng. Kanaal) is het van Rotterdam naar Bilbao bestemde Nederlandse stoomschip RHENANIA op het eiland Berhou (west van Alderney) gestrand en waarschijnlijk zal dit stoomschip totaal wrak worden. De bemanning is gered. (De RHENANIA van Wm.H. Müller & Co’s Algemeene Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam, in 1882 te Glasgow gebouwd, is groot bruto 1.277 en netto 1.098 reg.ton).

NRC 090412
Rotterdam, 8 april. Van andere zijde wordt gemeld, dat het stoomschip RHENANIA tijdens dichte mist op Noir Houmet strandde en wel ’s ochtends 03 uur 30 min. Uit de drie achterruimen wordt gelost. De twee voorruimen staan onder water. De mist klaarde om 07.30 uur voormiddag op.

NRC 090412
Londen, 8 april. Uit Alderney wordt van twee kanten gemeld, dat er koeien die aan boord waren van het stoomschip RHENANIA zijn verdronken. Het ene bericht zegt, dat er 35 en het andere, dat er 29 van die dieren zijn omgekomen. De bergingswerkzaamheden worden voortgezet.

NNO 130412
Rotterdam, 12 april. Volgens alhier ontvangen berichten, is het stoomschip RHENANIA nog dicht en wordt aanbevolen bergingsmateriaal te zenden ten einde te trachten het stoomschip weer af te brengen. Diensvolge zal de sleepboot ROTTERDAM met de nodige pompen naar de strandingsplaats vertrekken.

NRC 220412
Rotterdam, 22 april. Nadat er afgelopen vrijdag nog pogingen zijn gedaan om het Nederlandse stoomschip RHENANIA, dat ten westen van Alderney op het eiland Berhou is gestrand, vlot te slepen en nadat er nog gepompt is, heeft men het stoomschip zo als het daar ligt aan plaatselijke slopers aldaar verkocht.

NRC 180512
Raad voor de Scheepvaart. De Raad voor de Scheepvaart heeft heden een onderzoek ingesteld naar het vergaan op 9 april bij Alderney van het stoomschip RHENANIA van de firma Wm. Müller & Co. te Rotterdam, kapt. J.E. Vegter. Deze werd door de Raad gehoord. Hij verklaarde, dat het zijn vierde reis was met de RHENANIA. Het schip was gebouwd in 1883 en mat bruto 1.227 en netto 787 ton. Het had 19 koppen bemanning aan boord, w.o. 2 stuurlieden en 2 machinisten. De officieren waren allen gediplomeerd. Er waren 3 kompassen aan boord, een op de bovenbrug, een in het stuurhuis en een achter. Ook was er een Thomson peiltoestel aan boord, een handlood, een reservelood en een blue-back.
Op 4 april was de RHENANIA van Rotterdam met een lading stukgoed en vee vertrokken met bestemming naar de Franse kust bij Spanje in de Golf van Biscaye. In het achterruim was ook enig ijzer geladen.
De kapitein wist niet of het Thomson stuurkompas gecompenseerd was, het kompasjournaal werd geregeld bijgehouden. Door een abuis van de stuurman is te laat opgemerkt, dat de deviatie op alle koersen dezelfde was.
De kapitein erkende, dat hij toen hij bij het uitzetten van de koersen niet in de lichtcirkel van Kaap La Hogue (opm.: is Cap de La Hague) kwam, gelijk hij verwachtte, het lood niet gebruikt heeft.
De president merkte op dat hij dan zeker bemerkt zou hebben, dat hij teveel door de sterke stroom om de zuid werd gezet, te meer daar hij niet zeker was van zijn bestek.
Uit het verdere verhoor bleek, dat hij de nacht om de zuid werd gezet, te meer daar hij niet zeker was van zijn bestek.

Uit het verdere verhoor bleek, dat hij de nacht van de zevende om twee uur in een mistvlaag was geraakt, die spoedig weer optrok; een half uur later kwam de RHENANIA opnieuw in een mistbank; om 3 uur riep de uitkijk: "Land vooruit", maar het was te laat, het schip liep met volle kracht op de rotsen bij Alderney, waar het tot de 22e bleef zitten. Daarna is het afgezakt en gezonken; de opvarenden hebben zich in de boten gered.

Nog verklaarde de kapitein, dat hij kort voor de stranding de lichten van een ander schip had gezien, wat hem gesterkt had in zijn vertrouwen, dat hij de goede koers had gevolgd. De volgende dag heeft hij nog enige andere schepen gezien.

Aanmerking werd hem erop gemaakt, dat hij in de mist te snel gevaren had. In verband hiermee werd voorlezing gedaan van een schriftelijke verklaring van een Engelse loods, dat stroom en tij  in deze buurt zó sterk zijn, dat men volle kracht moet stomen om koers te behouden. De kapitein legde voorts nog over een verklaring van de burgemeester van Alderney, dat er in de laatste jaren op dit punt vele schepen vergaan zijn en dat er nu een vuurtoren met zeer sterk licht zal gebouwd worden.
De eerste stuurman, de heer J. Zimmerman, vervolgens gehoord, verklaarde dat hij toen ’s avonds 8 uur op de brug kwam, het licht van Catherine’s Point nog zag. Met dit licht en dat van Barfleur had hij een kruispeiling genomen. Tot 12 uur werden geen lichten waargenomen, behalve van passerende schepen. Getuige heeft Kaap La Hogue niet gezien. Om 12 uur, toen getuige de brug verliet, was het helder weer.
De derde stuurman, J.B.A. Lamette, verklaart om 12 uur de wacht te hebben overgenomen. Als koers werd hem overgegeven WZW ½ W. Hij had speciale opdracht om te letten op het licht van Kaap La Hogue, maar heeft dat niet gezien, evenmin dat van Casquette. Getuige meende buiten de lichtcirkel van deze vuren te zijn.
Tenslotte werd nog gehoord de matroos J.C. Mooyman, die de wacht had.
De Raad zal later uitspraak doen.

NRC 290512
Raad voor de Scheepvaart. Voorts deed de Raad uitspraak inzake het vergaan bij Alderney  van het stoomschip RHENANIA, van de firma W.H. Müller & Co. te Rotterdam, gezagvoerder J.E. Vegter te Onstwedde.
De Raad is tot de slotsom gekomen, dat de schipbreuk van het stoomschip RHENANIA is veroorzaakt, doordat de vuren ten gevolge van over het land hangende mist verduisterd waren en aan boord van de RHENANIA niet zijn gezien.
Dientengevolge is niet bemerkt, dat het schip uit zijn koers geraakte, en dat de sterke stroom het schip, dat slechts weinig vaart had, naar de klippen toedreef. De Raad is van oordeel, dat op de wijze, waarop het schip door de gezagvoerder J.E. Vegter is bestuurd, geen aanmerking valt te maken.

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten