Inloggen
HEIKA HARMANNA - ID 2736


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1906-05-26 / 1915-10-28 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1906
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 765 APPING 1906
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kofftjalk
Masten: Two masts
Material Hull: Steel
Dekken: 1
Construction Data

Moet zijn G. Lanting, Delfzijl

i.p.v. G. Lansing (Bert)

Scheepsbouwer: Scheepswerf G. Lanting, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Launch Date: 1906-04-14
Delivery Date: 1906-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 108.71 Gross tonnage
Net Tonnage: 79.90 Net tonnage
Deadweight: 160.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 26.14 Meters Length overall (Loa)
Length 2: 24.96 Meters Length between perpendiculars (Lbp)
Beam: 5.87 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.20 Meters Depth, moulded
Draught: 1.95 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1906-05-26 HEIKA HARMANNA
Manager: Jan Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Jan Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NWBH

Date/Name Ship 1910-04-29 HEIKA HARMANNA
Manager: Cornelis Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NWBH
Additional info: Aankoopprijs Hfl. 100,--

Date/Name Ship 1910-10-18 ZEEMEEUW
Manager: Cornelis Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Cornelis Houwerzijl, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: QDCR

Date/Name Ship 1912-12-17 ZEEMEEUW
Manager: Frederik Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Frederik Koopman, Groningen, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Groningen / Netherlands
Callsign: QDCR
Additional info: Aankoopprijs HFl. 9.000,--

Ship Events Data

1906-05-22: Additional info
Dagregister deel 13 No. 50, den zesentwintigsten Mei negentien honderd en zes. Ondergeteekende, Jan Houwerzijl, schipper, gedomicilieerd te Groningrn, verklaart te zijn eigenaar van het koftjalkschip, genaamd “HEIKA HARMANNA”, groot Bruto 308.03 Kub. Meter of 108.71 Reg tonnen van 2.83 kub. Meteren netto 225.79 Kub. Meter of 79.90 Reg tonnen van 2.83 Kub. Meter in 1906 volbouwd en nieuw te water gebracht van de, de werf van G. Lanting, thans liggende aan de werf te Delfzijl , welk schip nog in geen kantoor van bewaring van scheepsgegevens is te boek gesteld en verzoekt bij dezen de Bewaarder der Scheepsbewijzen te Appingedam dat schip in de Registers van zijn kantoor ter zijnen naam te willen stellen. Delfzijl, den 22 Mei 1906, geteekend J. Houwerzijl. (In de kantlijn staat bijgeschreven 765.)
1910-02-24: Sale/Verkoop
Delfzijl, 25 februari. Het kofschip HEIKA HARMANNA kapt. J. Houwerzijl, is verkocht aan de stuurman K. Houwerzijl.
1912-01-16: Damaged
Londen, 16 januari 1912. Volgens telegram uit Kiel is de Nederlandse koftjalk ZEEMEEUW, kapt. Houwerzijl, van Stettin naar Rotterdam bestemd, na gestrand geweest te zijn, lek en met verlies van roer aldaar binnen gelopen.
1915-10-28: Final Fate: Stranded

Het kofschip 'ZEEMEEUW' (1906), onder schipper F. Koopman, op weg van Rotterdam naar Portsmouth met een lading stroopapier, strandt 28.10.1915 tijdens een zware storm op de Zuidkust van Engeland bij Sandgate en wordt tot wrak geslagen. De bemanning kan worden gered. Het schip moest, om Britse mijnenvelden te ontlopen, een extra gevaarlijke route onder de kust nemen. Nadat het schip door de storm van zijn ankers is geslagen en het schip alsnog het mijnenveld in dreigde te raken werd het schip bewust op het strand gezet om de bemanning te kunnen redden. Bron: 'De Zee' (1915)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1906
Kapitein: Houwerzijl, Jan
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1910
Kapitein: Houwerzijl Jr., C.
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Fredrik Koopman werd geboren ca 1881 te Gent, Belgiè als zoon van de schipper Ebe Koopman en Sietske Frederika Raster.

Fredrik trouwde op 05 oktober 1911 te Groningen als schipper met Jacoba de Vries, geboren te Rotterdan ca. 1888 als dochter van de arbeider Onno de Vries en Renske Veen.

Freddrik overleed op 23 maart 1929 te Groningen, 48 jaar, kapitein ter zee

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Koopman was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” met vlagnummer 16 in de periode 1910 t/m 1915.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen.

 

De schepen van de kapitein

In de ledenlijsten van “ De Groninger Eendracht” vermeld in de Amsterdamsche Almanak voor Koophandel en Zeevaart wordt F.Koopman vermeld als gezagvoerder in 1913 van de “Leentje” en in 1914 en 1915 van de “Zeemeeuw”

 

Marhisdat vermeldt de schoener “Leentje”, gebouwd in 1896 bij G.& H.Bodewes te Martenshoek. Dee eerste kapitein was F.G.Rasker, opgevolgd in 1909 door Frederik Koopman uit Groningen. In 1912 wordr Rio Grande in Brazilie als thuishaven opgegeven.

 

Mahisdata vermeldt de kof-tjalk “ Heika Harmanna”, gebouwd in 1906 op de scheepswerf van G. Lanting te Delfzijl  voor Jan Houwerzijl te Delfzijl  Op 18 oktober 1910 staat het schip vermeld als “ Zeemeeuw” onder Cornelis Houwerzijl te Delfzijl en op 17 december 1912  onder kapitein Frederik Koopman met als thuishaven Groningen.

 

Overige bijzonderheden

 

Provinciale Groninger Courant 12 maart 1909

Londen, 11 maart. De ijzeren Nederlandse gaffelschoener LEENTJE, kapt. Koopman, is van Arbroath te Plymouth aangekomen met verlies van stuurrad en verdere schade aan het stuurgerei.

 

 

Provinciale Groninger Cournt 06 december 1909:

Londen, 4 december. De Ned. ijzeren gaffelschoener LEENTJE, kapt. Koopman, met oliekoeken van Hull naar Nykjobing, is te Frederikstad binnengelopen. Door slecht weer zijn meerdere verliezen geleden en werd er veel schade aangericht.

 

 

NRC 10 februari 1911:

Baltimore, Ierland, 8 februari. Het Nederlandse schip LEENTJE heeft 70 mijl z.z.w. van Fastnet op een wrak gestoten. (zie avondbladA 8 februari)

 

 

       

 

 

NNO 30 december 1911

Londen, 29 december. De Nederlandse schoener LEENTJE, kapt. Koopman, van Harburg naar Southampton bestemd, is volgens bericht uit Ramsgate aldaar binnengelopen met schade door slecht weer. Men vreest, dat ook de lading beschadigd is.

 

NRC 02 januari 1912

Ramsgate, 29 december. De alhier binnengelopen schoener LEENTJE is met oliezaadkoeken geladen. De ventilator is weggeslagen en daarom vreest men dat de lading is beschadigd. De kapitein rapporteert, dat hij zeer slecht weer heeft doorstaan. (opm.: schip was onderweg van Harburg naar Southampton, kapt. Koopman.)

 

NRC 16 januari 1912

Ramsgate, 15 januari. De Nederlandse schoener LEENTJE, 29 december op reis van Harburg naar Southampton, met dekschade alhier binnengelopen, heeft heden de reis naar de bestemming voortgezet.

 

 

NRC 27 februari 1913:

Londen, 25 februari. Het schip LEENTJE, 17 januari te Rio Grande aangekomen, doet thans dienst als kolenlichter.

 

Final Fate: Het kofschip 'Zeemeeuw' (1906), onder schipper F. Koopman, op weg van Rotterdam naar Portsmouth met een lading stroopapier, strandt 28.10.1915 tijdens een zware storm op de Zuidkust van Engeland bij Sandgate en wordt tot wrak geslagen. De bemanning kan worden gered. Het schip moest, om Britse mijnenvelden te ontlopen, een extra gevaarlijke route onder de kust nemen. Nadat het schip door de storm van zijn ankers is geslagen en het schip alsnog het mijnenveld in dreigde te raken werd het schip bewust op het strand gezet om de bemanning te kunnen redden. Bron: 'De Zee' (1915)

 

 

Datum vanaf: 1912
Kapitein: Koopman, Fredrik
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving: Zeemeeuw 1906 ex Heika Harmanna
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown

Omschrijving: Heika Harmanna 1906.
Collectie: Schmaal, Gerrit J.
Vervaardiger: Unknown
Algemene informatie

1906

DS 17.04.1906:
Delfzijl, 14 april. Van de scheepswerf van den heer G. Lanting alhier werd heden te water gelaten de 2 mast koftjalk “HEIKA HARMANNA”, plm. 200 reg. tons, gebouwd voor rekening van schipper J. Houwerzijl, alhier.
PGC 22.05.1906:
Delfzijl, 21 mei. Hedennamiddag vertrok van hier voor de eerste reis de tjalk “Zeemeeuw”, gebouwd op de werf van de heren Niestern en Zoon alhier, kapitein Voordewind, terwijl de koftjalk “HEIKA HARMANNA ”, gebouwd op de werf van de heer Lanting te Farmsum alhier (opm: Farmsum ligt in de gemeente Delfzijl), voor rekening van schipper J. Houwerzijl alhier, binnen een paar dagen gereed zal zijn om te vertrekken.
PGC 15.06.1906:
Delfzijl, 15 juni. De stalen 2-mast zeiltjalk “HEIKA HARMANNA”, thans liggende in de binnenhaven, zal na ijzergrond geladen hebbende de eerste zeereis aanvaarden. De tjalk is groot 285 m³, gebouwd op de werf van de heer Lanting te Farmsum, en zal bevaren worden door de eigenaar J. Houwerzijl. Daar de tjalk niet door de kleine sluis kan is zij door het Damsterdiep, de Groeve en het Eemskanaal gevaren om in de buitenhaven te komen alwaar zij thans de lading inneemt.
DS 26.06.1906:
De nieuwe tweemast koftjalk “HEIKA HARMANNA" kapitein Houwerzijl, is heden van Delfzijl vertrokken naar Koningsbergen.


1915

Het kofschip 'ZEEMEEUW' (1906), onder schipper F. Koopman, op weg van Rotterdam naar Portsmouth met een lading stroopapier, strandt 28.10.1915 tijdens een zware storm op de Zuidkust van Engeland bij Sandgate en wordt tot wrak geslagen. De bemanning kan worden gered. Het schip moest, om Britse mijnenvelden te ontlopen, een extra gevaarlijke route onder de kust nemen. Nadat het schip door de storm van zijn ankers is geslagen en het schip alsnog het mijnenveld in dreigde te raken werd het schip bewust op het strand gezet om de bemanning te kunnen redden. Bron: 'De Zee' (1915)
De Telegraaf 29-10-1915:
ZEEMEEUW, Londen. 28 Oct. De Ned. schoener „ZEEMEEUW", kapt. Koopman, 20 Oct. van Rotterdam naar Portsmouth vertrokken, is tijdens storm bij Sandgate gestrand en heeft het roer verloren. De kapitein en vier man équipage zijn geland.
Rotterdamsch Nieuwsblad
06-11-1915: Folkestone, 2 Nov. De schoener ZEEMEEUW is in tweeen gebroken. Schip en lading zijn totaal verloren.
Rotterdamsch Nieuwsblad
12-11-1915: Londen, 9 Nov. De Nederlandsche schoener ZEEMEEUW, gestrand op de kust van Sandgate, zal 15 Nov., zooals het nu ligt, worden verkocht. Verder zullen de geborgen inventaris en gedeeltelijke lading in veiling worden gebracht.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten