Inloggen
POOLSTER - ID 5231


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1911-03-14 / 1914-11-09 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1911
Classification Register: Bureau Veritas (BV)
Nat. Official Number: 7582 GRON 1911
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Firma W. Rubertus, Groningen, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1911-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 132.61 Gross tonnage
Net Tonnage: 101.34 Net tonnage
Deadweight: 220.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 29.25 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 27.88 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.98 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.68 Meters Depth, moulded
Draught: 1.98 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1911-03-14 POOLSTER
Manager: Jan Veen, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Veen, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PQKV

Ship Events Data

1911-03-14: Dagregister deel 18, nummer 1002, den zestienden Maart 1900 elf. Ondergeteekende Jan Veen, schipper gedomicilieerd te Groningen, verklaart te zijn eigenaar van een stalen zeiltjalkschip genaamd “Poolster”, groot bruto 375.71 kubieke meter of 132.61 tonnen van 2.83 kubieke meter en netto op 287.091 kubieke meter of 101.34 tonnen van 2.83 kubieke meter, in 1911 volbouwd en nieuw te water gebracht van de werf van W. Rubertus, Hoornsche Dijk, gem. Haren, thans liggende aan de werf, welk schip nog in geen kantoor van bewaring der scheepsbewijzen is te boek gesteld en verzoek ik bij deze den heer Bewaarder der Scheepsbewijzen dat schip in de register van zijn kantoor ten zijnen name te willen stellen. Haren, 14 Maart 1911. J. Veen. (In de kantlijn staat bijgeschreven 7582.)
1914-11-09: Final Fate:
24-09-1914 vertrokken van Grangemouth naar Surte (Gothenburg) met een lading kolen, is het schip op 9 november 10 mijl Oost van Cross Sand vergaan. (Oorzaak was een mijn). Bron: Lloyds Casualty report.
Algemeen Avondblad 29-12-1914: POOLSTER. (Delfzijl, 27 Dec.) Van de Nederl. tjalk „Poolster", schipper Veen, 24 Sept. van Grangemouth naar Surte vertrokken, is sedert niets vernomen, zoodat men vreest dat het schip is verongelukt. Opm.: Aan boord waren schipper/eig. J. Veen, zijn vrouw en een bemanning van 4 personen. (6 personen totaal vermist.)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1914
Kapitein: Veen, Jan
Overige informatie: woonplaats Groningen

Algemene informatie

NRC 300315
De Raad voor de Scheepvaart deed gisteren uitspraak inzake het vermoedelijk met man en muis vergaan van het kofschip POOLSTER uit Groningen.
Waar vaststaat, dat de POOLSTER op 23 september 1914 van Grangemouth is vertrokken, dat hij zijn bestemmingsplaats niet heeft bereikt, dat op 23 februari 1915 door de belanghebbenden te Gotenburg generlei bericht omtrent dit vaartuig was ontvangen en ook de rederij sedert 23 september 1914 niets meer heeft vernomen omtrent het lot van schip en opvarenden, meent de Raad te mogen concluderen dat de POOLSTER op de reis van Grangemouth naar Gotenburg met man en muis is vergaan.
De oorzaak van deze scheepsramp is dus niet met zekerheid vast te stellen. Daar echter niet van buitengewoon slecht weer omstreeks 23 september 1914 is gebleken, is het niet onwaarschijnlijk, dat de POOLSTER op een zich in het vaarwater bevindende mijn is gelopen en dientengevolge gezonken.