Inloggen
ANNA DIGNA - ID 14949


Kroniekberichten

Datum 11 augustus 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 10 augustus. Gisteren namiddag ten 1 ure liep te Ridderkerk van de werf van de heer A. Pot te water het aldaar voor rekening van de heren Blaauw & Co te Amsterdam nieuw gebouwde campagne-fregatschip ANNA DIGNA, groot 500 lasten. Men had het uur gesteld op 1½ ure, doch onverhoeds liep het schip een half uur vroeger gelukkig af. Het schip is bestemd voor de grote vaart en zal gevoerd worden door kapt. C. Ouman.

Afbeelding
Datum 16 november 1855
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 11 schepen, als:
Voor Rotterdam: MACAO, kapt. A.L. Hoffman; VIER GEZUSTERS, kapt. A.F. Marmelstein;
d' ELMINA, kapt. P.C. Teengs.
Voor Amsterdam: KOOPHANDEL, kapt. H. de Boer; ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman; WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; JOHANNA CATHARINA, kapt. J.J. van der Gouwe; AMSTERDAM, kapt. A.H.U. Wehdemeijer; EQUATOR, kapt. J.G. Appel; LOUISE KROONPRINSES VAN ZWEDEN, kapt. J. van der Linden, van Dordrecht.
Voor Dordrecht: CORNELIS GIPS, kapt. H. van Rijn van Alkemade.

Afbeelding
Datum 30 juni 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 mei. Scheepsvrachten. Sedert ons vorig bericht zijn de volgende bevrachtingen gesloten: STAD UTRECHT NLG 60 per last voor rijst en suiker en ADMIRAAL JAN EVERTSEN NLG 55 rijst, NLG 60 suiker, NLG 75 arak (opm: rijstbrandewijn), om hier en op de kust te laden voor Amsterdam; ANNA LENA NLG 55 suiker, NLG 50 rijst en NLG 60 tabak van Samarang naar Amsterdam; HUGO GROTIUS NLG 60 voor suiker en tabak en NLG 62,50 cassia (opm: Padang-cassia = valse kaneel, heeft scherpere smaak dan goede Ceylon-kaneel) van Soerabaya naar Amsterdam.
De AMBOINA en WILLEM DANIEL bedongen NLG 75 voor een lading koffij van Padang naar Holland. Voor de jaarlijkse reis naar Japan werden opgenomen de JAN DANIEL tot NLG 3500 en de ANNA DIGNA tot NLG 4000 per maand. Verder zijn voor een reis naar China gecharterd: JHR.MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK à 40 cents van de dollar per pikol voor 10/m. pikols rijst van Indramaijoe, en HENDRIKA NLG 3700-per maand naar China en terug. De DOROTHEA NLG 1 per pikol rijst naar Macao, en ADOLF VAN NASSAU 45 cents van de dollar per pikol rijst naar Hongkong of 60 cents naar Shanghae (opm: Shanghai).
Heden is nog bekend geworden de bevrachting van de JAN HENDRIK met rijst naar China tot 55 cents van de dollar per pikol en met 60 legdagen (opm: toegestane tijd voor laden en lossen).
Ter bevrachting zijn nu nog beschikbaar de JAN PIETERSZ KOEN, CONSTANCE, DERKINA TITIA, BURGEMEESTER VAN RHEENEN, AMSTERDAM, AMPHITRITE en JONGE JAN, alsmede NIEUMULLEN (Hamburg) en CLARAMENT (Engels).

Afbeelding
Datum 30 oktober 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 29 oktober. Het schip (opm: fregat) ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman, van Gothenburg naar Melbourne, is, volgens telegrafisch bericht van Deal van 28 oktober, de vorige avond op het Goodwin Sand geraakt, doch met assistentie in vlot water gebracht en ter rede van Duins ten anker gekomen. Het maakte geen water en had ogenschijnlijk geen schade geleden. (opm: zie NRC 091158)

Afbeelding
Datum 09 november 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Plymouth, 5 november. Het alhier binnengelopen Nederlands schip ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman, van Gothenburg naar Melbourne, hetwelk op het Goodwin Sand aan de grond heeft gezeten (opm: zie NRC 301058), is eergisteren met volle lading in het dok gehaald. Het schip is aldaar nagezien en het water werd reeds het volgende tij weer in het dok gelaten, zodat de gehele operatie ongeveer 7 uren geduurd heeft. Hedennamiddag zal de ANNA DIGNA weer uit het dok gehaald worden. (N.B. een telegrafisch bericht uit Plymouth van gisteren, 7 dezer, meldt dat de ANNA DIGNA naar Melbourne is uitgezeild.)

Afbeelding
Datum 09 februari 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 9 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 32 schepen:
Voor Rotterdam: HENDRIKA, kapt. W. van Aalborg; HOOP VAN CAPELLE, kapt. J.R. Bok; COLUMBINE, kapt. C.A. Malbrone; ALBLASSERWAARD, kapt. E. von Lindern; LOUIS, kapt. P.A. Hövig; AUSTRALIE, kapt. F.A. Janzen; PORNO, kapt. N.N; MARIA ADRIANA, kapt. S. van der Held; ADMIRAAL DE WINTER, kapt. J.C. Jansen.
Voor Amsterdam: CELERITAS, kapt. G.A. Wagner; ADMIRAAL PIET HEIN, kapt. L. Hazewinkel; ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman; JOHANNA CATHARINA, kapt. J.L. Besseling;
DRIE VRIENDEN, kapt. D.E. Nolting; WAALSTROOM, kapt. P.B.W. Millink; SIRIUS, kapt. H. Mulder; STAATSRAAD BAUD, kapt. T. de Jong; ZEELAND, kapt. H.P. Hazewinkel; HOLLAND, kapt. B. Auffmorth; ANTONIA PETRONELLA, kapt. A. Voorendijk; STAD GOUDA, kapt. K.D. Breuning; EUGENIE, kapt. E.J. Bargman, de 3 laatste van Rotterdam.
Voor Dordrecht: EERSTELING, kapt. A.P. Armstrong; CORNELIS GIPS, kapt. M. van Rijn van Alkemade.
Voor Schiedam: H. WILLEBRORDUS, kapt. J.D. Boer; PIETER CORNELISZ HOOFT, kapt. N. Koens; CORNELIS WERNARD EDOURD, kapt. D. Bakker; OTTO, kapt. W.G. Rotgans; MACAO, kapt. J. Krol, de 3 laatste van Rotterdam.
Voor Middelburg: TWEE CORNELISSEN, kapt. J.C. Kreije; BROUWERSHAVEN, kapt. P. Jansen; MARIA ELISABETH MARGARETHA, kapt. F.C. Bauditz.

Afbeelding
Datum 27 augustus 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 25 augustus. Het Nederlandse schip (opm: fregat) ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman, van Amsterdam naar Cardiff, is gisteren bij Stocktonbaai op strand geraakt, doch heden met assistentie van twee stoomboten weer af- en alhier binnengebracht. Het schip heeft twee ankers en kettingen verloren en gedurende de nacht hevig gestoten zodat men vreest dat het koper zeer beschadigd zal zijn. Het maakt maar weinig water.

Afbeelding
Datum 03 september 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Southampton, 31 augustus. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Ouman, van Texel naar Cardiff, dat in Stocktonbaai op strand heeft gezeten, is hier heden aangekomen om nagezien te worden en de nodige reparatie te bewerkstelligen.

Afbeelding
Datum 15 december 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 oktober. Vrachten. Deze zijn opnieuw flauwer gestemd en gingen tot NLG 102,50 per last suiker naar Nederland terug. Er zijn echter thans weinig disponibele schepen aan de markt. De volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen hadden plaats: ANNA DIGNA (942 ton) bevracht à NLG 105 per last voor suiker, NLG 100 voor thee en NLG 30 voor tin, hier te Cheribon en Tagal te laden naar Amsterdam. JULIE CLAIRE (446 ton) NLG 105 voor suiker, NLG 95 voor tabak en NLG 97,50 voor rijst te Soerabaja en Passaroeang te laden naar Amsterdam. ELISABETH (644 ton) NLG 105 voor suiker, NLG 125 voor arak en NLG 95 voor rijst, hier en te Samarang te laden naar Rotterdam. OTTO (706 ton) NLG 92,50 voor rijst en NLG 102,50 voor suiker; hier en te Cheribon te laden naar Rotterdam. ARGO (537 ton) laadt voor eigen rekening naar Rotterdam. MARTHA EN JACOBA (243 ton) NLG 105 voor suiker, NLG 100 voor koffij en NLG 115 voor licht goed, te Soerabaja en hier te laden naar Amsterdam.
Onbevracht blijft het Nederlandse schip KANDANGHAUER (721 ton).

Afbeelding
Datum 30 december 1861
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 november. Vrachten. Nederlandse vlag. De ANNA DIGNA laadt alhier, te Cheribon en Tagal voor Amsterdam suiker tot NLG 105, thee voor NLG 100 en tin voor NLG 30. De JULIE CLAIRE laadt te Soerabaja en te Passaroeang naar Amsterdam suiker tot NLG 105, tabak NLG 95 en NLG 97,50 voor rijst. De ELISABETH laadt alhier en te Samarang naar Rotterdam NLG 125 voor arak, NLG 95 voor rijst en NLG 105 voor suiker. De OTTO laadt alhier en te Cheribon naar Rotterdam NLG 102,50 voor suiker en NLG 92,50 voor rijst. De ARGO laadt voor rekening van de rederij naar Rotterdam. De MARTHA JACOBA laadt alhier en te Soerabaja suiker tot NLG 105, koffij NLG 100, en NLG 115 voor lichte goederen. De HOLLANDIA laadt alhier, Indramaijoe, Tagal en Samarang suiker tot NLG 105; koffij tot NLG 95 en NLG 112,50 voor lichte goederen. De KANDANGHAUER laadt te Samarang en Pekalongan suiker tot NLG 102,50, koffij NLG 100, thee NLG 90 en tin tot NLG 30. De ZEEMANSHOOP laadt te Tagal en Pekalongan suiker tot NLG 105 en arak tot NLG 120. De NOVA ZEMBLA laadt te Soerabaja suiker tot NLG 105, huiden tot NLG 115 en tabak tot NLG 95. Laatstelijk werden nog opgenomen de CORNELIA tot NLG 102,50 voor suiker hier en op de kust en de STAD LEYDEN tot NLG 105 voor suiker te Cheribon naar Amsterdam te laden.

Afbeelding
Datum 20 juni 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 19 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn heden bevracht de 15 navolgende schepen:
Voor Rotterdam: LOUIS MEIJER, kapt. G.H. Holtgreve; VREDE, kapt. J.L. ten Bruggen; BARON VAN PALLANDT VAN ROOSENDAAL, kapt. A. Hoogenstraaten; KRIMPEN AAN DE LEK, kapt. W. Ouwehand.
Voor Amsterdam: ANNA DIGNA, kapt. C. Ouman; KOOPHANDEL, kapt. J.N. Mooi; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. P.C. Rosier; FRIESLAND, kapt. M.C.E.M. Beijer; NEDERLAND, kapt. J. Hoekstra; JULIE CLAIRE, kapt. A. van Oosteroom; MARIA VERONICA, kapt. J.A. Scholl; WILHELMINA MARIA, kapt. W. Postma.
Voor Schiedam: JACOBUS MARTINUS, kapt. F. Meppelder; MARY GODDARD, kapt. F.W. Ridder.
Voor Dordrecht: VOORUIT, kapt. W.C. Kool ( v. Rotterdam).

Afbeelding
Datum 05 november 1863
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 26 september. Vrachten. Het getal onbevrachte schepen vermeerderde weder door arrivementen van Europa, China en elders. Bij de stilstand van vele suikerfabrieken en de trage afvoer van andere, deed zich minder behoefte aan scheepsruimte op dan anders in dit seizoen het geval is. Slechts enkele charters werden afgesloten à NLG 77,50 voor suiker, NLG 72,50 voor koffij en NLG 70 voor rijst, welke cijfers thans niet meer geboden worden. Tot bovengemelde vrachten werden sedert ons bericht van 12 dezer opgenomen  de Nederlandse schepen INDIA, JOHANNA CHRISTINA, A.R. FALCK, MARINUS WILLEM  en  ALMONDE. De Nederlandse MAARTEN VAN ROSSEM  heeft een zoutvracht aangenomen van Sumanap naar Tjilatjap à NLG 20 per koyang. De ZES GEZUSTERS is te Singapore à NLG 95 bevracht om op Java te laden naar Nederland. De JACOBA CORNELIA nam in Australië NLG 80 naar Nederland aan.
De volgende Nederlandse bodems, waaronder verscheidene zijn, die hier en op de kust moeten lossen, zijn nog zonder destinatie: GOEDE VERWACHTING, KAAP HOORN, KIANDRA, KRIMPENERWAARD, VREDE, VIER GEBROEDERS, HUIDECOPER, CALIFORNIE, JOHANNA MARIA, JACOBA, HELENA, EMILIE, ANNA DIGNA, NOVA ZEMBLA, VAN DER PALM, ZEPHIR, NEDERWAARD  en HENRIETTE SUSANNA ELISABETH.
Het Nederlandse schip ALEXANDER wordt te Soerabaija verkocht.

Afbeelding
Datum 28 januari 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen.
Helvoet, 25 januariAangekomen: OCEAAN, kapt. Post, van Palermo; FORTUNA,
kapt. Hogerwerff, van Galatz; WANDERER, kapt. Miltorf, van Londen; JACOBA ALIDA, kapt. Van der Laan, van St. Petersburg; ACTIVE, kapt. Pedersen, van Christinestad; ELISABETH MACHTELINA, kapt. Wessels, van Riga; GROOT ZEEWIJK, kapt. Stuveling, van Nerva. Vertrokken: ALBATROS, naar Liverpool; SWANLAND, naar Hull. De wind WZW.
Helvoet, 26 januariAangekomen: ALIDA CAROLINA, kapt. Dreesman, van Galatz;
WILHELMINA ADRIANA, kapt. Bot, van Faro; ALBALROSS, kapt. Logwood, van Londen.
Brouwershaven, 26 januariGisteren aangekomen: BUREAU VERITAS, kapt. Rozenbeek, van Livorno. Heden niets gepasseerd.
Gepraaid 20 october1863, op 32°-50' ZB. en 23°-31' WL., het Ned. barkschip EERSTELING, kapt. De Zeeuw Bagchus, van Newcastle naar Soerabaija.
Van Batavia vertrokken, 28 nov., NOVA ZEMBLA, kapt. Mammes; 1 dec, ANNA DIGNA, kapt. Ouman; 2 dito, PRESIDENT RIJCKEVORSSEL, kapt. Rotgans qq., en 3 dito, VREDE, kapt. Van der Plas, allen naar Nederland; 4 dito, GRAAFSTROOM, kapt. De Boer, naar Rotterdam; 6 dito, KOH-I-NOOR, kapt. Scott, naar Nederland; 9 dito, JACOBA & CHRISTINA, kapt. Jaski, naar Amsterdam; 15 dito, THERESE, kapt. Kersting, naar Amoy; 16, KOSMOPOLIET, kapt. Koning, naar Schiedam. Zeilklaar, MARIA ADOLFINA, kapt. Blom, naar Nederland.
Van Banjoewangie vertrokken, 17 november, JEANNETTE & CORNELIA, kapt. Romijn, naar  Dordrecht; ELISABETH, kapt. Harms, naar Nederland; 18 dito, HUGO GROTIUS, kapt. Vogelezang; 21 dito, GENERAAL MICHIELS, kapt. Visser, en 26 dito, BULGERSTEIJN, kapt. Geerling, allen naar Rotterdam; 28 dito, FAGEL, kapt. Verloop, naar Japan; JOHANNA CHRISTINA, kapt. Le Clercq, naar Rotterdam; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, naar Nederland; 29 dito, HUIJDECOPER, kapt. Blok, naar Rotterdam; ZEELANDIA, kapt. Blaakhert. naar Middelburg; 30 dito, COUNTY OF LANARK, kapt. Jenkins; 4 december  ALDEBARAN, kapt. Meijboom, en GERMANIA, kapt. Franke, allen naar Amsterdam.
Van Tjalatjap vertrokken, 1 december, EUGENIE, kapt. Bargman, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 05 april 1864
Krant DC - Dordtsche Courant

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ingeklaard: GRACES, kapt. J. Swales, van Newcastle, met 104 chaldrons steenkolen; SURPRISE, kapt. C. Osborne, van Cardiff, met 7587 stuks en 640 bundels plaatijzer; SNOWDROP, kapt. M.H. Lelean, van Par, met 100 ton porceleinsteen en 60 tons porceleinaarde; HOPE, kapt. P. Pill, van Runcorn, met 108 ton ruw zout; INDEX, kapt. J. Long, van Charlestown, met 137 tons porceleinaarde; STAD DORDRECHT, kapt. H.L. Stasse, van Londen, met stukgoederen.
Helvoet, 3 april. Aangekomen: DEUX REINES, kapt. Soulas, van Nantes; SCOTS SHIPS, kapt.Swirk, van Teignmouth; SEINE, van Hamburg.
Vertrokken: FIJENOORD, naar Londen. LOUISE is van Goereehaven naar zee gestoomd. HOLLANDER ligt uitgaande bij Goereehaven geankerd. GIRONDE ligt inkomende onder Goereehaven ten anker.
Brouwershaven, 3 april. Gisteren aangekomen: SCHEVENINGEN, kapt. Annokkee, van Batavia; VIER GEBROEDERS, kapt. Bunk, van Banjoewangie.
Vertrokken: SARA, naar Londen.
Te Texel aangekomen, 31 maart, A.R. FALCK, kapt. Van Duivenboden, van Banjoewangie; 1 april, THEODORA MECHTELDA, kapt. v.d. Wijck, en 2 dito, EUGENIE, kapt. Bargman, beiden van Tjilatjap; ANNA DIGNA, kapt. Ouman, van Batavia.
Te Zierikzee aangekomen, 1 april, ZEEMANSHOOP, kapt. Phaff, van Samarang, naar Rotterdam.
Helvoet, 4 April. Vertrokken: GIRONDE, stoomboot, naar Bordeaux; NORA, stoomboot, naar Londen; BROTHER SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester; ALBERT, stoomboot, naar Hull; HOLLANDER, stoomboot, naar Ystad.
Te St. Helena aangekomen, 4 februari: RUDOLF, kapt. Meinsma, van Java, vertrok, 6 dito naar Rotterdam; 7 dito, BULGERSTEIN, kapt. Geerling, van Java.
Gepraaid 6 februari, op 14° 07' ZB. en 06° 40' WL., JEANETTE CORNELIA, kapt. Romijn, van Java naar Dordrecht.

Afbeelding
Datum 06 augustus 1864
Krant JB - Javabode

Bevrachtingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij op de 15e juni 1864:
Voor Amsterdam:
-       HERMAN, ex-CHINA, kapt. Van Oosteroom, groot 193 gemeten lasten, laatst voor de N.H.M. bevracht binnengekomen 4 februari 1860.
-       JOHANNA ELIZABETH, ex-HERMAN, kapt. D. Duinker, groot 338 gemeten lasten, laatst voor de N.H.M. bevracht binnengekomen 21 mei 1861.
-       CALIFORNIA, kapt. Leonhardt, groot 343 gemeten lasten, laatst bevracht voor de N.H.M. binnengekomen 18 november 1862.
-       HENRIETTE, kapt. Visser, groot 228 gemeten lasten, laatst bevracht voor de N.H.M. binnengekomen 31 december 1862
-       GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius, groot 396 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 25 februari 1863
-       ZEEMANSHOOP,  ex-JAN SCHOUTEN, kapt. Reinierse, van Rotterdam, groot 376 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 18 maart 1863.
-       ANNA DIGNA, kapt. Ouman, groot 498 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 27 maart 1863.
Voor Rotterdam:
-       MARY EN HILLEGONDA, kapt. Wolters, groot 398 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 4 februari 1862.
-       TOLLENS, kapt. Verhagen, groot 375 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 5 mei 1862
-       NIJVERHEID, kapt. Schaap, van Delftshaven, groot 354 gemeten lasten, laatst bevracht door de N.H.M. binnengekomen 6 december 1862
-       RIDDERKERK, kapt. Teerlink, van Kinderdijk, groot 399 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 1 januari 1863.
-       JOHANNA MARIA, kapt. Wilhelmie, groot 351 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 23 februari 1863.
Voor Middelburg:
-       REGINA MARIA,  kapt. Ouwehand, groot 399 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 13 maart 1863.
Voor Schiedam:
-       MERCATOR, kapt. Van der Woude, groot 213 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 2 januari 1863
-       JOHANNA CHRISTINA, kapt. S. le Clercq, van Alblasserdam, groot 375 gemeten lasten, laatst door de N.H.M. bevracht binnengekomen 26 februari 1863.

Afbeelding
Datum 20 juli 1865
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Strandingen, verongelukking en vermissing

Dordrecht, 19 juli. De 29e dezer zal van Harderwijk vertrekken en overgaan aan boord van het schip (opm: fregat) ANNA DIGNA, gezagvoerder C. Ouman, liggende in het Nieuwe Diep, bestemd naar Oost-Indië, een detachement sterk 125 militairen, onder bevel van de, van verlof naar Indië terugkerende kapt. der infanterie J.B. Overvest, medegeleiders de 1ste luitenant der infanterie L. Schneither en F.C. van Nes en de 2de luitenant der infanterie M.H. Vis.

Afbeelding
Datum 16 maart 1867
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 15 maart. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 21 schepen als :
voor Rotterdam : JOHANNA MARIA, kapt. M.A. Overgaauw; JULIE, kapt. F.J. Cherpion; HELENA EN ANNA, kapt. W. van Aalborg; ALMONDE, kapt. M. Pijl.
Voor Amsterdam: ELISABETH, kapt. IJ. Feenstra; ALBLASSERDAM, kapt. J. 't Hoen; JOHANNES LODEWIJK, kapt. P. van Delft; SOUBURG, kapt. M.W. Swart; HUYDECOPER, kapt. D. Forbes Browning; IJSTROOM, kapt. A. Hansen; WILHELMINA EN ELISE, kapt. A.K. Wietsma; GELDERLAND, kapt. P.J. Mulder; VIER GEZUSTERS, kapt. S.K. Otto; NICOLAAS WITSEN, kapt. J. Portengen; ANNA DIGNA, kapt. J.G. Lucas; KAAP HOORN, kapt. L.J. Dik; JACOBA CORNELIA, kapt. G. Jansen.
Voor Dordrecht: KINDERDIJK, kapt. J. Verdoes.
Voor Middelburg: ZEELANDIA, kapt. J. Botesz.
Voor Schiedam: JAN VAN GALEN, kapt. M.C. Braat; HENDRIKA, kapt. M van der Valk.

Afbeelding
Datum 29 augustus 1868
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 8 augustus. Aangekomen schepen: ANNA DIGNA (opm: kapt. J.G. Lucas); EENSGEZINDHEID, kapt. De Waal; JACOBA EN CHRISTINA, kapt. Gaaff; JULIE, kapt. Cherpion; OUDERKERK AAN DE AMSTEL, kapt. Dingemans; SOERABAIJA PACKET, kapt. Olivier; WAALSTROOM, kapt. Drijver.
Vertrokken schepen: GOEDE VERWACHTING, kapt. Hillenius; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. Mulder.

Afbeelding
Datum 15 oktober 1870
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 14 oktober. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 2 schepen, als:
Voor Amsterdam: ANNA DIGNA, kapt. A.H. Zwaneveld, 498 last, vracht NLG 74.75.
Voor Dordrecht: AEGIDIA EN PAULINE, kapt. P.P. Hoogland, 395 last, vracht NLG 74.74.

Afbeelding
Datum 13 september 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 12 september. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van Batavia herwaarts, is volgens brief Simonsbaai, dd. 4 augustus, de 1e aldaar binnengelopen, na op 11, 12, 21, 22, en 23 juli zware stormen te hebben doorgestaan, waardoor de dek- en lijfnaden sprongen, veel van wat zich op het dek bevond verloren ging en de lading in het tussendek beschadigd werd. Passagiers en equipage waren wel.

Afbeelding
Datum 14 september 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 13 september. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, lek in Simonsbaai binnen - zie ons vorig nummer - heeft volgens een ander bericht de boegspriet, voorbramsteng, grootmarsra en verschansingen verloren.

Afbeelding
Datum 26 september 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Kaapstad, 19 augustus. Van de lading per het schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van Batavia naar Amsterdam, in de Simonsbaai met schade binnen, zijn gisteren 820 balen koffie verkocht.

Afbeelding
Datum 14 oktober 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Kaapstad, 5 september. Van de lading per het schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van Batavia naar Amsterdam, in de Simonsbaai met schade binnen (bev. gemeld), zijn nader beschadigd bevonden en verkocht 827 balen koffie en van die per HENDRIK-IDO-AMBACHT, kapt. Bijl, van Batavia naar Rotterdam, mede met schade in de Simonsbaai binnen (bev. gemeld), 1.601 balen koffie en 147 balen tabak.

Afbeelding
Datum 28 oktober 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 20 september. Het schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, heeft de reparatie volbracht en zal in de volgende week de reis naar Amsterdam voortzetten.

Afbeelding
Datum 24 november 1871
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaapstad, 12 oktober. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA heeft, na het lossen van al deszelfs beschadigde lading en het ondergaan van degelijke reparaties, op 3 dezer de reis van Simonsbaai naar Amsterdam voortgezet.

Afbeelding
Datum 24 maart 1872
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 23 maart. Het Nederlandse schip ANNA DIGNA, kapt. Zwaneveld, van hier naar Newcastle, is in het groot Noord-Hollands kanaal bij de Burgerbrug in aanvaring geweest met het Engelse stoomschip VINE, van Hull herwaarts; eerstgemelde heeft schade aan de boeg bekomen, laatstgemelde twee masten verloren.

Afbeelding
Datum 08 oktober 1872
Krant MHB - Makassaarsch Handelsblad
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Makassar, 8 oktober. Vrijdag de 4e jl. in de ochtendstond verliet het Nederlandse fregatschip ANNA DIGNA, kapt. A.H. Zwaneveldt, na alhier water ingenomen te hebben, onze rede om met een lading steenkolen van New-Castle naar Hongkong te zeilen. Tegen half zeven in de avond (opm: van de 4e oktober) was men de reven van Kapo-Posang, ongeveer 10 mijlen N.W. van Makassar (opm: in de Spermonde Arch.), genaderd, toen op eenmaal het schip op een koraalrif stootte, zodat de loze kiel los raakte en het water met vreselijke spoed in het schip drong. Na een tweede stoot was men weder in vlot water gekomen, doch het was duidelijk, dat de ANNA DIGNA niet meer te redden was en dat men tot lijfsbehoud geen tijd te verliezen had. De kapitein met zijn echtgenote en nog 24 man, uitmakende de gehele equipage, begaven zich, alleen van het hoogstnodige voorzien, in allerijl in drie boten en, nog maar op korte afstand zijnde, zonk de ANNA DIGNA even na 7 ure in de diepte weg; schip en lading waren spoorloos verdwenen. In de nacht van de 7e dezer zijn de drie boten hier (opm: Makassar) behouden aangekomen. (opm: zie ook NRC 201072)

Afbeelding