Inloggen
Gezagvoerder

Lucas, Johan Georg

Naam: Lucas, Johan Georg
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 4
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ELISABETH EN JACOBA 1852 Brik Sailing Vessel 14516 Bekijk schip
ANNA DIGNA 1855 Fregat Sailing Vessel 14949 Bekijk schip
AUSTRALIE 1854 Bark Sailing Vessel 14663 Bekijk schip
AUSTRALIE 1854 Bark Sailing Vessel 14663 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.G.Lucas werd met vlagnummer 631 effectief lid van "Zeemanshoop" per 29 mei 1855 op voorspraak van P.L.Zeeman. Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Elisabeth en Jacoba"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 22/29 mei 1855 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Johan Georg Lucas, oud 25 jaar, voerend de bark “Elisabeth Jacobs”, voor rekening van Blaauw & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.L.Zeeman.023.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 07 januari 1875 staat vermeld dat door de Association Scientifique de France gouden medailles zijn toegekend voor “zeer deugdelijke Zeejournalen” aan J.Kruisinga, R.Ran en J.G.Lucas.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 23 maart 1875 staat vermeld: “Tenslotte wordt door den Voorzitter onder toepasselijke bewoordingen de Gouden Medailles door de Association Scientifique de France toegekend aan de Heeren kapiteins R.Ran, J.G.Lucas en J.Kruisinga uitgereikt welke toespraak door de Heeren Ran en Lucas met een woord van dankzegging wordt beantwoord, terwijl de medaille van kapitein Kruisinga door den Heer H.Plate Jr wordt in ontvangst genomen.”023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        631                       1855-1862     brik                   Elisabeth Jacobs                                  Blaauw & Co te Amsterdam

                                      1863-1866     bark                 Australië                                                idem

                                      1867-1868     fregat               Anna Digna                                           idem

                                      1869-1872     bark                 Australië                                                idem

                                      1873-1884     geen vermelding van schip en boekhouder

 

Vertrek en terugkomst van schepen in Amsterdam093:

kapitein                        naam schip                              vertrek                                                   terugkomst

J.G.Lucas                     Elisabeth Jacoba                     14 maart 1860                                      08 feburari 1861

                                      Elisabeth & Jacoba                27 juni 1861                                         03 juni 1862

                                      Elisabeth Jacoba                     08 augustus 1862                                 11 augustus 1863

                                      Australië                                   24 oktober 1863                                   06 september 1864

                                      Australië                                   03 april 1865                                        0 december 1865

                                      Anna Digna                              26 april 1867                                        21 februari 1868

                                      Anna Digna                              03 mei 1868                                          21 januari 1869

 

 

Bouma025 vermeldt J.G.Lucas als gezagvoerder gedurende:

*    1856 t/m 1863 van de brik “Elisabeth Jacoba”, gebouwd in 1852 te Amsterdam, 329 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam. Het schip werd in 1873 naar Duisland verkocht;

*    1864 van de bark “Australië”; gebouwd in 1854 te Nw. Lekkerland, 672 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam;

*    1866 van de bark “Australië”; gebouwd in 1854 te Nw. Lekkerland, 672 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam

*    1868 t/m 1869 van het fregat “Anna Digna”, gebouwd in 1855 te Ridderkerk, 942 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam;

*    1870 t/m 1872 van de bark “Australië”; gebouwd in 1854 te Nw. Lekkerland, 672 ton o.m., varend voor Blaauw & Co te Amsterdam.

 

Overige bijzonderheden

J.G.Lucas verzorgde per 25 oktober 1863 vanuit Nieuwediep met de “Australie” een transport van 10 landmachtofficieren naar Indië en arriveerde te Batavia van 01 maart 1864 na een reis van 128 dagen.

      Op 18 maart 1871 vertrok hij van Nieuwediep met de “Australië” en 2 landmachtofficieren. De aankomstdatum te Batavia is niet vermeld065.

 

Heldersche Courant 10 december 1871

“Het Nederlandse (houten) barkschip ‘Australië’ (kapt. J.G.Lucas) 672 ton, geladen met koffie, suiker en … soldaten komende uit Batavia is bij de Haaksgronden in moeilijkheden gekomen door hevige windvlagen en zware buien en aan de grond geraakt. Aanvankelijk raakte het schip weer los, sloeg al stotende over de haaks heen en kwam toen weer vast te zitten. De bemanning en een deel van de passagiers had inmiddels kans gezien van boord te gaan. Dorus Rijkers en zijn maats hadden met hun eigen vlet in totaal 25 man gered. Het schip was reddeloos verloren. De Helderse zeeloods Cornelis Kruk werd gestraft met ´inhouding van het geheele aandeel in het loodsgeld uit zee, wegens het aan de grond stoten van de ´Australië´.”

In de krant van van 28 december eropvolgend staat een advertentie van de openbare verkoping van 60 last koffie (los en in balen), enige zwaar door zeewater beschadigde kranjangs (gevlochten bamboe manden) suiker en een partij bindrotting afkomstig van het Nederlandse barkschip ‘Australië’ in het Bierhuis ‘Het Centrum’ Den Helder. Het artikel bevat een afbeelding van genoemde advertentie in de Heldersche Courant dd 17 december 1871)094