Inloggen
PRINS FREDERIK HENDRIK - ID 5282


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1888-03-15 / 1903-03-28 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1888
Categorie: Passenger-/cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: Vracht-/passagiersschip
Type Dek: Full scantling
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Koninklijke Fabriek van Stoom- en andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1887-06-09
Launch Date: 1887-12-17
Delivery Date: 1888-03-15
Technical Data

Engine Manufacturer: C.V. Koninklijke Fabriek van Stoom- en Andere Werktuigen, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 1250
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 22, 34 & 56-40
Speed in knots: 10
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1642.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 1103.00 Net tonnage
 
Length 1: 79.55 Meters Length overall (Loa)
Beam: 10.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 6.13 Meters Depth, moulded
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
28 8 0 0 0 36
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1888
Datum agenda: 1888-03-19
Register nr: 0
Scheepsnaam: PRINS FREDERIK HENDRIK
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoyman _ Schuurman
Plaats: Amsterdam
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1888-03-19, uitvoering129-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1888-03-15 PRINS FREDERIK HENDRIK
Manager: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Koninklijke West-Indische Maildienst, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PQMW

Ship Events Data

1903-03-28: Final Fate: Stranded

Op weg van Carupano (27 maart vertrokken) naar Cumana, op een niet op de kaarten staande klip gelopen op het eiland Punta Tunar (eiland Margarita, Venezuela). Om zinken te voorkomen met volle kracht op de kust aangestuurd en op het strand geschoven. Berging bleek niet meer mogelijk. Eén passagier komt hierbij om het leven.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.Rademaker werd met vlagnummer 925 per 25 november 1884 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 18/25 november 1884 staat vermeld dat als lid voor de vlag is voorgesteld/aangenomen C.Rademaker, gezagvoerder van het stoomschip “Prins Hendrik I”, wonend in de Linaeusstraat 19 te Amsterdam, op voordracht van kapitein M.C.Braat 023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 04 oktober 1888 staat de uitslag inzake de scheepsjournalen. De gouden medaille is toegekend aan kapitein J.H.Meijer van het ss “Erasmus”, de zilveren medaille aan kapitein C.Rademaker van het ss. “Prins Willem I”en de bronzen medaille aan kapitei H.Sluiter van het ss. “Prins Maurits”.042.

 

In de notulen dd 04 december 1888 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop is de bekroning vermeld voor gehouden kompasjournalen: “Namens de commissie van beoordeeling wenscht de Heer W. van Hasselt de bekroonden geluk met het behaald succes, zijn leedwezen gevende dat het slechts één hunner, de heer J.H.Meijer in de vergadering kon tegenwoordig zijn; de Heeren C.Rademaker en H.Sluiter bevinden zich op zee … De Heer van Hasselt reikte daarna onder eene hartelijke toespraak de gouden medaille benevens het daarbij behoorende diploma over aan den gezagvoerder J.H.Meijer van het stoomschip “Erasmus”, die deze onderscheiding met dank aanvaarde.”023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer   periode               type                    naam van het schip                             boekhouder/reder

      925           1885-1886          stoomsch. Prins Willem I                                        Kon.West.Ind.Maildienst

                          1887-1888          stoomsch. Prins Frederik Hendrik                                 idem

 

Bouma025 vermeldt C.Rademaker als gezagvoerder gedurende:

*   1882 van het schroefstoomschip “Rhenania”, gebouwd in 1882 te Glasgow, 1276 ton n.m., varend voor Wm.H.Müller & Co te Rotterdam;

*   1884 t/m 1887 van het schroefstoomschip “Prins Willem I”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1310 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst te Amsterdam.;

*   1888 t/m 1889 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In de Jg 10, 1888, van “De Zee” wordt verslag gedaan door de “Commissie van Beoordeeling der kompasjournalen, uitgegeven door het Collegie ‘Zeemanshoop’ “ Er waren ingebracht 33 journalen gehouden door 18 gezagvoerders. De beoordeling was gelijk aan die in 1886. “Het is de Commissie zeer aangenaam te mogen verklaren, dat verreweg het meerendeel der beoordeelde journalen zeer goed is bijgehouden.” De zilveren medaille werd behaald door de gezagvoerder C.Rademaker van het stoomschip “Prins Willem !”

 

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.1, 1879 p.165-1869 en 419-428 staat de behandeling van een vonnis door het Engels hooggerechtshof, Admiraliteitszaken omtrent de aanvaring op de hoogte van Moeka Head, eiland Penang, tussen het schroefstoomschip de “Voorwaarts” (kapitein F.J.Aukes) en het engelse schip de “Khedive”. De “Voorwaarts” had aan boord 83 bemanningsleden en 150 passagiers. Bij de aanvaring werd het schip zo sterk beschadigd dat het op het strand werd gezet om niet te zinken. Bij de getuigenverklaringen kwamen aan het woord de 1e officier Rademaker, de 2e officier Eversdijk en de 3e officier Perk.

Het hof kwam tot de uitspraak dat beide schepen “berispelijk”(both to blame) waren, vanwege onvoldoende uitkijk. Bovendien hadden ze beiden voldoende tijd gehad om vaart te minderen en te stoppen.

 

 

Datum vanaf: 1888
Kapitein: Rademaker, C.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.F.Dör(r) als gezagvoerder gedurende:

*    1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;

*    1891 t/m 1896 van het schroefstoomschip “Prins Willem II”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam;

*    1897 t/m 1899 van het stalen schroefstoomschip “Prins Willem IV”, gebouwd in 1894 te Stockton, 1720 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1890
Kapitein: DÖR(R), J.F.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.Sibbelee werd met vlagnummer 929 per 07 juli 1892 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop dd 07 juli 1892 wordt als effectief lid voorgesteld/benoemd A.Sibbelee, op voordracht van kapitein J.Kruisinga.023.

A.Sibbelee was van 1900-1908 bestuurslid van het college Zeemanshoop019.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam                                       naam reder/boekhouder

      929                       1892-1895    schr.s.s.           Prins Frederik Hendrik                       Kon.West-Ind.Maildienst

                                     1896-1900    stoomsch.      Prins Willem II                                   idem

                                     1901-1903    stoomsch.      Prins Willem I                                     idem

                                     1904-1906    stoomsch.      Prins Frederik Hendrik                       idem

 

Bouma025 vermeldt A.Sibbelee als gezagvoerder gedurende:

  • * 1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Maurits”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Kon. W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1891 t/m 1896 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam;
  • * 1897 en later van het schroefstoomschip “Prins Willem II”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 1600 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1891
Kapitein: Sibbelee, A.

Familiegegevens en opleiding

In het tijdschrift “De Zee”, Jg.11, p.428, 1889, staat de uitslag van de examinering van stuurlieden ter Koopvaardij door een Rijkscommissie. In Juli werd het diploma A voor stuurman groote stoomvaart uitgereikt aan G.D.Nieman.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt G.D.Nieman als gezagvoerder gedurende:

*    1896 van het schroefstoomschip “Oranje Nassau”, gebouwd in 1883 te Amsterdam, 1100 ton n.m., varend voor de Koninklijke West-Indische Mail-Dienst te Amsterdam;

*    1897 t/m 1899 van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift De Zee, Jg.1899 staat op p. 514-517 een “Verslag van de Commissie ter beoordeeling van Kompasjournalen uitgegeven door het College “Zeemanshoop” van den wedstrijd 1896/1897”. Hierin wordt de kapitein G.D.Nieman van de ss. “Prins Willem II” en de “Prins Frederik Hendrik” “met ere genoemd”.

 

 

Datum vanaf: 1897
Kapitein: Nieman, G.D.

Familiegegevens en opleiding

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1892, p.173 staat vermeld dat de Rijkscommissie ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen in de maartvergadering het diploma 2e stuurman Groote Stoomvaart heeft toegekend aan H.J. van der Goot.

In “De Zee” Jg. 1894, p.541 staat dat in oktober 1894 het diploma Groote Stoomvaart A is uitgereikt aan H.K. van der Goot. Op p.583 staat dat in november 1894 het diploma 1e stuurman Groote Stoomvaart A werd toegekend aan H.J. van der Goot.

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt H.J. v.d Goot als gezagvoerder gedurende:

*    1900 tot na later van het ijzeren schroefstoomschip “Prins Frederik Hendrik”, gebouwd in 1888 te Amsterdam, 1550 ton n.m., varend voor de Kon.W.I.Maildienst (1882) te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1900
Kapitein: Goot, H.J. van der
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Prins Frederik Hendrik 1888
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten