Inloggen
JAN DE WITT - ID 15543


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1859-06-06 / 1862-11-00 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist

Identification Data

Bouwjaar: 1859
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Iron
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1857-03-02
Launch Date: 1858-06-15
Delivery Date: 1859-06-06
Technical Data

Gross Tonnage: 393.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1859
Datum agenda: 1859-08-13
Register nr: 18590526
Scheepsnaam: JAN DE WIT
Type: Fregat
Lasten: 393
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Balguerie & Zn., C.
Plaats: niet gemeld
Kapitein op moment van verzoek: Guijt Jr., F.
Opmerkingen: eerste zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1859-06-06 JAN DE WITT
Manager: Firma Corns. Balguérie & Zoon, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Corns. Balguérie & Zoon, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Florus Guyt Jr werd geboren te Katwijk op 01 juni 1818

Hij trouwde met Geertruida Maria Bruins, geboren te Beerta op 03 oktober 1816. Zij overleed in juni 1866.003

Florus werd "vermist" in 1862. Bij zijn overlijden werd als woonplaats Rotterdam vermeld.118

 

Florus Dirksz Guyt werd geboren te Katwijk op 11 juni 1818 als zoon van Dirk Florisz Guyt en Lijsbeth Parlevliet. Hij trouwde te Katwijk in 1846 met Geertruida Maria Johannesd. Bruins en woont later te Rotterdam. Hij is overleden in 1863 in de Indische Oceaan bij het vergaan van zijn schip.

Het is bekend dat hij kapitein was in 1842 van de “Jacoba”, in 1844 (1854?) op de bark “Olivier van Noord”, in 1849 op de “Wollemade (moet zijn “Woltemade”) en van 1859-1863 op de eerste stalen driemasclipper (fregat”). Met dit schip verging hij in 1863 op de Indische Oceaan.

Floris Dirksz. Guyt werd geboren op 11 juni 1818 te Katwijk aan Zee als zoon van Dirk Florisz. Guyt, koopvaardijkapitein, en Lijsbeth Parlevliet. Hij was getrouwd met Geertruida Maria Bruins. Hij verging met zijn schip in 1863 in de Indische Oceaan005.

 

Floris Guyt werd geboren op 11 juni 1818 te Katwijk aan Zee. Hij overleed op 12 november 1840, plaats niet gegeven en niet aangegeven in Dordrecht. In 1839 woonde hij in Rotterdam .064 (in deze gegevens zitten ongetwijfeld fouten.)

 

Guijt  Jan de Wit  van Java herwaarts 12 Oct (1863) van Java vertrokken. 5 Nov. gepraaid 28o44’ZB/51o OL sedert niets van vernomen.

Uit “Assurantie vennootschap tegen zeeschade 1843-1889”Stadsarchief Amsterdam 642-17.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

F.Guyt Jr werd met nr.708 lid van Zeemanshoop per 03 december 1844 op voorspraak van J.H.Schippers. Zijn schip was de "Woltemade". Toegevoegd is: "vermist"002. Ten tijde van de inschrijving waren Guyt en zijn vrouw 26 resp. 27 jaar. Ingeschreven waren 2 zoons nl. Dirk Florus (10 september 1844) en Gerardus Marinus (19 augustus 1849), en 2 dochters: Adelyda Catharina (21 april 1842) en Catharina Jellina (15 januari 1847)002a.

In de Algemene Vergaderingen van 26 november/03 december 1844 van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Floris Guyt Jr , oud 26 jaar, voerend de bark “Woltemade” voor rekening van C.Balguerie & Zn te Rotterdam, wonend te Rotterdam en met als adres Corver & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.H.Schippers.023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 20 november 1849003.

 

F.Guijt was met vlagnummer R168 in de periode 1839 t/m 1863 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

F.Guijt Jr was in 1852 en 1858 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd dd 27 augustus 1863 vraagt de wed. van kapitein F.Guijt geb. Bruins om de reglementaire uitkering welke in de vergadering dd 24 september 1863 wordt toegekend ingaande 01 februari 1863 voor haar en 2 kinderen.042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 26 juni 1866 staat een brief van A.en C.Guyt waarin wordt gemeld dat hun moeder de wed. kap. F.Guyt geb. G.M.Bruins is overleden. Zij verzoeken om continuering van onderstand voor hun broer (die kennelijk nog minderjarig is)042.

 

In de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd. 29 september 1863 werd per 01 februari 1863 een uitkering in de 1e klasse toegekend aan de wed. F.Guyt Jr geb Bruins voor haar en 1 kind.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 24 juli 1866 staat vermeld dat A. & C.Guyt meedelen dat hun moeder de wed. kapitein F.Guyt geb. G.M.Bruins is overleden “en verzoekende voortduring der uitkeering voor hun broeder welk verzoek is toegestaan.”023.

 

In het Jaarverslag 1863 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt opgegeven dat hij in dat jaar is “vermist of verongelukt”058.

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij staat vermeld dat zijn weduwe in 1866 is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop in Amsterdam001

vlagnummer                    jaren                       type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        708                       1845-1851                 bark                  Woltemade                                           C.Balguerie & Zn

                                           1852                       geen vermelding van schip en boekhouder

                                           1853                       bark                  Olivier van Noord                                C.Balguerie & Zn

        336                       1854-1857                 bark                  Olivier van Noord                                idem

                                      1858-1862                 fregat               Jan de Wit                                              idem

                                      Zeetijdingen 27 mei 1863, kapitein F.Guyt Jr op het ijzeren fregat Jan de Witt: “Vermist”.

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein F.Guyt Jr met vlagnummer R168 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851            van de bark “Woltemade”                140 last  varend voor C.Balguerie & Zoon te Rotterdam

*    1855                       van de bark “Olivier van Noord”     320 last  varend voor C.Balguerie & Zoon te Rotterdam

*    1858, 1859, 1862 van het fregat “Jan de Wit                 393 last  varend voor C.Balguerie & Zoon te Rotterdam

 

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

F.Guyt Jr                                  Jan de Wit                                 04 september 1860                              01 november 1861

                                                  Jan de Wit                                 08 april 1862                                        niet vermeld

 

Bouma025 vermeldt F.Guyt Jr als gezagvoerder gedurende:

*    een Guyt op een schip met de naam “Jacoba” wordt niet genoemd. Is hier verwisseling met T Guyt, zie hierna

*    1842 t/m 1844 op de 3/m bark “Protheus”, gebouwd in 1838 te Schiedam, 343 ton o.m., varend voor Groot Roelants & Co te Schiedam (Bouwma zet hier geen “Junior” bij en wellicht slaat dit dus op Senior);

*    1845 t/m 1852 op de bark “Woltemade”, gebouwd in 1826 te Amsterdam, 270 ton o.m., varend voor C.Balguérie & Zn te Rotterdam;

*    1853 t/m 1857 op de 3/m bark “Olivier van Noort”, gebouwd in 1828 te Amsterdam, 564 ton o.m., varend voor Gebr. Hartsen te Amsterdam (dus niet in 1844!);

*    1858 t/m 1863 op het 3/m ijzeren schip “Jan de Witt”, gebouwd in 1858 te Kinderdijk, 718 ton o.m., varend voor C.Balguérie & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1863 vermist.

 

Overige bijzonderheden

In Gens Nostra 61, p.290, 2006, wordt gesproken over een militair Petrus Vrolijk. Deze reisde op 04 september 1859 vanuit Rotterdam met de “Jan de Wit” naar Batavia, aankomst op 19 december 1859.

 

In een brief van kapitein S.Halfweeg dd december 1846 vanuit Batavia aan zijn patroon beschrijft deze zijn reis van Nederland naar NOI. Hij meldt: “Den 21 sten November praaiden wij Kapitein Guit met de bark “Wolkwade” (moet “Woltemade” zijn) den 5den November van de Kaap gezeild … “ (dus de ontmoeting vond plaats in de Indische Oceaan.)

Gegevens dd 09 maart 2006 van Nan Halfweeg te Leidschendam.

 

F.Guyt Jr had "zijn scholing zeer waarschijnlijk gekregen ... op de vloot van Van Hoboken waar zijn vader het commando over de “Anthony” voerde”039.

 

F.Guyt Jr verzorgde per 15 september 1859 vanuit Hellevoetsluis met de “Jan de Witt een troepentransport van 3 offcieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Hellevoetsluis op 19 december 1859 na een reis van 95 dagen Onderweg was 1 manschap overleden065.

Op 08 april 1862 vertrok hij vanuit Brouwershaven met de “Jan de With” en 2 landmachtofficieren. Hij kwam te Batavia aan op 03 juli 1862 na 86 dagen065.

 

De bark “Woltemade” onder kapitein F.Guyt verliet Rotterdam op 16 maart 1850 en bereikte via Kaap Hoorn op 12 juni 1850 Valparaiso. Via dezelfde route terug werd op 06 juni 1851 Cowes bereikt.121

De bark “Olivier van Noort” onder F.Guyt was in 1855 te Melbourne en bereikte 19 juni 1855 Callao. Via Kaap Hoorn werd op 06 januari 1856 Brouwershaven bereikt.121

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Guyt Jr, Florus Dirksz

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.464
DVD VIII – 1136, 1137
BIJLBRIEF
Naam schip JAN DE WITT

plaats en datum acte Nieuw Lekkerland, 6 juni 1859

type schip fregat, ijzeren clipper campagne

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwer te Kinderdijk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper firma C. Balguerie & Zn., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 393 lasten

tuigage / aantal dekken 3 masten, 2 dekken

afmetingen

kiellegging 2 maart 1857

tewaterlating 15 juni 1858

plaats / datum registratie Rotterdam, 5 augustus 1859

nummer van registratie deel 47, folio 27, verso, vak 7

notaris verklaring voor burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

Bijzonderheden:researcher/datum research: ML / 281108Naam JAN DE WITT
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1859
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: rott.3.03.17.01.3675-464