Inloggen
WILLEM POOLMAN - ID 16183


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1866-02-07 / 1875-09-27 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1866
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Gebr. Pot, Ridderkerk, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1865-11-15
Delivery Date: 1866-01-24
Technical Data

Gross Tonnage: 859.00 lasts
Gross Tonnage 2: 1627.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 58.80 Meters Registered
Beam: 9.14 Meters Registered
Depth: 6.81 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1866
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Meetbrief Rotterdam, 13 november 1865

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1866
Datum agenda: 1866-02-07
Register nr: 18660042
Scheepsnaam: WILLEM POOLMAN
Type: Fregat
Lasten: 859
Gebouwd in plaats: Ridderkerk
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Zeijlen, van & Decker
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Hoogenstraaten, A.
Opmerkingen: 1869 - 50-datum besluit nieuwe zeebrief12-02-1869-100- schip ligt in :Rotterdam
Nr oude zeebrief : 1e zeebrief
Gebouwd te Ridderkerk

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1866-01-24 WILLEM POOLMAN
Manager: Firma Van Zeijlen & Decker, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren, per 24 januari 1866, van de WILLEM POOL:

Firma van Zeijlen & Dekker, boekhouders, Rotterdam (2/20e part)
Firma Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters, Rotterdam (5/40e part)
Firma Wambersie & Zoon, cargadoors, Rotterdam (1/20e part)
Hendrik van Andel, zeilmaker, Rotterdam (1/20e part)
Firma J. & M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (1/20e part)
Willem Poolman, particulier, 's-Gravenhage (1/20e part)
H.K.H. Preinses Marianne der Nederlanden, particulier, 's-Gravenhage (1/20e part)
Firma J.M. van der Lely, touwslagers, Maassluis (1/20e part)
H.M. de Heus, kopergieter, Utrecht (1/20e part)
Adrianus Hoogstraten, koopvaardijkapitein, Rotterdam (1/20e part)
C.M.F. Kolff, makelaar in koffie, Rotterdam (1/40e part)
M.R. Ketelaar, assuradeur, Amsterdam (1/40e part)
M. Hoogenstraaten, koopman, Leiden (1/40e part)
J.W. van der Schooven, particulier , 's-Gravenhage, (1/40e part)
D. van der Vliet, particulier, Zierikzee (1/40e part)
Jhr. J.L. de Jonge, particulier, Zierikzee (1/40e part)
J. de Kater, scheepsagent Brouwershaven, (1/40e part)
e.a.

Ship Events Data

1872-12-14: Damaged
Batavia, 14 december. Het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peters, van Liverpool alhier aangekomen, is lek en zal moeten repareren.
1873-02-27: Damaged
Singapore, 27 februari. Het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, van Batavia lek alhier aangekomen, is in het droogdok alhier gebreeuwd en nieuw gekoperd, doch heeft overigens geen reparatie ondergaan.
1875-01-04: Damaged
Deal, 4 januari. Het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Peeters, van Batavia, is heden, gesleept door twee stoomboten en met assistentie van pompers, naar Vlissingen vertrokken. Het schip heeft hier anker en ketting verloren, doch maakt aanmerkelijk minder water dan vroeger gemeld is.
Volgens heden ontvangen telegram uit Vlissingen is de WILLEM POOLMAN aldaar aangekomen.
1875-09-27: Final Fate: Burnt

Batavia, 15 oktober. Volgens telegrafisch bericht van Padang dato gisteren is het Nederlandse schip WILLEM POOLMAN, kapt. Van der Valk, met steenkolen van Newcastle naar Atjeh, de 27e september op 11º ZB 90º OL verbrand. De kapitein en de gehele equipage zijn in zeven boten aldaar aangekomen.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Adrianus Hoogenstraten werd geboren te Leiden op 18 november 1823, Rooms-Katholiek. Hij woonde te Delft en Rotterdam, o.a. aan de Westerkade Wijk 15 nr. 840.

Hij was getrouwd met Catharina Sophia Christiaanse, geboren op 13 maart 1829 te Leiden, Nederlands Hervormd.

Hij verleed aan boord van het fregat  “Utrecht” op 18 augustus 1869 zeilende tussen Kaap de Goede Hoop en St. Helena005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Hoogenstra(a)ten was met vlagnummer R376 in de periode 1853 t/m 1870 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Hoogenstraaten met vlagnummer R376 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*       1855                            bark “Jonge Jan”                                256 last  voor C.Valkenburg te Den Haag

*       1858, 1859,

         1862 t/m 1864     de bark “Bar.v.Palland v. Rosendaal    399 last  voor Huigens & Hardenberg, Den Haag

*       1865 t/m 1867     het fregat “Willem Poolman” 859 last  van Zeijlen & Decker te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt A.Hoogenstraten als kapitein gedurende:

*    1852 t/m 1856 op het fregat “Jonge Jan”, gebouwd in 1830 te Alblasserdam (aan de Kinderdijk), 490 ton o.m., varend voor C.Smit te Alblasserdam;

*    1858 op de bark “Commissaris des Konings van der Helm”, gebouwd in 1856 te Alblasserdam, 662 ton o.m., varend voor Huygens & Hardenberg te Den Haag;

*    1859 t/m 1866 op de bark “Baron van Pallandt van Rosendaal”, gebouwd in 1858 te Alblasserdam, 756 ton o.m., varend voor Huygens & Hardenberg te Den Haag;

*    1866 t/m 1868 op het fregat “Willem Poolman”, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam;

*    1869 op het ijzeren fregat met hulpstoom “Utrecht”, gebouwd in 1868 te Bolnes (op de werf van de Gebr. Pot), 2009 ton o.m.-80 pk, varend voor van Zeijlen & Dekker te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Adrianus Hoogenstraten maakte de volgende reizen005:

*    Jonge Jan                                                          1855      Banjoewangi - Rotterdam                          koffie

                                                                                  1855      Rotterdam - Batavia                                    diversen

*    Commissaris des Konings van der Heym    1856      Rotterdam - Batavia                                    diversen

                                                                                  1858      Banjoewangi - Rotterdam                          koffie, suiker

*    Baron van Palland van Rosendael                1863      Passaroeang - Rotterdam                            suiker

                                                                                  1863      Rotterdam - Melbourne                               diversen

*    Willem Poolman                                             1867      Batavia - Rotterdam                                    suiker, koffie

*    Utrecht                                                              1868      Rotterdam - Batavia                                    diversen

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

  1. van Hoogenstraten Baron van Pallandt van Rosenthal 13 april 1861                 28 mei 1862

                                                         Baron van Pallandt van Rosenthal            19 juli 1862                   16 mei 1863

 

A.Hoogenstraten verzorgde per 28 juli 1862 van Nieuwediep  met de “Baron Pallandt van Rosendaal”een transport van 5 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 03 november 1862 na een reis van 98 dagen.

Op  26 november 1868 vertrok hij van Brouwershaven met 1 landmachtofficier met de “Utrecht”. Hij arriveerde te Batavia op 26 februari 1869 na een reis van 92 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Hoogenstra(a)ten, Adrianus
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Johannes Kettler werd geboren op 25 juli 1832 te Rotterdam als zoon van de Rooms-Katholieke Wilhelmus Kettler, zeeman, en Theodora Boekhout. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Weenastraat Wijk 14 nr. 318. Hij behaalde op 31 maart 1855 het diploma 2e stuurman voor de grote vaart.

Hij huwde te Rotterdam op 12 augustus 1857 met Francina Cornelia van Ryt, geboren 01 mei 1827 te Rotterdam als dochter van de Rooms-Katholieke Cornelis Johannes van Ryt en Willemina Hendrika Kuypers.

Hij overleed op 17 november 1885 te Rotterdam aan de Schiedamsche Singel005.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Kettler was met vlagnummer R64 in de periode 1857 t/m 1876 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.Kettler was in in 1860 afwisselend commissaris, in 1870 permanent commissaris en van 1871-1875 secretaris van de Maatschappij058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Algemene Vergadering van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 13 oktober 1863 staat de volgende mededeling:

“Tenslotte wordt aan de vergadering medegedeeld dat door den Heer Kettler voerend het schip Salatiga een klip is ontdekt.”023. Geen nadere aanduiding waar die klip zich bevindt. Kennelijk werden dergelijke bijzonderheden tussen de colleges van Rotterdam en Amsterdam uitgewisseld.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein J.Kettler met vlagnummer R64 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1858, 1859           van de bark “Vrouw Johanna”      279 last        varend voor D.Dunlop te Rotterdam

*    1862 t/m 1866     van de bark “Salatiga”                    218 last        varend voor van Charante & Co te Rotterdam

*    1867, 1874           geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.Kettler als gezagvoerder gedurende:

*    1861 van de bark “Canton”, gebouwd in 1846 in Capelle aan de IJssel, 391 ton o.m., varend voor W.C.Versluys te Rotterdam. Het schip werd in 1861 te Batavia afgekeurd;

*    1862 t/m 1867 van de bark “Salatiga”, gebouwd in 1852 te Bolnes, 435 ton o.m., varend voor van Charente & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1867 afgekeurd in averij in de Algoa Baai;

*    1869 t/m 1870 op het fregat “Willem Poolman”, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het kader van de discussie over de invoering van de Tuchtwet in Nederlands Indië werd in 1865 een memorie aangeboden “aan zijn Excellentie den Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië over de Wettelijke bepalingen omtrent de handhaving der orde en tucht aan boord der koopvaardijschepen binnen Nederlandsch-Indië.” Deze memorie werd ondertekend door J.Kettler.104.

De Raad voor Tucht in de koopvaardij deed op 21 oktober 1858 uitspraak inzake een klacht tegen kapitein Johannes Kettler van de bark “De Vrouw Johanna”, varend voor D.Dunlop te Rotterdam. Details van deze uitspraak zijn niet vermeld. 104.

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Kettler, Johannes

Familiegegevens en opleiding

Jan Pieter Peeters werd geboren op 17 januari 1828 te Den Haag. Hij vestigde zich op 18 december 1861 te Rotterdam en woonde aldaar o.a. aan de Boomgaardslaan Wijk 15 nr. 448. Hij behaalde op 27 november 1858 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart.

Hij was gehuwd met Cornelia Bloklander, geboren op 08 februari 1836 te Den Haag, Nederlands Hervormd005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.P.Peeters was met vlagnummer R70 in de periode 1862 t/m 1887 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1887 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1887 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.P.Peeters met vlagnummer R70 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1862 t/m 1867      van de bark “Susanna Johanna”          264 last      varend voor van Zeijlen & Decker te Rotterdam

*    1874                       van het fregat “Willem Poolman”      813 last     varend voor van Zeijlen & Decker te Rotterdam

*    1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885, 1886                            geen vermelding van schip en boekhouder

 

      Bouma025 vermeldt J.P.Peeters als gezagvoerder gedurende:

      *    1863 t/m 1868 van de bark “Suzanne Johanna” ex Koning & Vaderland, gebouwd in 1854 te Vlaardingen, 498 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam

      *    1869 t/m 1870 van het 3/mschip “Maria” ex Union, ex Lyra, gebouwd in 1855 te Newbury Port, 1062 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam;

      *    1871 t/m 1874 op het fregat “Willem Poolman”, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1871
Kapitein: Peeters, Jan Pieter

Familiegegevens en opleiding

Maarten van der Valk werd geboren op 03 september 1835 te Vlaardingen. Hij woonde te Vlaardingen en behaalde op 11 november 1858 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart005.

 

Foto (nr.109) van kapitein M.van de Valk, gezagvoerder van de ss Drenthe (incl. genealogie en bemanning) beschikbaar047.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Valk was met vlagnummer R108 in de periode 1865 t/m 1872 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverlslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein M. van der Valk met vlagnummer R108 als gezagvoerder in de ledenlijsten van-58:

*   1865 t/m 1867              van de bark “Hendrika” 352 last               varend voor J.R.Veder & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt M.v/d Valk als gezagvoerder van/in:

*   1866 t/m 1868 op de bark “Hendrika”, gebouwd in 1849 te Krimpen aan de IJssel, 667 ton o.m., varend voor J.R.Veder te Rotterdam;

*   1870 van het 3/m schip “Helena & Anna”, gebouwd in 1855 te Stormpolder aan de IJssel, 862 ton o.m., varend voor J.R.Veder & Zn te Rotterdam;

*   1875 op het fregat “Willem Poolman”, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam. Het schip is in 1875 op 11o Z/90o O uitgebrand;

*   1877 van het 3/mschip “Suzanna Johanna” ex Lichtstraal, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1500 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam;

*   1880 t/m 1882 van het 3/mschip “Lichtstraal”, ex Suzanna Johanna, ex Lichtstraal, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1259 ton n.m., varend voor P.v/d Hoog te Krimpen aan de Lek;

*   1883 t/m 1885 op het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam

 

Overige bijzonderheden

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 12 januari 1878 staat het volgende bericht096:

uitgegaan:

“Gravesend 8 Jan. Susanne Johanna , M.v.d.Valk, Batavia.”

 

M.van de Valk was van 1879-1882 kapitein van het houten clipper-fregat “Lichtstraal” (ex-Suzanna Johanna, ex-Lichtstraal), in 1863 te water gelaten op de werf van Jan Smit Fz te Slikkerveer, 1500 ton, varend voor reder P.van der Hoog te Krimpen aan de Lek052

 

M.van de Valk transporteerde vanuit Rotterdam detachementen van landmachtmilitairen naar Batavia met de “Drenthe” op de volgende reizen065*:

* Vertrek 10 februari 1883. Aankomst 01 april 1883 na 50 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

*   Vertrek 07 juli 1883. Aankomst 22 augustus 1883 na 46 dagen. 1 officier en 32 manschappen. Bij aankomst was er 1 man meer aan boord zonder vermelding van herkomst.

*   Vertrek 24 november 1883. Aankomst 09 januari 1884 na 46 dagen. 3 officieren en 32 manschappen.

*   Vertrek 26 april 1884. Aankomst 12 juni 1884 na 47 dagen. 3 officieren en 79 manschappen.

*   Vertrek 28 februari 1885. Aankomst 18 april 1885 na 49 dagen. 2 officieren en 74 manschappen.

 

Zierikzeesche Courant 05 maart 1864

Op 01 maart 1864 is te Brouwershaven geariveerd de “Hendrika”, kapt. M. van der Valk, komend van Rotterdam en met bestemming Batavia. Het schip vertrok op 16 maart 1864 met bestemming Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1875
Kapitein: Valk, Maarten van der

Afbeeldingen


Omschrijving: WILLEM POOLMAN, gezagvoerder A. Hoogenstraaten (vlagnummer R376)
Collectie: Maritiem Museum Rotterdam
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: WILLEM POOLMAN. Onderschrift : Willem Poolman kapt. M vd Valk 1875 In brand zeilende in de Indische Zee
Collectie: Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders
Vervaardiger: Onbekend *
Onderwerp: Schade
Algemene informatie

25 oktober 1875 JB - Javabode

Padang, 29 september. Eergisteren zijn hier kort achter elkander twee sloepen binnen gelopen met 27 opvarenden van het zeilschip WILLEM POOLMAN, dat met een lading steenkolen onlangs verbrand is. Een vriendelijke hand schrijft ons omtrekt deze ramp het volgende:
Het schip, gezagvoerder Van der Valk, is op ongeveer 200 mijlen van hier een prooi der vlammen geworden. Het had een flinke lading steenkolen aan boord en kwam van Newcastle met bestemming naar Atjeh. Het ontstaan van de brand wordt toegeschreven aan broeiing der kolen. De equipage heeft zich in twee sloepen – de derde verbrandde – gered en kwam, ruim voorzien van proviand, eergisteren hier, na 18 dagen dobberen, behouden aan. In de grote sloep hadden 21 man plaats genomen, en de kleine werd door de zes overigen bezet. Drie dagen voordat de brand ontstond, trachtte men, verleid door een verdachte gaslucht, een deel der lading over boord te werpen om zodoende het vuur te kunnen blussen, doch alle pogingen mislukten. Een groot gedeelte der bemannning heeft geen goederen kunnen redden, zodat enige menslievende mede-ingezetenen, met hun beklagenswaardig lot begaan, een intekeningslijst hebben doen circuleren, welke gisteren ruim NLG 800 opbracht.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.600
DVD VIII – 1938, 194 (er ontbreken pagina’s)
BIJLBRIEF
Naam schip WILLEM POOLMAN

plaats en datum acte Rotterdam, 24 januari 1866

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Pieter Pot, scheepsbouwmeester te Bolnes, gemeente Ridderkerk, voor zijn firma Gebr. Pot

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. A. Hoogenstraaten

grootte in tonnen 1627 ton of 859 lasten
(meetbrief Rotterdam, 13 november 1865)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 58,80 m., breed 9,14 m., hol 6,81 m.

kiellegging

tewaterlating 15 november 1865

plaats / datum registratie IJsselmonde, 31 januari 1866

nummer van registratie deel 67, folio 143, recto, vak 8

notaris Willem Simon Burger, Wzn. Notaris te Rotterdam

prijs

Bijzonderheden:

researcher/datum research: ML / 080809


Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.600 fregatschip WILLEM POOLMAN

Aankopende eigenaren:

Firma Van Zeijlen & Dekker te Rotterdam (boekhouders en 2/20e part)
Firma Gebr. Pot, scheepsbouwmeesters te Bolnes (5/40e part)
Firma Wambersie & Zoon, cargadoors te Rotterdam (1/20e part)
Hendrik van Andel, zeilmaker te Rotterdam (1/20e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën te Rotterdam (1/20e part)
Willem Poolman, particulier te ’s-Gravenhage (1/20e part)
H.K.H. Prinses Marianne der Nederlanden, particuliere te ’s-Gravenhage (1/20e part)
Firma J.M. van der Lely, touwslagers te Maassluis (1/20e part)
H.M. de Heus, kopergieter te Utrecht (1/20e part)
Adrianus Hoogenstraaten, koopvaardijkapitein te Rotterdam (1/20e part)
C.M.F. Kolff, makelaar in koffij te Rotterdam (1/40e part)
M.R. Ketelaar, assuradeur te Amsterdam (140e part)
M. Hoogenstraaten, koopman te Leiden (1/40e part)
J.W. van der Schooven, particulier te ’s-Gravenhage (1/40e part)
D. van der Vliet, particulier te Zierikzee (1/40e part)
Jhr. J.L. de Jonge, particulier te Zierikzee (1/40e part)
J. de Kater, scheepsagent te Brouwershaven (1/40e part
Aanvullen als ontbrekende pagina’s zijn gefotografeerd.

ML / 080809

Naam WILLEM POOLMAN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1866
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk