Inloggen
ROSALIE - ID 17167


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1818-01-24 / 1830-10-28 | Reden uitgevlagd: Afscheiding Zuidelijke Nederlanden K.B. 28.10.1830

Identification Data

Bouwjaar: 1802
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Galjoot
Material Hull: Wood
Construction Data

Werfnummer:
Technical Data

Net Tonnage: 124.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 85.00 lasts (rye)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1820
Datum agenda: 1820-03-10
Register nr: 18200116
Scheepsnaam: ROSALIE (DE)
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Neef, J.E.
Plaats: Antwerpen
Kapitein op moment van verzoek: Zeeven, H.J.
Opmerkingen: Nieuwe zeebrief
Oude ZB 3 1818-01-24 ge-expideerd
Van LA ROSALIE naar DE ROSALIE

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1816-00-00 ONBEKEND
Manager: Roch Jean Antoine Cénie, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Roch Jean Antoine Cénie, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1816-09-25 LA ROSALIE
Manager: Egide Joseph Neef, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Egide Joseph Neef, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs prijs NLG. 7.000,- francs

Date/Name Ship 1820-03-10 DE ROSALIE
Manager: Egide Joseph Neef, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Egide Joseph Neef, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands

Date/Name Ship 1821-07-23 DE ROSALIE
Manager: Remisius Goorlaecken en Charles Bréquigny, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Remisius Goorlaecken en Charles Bréquigny, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs prijs NLG. 5.400,-

Date/Name Ship 1826-05-09 MARIA
Manager: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs prijs NLG. 2.020,-

Date/Name Ship 1826-08-01 MARIA
Manager: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Netherlands
Eigenaar: Egbertus Rubertus Borchers, Antwerp, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Netherlands
Additional info: Aankoopprijs NLG.1.333,- (1/3e part)

Date/Name Ship 1830-10-04 MARIA
Manager: Franciscus Henricus Nieberding, Antwerp, Belgium
Eigenaar: Egbertus Rubertus Borchers, Antwerp, Belgium
Shareholder:
Homeport / Flag: Antwerp / Belgium

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren van de galjoot MARIA per 1 augustus 1826:
Egbertus Rubertus Borchers, zeekapitein te Antwerpen, voor 1/3e part
Charles Bréquigny makelaar te Antwerpen, voor 1/3e part
Franciscus Hendricus Nieberding, Antwerpen,voor 1/3e part

 

Ship Events Data

1833-11-00: Damaged
Begin november 1833 heeft de MARIA, kapt. A.H. Solter, na op de Vlaamse banken te hebben gestoten, het roer verloren.
1841-02-10: Damaged
Op 10 februari 1841 is de MARIA, kapt. H.B. Arfsten, lek Waterford binnengelopen.
1841-12-18: Final Fate: Wrecked

Op 18 december 1841 is de MARIA, kapt. A.R. Arfsten, bij Barbero, Dardanellen, verongelukt.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

In Archief nr. 5081 te Amsterdam113 bevindt zich een aankoopbrief van een schip dat werd aangeduid met de naam “Eendragt” herdoopt in “Nooytgedacht”, 77 ton. De verkoopakte passeerde in Groot Yarmouth, Norfolk, UK, op 01 september 1807. Het schip werd verkocht door John Hanbury Williams,koopman te Great Yarmouth en werd gevoerd door kapitein Roelof Panneman. De koper was kapitein Harm Jacob Zeeven, schipper te Papenburg en de prijs was f 2600,-.

 

In het Archief van de Waterschout in het Stadsarchief van Amsterdam011a bevinden zich drie monsterrollen op naam van Harmen Jacob Zeven met de “Nooyt Gedagt” en wel:

Archief 38-91, dd 06 april 1814, bestemming Wismar, varend onder Hollandse vlag. Boekhouder Hollsappel. 4 bemanningsleden, i.c. kapitein, stuurman, matroos en jongen.

Archief 38-93, dd 15 juli 1814, bestemming Marenne. Varend onder Hollandse vlag. Boekhouder F.Smit. 4 bemanningsleden en wel kapitein, stuurman, matroos en een kok.

Archief 38-97, dd 20 juli 1815, op avontuur, varend onder Hollandse vlag. Boekhouder F.Smit. 3 bemanningsleden i.c. kapitein, stuurman en kok.

 

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 09 juni 1821114

Rotterdam, 8 juni. Van Vlissingen wordt den 5 juni gemeld: sedert den 30 mei zijn van onze rede naar hunne destinatie vertrokken

…..naar Antwerpen COMMERCE, A.M. Crea, van Greenock; de VROUW HENDERIKA, T.P. Kramer, van Oleron; de ALBION, J. Hurst, van Londen; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, van Noirmoutier, en ROSALIE, H.J. Zeeven, van Cette (opm: Sète)……

 

Rotterdamsche Courant 27 september 1821114

Rotterdam, 26 september. Van Vlissingen meldt men den 22 dezer:

….Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde af gekomen en naar zee gezeild:

KLAZINA ENGELINA, L.K. Tiktak, naar de Oostzee; ROSALIA, H.J. Zeeven, naar Bristol; INDUS, H. Wright, naar Shields; de TWEE GEBROEDERS, J.J. Cornelius, naar de Oostzee; CANDIDATE, J. Hacon (opm: naam slecht leesbaar), naar Liverpool; de SARAH. W. Newton, naar Newcastle; de VROUW IKINA, G.J. Postema, naar Noorwegen; HENRIETTA MARIA, J.M. Schauer, naar Stettin (opm: Szczecin); KAREL DE XIV, J. Lindberg, naar Gothenburg; de VOLHARDING, G.R. Schippers, naar Engeland; JOHANNA, H. Clausen, naar Marseille; de VROUW MARIA, C. Schwenner, naar Hamburg; CONCORDIA, H. Jansonius, naar de Oostzee; MINERVA, S. Jansen, naar … , ….

 

Rotterdamsche Courant 06 oktober 1821114

Rotterdam, 5 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 2 oktober:

De Nederlandse brik LION, van St. Eustatius, is den 3 september te New-YORK door een geweldige storm gestrand en vol water geraakt.

Den 29 september is, met verlies van een anker en kabel, te Ramsgate binnengelopen het schip CHATHAM, Harding, van Rotterdam naar Boston, als ook het schip SARA AGATHA, Hoffman, van Middelburg naar Demerarij, en den 1 dezer de schepen ROSALIE, Zeeren, van Antwerpen naar Bristol, en VOLHARDING, Schippers, van Antwerpen naar Penzance…..

 

Rotterdamsche Courant 09 maart 1822114

Rotterdam, 8 maart. Van Vlissingen wordt van den 5 gemeld:

Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de VROUW MARIA, A. Schipman (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen, kapt. A. Schepman), naar Gibraltar; la VIERGE MARIE (opm: brik, thuishaven Kortrijk), J. de Meire, naar Messina; de MORGENSTAR, H.F. Veen, naar Liverpool; de JONGE JUFVROUW ELISABETH (opm: kof, thuishaven Antwerpen), J.F. Witteveen, naar Rio-Janeiro; l’ÉCLAIR, J.H. Schoneveld (opm: schoener, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), naar Lissabon; NATALIA, J.C. Maglietz, naar Maidhead; MAGNANIME, J. Zietzes (opm: driemaster, na verkoop thuishaven Antwerpen, kapt. Jean Sietzes), naar Rio-Janeiro; la JEUNE COLLETTE, C. van Dijcke, naar Malaga; MARIA JOSINA (opm: kof), A. Muntendam, naar Marseille; WILHELMINA, H. Lootz en de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, naar Londen; de VROUW ANNA, J.G. Sap, naar Engeland; de VROUW GEZINA, H. Laarman, naar Rouaan; MERCURIUS, K. Folkers (opm: ook: Folkerts), naar Zante; FREDERIK, J. Brand, naar Rio-Janeiro; de VRIENDSCHAP, N. Heeren, naar Londen; de VROUW LUMEGINA, J.B. Goosens, naar Engeland; ROSALIA, H.J. Zeeven, naar Maidhead; JETZKA CORNELIA (opm: kof JETSKA CORNELIA), L.K. de Boer, naar Hamburg; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en AURORA, S.J. Brouwer, naar Liverpool; de VROUW MARGARETHA, O.K. ten Hove, en BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.A. Wilman, naar Londen.

 

Rotterdamsche Courant 27 juni 1822114

Rotterdam, 26 juni. Van Vlissingen meldt men den 22 juni:

Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW REINA, H. Koops, en de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, van Noirmontier; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en ROSALIA, J. Zeeven, van Liverpool, en le COUREUR, J.E. Melcherts, van Bayonne.

 

 

Datum vanaf: 1818
Kapitein: Zeven, Harmen Jacob

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.R. de Haan was met vlagnummer 98 in 1826 en met vlagnummer 50 in de periode 1827-1830 lid van het Antwerpse zeemanscollege “Tot Nut der Zeevaerd”108.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Het college werd opgericht op 3 juni 1819. ‘De vlag is groen, wit, groen, horizontaal, ieder der groene banden heeft een tiende deel van de hoogte der Vlag, de nommers zijn zwart in het wit en moeten ten minsten vier voet in de hoogte hebben’.

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt R.R. de Haan als gezagvoerder gedurende:

*    1825 t/m 1827, van sw galjoot “Rosalie”gebouwd in 1801, bouwplaats niet vermeld, 177 ton o.m., geen opgave van thuishaven en eigenaar.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Roelof Rendelts de Haan als gezagvoerder van de:

“Rosalia”, dd 30 juli 1825 en 04 november 1825.

 

Overige bijzonderheden

RC 290430

Amsterdam, 27 april. De schoenerkof, de 20e dezer door kapt. D.G. Doeksen, van Suriname in Texel binnen, gepraaid, is genaamd CLÉMENCE, kapt. R.R. de Haan, van Antwerpen naar Buenos Aires.

 

Deze kapitein Roelof R. de Haan woont in Antwerpen. Het schip was in 1828 in Grouw gebouwd door Claas Piers Sjollema voor (boekhouder) Lodewijk L. van Thil te Leuven. Op deze laatste naam kan nog een correctie volgen, want hierover heerst enige twijfel die Luc van Coolput zal kunnen wegnemen

Mail Ger Mulder 20 november  2016

 

 

Rotterdamsche Courant 24 augustus 1822114

Rotterdam, 23 augustus. Van Vlissingen meldt men van den 20 augustus:

Sedert onze laatste zijn van de rede naar zee gezeild de schepen de VIJF GEBROEDERS, B. Bosschers, van Amsterdam, en de LIEFDE, S. Koorn, van Rotterdam, beiden naar Duinkerken gedestineerd; van Antwerpen l’ÉCLAIR, J.A. Schoneveld, naar Marseille, LEONTINE, M.F. le Lasseur, naar de Havana; RUBENS, Th. Versluijs, en DELPHINA, J. Boelen, naar Batavia; ISABELLE LOUISE, P.J. Eggers, naar Villa-Nova; le CHARLES, O.H. Arends, naar Liverpool; de VROUW ANNA, K.A. Bos, naar Glasgow; de VROUW ANNEGINA, H.J. Potjer, en ROSALIA, R.R. de Haan, naar Liverpool; de VROUW HENDRIKA, .J. Schuring, naar Londen; de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lukens, naar North Shields; de OOSTERSTAR, J. Moller, naar Bergen; CONFIANCE, P. Tupper, naar Messina; la VIERGE MARIE, J. de Meire, naar Liverpool.

Op de rede zijn aangekomen la BELLE ALLIANCE, P. Collas, van Rio-Janeiro; de VROUW GEZINA, E.J. Dik, van Liverpool en la LÉGÈRE, J.M. Bled van Trinidad, naar Antwerpen bestemd.

 

Rotterdamsche Courant 12 oktober 1822114

Rotterdam, 11 oktober. Van Vlissingen meldt men den 8 dezer:

Sedert onze vorige zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen la DAME EUGENIE (opm: kof DAME EUGENIA), L. Cornelis; de WILLEM, J.S. Okkes; ROSALIA, R.R. de Haan; de MARIA, J. Andersen; de VROUW ANNEGINA, S.H. Spelde, de AREND, O.IJ. Kievijt; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), L.J. Besseling, de JUFVROUW MEES (opm: JUFFROUW MEES), G.L. Doornbos; ANNA KRANENBURG, H. Smit; de JONGE HILKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), W. Willems; ALIDA, H.J.A Benes en KLARA MARGARETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), P.D. Dik, van Liverpool; MARIA JOSINA, P.J. Muntendam, van Marseille, l’ESPOIR, C. Geoffroij, van de Havana; MARIA BARBARA, J.J. Koller, van Lissabon, en le HENRIJ, D. Oreille, van Rio-Janeiro.

 

Rotterdamsche Courant 14 november 1822114

Rotterdam, 13 november.

….Voorts zijn sedert onze laatste, van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild VICTORIA, R. Smith, WILHELMINE CATHARINE, P.B. de Jonge, en de AREND, R.O. KIEVIJT, naar Londen; le CHARLES, O.C. Arends, en de WILLEM, J.S. Okkes, naar Liverpool; le JEUNE NORBERT, J.B. Neurenberg, ROSALIA, R.R. de Haan, en de HOOP, H.J. Prins, naar Lissabon; l’ESPOIR, P. Camin, naar Nantes, en OROMASE, E. van der Zweep (opm: brik OROMAZE, thuishaven Oostende, E. van der Sweep), naar Brazilië.

 

Rotterdamsche Courant 12 deember 1822114

Rotterdam, 11 december. Den 9 is te Veere als bijlegger binnengekomen, na vier weken te hebben uit geweest, het galjootschip ROSALIE, R.R. de Haan, van Antwerpen naar Lissabon bestemd, met een lading tarwe. Gemeld schip heeft, gedurende die tijd, veel door de storm en de woede der zee geleden. ….

 

Rotterdamsche Courant 26 december 1822114

Rotterdam, 25 december. Van Middelburg meldt men den 20 dezer:

Gisteren is van de rede naar zee gezeild het schip (opm: brik) de SARA AGATHA, kapt. L.M. Hoffman, van deze stad naar Demerarij;

Ook is die dag van de rede van Veere naar zee gezeild het schip (opm: galjoot) ROSALIE, kapt. R.R. de Haan, van Antwerpen naar Lissabon gedestineerd.

 

 

Datum vanaf: 1822
Kapitein: Haan, Roelof Rendelts de

Familiegegevens en opleiding

Egbert Rubertus Borchers werd geboren te Kantens op 31 juli 1791 en overleed in 1847.

Hij huwde met Eltje Dina Doornbos, geboren te Appingedam op 14 januari 1795. Hij huwde voor de 2de maal met Baukje Cornelis Tevez, geboren te Harlingen op 28 december 1794 en overleden in 1859.

Hij overleed in 1847. 003.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.R.Borchers werd met nr.161 effectief lid van Zeemanshoop per 25 april 1826 op voorspraak van J.J.Kiers. Zijn schip was de “Baros”002.

Eghard Rubertus Borchers, oud 34 jaar, wonende te PekelA, voerende de kof “De Twee Gebroeders”, adres bij Kranenborg in de Oude Teertuinen te Amsterdam, werd op 18/25 april 1826 voorgedragen/ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van J.J.Kiers en met vlagnummer 161023.

E.R.Borchers werd per 09 mei 1826 deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop. 003.

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 23 maart 1847 staat een verzoek van de weduwe van kapitein Egbert Rubertus Borchers geb. Boukje Kornelisd Tevez om een uitkering. Deze wordt haar in de vergadering van 29 april 1847 toegekend ingaande 01 mei 1847.042.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop (datum vergeten te noteren) staat dat aan de weduwe E.R.Borchers een uitkering is toegekend. De ingangsdatum is niet ingevuld.023.

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer         jaren       type           scheepsnaam        naam reder/boekhouder

          161               1826       kof             De Twee Gebroeders                      Kranenborg en van Maurik

                            1827-1831  kof             De Twee Gebroeders                      E.R.Borchers te PekelA

                            1832-1835  kof             Cornelis Hendrik Tromp                J.S.Tromp te Woudsend

            94               1836       geen opgave van schip en boekhouder

                            1837-1839  bark           Elisabeth Maria                              Buijs, de Bordes en Jordan

                            1840-1846  bark           Baros                                                idem

 

Bouma025 vermeldt E.R.Borchers als gezagvoerder gedurende:

  • 1827 van de kof “Twee Gebroeders”, geen bouwjaar en –plaats, 108 ton o.m., varend voor Kranenborg & van Maurik, geen thuishaven genoemd;
  • 1828 t/m 1832 van hetzelfde schip maar nu varend als kapitein/eigenaar vanuit Pekela;
  • 1833 t/m 1836 van de kof “Cornelis Hendrik Tromp”, gebouwd in 1828 te Woudsend, 114 ton o.m., varend voor J.S.Tromp te Woudsend. Het schip werd in 1836 verkocht;
  • 1836 t/m 1839 van de bark “Elisabeth Maria”, gebouwd in 1810 in Finland, 223 ton o.m., varend voor Buys, de Bordes & Jordan te Amsterdam;
  • 1838 t/m 1840 van de bark “Elisabeth Maria”, gebouwd in 1894 in Amerika, 232 ton o.m., varend voor Buys, de Bordes & Jordan te Amsterdam; (periode klopt niet met vorige opgave);
  • 1841 t/m 1847 van de bark “Baros” ex Walcheren, gebouwd in 1829 te Middelburg, 723 ton o.m., varend voor Buys, de Bordes & Jordan te Amsterdam.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Egbert Rubertus Borchers als gezagvoerder van de:

“Twee Gebroeders”, dd 27 juni 1823;

“Cornelis Hendrik Tromp”. dd 09 december 1831; 19 juli 1833; 03 februari 1835; 14 november 1835;

“Elizabeth Maria” dd 12 januari 1837; 24 juni 1837; 02 juli 1838.

 

‘MARIA’ (galjoot, 184 ton)

1802                                               gebouwd in Rostock

1821                                               een brik ‘Maria’met als kapitein J.Lougreen. Dezelfde als van de ‘Henri’ in 1824?

1828    E.P.Borchers (zelfde als E.R.Borchers van kof ‘Twee Gebroeders’?)

                                                         Pour partir positivement 15-20 Octobre (weet niet meer waarheen, nazoeken!)

1829    12/8 te Valparaiso, bestemd voor Lima (LvC). Veritas ’29: ‘parti pour Lima’  

Geen vermelding van aankomst in Valparaiso en – tot nu toe – ook niet van

                                                         terugkomst in Antwerpen uit Lima, echter in Veritas: 28/12 geïnspecteerd, of is dat

                                                         in 1828?

1830    6/08, kof ‘Maria’, Borchers, in Antwerpen van Buenos Aires, of bestemd voor B.A.. 

Zou aan de Westkust geweest zijn (waar komt die tijding van 12/8 vandaan. Kan dat vertrek náár Valparaiso geweest zijn? Of is de oorzaak dat 1829 ontbreekt in de havenadministratie van 1829?  Dat bericht uit 1830 nog nakijken. Een kleine complicatie is nog dat er meer schepen ‘Maria’ heetten.100

Galjoot ‘MARIA‘ , kapitein E.P.Borchers, ca 20 oktober 1828 uit Antwerpen (Veritas ’29 schrijft ‘parti pour Lima’). Zou 12 augustus 1829 in Valparaiso zijn aangekomen doch geen bevestigend aankomstbericht aldaar*** . Op 6 augustus 1830 in Antwerpen uit Buenos Aires. Veronderstellen twee rondingen, resp. O-W en W-O. 100a

De galjoot “Maria” onder kapitein E.P.Borchers verliet op 18 november 1828 Antwerpen met bestemming Rio de Janeiro en kwam op  05 augustus 1830 terug in Antwerpen waarbij Kaap Hoorn 2 keer werd gerond.121

Overige bijzonderheden

Rotterdamsche Courant 03 maart 1821114

Rotterdam, ….Sedert den 22 (februari) zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen l’AIMABLE PAULINE, kapt. L.J. Luijtjes, van Buenos Aijres; DE LIEFDE, M. Bakker, le CHARLES, J.C. Rasmussen, HENRIETTE, G. Abrahams, en VRIESLAND, E.J. Drent, van Liverpool; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, van Noirmoutier; de JUFVROUW ELIZABETH, J.F. Witteveen, van Morea (opm: mogelijk Mória, Lesbos; 39º7’ N.B. 26º30’ O.L.), en de TWEE GEBROEDERS, T. Pronk, van Calianubing (opm: niet te traceren)…..

 

Rotterdamsche Courant 03 april 1821114

Rotterdam, 2 april. Van Vlissingen wordt van den 27 maart gemeld: ….Vervolgens zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen COROMANDEL, J.B. Osgood, naar Batavia; FORTUNA, E. Wanderlich, naar Danzig (opm: Gdansk); de HOOP, G.J. Hoetjer, naar Bremen; de WILSON, J. Wilson, de UNION, W. Robinson en STENTOR, T. Harris, naar Londen; de SEA LARK, C. Butler naar Jersey; l’AUGUSTE, J. Hulsen, naar Texel en de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar … (opm: niet vermeld)

 

Rotterdamsche Courant 09 juni 1821114

Rotterdam, 8 juni. Van Vlissingen wordt den 5 juni gemeld: sedert den 30 mei zijn van onze rede naar hunne destinatie vertrokken

…..naar Antwerpen COMMERCE, A.M. Crea, van Greenock; de VROUW HENDERIKA, T.P. Kramer, van Oleron; de ALBION, J. Hurst, van Londen; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, van Noirmoutier, en ROSALIE, H.J. Zeeven, van Cette (opm: Sète)……

 

Rotterdamsche Courant 19 juli 1821114

Rotterdam, 18 juli. Van Vlissingen wordt van den 14 gemeld: Van den 12 tot den 14 zijn van Antwerpen afgekomen en naar zee gezeild de schepen de MARIE JOSEPHINE, S. de Best, naar Gibraltar; de VROUW CAROLINA, H.Z. Duwel, naar de Oostzee; SUSANNA, J. Barrow, naar New-YORK; JOSEPH AND ANN, W. Minter, naar Londen; LORD NELSON, T. Smichson (opm: Smithren), naar Hull; de RISING SUN, W. Martel, de NOORDSTAR, J.T. de Jonge, en de ZEELUST, G.A. Wieringa, naar Londen; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar de Marennes; de OOSTERSTAR, J. Moller, en de NOORDSTAR, E.G. Boekhout, naar Noirmontier; VRIESLAND, E.J. Drent, naar Bilbao; de VROUW MARTHA, D.H. van Wijk, en de NOORDSTAR, G.J. Kuiper (opm: drie verschillende schepen met de naam NOORDSTAR!), naar Londen; THEODOOR, T.C. de Boer, naar Bergen in Noorwegen, de VROUW ELISABETH, O.F. Meeuwik (opm: Meeuwes), naar de Oostzee; de FLORA, J. Cooper, naar Londen, en de ISIS, J.H. Smith, naar New-York.

 

Rotterdamsche Courant 11 mei 1822114

Rotterdam, 10 mei. Van Vlissingen meldt men den 7 mei: van den 5 dezer tot heden zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.R. Borchers, naar Liverpool, en de TWEELINGEN, J.G. Wiersma, naar Leith.

 

Rotterdamsche Courant 02 juli 1822114

Rotterdam, 1 juli. Van Vlissingen meldt men den 26: ….

… voor Antwerpen bestemd aldaar ter rede gekomen de LIEFDE, M.W. Bakker, van Marennes; AURORA, S.J. Brouwer, van Liverpool; de VRIENDSCHAP, B.P. de Vries, van Marennes; de VREDE, J.J. Greeven, van Londen; de VROUW GEZINA, D.J. Greeven, van Liverpool; de VROUW LUMMEGINA, J.B. Goossen (opm: J.B. Goosens), van Noirmontier; JOHAN GEORGE, W.D. Kleininga, van Liverpool; het VERTROUWEN, J. Jans, van Liverpool; OTHO, E.J. Carst, van Croisic; de WILLEM, H.W. Kiers, van Lissabon, HENDRIKA, H.J. Schuring, en de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, beide van Liverpool.

 

Rotterdamsche Courant 27 juli 1822114

Rotterdam, 26 juli. Van Vlissingen meldt men den 23 juli, dat, ….

…. van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de JUFVROUW TITSIA, L.J. Besseling, en de VROUW ENGELINA, H.T. de Jongh (opm: kof, kapt. Harm Tjebbes de Jonge), naar Londen; de JUFVROUW MES, G.L. Doornbos, naar Londen; VRIESLAND, E.N. Drent (opm: E.J. Drent), en WILHELMINA CATHARINA, P.B. de Jong, naar Bristol; de VIJF GEBROEDERS, D. Steur, naar Havana; de DRIE VRIENDEN, A.R. de Groot, naar Bayonne; de VROUW ENGELINA, E.H. de Groot, naar Londen; AURORA, S.J. Brouwer, naar North Shields; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, naar Bergen; JOHAN GEORG (opm: kof JOHAN GEORGE), W.D. Kleininga, naar Mainhead; FORTUNA, J. Jans, naar Sandwich; le JEUNE GUILLAUME, J.B. Coster, naar Harborough; de ANNA, F. Schulte, naar Petersburg, en l’ETOILE, J. Jolly, naar Bordeaux.

Ook is aldaar ter rrede gekomen het schip de TWEE GEBROEDERS, D.H. van Wijk, van Caen naar Brussel gedestineerd.

 

Rotterdamsche Courant 26 november 1822114

Amsterdam, 23 november. Van Elseneur wordt van den 6 november gemeld, dat de harde wind uit het Z.Z.O. en Z.W, met zeer weinig tussenpozing, nog aanhield. Vele schepen hadden daardoor ankers en touwen verloren en andere schade bekomen.

De Nederlandse schepen WEL BEDACHT (opm: galjoot WELBEDAGT), kapt. J.A. Engels, van Riga naar Cherbourg, en de TWEE GEBROEDERS (opm: mogelijk kof), kapt. E.R. Borchers, van Riga naar Rotterdam, hadden derzelver reizen voortgezet. Men vreesde vele zeeschaden te zullen vernemen.

 

 

Datum vanaf: 1826
Kapitein: Borchers, Egbert(=Eghard) Rubertus

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1825-11-04
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: ROSALIA
Schipper: Haan, Roelof R de
Scheepstype: galjoot
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1818

 

Op 24 januari 1818 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ROSALIE, aangevraagd door J.E. Neef, Antwerpen, voor H.J. Zeeven als kapitein. (afgeleid uit zb 10-03-1820) Van LA ROSALIE naar DE ROSALIE

 

MCO 300618
Vlissingen, 28 juni. Naar Zierikzee is gezeild la ROSALIE, kapt. Zeeven van Liverpool.

 

1819

 

LL 011019
Oostende, 27 september. Binnengekomen de ROSALIE, kapt. Zeeven, van Liverpool.

 

1820

 

Op 10 maart 1820 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ROSALIE, aangevraagd door J.E. Neef, Antwerpen, voor H.J. Zeeven als kapitein.

 

1821

 

RC 090621

Rotterdam, 8 juni. Van Vlissingen wordt den 5 juni gemeld: sedert den 30 mei zijn van onze rede naar hunne destinatie vertrokken naar Antwerpen COMMERCE, A.M. Crea, van Greenock; de VROUW HENDRIKA, T.P. Kramer, van Oleron; de ALBION, J. Hurst, van Londen; de TWEE GEBROEDERS, E.R. Borchers, van Noirmoutier, en ROSALIE, H.J. Zeeven, van Cette (opm: Sète).
RC 270921
Rotterdam, 26 september. Van Vlissingen meldt men den 22 dezer:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde af gekomen en naar zee gezeild:
KLAZINA ENGELINA, L.K. Tiktak, naar de Oostzee; ROSALIE, H.J. Zeeven, naar Bristol; INDUS, H. Wright, naar Shields; de TWEE GEBROEDERS, J.J. Cornelius, naar de Oostzee; CANDIDATE, J. Hacon (opm: naam slecht leesbaar), naar Liverpool; de SARAH. W. Newton, naar Newcastle; de VROUW IKINA, G.J. Postema, naar Noorwegen; HENRIETTA MARIA, J.M. Schauer, naar Stettin (opm: Szczecin); KAREL DE XIV, J. Lindberg, naar Gothenburg; de VOLHARDING, G.R. Schippers, naar Engeland; JOHANNA, H. Clausen, naar Marseille; de VROUW MARIA, C. Schwenner, naar Hamburg; CONCORDIA, H. Jansonius, naar de Oostzee; MINERVA, S. Jansen, naar … ,
RC 061021
Rotterdam, 5 oktober. Uittreksel uit de Lloyd’s List van den 2 oktober:
Den 29 september is, met verlies van een anker en kabel, te Ramsgate binnengelopen het schip CHATHAM, Harding, van Rotterdam naar Boston, als ook het schip SARA AGATHA, Hoffman, van Middelburg naar Demerarij, en den 1 dezer de schepen ROSALIE, Zeeren (opm: kapt. Harmen Jacob Zeeven), van Antwerpen naar Bristol, en VOLHARDING, Schippers, van Antwerpen naar Penzance.


1822

 

RC 090322
Rotterdam, 8 maart. Van Vlissingen wordt van den 5 gemeld:
Sedert onze laatste zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild de schepen de VROUW MARIA, A. Schipman (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen, kapt. A. Schepman), naar Gibraltar; la VIERGE MARIE (opm: brik, thuishaven Kortrijk), J. de Meire, naar Messina; de MORGENSTAR, H.F. Veen (opm: kof MORGENSTER, thuishaven Boom), naar Liverpool; de JONGE JUFVROUW ELISABETH (opm: kof, thuishaven Antwerpen), J.F. Witteveen, naar Rio-Janeiro; l’ÉCLAIR, J.H. Schoneveld (opm: sloep, thuishaven Antwerpen, kapt. Joannes Albertus Schönefeld), naar Lissabon; NATALIA, J.C. Maglietz, naar Maidhead; MAGNANIME, J. Zietzes (opm: driemaster, sinds 1821 thuishaven Antwerpen, kapt. Jean Sietzes), naar Rio-Janeiro; la JEUNE COLLETTE, C. van Dijcke, naar Malaga (opm: hoeker JEUNE COLETTE, thuishaven Oostende); MARIA JOSINA (opm: kof), A. Muntendam, naar Marseille; WILHELMINA, H. Lootz en de VROUW LUPPINA, E.H. Mulder, naar Londen; de VROUW ANNA (opm: waarschijnlijk JUFVROUW ANNA), J.G. Sap, naar Engeland; de VROUW GEZINA, H. Laarman, naar Rouaan; MERCURIUS, K. Folkers (opm: ook: Folkerts), naar Zante; FREDERIK, J. Brand (opm: fregat FRÉDÉRIQUE, thuishaven Antwerpen, kapt. John Brand), naar Rio-Janeiro; de VRIENDSCHAP, N. Heeren, naar Londen; de VROUW LUMEGINA (opm: VROUW LAMMEGINA), J.B. Goosens, naar Engeland; ROSALIE, H.J. Zeeven, naar Maidhead; JETZKA CORNELIA (opm: smak JETSKA CORNELIA), L.K. de Boer, naar Hamburg; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en AURORA (opm: kof), S.J. Brouwer, naar Liverpool; de VROUW MARGARETHA, O.K. ten Hove, en BELLE ALLIANCE (opm: pleit, thuishaven Brussel), O.A. Wilman, naar Londen.
RC 270622
Rotterdam, 26 juni. Van Vlissingen meldt men den 22 juni:
Van den 20 dezer tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de VROUW REINA, H. Koops, en de JONGE JOSEPHA, P. Sparboom, van Noirmontier; de VROUW ALIDA, T.E. Bart, en ROSALIE, J. Zeeven, van Liverpool, en le COUREUR (opm: schoener COURRIER, thuishaven Antwerpen), J.E. Melcherts, van Bayonne.

 

Op 26 juli 1822 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de ROSALIE, aangevraagd door J R. van Goorlaecken en Brequigny, Antwerpen, voor R.R. de Haan als kapitein.
Voor deze combinatie werd op 25 oktober een Turkse Pas verstrekt voor een reis naar Portugal.

 

RC 240822
Rotterdam, 23 augustus. Van Vlissingen meldt men van den 20 augustus:
Sedert onze laatste zijn van de rede naar zee gezeild de schepen de VIJF GEBROEDERS, B. Bosschers, van Amsterdam, en de LIEFDE, S. Koorn, van Rotterdam, beiden naar Duinkerken gedestineerd; van Antwerpen l’ÉCLAIR, J.A. Schoneveld (opm: J.A. Schönefeld), naar Marseille, LEONTINE, M.F. le Lasseur, naar de Havana; RUBENS (opm: brik RUBBENS, thuishaven Antwerpen), Th. Versluijs, en DELPHINA, J. Boelen, naar Batavia; ISABELLE LOUISE, P.J. Eggers, naar Villa-Nova; le CHARLES, O.H. Arends, naar Liverpool; de VROUW ANNA, K.A. Bos, naar Glasgow; de VROUW ANNEGINA, H.J. Potjer, en ROSALIE, R.R. de Haan, naar Liverpool; de VROUW HENDRIKA, H.J. Schuring, naar Londen; de TWEE GEBROEDERS, W.R. Lukens, naar North Shields; de OOSTERSTAR, J. Moller, naar Bergen; CONFIANCE, P. Tupper (opm: CONSTANCE, kapt. Frederik Tupper), naar Messina; la VIERGE MARIE, J. de Meire, naar Liverpool.
RC 121022
Rotterdam, 11 oktober. Van Vlissingen meldt men den 8 dezer:
Sedert onze vorige zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen de schepen la DAME EUGENIE (opm: kof DAME EUGENIA), L. Cornelis; de WILLEM, J.S. Okkes; ROSALIE, R.R. de Haan; de MARIA, J. Andersen; de VROUW ANNEGINA, S.H. Spelde, de AREND, O.IJ. Kievijt; de JUFVROUW TITSIA (opm: JUFFER TITSIA), L.J. Besseling, de JUFVROUW MEES (opm: JUFFROUW MEES), G.L. Doornbos; ANNA KRANENBURG, H. Smit; de JONGE HILKE TROMP (opm: kof JONGE HYLKE TROMP), W. Willems; ALIDA, H.J. Benes en KLARA MARGARETHA (opm: kof CLARA MARGARETHA), P.D. Dik, van Liverpool; MARIA JOSINA, P.J. Muntendam, van Marseille, l’ESPOIR, C. Geoffroij, van de Havana; MARIA BARBARA, J.J. Koller, van Lissabon, en le HENRIJ, D. Oreille (opm: brik HENRY, thuishaven Antwerpen, kapt. J.B.H. Oreille) van Rio-Janeiro.
RC 141122
Rotterdam, 13 november. Men meldt van Vlissingen van den 10 dezer, dat sedert onze laatste, zijn van Antwerpen de Schelde afgekomen en naar zee gezeild VICTORIA, R. Smith, WILHELMINE CATHARINE, P.B. de Jonge (opm: waarschijnlijk de kof WILHELMINA CATHARINA), en de AREND, R.O. Kievijt, naar Londen; le CHARLES, O.C. Arends, en de WILLEM, J.S. Okkes, naar Liverpool; le JEUNE NORBERT, J.B. Neurenberg, ROSALIA (opm: galjoot ROSALIE), R.R. de Haan, en de HOOP, H.J. Prins, naar Lissabon; l’ESPOIR, P. Camin, naar Nantes, en OROMASE, E. van der Zweep (opm: brik, thuishaven Oostende), naar Brazilië.
RC 121222
Rotterdam, 11 december. Den 9 is te Veere als bijlegger binnengekomen, na vier weken te hebben uit geweest, het galjootschip ROSALIE, R.R. de Haan, van Antwerpen naar Lissabon bestemd, met een lading tarwe. Gemeld schip heeft, gedurende die tijd, veel door de storm en de woede der zee geleden.
RC 261222
Rotterdam, 25 december. Van de rede van Veere naar zee gezeild is het schip (opm: galjoot) ROSALIE, kapt. R.R. de Haan, van Antwerpen naar Lissabon gedestineerd.

 

1823

 

DC 270923
Vlissingen, 20 september. Van den 16 dezer tot heden, zijn voor Antwerpen bestemd alhier ter rede gekomen ERASMUS, kapt. J. Henderson, van Londen met bier en lood; INDUSTRIE, kapt. O.J. Singdahisen, van Bordeaux met wijn; de VROUW ANNA, kapt. J. Meijer, van Petersburg met potasch; de TWEE GEBROEDERS, kapt. E.P. Borchers (opm: kof, kapt. Egbert Rubertus Borchers), van Liverpool met klipzout; HENDRIKA, kapt. T.T. Harding (opm: kof, kapt. T.F. Harding), van Liverpool met klipzout; ISABELLE LOUISE, kapt. B. Arnsten (opm: sloep ISABELLE EN LOUISE, thuishaven Antwerpen, kapt. Broder Arfsten), van Lissabon met stukgoederen; VRIJHEID EN VREDE, kapt. E. den Duits, van Bayonne met wijn; CLEOPATRA, kapt. J.L. Eglise, van Campeche met verwhout; ROSALIE (opm: galjoot), kapt. R.R. de Haan, van Marseille met stukgoederen; ALBERDINA, kapt. H.K. Rentes, van Havre-de-Grace met suiker, en de VROUW ANNA, kapt. P.C. Piebes, van Londen met stukgoederen; AURORA (opm: kof), kapt. S.J. Brouwer, van Liverpool met klipzout.
DC 131123
Vlissingen, 8 november. Van den 5 dezer tot heden is van onze rede naar zee gezeild, van Antwerpen: DORIS, kapt. L. Striker; de PELIKAAN (opm: pleit PELICAAN, thuishaven Brussel), kapt. P.J. Thienpond en l’UNION, kapt. J. van den Broeke (opm: kof, thuishaven Oostende, kapt. J. van den Broecke), alle drie naar Londen met boomschors; ROSALIE (opm: galjoot, thuishaven Antwerpen), kapt. R.R. de Haan, naar Marseille met kaas enz.; TEFFIN, kapt. H. Dryden, naar Cork en de TWEE GEBROEDERS, kapt. J.J. Cornelius, naar Londen, beide met boomschors.


1824

 

RC 130324
Vlissingen, 6 maart. Gisteren en heden zijn op deze rede aangekomen de schepen ROSALIE (opm: galjoot ROSALIE, Antwerpen), kapt. R. de Haan, van Cette naar Rotterdam met stukgoederen, en de TWEE GEBROEDERS, kapt. S.H. Deke, van Liverpool naar Ostende met klipzout;
DC 141224
Vlissingen, 4 december. Van den 30 november tot heden zijn op onze rede aangekomen voor Antwerpen bestemd ROSALIE (opm: galjoot, Antwerpen), kapt. R.R. de Haan, van Liverpool met klipzout; de VROUW MARIA, kapt. S. Hubrock (opm: Simon Hubroeck), van Rio Janeiro, en HORTENSE (opm: fregat, Gent), kapt. J.Y. van der Zweep, van Sivilie (opm: Sevilla), beide met stukgoederen.


1825

 

AC 020725
Texel, 30 juni. De wind WZW. Binnengekomen: NOORD HOLLAND, kapt. H.K. Ruijl, van Suriname; CRITUS, kapt. G. Mong, van New Bedford; ROSALIE, kapt. R.R. de Haan, van Alicante. Niets uitgezeild.
AC 121025
Texel, 10 oktober. Binnengekomen: JUFVROUW MARIA, kapt. T. Wapenaar, van Cette; VIER GEBROEDERS, kapt. G. Nieuwland, van Londen; ……… (opm: galjoot ROSALIE), kapt. R. de Haan, van Riga; STAD EN LANDE, kapt. J.D. Dijkstra, van Noorwegen.
Niets uitgezeild.
AC 031225
Texel, 1 december. Uitgezeild: HARMONIE, kapt. J. Stoffers, naar Sumatra; VROUW CORNELIA, kapt. D. Steenveld en MARGARETHA JOHANNA, kapt. A.A. Hermann, beide naar Suriname; EUROPA, kapt. J.T. de Jong, naar Cette; CHRISTIANIA, kapt. A. Oosterbaan, naar Marseille; HARMONIE, kapt. G. Addix en BONTJE JOHANNA, kapt. E.D. Ekamp, beide naar Bordeaux en ROSALIE, kapt. R.R. de Haan naar Liverpool;

 

1826

 

DC 080426
Vlissingen, 3 april. Van den 29 maart tot heden zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: CLOTILDE, kapt. H.J. Polter, van Bordeaux met wijn; DE VROUW GEERTRUDA, kapt. L.H. Drayer, van Bordeaux met wijn en stukgoederen; DE JONGE FERDINAND, kapt. M. van den Kerckhove, van Nantes met wijn; SOLON, kapt. J. Rickmers en DE VRIENDSCHAP, kapt. O.H. Arends, beide van Liverpool met klipzout; DORIT, kapt. R. Burchman en DE WILHELME JOHANNE, kapt. R. Auker, beide van Liverpool met stukgoederen; DE JONGE SOPHIA, kapt. J.F. Muijs van Londen; DE HOOP, kapt. Simons Koorn van Duinkerken; THEODORA, kapt. B. Speelman van Marseille en ESTHER, kapt. N. Bougounier van Duinkerken, alle vier met stukgoederen; en JOHANNA, kapt. J.C. Moller, van Duinkerken met wijn; DE VROUW MARIA, kapt. L. Deijer met klipzout; ROSALIE, kapt. R.R. de Haan met stukgoederen en DE MORGENSTER, kapt. G. de Reus, met klipzout en katoen, alle drie van Liverpool;

 

Op 13 mei 1826 werd de zeebrief van de ROSALIE, kapt. R.R. de Haan, door de gouverneur van de provincie Antwerpen naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip verkocht’, waarna op 18 mei royement volgde.
 

1827

 

Op 10 maart 1827 werd de eerste, bedoeld wordt nieuwe, zeebrief verstrekt voor de MARIA, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor E.R. Borchers als kapitein. Tevens werd voor deze combinatie een Turkse Pas verstrekt alsook op 7 november 1827

 

RC 170427
Rotterdam, 16 april. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE TWEE GEBROEDERS, kapt. K.J. Potjewijd, naar Topsham; MEDUSA, kapt. F. Bunnemeijer, DE JONGE LUCIA, kapt. G.A. Segaert, DE AREND, kapt. H. Elbring, DE JONGE SOPHIE, kapt. J.F. Muijs, DE JONGE JOHANNA, kapt. W.J. Poel, DE EENDRAGT, kapt. J. Diilewijns, LA REINE CHÉRIE, kapt. J.C. Kuiper, DE GOEDE HOOP, kapt. J. Wilker en VROUW MARIANNE, kapt. C. van der Weeg naar Londen; DE VROUW CATHARINA, kapt. M.J. Pesser, naar Hamburg; DE HOOP OP WELVAART, kapt. K.H. Zuininga, naar Douvres; DIANA, kapt. E.R. Huisman, naar Liverpool; PAULINA, kapt. J. Joossens, DE GOEDE HOOP, kapt. H.W. de Groot, JOSEPHUS, kapt. M. Bakker, THERESIA, kapt. L.J. Besseling en DE VROUW REINA, kapt. H. Koops, naar de Marennes; DE GOEDE VERWACHTING, kapt. J.J. Schuring, naar Elij; JOHANNA HAZINA, kapt. B.P. Kolk, naar Belfast; DE MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Kadix, DE JONGE SIKKE, kapt. P.A. Visser, naar Leith; DE TWEE GEBROEDERS, kapt. S.J. Brouwer, naar Bristol; DE JONGE FERDINAND, kapt. J.J. Doesken, naar Exeter; DE HARMONIE, H.K. Potjewijd en DE VREDE, kapt. R.W. Vos, naar Limerick; DE NEDERLANDER, kapt. E. Mazens, naar Rio de Janeiro; WEMELINA KRANENBURG, kapt. J.J. Prange, naar de Oostzee; DE VROUW GEZINA, kapt. R.T. Taaij, ANNA KRANENBURG, kapt. H. Smit, DE NIEUWE ONDERNEMING, kapt. K.L. Domini en DE VROUW ANNA, kapt. H.J. Korter, naar……
RC 221127
Rotterdam, 21 november. De 14e dezer is van Vlissingen naar zee gezeild DE JONGE JETSKE, kapt. T.S. Oldendorp, naar de Middellandse Zee; CATHARINA ELISABETH, kapt. T. Wachter, naar Wismar; AURORA, kapt. H. Zuurmeijer, naar Hull; METEORE, kapt. L. de Necker, MATHILDA, kapt. G. van Groenendaal, naar Rio-Janeiro; DE PRINS VAN ORANJE, kapt. J.J. de Meire en SOPHIA DOROTHEA (opm: eerste reis van deze beide brikken), kapt. F. van der Steene, naar Batavia; DE MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Coruña; LIMA PACKET, kapt. B. Harkema, naar Lima en DE KLEINE KLAAS, kapt. A. Tijers, naar Embden.

 

1828

 

RC 270328
Rotterdam, 26 maart. De 24e, des namiddags, arriveerden TROMP, kapt. Nolles, van Cette en MARIA, kapt. E.R. Borchers, van Bandol.
AH 090428
Carga-lijsten: Rotterdam, 5 april. BONGINA, R.J. de Jonge, van Cette, TROMP, kapt. R.T. Nolles, van Cette; MARIA, kapt. Borchers, van Bandol; CHRISTINE, kapt. R.J. Beentjes, van Horumersiel; VROUW ALBERDINA, kapt. P.J. Mooi, van Londen; DE VROUW GEZINA MARGARETHA, kapt. Focke Wiarde, van Riga; BETSEY EN SUZANNE, kapt. Lars Jacobsen, van Assens.
RC 220428
Rotterdam, 21 april. De 19e dezer, des morgens, zeilde JOHANNIS MINDE, kapt. L.M. Lersen, naar Parrow. De 20e, des morgens, zeilden MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Liverpool; AUGUSTA FREDERIKA, kapt. J.C. Zaage en DE KLEINE HANS, kapt. P.G. Hogen, naar de Oostzee.
RC 010728
Rotterdam, 30 juni. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild MARIA, kapt. E.R. Borchers, naar Sevilla; CONSTANT (opm: brigantijn ex-VICTOR), kapt. A. van Schie, naar Gibraltar en JACOBA, kapt. E.M. de Jonge, naar …… .
RC 180928
Rotterdam, 17 september. Te Antwerpen zijn gearriveerd JEREMIAS, kapt. Siebes, van Marseille; LES AMIS, kapt. Nosten, van Rio-Janeiro; CHARLOTTA, kapt. Wippel, van Triëst; OTHELLO, kapt. Nieuwezwager (opm: fregat, thuishaven Antwerpen, kapt. J.K. Nieschwager; na lossing werd het schip afgekeurd, de zeebrief werd op 31.1.1829 teruggezonden onder vermelding ‘schip buiten staat langer te varen’, van Batavia; VICTOIRE, kapt. Kuijper, van Liverpool; AGNETTE, kapt. Hollander, van Adra; JUFVROUW MEES, kapt. Doornbos, van Marennes; MARIA , kapt. Borchers, van Sevilla; BOUGINA, kapt. De Jonge, van Koningsbergen; VROUW HILKE, kapt. Wyckman, van Nice; JONGE LODEWYK, kapt. Wagenaer, van Riga en JONGE JOHANNA, kapt. Poel, van Petersburg.

 

1829

 

RC 100129
Rotterdam, 9 januari. Van Antwerpen zijn de Schelde afgekomen en naar zee gezeild DE JONGE HORTENSE, kapt. H.A. Nieberding, naar Marseille; COLUMBUS, kapt. N. Drinkwater, naar New York; DE JONGE TJITSKE TROMP, kapt. T.S. Oldendorp, naar Newhaven; DE MARIA, kapt. E.R. Borchers en DE ELISA, kapt. M. Harkema, naar Lima; DE JONGE LODEWYK, kapt. K.E. Boswyk, THERESIA, kapt. L.J. Besseling, THERESIA, kapt. J. van der Perre, MINERVA, kapt. J.D. Zijlstra, ANNA MARIA, kapt. H.H. Kuyper, ANNETTE, kapt. K. van den Oever en DE JONGE CESAR, kapt. G. Unruh, naar Londen; LE VOLTIGEUR, kapt. H. Wagenaar, naar Bristol; DE VRIENDSCHAP, kapt. J. Hubroek, naar Plymouth; DE JONGE ISABELLA, kapt. H.B. Drent, naar Lynn; MARGARETHA, kapt. H.K. Dykhuis, naar Liverpool; ANTWERPSCH WELVAREN, kapt. N. Peters, naar Rio Janeiro.
(opm: de brik ELISA vertrok naar Valparaiso alwaar 17 mei 1829 is aangekomen, via een kustreis naar Arica op 26 november 1829 in Valparaiso teruggekeerd en vandaar naar Antwerpen gezeild waar het schip op 8 maart 1830 is binnengelopen)

 

1830

 

Op 26 augustus 1830 werd een nieuwe zeebrief verstrekt voor de MARIA, aangevraagd door F.H. Nieberding, Antwerpen, voor E.R. Borchers als kapitein.
Deze zeebrief werd op 22 juni 1831 door de gouverneur van de provincie Zuid-Holland naar Den Haag geretourneerd, met vermelding ‘schip behoort in de zuidelijke provinciën’, waarna op 24 juni royement volgde.

 

MCO 230930
Vlissingen, 21 september. Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild de MARIA (opm: galjoot), kapt. E.R. Borchers, naar Buenos Ayres, met stukgoederen.

 

België

Gedurende 25-27 augustus 1830 waren er in Brussel onlusten geweest welke de opmaat vormden tot de revolutie die resulteerde in de afscheiding van België. Op 4 oktober 1830 werd eenzijdig de onafhankelijkheid van België geproclameerd. In reactie hierop decreteerde de koning bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1830 (Staatsblad No. 73) dat van de schepen welke in de Zuidelijke Provinciën van het Rijk tehuis behoren de Nederlandse zeebrieven moesten worden ingetrokken. Dit betrof ook de MARIA, kapt./eigenaar E.R. Borchers, Antwerpen. Doordat het schip inmiddels naar Zuid-Amerika was afgezeild leverde dit voor kapitein Borchers voorlopig nog geen praktische problemen op.
Op 20 december werd de scheiding der Nederlanden door de grote mogendheden (Groot Brittannië, Frankrijk, Pruisen, Oostenrijk en Rusland) erkend.

 

1831

 

AH 150331
Gearriveerd te Buenos Ayres, 12 december, de MARIA, kapt. Borchers, van Antwerpen.

OHC 210731
Advertentie. G. van Alphen, J.B. Breukelman, J.N. van Houten en J. van Alphen Gz., Makelaars te Rotterdam, zijn van mening, als daartoe behoorlijk gemachtigd, op woensdag den 27ste juli 1831, des voormiddags ten elf ure, in het Huis der Notarissen, aan de Gelderse Kade, in vrij Entrepot te verkopen: Eene partij van 2400 gezouten Buenes Ayres huiden, gedeeltelijk min en meer beschadigd gelost uit het van Buenos Ayres gekomen schip MARIA, kapitein E.R. Borchers, en zulks bij kavelingen van 100 stuks tevens, zoals die zullen liggen in het Pakhuis aan de Zalmhaven, Wijk C. No. 409, alwaar dezelfde daags voor en op den verkoopdag te zien zijn.
Nadere onderrichting bij de makelaars

 

1832

 

MCO 070232
Vlissingen, 4 februari. Sedert den 2 dezer zijn, voor Antwerpen bestemd, alhier ter rede gekomen: ELISABETH CLARK, kapt. R. Alder, van New York, met stukgoederen; de RUBENS, kapt. T. Hamilton, van Liverpool, met klipzout; L’EMILIE, kapt. J.F. Bertrand, van Nantes, met wijn; HERMANN, kapt. L.F. Bleckert, met stukgoederen; DE JONGE AUGUST, kapt. P.A. Durand en de MARIA, kapt. A.H. Solter, beide met klipzout en alle drie van Liverpool; de REMBRAND, kapt. S. Holgens (opm: Belgische schoener, kapt. C. Huygens), van Noorwegen, met stokvis en traan.
MCO 150332
Vlissingen, 13 maart. Eergisteren is van onze rede naar zee gezeild MARIA, kapt. A.H. Solters, van Antwerpen naar Marseille, met glas en spijkers.
MCO 210832
Vlissingen, 18 augustus. Sedert den 14 dezer, voor Antwerpen bestemd, op onze rede aangekomen: FREDERIK EN HENDRIKA, kapt. N. Thogefer, van Castring, beide met haver; DIDO, kapt. J.J. Rass, van Koningsbergen, met tarwe; DE JONGE JAN, kapt. B.G. Peters, van Koningsbergen en FORTUNA, kapt. A.H. Berniff, van Riga, beide met rogge; WILHELM SOPHIA, kapt. H.C. Peters, van Riga, met tarwezaad; HENDRIKA, kapt. H.E. Martens, van Koningsbergen, met tarwe; DE JONGE JACOB, kapt. D. Wever, van Petersburg, met potas en tarwe; de JUNO, kapt. C. Iversen, van Riga, met rogge en gerst; DE VROUW CATHARINA, kapt. C.B. Otten, van Libau, met tarwe; THERESIA JOSEPHINE, kapt. F. Ruter, van Memel, met houtwaren; HERMES, kapt. N.N. Raum en NICOLAAS, kapt. J.J. Hagen, beide van Rostock; DIE GUTE ANNA REBECCA, kapt. B. Molenaar, van Koningsbergen; CHRISTINA, kapt. J. Lucht en DE HERSTELLING, kapt. C. Gust, beide van Emden, alle zes met haver; ALETTA, kapt. C.H. Slagter, van Libau, met rogge; NAYADE, kapt. C.T. Hahl en de MARIA, kapt. A.H. Solter, beide van Marseille, met stukgoederen;DE DRIE GEBROEDERS, kapt. J. Smit, van Londen, met suiker; FREDERIK, kapt. W.A. Wagenaar, van de Marennes, met zout; GEBINA, kapt. M.D. Gerdes, van Havre-de-Grace, met huiden.
CO 221132
Vlissingen, 20 november. Voor Antwerpen bestemd zijn, sedert den 14 dezer, op onze rede aangekomen: AURORA, kapt. H.H. Brahms, van Leer, met boekweit; ULYSSES, kapt. M. Wegener, van Bordeaux, met wijn en pruimen; LA VIERGE MARIE, kapt. J.F. Schulte, van de Marennes, met zout; MARIA, kapt. A. H. Solter, met zout en LEA, kapt. I. Berg, met zout en stukgoederen, beide van Liverpool; DE VROUW TAATJE, kapt. C.J. Ebeling, van Rotterdam, met stukgoederen; HELENA, kapt. B.J. Henker, van Assens, met raapzaad; ANNA DOROTHEA OTHILDA, kapt. J.H. Jessen, van Rohrzich, met gerst; Tde DRIE GEBROEDERS, kapt. M.A. Mingers, van Carolinensiel, met gerst; de VERWACHTING, kapt. H. Dircks, van Emden, met gerst en boter; de FLORA, kapt. P.L. Grubbe, van Corssen (opm: mogelijk Korsör), met rogge; SOPHIA, kapt. N.S. Dyreborg, van Odense, met gerst; FORTUNA, kapt. A.H. Bernitt, van Neustad, met gerst; INDUSTRIE, kapt. S. Holsen, van Hamburg, met stukgoederen; DE JONGE EGERIKA, kapt. H.O. Gerjets, van Wismar, met gerst; DE JONGE JACOB, kapt. D. Wever, van Riga, met houtwaren; FORTUNA, kapt. J. Johnson, van Stockholm, met pik en teer; MARIA WILHELMINA, kapt. O. Reins, van Rüstersiel, met gerst; de MARIA, kapt. N.N. Svarrer, van Priestoe, met rogge; DE KLEINE DAVID, kapt. J.H. Janssens, van Carolinensiel, met gerst, haver en boter.

 

1833

 

DC 141133
Middelburg, 11 november. Onder de verleden week te Vlissingen voor Antwerpen binnengekomen schepen was de MARIA, kapt. A.H. Solter, van Marsilla met mahoniehout, hetwelk op de Vlaamse banken deszelfs roer had afgestoten, doch met behulp ener loodsboot van Ostende tot voor gaats, en vervolgens te Vlissingen binnengebracht werd.

 

1834
 

MCO 110234
Vlissingen, 7 februari. Sedert 1 dezer is van Antwerpen de Schelde afgekomen de MARIA, kapt. A.H. Stolter, naar Marseille, met metselsteen. (opm: bekort)

 

1836
 

DC 280436
Vlissingen, 25 april. Voor Antwerpen bestemd zijn alhier ter rede gekomen: de MARIA, kapt. A.H. Solters, van Messina, met fruit; (opm: bekort)

 

1837

RC 200737

Rotterdam, 19 juli. Kapt. J.J. Michelsen (opm: Belgische schoenerbrik TWEE GEBROEDERS), van Liverpool naar Antwerpen, te Vlissingen binnen, heeft den 13 dezer in de Hoofden (opm: Nauw van Calais) gezien een groot Hollands schip, tonende vlag met de letters DC, en den 14 dito, mede in de Hoofden, het schip MARIA, kapt. A.R. Arfsten, van Antwerpen naar Triëst.


1838

 

AB 191238
Messina, 19 november. Binnengekomen de MARIA, kapt. Arfsten, van Antwerpen; dezelve zou in het laatst dier maand terug keren.

 

1839

 

MCO 150139
Vlissingen, 14 januari. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de MARIA, kapt. Arfsten, van Messina, met fruit en stukgoederen.

MCO 141139
Vlissingen, 13 november. Voor Antwerpen bestemd is alhier ter rede gekomen de MARIA, kapt. A.R. Arfsten, van Malaga, met fruit.

 

1840

 

VCO 040240
Vlissingen, 3 februari. Van Antwerpen is de Schelde en van deze rede naar zee gezeild de MARIA, kapt. A.R. Arfsten, naar Marokko.

LL 051140
Schelde, 2 november. Binnengekomen de MARIA, kapt. Arfsten, van Mexico.

 

1841
 

VCO 020241
Vlissingen, 1 februari.
Van Antwerpen is de Schelde afgekomen en van onze rede naar zee gezeild: MINERVA, kapt. O. Mulder, naar Londen, met schors; AURORA, kapt. J.B. Kramer, naar Genua, met suiker; PIJTHOU, kapt. J.A. Bunnemeijer, naar Hull, met vlas; LA REINE, kapt. J.R. Jansen, naar He???, met vlas; DE MARIA, kapt. A.R. Arfsten, naar Belfast, met vlas; NOOITGEDACHT, kapt. M. Lovius, naar Bayonne, met lijnwaden; DE PELICAAN, kapt. E. Pover, naar Leith, met schors; CHRISTIAN, kapt. C.E. Olsen, naar Malaga, met ballast; HENRIETTE, kapt. L.A. Spelman, naar Marseille, met stukgoederen; LOUISE, kapt. J.F. Rooms, naar Liverpool, met schors.
LL 150241
Waterford, 10 februari. Binnengekomen de MARIA, kapt. Arfsten, van Antwerpen, is lek en ligt langs de kade om te lossen voor reparatie.

1842

 

RC 220142
Rotterdam, 21 januari. Het Belgisch schip MARIA (opm: kof, ex-Zuid-Nederlander, bouwjaar 1802), kapt. A.B. Arfsten, van Antwerpen naar Konstantinopel en Smirna, is, volgens brief van Konstantinopel van de 27e december, de 18e dito in de Dardanellen, bij Barbero, met de lading verongelukt, doch het volk gered.

 

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.30
DVD - XXXI – 87,88
ACTE KOOP/VERKOOP / BIJLBRIEF/ CEDULE

Naam schip ROSALIE

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Antwerpen, 25 september 1816

type schip

bouwwerf/verkoper Roch Cénie handelaar, Antwerpen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Egide Joseph Neef handelaar, Antwerpen

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 124 ton

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 26 september 1816

nummer van registratie vol 94 folio 128 recto case 3-4

notaris makelaar Charles Bréquigny

prijs NLG. 7.000,- francs

bijzonderheden ligt te Antwerpen


researcher/datum research: AD/140309

Naam ROSALIE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1820
Toegang 512.0044
Inventaris 132

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.75
DVD - XXXI – 132-II C0040-C0042
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ROSALIE

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Antwerpen, 23 juli 1821

type schip kof

bouwwerf/verkoper Egide Joseph Neef, handelaar, Antwerpen

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Remi Van Goorlaecken en Charles Bréquigny makelaars Antwerpen ieder 1/2

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 24 juli 1821

nummer van registratie folio 189 recto c 9-10

notaris deurwaarder François Degenaert, Antwerpen

prijs NLG. 5.400,-

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/300309

Naam ROSALIE
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1821
Toegang 512.0044
Inventaris 132

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.190a
DVD - XXXI – 132 III 064-067
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip ROSALIE, genaamd wordende MARIA

plaats en datum acte openbare verkoping, Antwerpen, 6 mei 1826

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper Charles Bréquigny, makelaar te Antwerpen (1/2e part), en Mej. Maria Theresia de Croes, weduwe van wijlen Remy van Goorlaeken (1/2e part) , beide te Antwerpen

gevoerd door kapt. R. R. De Haen

eigenaar/aankoper Charles Bréquigny, Antwerpen, koopt 1/2e part) en Franciscus Hendricus Nieberding, Antwerpen, koopt ook 1/2e part

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 85 rogge lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 9 mei 1826

nummer van registratie blad 90 recto vak 8-9

notaris deurwaarder Frans Verdussen, Antwerpen (2de dok)

prijs NLG. 2.020,-

bijzonderheden schip lag bij de verkoping in het 2e dok te Antwerpen.
Chas. Bréquigny en Remy van Goorlaeken hadden het schip op 23 juli 1821 op openbare veiling aangekocht.


researcher/datum research: AD/240609

Naam MARIA
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1826
Toegang 512.0044
Inventaris 132

RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.190b
DVD - XXXI – 132 III 064-067
ACTE KOOP/VERKOOP

Naam schip MARIA (ex-ROSALIE)

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Antwerpen, 1 augustus1826

type schip galjoot

bouwwerf/verkoper Charles Bréquigny makelaar te Antwerpen, verkoopt 1/6e part (en houdt dus 2/6e part) en Franciscus Hendricus Nieberding verkoopt ook 1/6e part (en houdt dus 2/6e part)

gevoerd door kapt. R. R. De Haen

eigenaar/aankoper Egbertus Rubertus Borchers, zeekapitein te Antwerpen, koopt 1/3e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 85 rogge lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Antwerpen, 5 december 1826

nummer van registratie: blad 15 verso vak 3 tot blad 16 recto

notaris

prijs NLG.1.333,- (1/3e part)

bijzonderheden


researcher/datum research: AD/240609

Naam MARIA
Archiefinstelling Rijksarchief, Beveren
Jaar 1826
Toegang 512.0044
Inventaris 132

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag toegangnr. 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.30
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.75
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.190a
RA - Beveren Archiefnummer Ant.512.0044.00132.190b
Lloyd’s Register of Ships online
B.V. site http://digiview.gbv.de/viewer/toc/54962810X/1/LOG_0000/
De heer Maurice Voss, Welkenraedt, Belgium
AB = Avondbode
AC = Amsterdamsche Courant
AH = Algemeen Handelsblad
LL = Lloyds register. (vertaald)
MCO = Middelburgsche Courant
OHC = Oprechte Haarlemsche Courant
RC = Rotterdamsche Courant
VCO = Vlissingsche Courant