Inloggen
LEENTJE - ID 3648


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1896-02-14 / 1912-10-16 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1896
Classification Register: Lloyd's Register of Shipping (LR)
Nat. Official Number: 5067 GRON 1896
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Schoener
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

G. Bodewes Geb.1856, overl. 1928.(generatie VI 35)

H.Bodewes .Geb 1858,overl.1912. (generatie VI 36)

Scheepsbouwer: Gebr. G. & H. Bodewes, Martenshoek, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1895-12-11
Delivery Date: 1896-04-17
Technical Data

Gross Tonnage: 133.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 119.00 Net tonnage
Deadweight: 235.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 28.98 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.91 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.75 Meters Depth, moulded
Draught: 2.48 Meters Draught, maximum
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1896
Datum agenda: 1896-02-24
Register nr: 0
Scheepsnaam: LEENTJE
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Rasker, D.F.
Plaats: Groningen
Opmerkingen: eerste
1896-02-22, uitreiking64-

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1896-02-14 LEENTJE
Manager: Derk Frederik Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Derk Frederik Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PJCM

Date/Name Ship 1901-07-29 LEENTJE
Manager: Geugien Frederik Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Geugien Frederik Rasker, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PJCM
Additional info: Aankoopprijs HFl. 100,--

Date/Name Ship 1909-01-27 LEENTJE
Manager: Frederik Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frederik Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: PJCM

Date/Name Ship 1912-10-00 LEENTJE
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Rio Grande (Brazil) / Brazil

Ship Events Data

1895-12-17: Building History
Nieuwe Veendammer Courant 18-12-1895: Van de werf van gebr. G. & H. Bodewes, scheepsbouwmeesters te Martenshoek, werd met goed gevolg te water gelaten het stalen schoonerschip „Leentje," groot 135 register-tonnen, voor rekening van den heer F. Rasker van Groningen, en werden de kielen gelegd voor een ijzeren sleepkaan, groot 375 last, voor rekening van den heer J. v. d. Pol van Amsterdam, en 2 stalen zeilaken, groot 40 en 55 last, voor rekening van schipper A. van Setten van Rhenen en J. Geervliet van Katwijk aan Zee. —
1896-02-14: Building History
Dagregister deel 13 no. 572, den veertienden Februari 1800 zes en negentig. Ik ondergeteekende, Derk Frederik Rasker, wonende aan scheepsboord, thuis behorende te Groningen, verklare bij deze de eenige eigenaar te zijn van het schoenerschip “Leentje”, gebouwd te Martenshoek, hebbende een dek en twee masten, gemeten op bruto driehonderd twee en negentig en tachtig honderdste kubieke meter of een honderd achtendertig en vijf en zestig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter en netto driehonderd vijf en zeventig en een en negentig honderdste kubieke meter of een honderd twee en dertig en negen zestig honderdste tonnen van 2.83 kubieke meter, te huis behoorende te Groningen en als schipper gevoerd wordende door mij zelve, D.F. Rasker. (In de kantlijn staat bijgeschreven 5067)
1898-08-23: Collision
PGC 26.08.1898: Holtenau, 23 augustus. Heden voormiddag werd de Nederlandse ijzeren tjalk LEENTJE, schipper Rasker, met hout van Memel (opm: Klaipeda) naar Bremen bestemd, in de Kielerbocht aangevaren door het Duitse oorlogsvaartuig PFEIL. Het vaartuig, dat bij Friedrichsort het anker heeft geworpen, verloor boegspriet en voortuig, terwijl van de verschansing enige platen werden ingedrukt. De schade zal door een Marinecommissie worden vastgesteld.
1903-04-10: Damaged
PCG 10.04.1903: Groningen, 8 april. Het schoenerschip LEENTJE, kapt. D.G. Rasker, van Par naar Farge (Weser), is volgens telegram daar aangekomen met verlies van anker en ketting.
1909-01-27: Algemeen Handelsblad 29-01-1901: Verkochte schepen. Leentje. (Delfzijl 27 Jan.) Het Nederl. schip Leentje, bevaren, door schipper Rasker, is verkocht aan schipper Koopman.
1909-03-11: Damaged
PGC 120309
Londen, 11 maart. De ijzeren Nederlandse gaffelschoener LEENTJE, kapt. Koopman, is van Arbroath te Plymouth aangekomen met verlies van stuurrad en verdere schade aan het stuurgerei.
1911-02-08: Damaged
NRC 10.02.1911: Baltimore, Ierland, 8 februari. Het Nederlandse schip LEENTJE heeft 70 mijl z.z.w. van Fastnet op een wrak gestoten. (zie avondbladA 8 februari)
1911-12-29: NNO 301211
Londen, 29 december. De Nederlandse schoener LEENTJE, kapt. Koopman, van Harburg naar Southampton bestemd, is volgens bericht uit Ramsgate aldaar binnengelopen met schade door slecht weer. Men vreest, dat ook de lading beschadigd is.
NRC 020112
Ramsgate, 29 december. De alhier binnengelopen schoener LEENTJE is met oliezaadkoeken geladen. De ventilator is weggeslagen en daarom vreest men dat de lading is beschadigd. De kapitein rapporteert, dat hij zeer slecht weer heeft doorstaan. (opm.: schip was onderweg van Harburg naar Southampton, kapt. Koopman.)
NRC 160112
Ramsgate, 15 januari. De Nederlandse schoener LEENTJE, 29 december op reis van Harburg naar Southampton, met dekschade alhier binnengelopen, heeft heden de reis naar de bestemming voortgezet.
1912-10-16: Sold to foreign country
Blijkens overschrijving van een verklaring van G.F. Rasker d.d. 16 October 1912 deel 34, nummer 7831 is nevensvermeld schip buitenlands aan een buitenlander verkocht en wordt hetzelve dientengevolge voor zoveel nodig hier uitgeboekt. Groningen 16 October 1912. De Bewaarder.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Derk werd geboren op 06 december 1858 te Groningen als zoon van de scheepskapitein Fredrik Rasker en Leentje Dost.

In zijn overlijdensakte wordt geen relatie genoemd en hij zal dus ongetrouwd zijn gebleven.

Derk overleed op 19 deccember 1913 te Groningen, zonder beroep, 55 jaar.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.F.Rasker was lid voor de vlag van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 37 in de periode 1893 t/m 1904.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt D.F.Rasker als gezagvoerder gedurende:

*   1884 t/m 1891 van de tjalk “Leentje”, gebouwd in 1872 te Foxhol, 75 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1891 verkocht voor de binnenvaart;

*   1892 t/m 1896 van de ijzeren tjalk “Twee Broeders”, gebouwd in 1891, bouwplaats niet vermeld, 77 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen;

*   1897 tot nà 1900 van de 2/msch “Leentje”, gebouwd in 1896 bij G.& H.Bodewes te Martenshoek, 133 ton n.m., varend voor F.G.Rasker te Groningen. Het schip werd in 1912 verkocht naar Buenos Ayres.

 

In de collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum dd 19 juli 1893 wordt vermeld de tjalk “Twee Broeders” met kapitein D.F.Rasker, 34 jaar uit Groningen

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1896
Kapitein: Rasker, Derk Fredrikz

Familiegegevens en opleiding

Fredrik Koopman werd geboren ca 1881 te Gent, Belgiè als zoon van de schipper Ebe Koopman en Sietske Frederika Raster.

Fredrik trouwde op 05 oktober 1911 te Groningen als schipper met Jacoba de Vries, geboren te Rotterdan ca. 1888 als dochter van de arbeider Onno de Vries en Renske Veen.

Freddrik overleed op 23 maart 1929 te Groningen, 48 jaar, kapitein ter zee

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Koopman was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 16 in de periode 1910 t/m 1915.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen.

 

De schepen van de kapitein

In de ledenlijsten van “ De Groninger Eendracht” vermeld in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart wordt F.Koopman vermeld als gezagvoerder in 1913 van de “Leentje” en in 1914 en 1915 van de “Zeemeeuw”

 

Marhisdat vermeldt de schoener “Leentje”, gebouwd in 1896 bij G.& H.Bodewes te Martenshoek. Dee eerste kapitein was F.G.Rasker, opgevolgd in 1909 door Frederik Koopman uit Groningen. In 1912 wordr Rio Grande in Brazilie als thuishaven opgegeven.

 

Mahisdata vermeldt de kof-tjalk “ Heika Harmanna”, gebouwd in 1906 op de scheepswerf van G. Lanting te Delfzijl  voor Jan Houwerzijl te Delfzijl  Op 18 oktober 1910 staat het schip vermeld als “ Zeemeeuw” onder Cornelis Houwerzijl te Delfzijl en op 17 december 1912  onder kapitein Frederik Koopman met als thuishaven Groningen.

 

Overige bijzonderheden

 

Provinciale Groninger Courant 12 maart 1909

Londen, 11 maart. De ijzeren Nederlandse gaffelschoener LEENTJE, kapt. Koopman, is van Arbroath te Plymouth aangekomen met verlies van stuurrad en verdere schade aan het stuurgerei.

 

 

Provinciale Groninger Cournt 06 december 1909:

Londen, 4 december. De Ned. ijzeren gaffelschoener LEENTJE, kapt. Koopman, met oliekoeken van Hull naar Nykjobing, is te Frederikstad binnengelopen. Door slecht weer zijn meerdere verliezen geleden en werd er veel schade aangericht.

 

 

NRC 10 februari 1911:

Baltimore, Ierland, 8 februari. Het Nederlandse schip LEENTJE heeft 70 mijl z.z.w. van Fastnet op een wrak gestoten. (zie avondbladA 8 februari)

 

 

       

 

 

NNO 30 december 1911

Londen, 29 december. De Nederlandse schoener LEENTJE, kapt. Koopman, van Harburg naar Southampton bestemd, is volgens bericht uit Ramsgate aldaar binnengelopen met schade door slecht weer. Men vreest, dat ook de lading beschadigd is.

 

NRC 02 januari 1912

Ramsgate, 29 december. De alhier binnengelopen schoener LEENTJE is met oliezaadkoeken geladen. De ventilator is weggeslagen en daarom vreest men dat de lading is beschadigd. De kapitein rapporteert, dat hij zeer slecht weer heeft doorstaan. (opm.: schip was onderweg van Harburg naar Southampton, kapt. Koopman.)

 

NRC 16 januari 1912

Ramsgate, 15 januari. De Nederlandse schoener LEENTJE, 29 december op reis van Harburg naar Southampton, met dekschade alhier binnengelopen, heeft heden de reis naar de bestemming voortgezet.

 

 

NRC 27 februari 1913:

Londen, 25 februari. Het schip LEENTJE, 17 januari te Rio Grande aangekomen, doet thans dienst als kolenlichter.

 

Final Fate: Het kofschip 'Zeemeeuw' (1906), onder schipper F. Koopman, op weg van Rotterdam naar Portsmouth met een lading stroopapier, strandt 28.10.1915 tijdens een zware storm op de Zuidkust van Engeland bij Sandgate en wordt tot wrak geslagen. De bemanning kan worden gered. Het schip moest, om Britse mijnenvelden te ontlopen, een extra gevaarlijke route onder de kust nemen. Nadat het schip door de storm van zijn ankers is geslagen en het schip alsnog het mijnenveld in dreigde te raken werd het schip bewust op het strand gezet om de bemanning te kunnen redden. Bron: 'De Zee' (1915)

 

 

Datum vanaf: 1909
Kapitein: Koopman, Fredrik

Afbeeldingen


Omschrijving: R. Slangenberg links, aan boord Leentje.
Collectie: Slangenberg, R.U.
Vervaardiger: Unknown
Kroniekberichten

Toon kroniekberichten