Inloggen
GEORGIUS - ID 2447


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1908-09-20 / 0000-00-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1897
Classification Register: Germanischer Lloyd (GL)
Nat. Official Number: 5220 GRON 1897
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Klipperaak
Masten: One mast
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Scheepswerf Firma J. Smit & Zoon, Foxhol, Groningen, Netherlands
Delivery Date: 1897-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 90.42 Gross tonnage
Net Tonnage: 73.64 Net tonnage
Deadweight: 140.00 tonnes deadweight (1000 kg)
 
Length 1: 30.15 Meters Length overall (Loa)
Beam: 5.83 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.10 Meters Depth, moulded
Draught: 1.72 Meters Draught, maximum
Ship History Data

Date/Name Ship 1897-01-29 GEORGIUS
Manager: Marten Hendrik Martens, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Eigenaar: Marten Hendrik Martens, Zierikzee, Zeeland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Zierikzee / Netherlands

Date/Name Ship 1908-09-20 GEORGIUS
Manager: Lambertus van der Wal, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Lambertus van der Wal, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands
Callsign: NTBD
Additional info: Aankoopprijs HFl. 6.000,--

Ship Events Data

1897-01-20: Dagregister deel 14 nummer 109, den eersten Februari 1800 zeven en negentig. Ik ondergeteekende Marten Hendrik Martens, schipper gedomicilieerd te Zierikzee, verklaar bij deze te zijn de eenige eigenaar van het ijzeren zeilaakschip genaamd “Georgius”, gebouwd te Hoogezand, hebbende een dek en een mast, zijnde groot honderd negen en veertig kubieke meter, thans liggende te Hoogezand en gevoerd wordende door mij schipper. Sappemeer, den negen en twintigsten Januari 1800 zeven en negentig. M.H. Martens. (In de kantlijn staat bijgeschreven: 5220)
1909-07-00: NRC 07.07.1909: Bremen, 6 juli.
De te Delfzijl thuisbehorende tjalk “Georgi”, kapt. V.d. Wall, is dwars van Lankenau, terwijl ze naast een baggermolen lag, in brand geraakt. Door de sleepboten “Hansa”, “Unterweser 6” en ”Planet” werd het schip naar het landhoofd gesleept. Het vuur, dat in het proviandruim uitbrak, sloeg naar de kajuit over en beide scheepsgedeelten brandden uit. De kooigoederen enz. waren niet verzekerd.
NRC 12.07.1909: Bremen, 9 juli.
De brand in het Nederlandse schip “Georgis” heeft ongeveer 4000 mark schade veroorzaakt.
NRC 20.07.1909: Bremen, 18 juli.
De Nederlandse tjalk “Georgios”, waarop brand is geweest, is met zandballast van Borkum naar Delfzijl vertrokken, waar de reparaties zullen worden verricht.
1910-04-00: NRC 08.04.1910: Delfzijl, 7 april:
Volgens alhier ontvangen bericht is het Nederlandse zeilschip “Georgius”, kapitein v.d. Wal, bestemd met een lading gerst naar Carolinensiel, bij Wangeroog gestrand. Volk gered. Er is accoord gemaakt om het schip te lichten en ter bestemmingsplaats te brengen.
1910-09-00: NRC 26.09.1910: Bremen, 24 september:
De Nederlandse aak “Georgius” met een lading gerst van Hamburg alhier aangekomen is door het losraken van een zwaardhout lek geworden. De lading is gedeeltelijk beschadigd.
NRC 30.09.1910: Bremen, 26 september:
Bij onderzoek is gebleken dat de door zeewater ontstane schade aan de lading van de Nederlandse aak “Georgius” gering is.
1922-10-00: Opmerking Ben Scholten: Georgius. Op 28 oktober 1922, op de reis van Stevns naar Hou (Jutland) geladen met 170 ton kunstmest, 's morgens om 5.00 uur aan de grond gelopen en gestrand tijdens een Noordooster storm met sneeuwbuien op ca 100 meter N van Nordfeldt Fred-Skov. De oorzaak van de stranding was mede door een defect roer.
NRC 30.10.1922: Omtrent de stranding in de nacht van vrijdag op zaterdag van het Nederlandse tjalkschip “Georgius” bij Faxe wordt aan de Cour. gemeld: Hooge zeeën sloegen overboord en weldra geraakte het schip lek. Kapitein Geert Feenstra uit Delfzijl, twee Duitse matrozen en de eigenaresse van het schip, de weduwe L. v.d. Wal uit Delfzijl, die met haar vier kinderen, een meisje en drie jongens van 11,9 en 8 jaar aan boord was, moesten in het want redding zoeken. De stranding had ’s morgens tussen drie en vier uur plaats, doch werd aan de kust eerst omstreeks half acht ontdekt. Al die tijd hebben de opvarenden zich in de hevige kou aan de touwen moeten vastklemmen. Met gevaar voor eigen leven gingen om half acht de strandvoogd en twee van zijn helpers in een praam naar het wrak. Niet dan met de grootste moeite slaagden zij erin, de schipbreukelingen te redden, doch het bleek, dat de drie jongens van de weduwe v.d. Wal doodgevroren waren. Nog vele andere schepen zijn gestrand, waarbij echter geen mensenlevens te betreuren zijn.
NRC 19.11.1922: Hamburg, 18 november: Het wrak van de Nederlandse kof “Georgius”, dat na een aanvaring te Moen strandde, is voor 1010 kronen naar Bornholm verkocht.
1922-11-00: NvhN 03-11-1922: Familiebericht. Ontvingen wij voor 10 maanden het treurige bericht dat onze Schoonzoon en Behuwdbroeder LAMBERTUS VAN DER WAL zijn graf in de golven had gevonden, heden ontvingen wij na nog eenige dagen in hoop en vrees te hebben geleefd het treurige bericht dat onze lieve Kleinzoontjes JAN, BEREND en LAMBERTUS, in den ouderdom van 11, 9 en 8 jaar, bij het vergaan van de GEORGIUS, op zoo nootlottige wijze om het leven zijn gekomen. Hoogkerk, 2 Nov. 1922. Hunne diepbedroefde grootouders, kinderen, behuwdkinderen en verloofden: J. BETHLEHEM en Echtgen.
1922-11-07: De Telegraaf 07-11-1922: De ramp met de Georgius. De begrafenis van de drie kinderen. (Van een onzer correspondenten.) Kopenhagen, 3 nov. Onder groote deelneming van de zijde der inwoners van Stege had heden de begrafenis plaats van bij de ramp van het Nederlandse schip "Georgius" omgekomen drie zoontjes van de weduwe van der Wal uit Delfzijl. Alle kinderen van Stege namen aan de plechtigheid deel; zij hadden voor dat doel van school vrij gekregen.