Inloggen
LEDA - ID 3640


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1898-05-11 / 1917-12-06 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1898
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Raised quarter deck
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Rijkee & Co., Rotterdam/Katendrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 87
Launch Date: 1898-03-19
Delivery Date: 1898-05-22
Technical Data

Engine Manufacturer: N.V. Maatschappij Voor Scheeps- & Werktuigbouw Fijenoord, IJsselmonde, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Triple Expansion
Number of Cylinders: 3
Power: 650
Power Unit: IHP (IPK)
Eng. additional info: 17 1/2, 28 & 45-36
Speed in knots: 9
Number of screws: 1
 
Gross Tonnage: 1140.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 695.00 Net tonnage
Deadweight: 1630.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 69.49 Meters Registered
Beam: 9.75 Meters Registered
Depth: 5.16 Meters Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
2 0 0 0 32 34
Ship History Data

Date/Name Ship 1898-05-22 LEDA
Manager: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij N.V., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Callsign: PJCH

Ship Events Data

1917-11-12: Final Fate: Wrecked

Op weg van Methil in Schotland naar Amsterdam en geladen met steenkool, onder kapitein H. Grillis, op de Noordzee door de Duitse onderzeeboot 'U 49' met een voltreffer getorpedeerd en tot zinken gebracht. Zeven bemanningsleden komen hierbij om het leven. Aanvankelijk werd aangenomen dat het schip op een zeemijn was gelopen. De 'LEDA' werd eerder op 12 november 1916 in de Golf van Biscaje door de Duitse onderzeeboot 'U 49' aangehouden, waarbij met enkele waarschuwingsschoten de brugverschansing met kogels werd doorboord. Bron: 'De Zee' (1918)

Op reis in convooi van Methil naar Amsterdam met een volle lading voor de Nederlandse regering bestemde steenkolen voer de LEDA op de Noordzee, toen op 6 december 1917 om 15.45 uur een hevige ontploffing ter hoogte van de machinekamer aan stuurboord plaatsvond, waardoor de beide sloepen werden vernield. Het schip zonk in 2 a 3 minuten in positie 54˚12’NB en 00˚08’WL en was verloren. Er was zelfs geen gelegenheid om de vlotten te water te brengen. De escorte vaartuigen ‘Lochiel’ en ; Dirk; van het convooi wisten nog een aantal leden der bemanning uit het water te redden, doch van de 20 opvarenden van de LEDA waren 6 man vermist en een was reeds overleden toen men hem uit het water opviste. De LEDA was getorpedeerd door een Duitse onderzeeboot, waarschijnlijk de UB.75, die toen in het zeegebied was, waar de LEDA voer, en had gemeld tussen 5 december en 9 december 1917 diverse schepen tot zinken te hebben gebracht, maar van deze reis met op haar basis is teruggekeerd: vermist de UC49, die daar toen ook patrouilleerde, keerde wel op naar basis terug maar had geen enkel schip tot zonken gebracht op die reis.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Pieter van Dijk Blok werd geboren te Oude Pekela op 11 juli 1851 als zoon van Berend van Dijk Blok en Jantje Buining.

Hij trouwde op 29 mei 1884 te Amsterdam als scheepsgezagvoerder met Emma Alida Haack, geboren te Amsterdam op 22 september 1859, voormiddags 4 uur, in de Bantammerstraat 384 te Amsterdam als dochter van de scheepsgezagvoerder Hermann Haack en Anna Kröger. Zij was de weduwe van Abraham Hazewinkel.
Pieter van Dijk Blok overleed op 22 april 1902 te Amsterdam (50).
Emma Alida overleed op 15 maart 1949 te Amsterdam, (89 jaar).

 Kinderen

Jeannette – geb. ca 1886 te A’dam.
Herman – geb. ca. 1887

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

P.van Dijk Blok werd met vlagnummer 946 per 05 september 1901 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop002a.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 05 september 1901 wordt als effectief lid voorgedragen en benoemd P. van Dijk Blok, gezagvoerder bij de KNSM, wonend in het Oosterpark 9 te Amsterdam, op voordracht van kapitein D.H.Hinlopen. 023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren                        type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

         946                         1901 stoomb.           Sirius                Kon.Nederl.Stoomb.Maatschappij

 

Bouma025 vermeldt P.(J.) van Dijk Blok als gezagvoerder gedurende:

*    1886 t/m 1890 van het ijzeren schroefstoomschip “Mercurius”, gebouwd in 1880 te Sunderland, 924 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1891 van het stalen schroefstoomschip “Oberon”, gebouwd in 1890 te Amsterdam, 875 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1892 van het stalen schroefstoomschip “Sirius”, gebouwd in 1891 te Sunderland, 921 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1893 t/m 1898 van het stalen schroefstoomschip “Hebe”, gebouwd in 1889 te Rotterdam, 1227 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam;

*    1899 en later van het stalen schroefstoomschip “Leda”, gebouwd in 1898 te Rotterdam, 1157 ton n.m., varend voor de KNSM te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

Volgens de bemanningsboeken van de KNSM (Archief A'dam) werd kapt. P. van Dijk Blok op 8 maart 1892 aangesteld als gezagvoerder van de HEBE.
Werd in april 1898 aangesteld als gezagvoerder van het s.s. LEDA.
Arriveerde op 5 april 1902 te Amsterdam als gezagvoerder van de LEDA en overleed kort daarna te Amsterdam.  

 

AH-24-02-1902

Overlijdensadvertentie van kapitein Pieter van Dijk Blok.

Het Parool 16-03-1949

Overlijdens advertentie van Emma Alida Haack.

 

Datum vanaf: 1898
Kapitein: Dijk Blok, Pieter van

Familiegegevens

 

Louw werd geboren op 28 okt. 1867 op Schiermonnikoog als z.v. Teen Louws Jaarsma (scheepsgezagvoerder) en Martha Alida Teensma.

Louw (30) (zeeman) trouwde op 14.06.1898 te Schiermonnikoog met Aukje Wiebes (29) – geb. 26.09.1868 op Schiermonnikoog – d.v. Jacob Martens Wiebes en Aafke Jeppes Teensma (winkelierster).

Ze werden op 22.11.1898 ingeschreven in de Gemeente A’dam en woonden a/d Kattenburgerkruisstraat 14 en Kattenburgerplein 8.

Aukje ging op 26.10.1908 terug naar Schiermonnikoog, inwonend bij haar moeder Wed. Wiebes.

Aukje overleed op 10.03.1941 op Schiermonnikoog (72).

Louw overleed op 20 okt. 1908 te Livorno (40).

 

Kinderen

Geen.

 

Opleiding

Louw werd op 05.08.1882 ingeschreven bij de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam. Na de opleiding op 11.11.1885 geplaatst als lichtmatroos op het s.s. PRINS WILLEM I, kapt. Rademaker, naar West-Indië, gage f 12. Kreeg zeer goed attest. Werd op 13.02.1886 geplaatst als stuurmansleerling op het schip THORBECKE V, kapt. Karst, van A’dam naar Java, gage f 12. 

Op 28.01.1887 terug van de reis met zeer goed attest. 

Behaalde het diploma 3e stuurman Grote Zeil- en Stoomvaart op 21.12.1887 te Amsterdam.

Behaalde het diploma 2e stuurman Grote Stoomvaart in 1890/91

Behaalde het diploma 1e stuurman Grote Stoomvaart op 10.06.1896 te Amsterdam.

 

 

De schepen van de kapitein

 

*   08/1906 – 09/1906 van het s.s. NIOBE     – geb. in 1902

*   09/1906 – 03/1907 van het s.s. AURORA – geb. in 1898

*   03/1907 – 03/1907 van het s.s. ORION     – geb. in 1896

*   03/1907 – 07/1907 van het s.s. DIANA     – geb. in 1901

*   07/1907 – 08/1907 van het s.s. SATURNUS – geb. in 1883

*   08/1907 – 10/1908 van het s.s. LEDA        – geb. in 1898

Op 20.10.1908 te Livorno overleden.

 

Overige bijzonderheden

 

H.N.v.d.Dag 26-10-1908

 

Datum vanaf: 1907
Kapitein: Jaarsma, Louw

Datum vanaf: 1917
Kapitein: Grillis, Hendrik
Overige informatie: Woonplaats Schoten.

Afbeeldingen


Omschrijving: LEDA
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: LEDA in Amsterdam
Collectie: Lindenborn, Marien
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Havenopname
Algemene informatie
 
 

AH 160118
Raad voor de Scheepvaart. De Raad deed gistermiddag onderzoek inzake het door een ontploffing getroffen worden op 6 december 1917 van het stoomschip LEDA op de Noordzee, bij welke ramp zeven leden van de bemanning omkwamen. Als 1egetuige wordt gehoord de kapitein van de LEDA H. Grillis. Deze deelde o.m. mee, dat men de 5edecember met een lading kolen voor de regering uit Methyl vertrok met bestemming naar Rotterdam. Plotseling hoorde men een ontploffing, in de buurt van de machinekamer aan stuurboordzijde. De reddingboten werden direct door de schok verbrijzeld. Tijdens het ongeluk stonden de kapitein en de 2estuurman op de brug, terwijl de bootsman zich aan het roer bevond. Ook was er nauwkeurig wacht gehouden. Men ontdekte geen onderzeeërs, zodat de mening gerechtvaardigd is dat men hier in aanraking is gekomen met een mijn. Toen het ongeluk plaats greep en de reddingboten waren stukgeslagen door de ontploffing, beval de kapitein de mannen zich op de 2 vlotten te begeven, die zich aan boord bevonden. Binnen een paar minuten is de LEDA gezonken. Door een paar Engelse patrouillevaartuigen is het grootste gedeelte van de schipbreukelingen opgepikt en te Grimsby aan land gezet. De anderen, ten getale van zeven zijn bij het in zee springen verdronken. Getuige deelde nog mee dat een dag tevoren, even benoorden de plek waar de LEDA verongelukte, eveneens een schip op een mijn was gestoten. Hierna, wordt gehoord de 1estuurman van de LEDA, D.D. Grevengoed. Deze verklaard in de kooi te hebben gelegen toen het schip op de mijn liep. Dadelijk sprong getuige uit bed, maar van de machine was al niets meer te zien. Het was alsof de LEDA omhoog gesmeten werd; Getuige is op weg naar de vlotten op het achterschip, door de zeeën van boord gespoeld en zag boven water gekomen, het achter-vlot omgekeerd drijven. Hij is daar heen gezwommen en er op geklommen. Daar getuige op het vlot betrekkelijk veilig zat, heeft hij de boot van het Engelse schip eerst daarheen gestuurd, waar hij de meeste mensen met de golven zag worstelen en is later met andere schipbreukelingen opgenomen. 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten