Inloggen
HENDRIKA - ID 14265


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1850-03-02 / 1870-00-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1849
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan Otto, Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1849-08-17
Delivery Date: 1849-12-19
Technical Data

Net Tonnage: 351.00 lasts
Net Tonnage 2: 665.00 tons (oude meting)
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1850
Datum agenda: 1850-03-02
Register nr: 18500092
Scheepsnaam: HENDRIKA
Type: Bark
Lasten: 351
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Veder, J.R.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Reiniersen, H.
Opmerkingen: nieuwe zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1849-12-19 HENDRIKA
Manager: Jan Robert Veder, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1870-06-06 YOESERIN
Manager:
Eigenaar:
Shareholder:
Homeport / Flag: Onbekend / Onbekend
Additional info: Ned. Indische zeebrief 3224 d.d. 6 juni 1870

Ship Events Data


Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Reiniersen werd geboren te Amsterdam op 19 augustus 1802.

Hij was getrouwd met Johanna Faber, geboren te Amsterdam op 19 maart 1809 en overleden 30 december 1891.118

Hendrik overleed in 1854. Bij zijn overlijden is als woonplaats Rotterdam genoemd.118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Reiniersen werd met vlagnummer 369 per 28 februari 1837 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van F.H.Zeijlstra. Als zijn schip is genoemd de "Formosa" Toegevoegd is "overleden"002.

In de Algemene Vergaderingen van 21/28 februari 1837 werd als effectief lid voorgesteld/aangenomen Jan Hendrik Reinierse, oud 34 jaar, voerend het fregat “Diana”, wonend in de Bikkerstraat te Amsterdam, op voordracht van kapitein F.H.Zeylstra023.

Hij werd deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 01 november 1841. Overleden in 1854 of 1855003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 28 maart 1839 en die van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop dd 16 april 1839 staat een verzoek van enkele bemanningsleden om een uitkering “als hebbende schipbreuk geleden met het Schip Diana kapitein H.Reiniersen.”. Dit verzoek wordt toegestaan middels de toekenning van 1 maand gage.023 en 042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 november 1854 wordt een uitkering toegekend aan de weduwe van kapitein H.Reiniersen ingaande 01 augustus 1854.042

 

In de notulen dd 09 januari 1855 van de Algemene Vergadering staat de mededeling dat aan de weduwe van kapitein H.Reiniersen per 01 augustus 1854 een uitkering is toegekend voor haar en 4 kinderen.023.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer     periode            type          naam van het schip boekhouder/reder

      369           1837-1838          fregat        Diana                       A.Sinave te Amsterdam

                          1839-1848          fregat        Formosa                  Pistorius & Bicker Kaarten te Rotterdam

                          1849-1853          bark          Hendrika                 J.R.Veder te Rotterdam

     124               1854               bark          Hendrika                 idem

                              1854              "overleden"

 

Bouma025 vermeldt H.Reiniersen als gezagvoerder gedurende:

*   1837 t/m 1838 van het 3/mschip “Diana”, gebouwd in 1810, bouwlocatie niet vermeld, 550 ton o.m., varend voor de Gebr. Sinave te Brugge;

*   1839 op hetzelfde schip maar nu voor A.Sinave te Amsterdam. Het schip is in 1839 gestrand op de Goodwins;

*   1840 t/m 1850 van de bark “Formosa”, gebouwd in 1840 aan de IJssel, 507 ton o.m., varend voor Pistorius & Bicker Caarten te Rotterdam;

*   1850 t/m 1855 op de bark “Hendrika”, gebouwd in 1849 te Krimpen aan de IJssel, 667 ton o.m., varend voor J.R.Veder te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Hendrik Reiniers, koopvaardijkapitein en wonende aan de Bierhaven (Wijk A nr. 395) te Rotterdam was één van de twee aangevers van het overlijden van zijn goede bekende de kapitein Carl Friedrich Hempel005.

 

"De Drie Gebroeders" op de rede van New York voor de losplaats Brooklyn057:

19 juni 1837              "... Heden gelost ... kregen een brik langs zij en wij langszij ... Captijn Snijders van het schip de Resolutie en Reiniers het schip Diana heden gearriveerd ...".

Het fregat "Diana" onder gezag van Hendrik Reinierse en met 22 manschappen dateerde de monsterrol op 16 maart 1837 met bestemming New York en Batavia. Boekhouder is Sinave011.

 

In de Harlinger Courant van 17 november 1852 staat het volgende bericht096:

Gepraaide schepen:

“Den 3 Oct. op 11o2’N.Br. dn 23o11’WL., Hendrika, Reiniersen, van Rotterdam naar Batavia.”

 

Monsterrollen Archief van de Amsterdamse Watershout, Stadsarchief Amsterdam, inventaris 38

38-129  17 oktober 1827, fregat “Maria”, kapitein Foeke Hiddes Zijlstra, bestemming Suriname, correspondent J.S.Walraven. 17 bemanningsleden waaronder stuurman Auke Hendrk Trip, 29 jaar, uit Amsterdam, onderstuurman Hendrik Reiniers, 25 jaar, uit Amsterdam, bootsman, kok, timmerman, zeilmaker, stewart, 5 matrozen, 3 ligtmatrozen, stuurmansleerling i.c. Hendrk Foekes Zijlstra, 14 jaar, uit Amsterdam.

 

In het scheepsjournaal van de bark “Jan Daniel” onder gezag van Kap. D.G. Rietbergen onderweg van Londen naar Australie staat het volgende:

“Ontmoeting met de bark Hendrica van Kapitein Reiniersen op 5 november 1853 op 41 38 NB 14 17 WL”

mail Ron de Vos dd 16 februari 2010

 

 

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Reiniersen, Hendrik

Familiegegevens en opleiding

Maarten van der Valk werd geboren op 03 september 1835 te Vlaardingen. Hij woonde te Vlaardingen en behaalde op 11 november 1858 het diploma 1e stuurman voor de grote vaart005.

 

Foto (nr.109) van kapitein M.van de Valk, gezagvoerder van de ss Drenthe (incl. genealogie en bemanning) beschikbaar047.

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van der Valk was met vlagnummer R108 in de periode 1865 t/m 1872 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverlslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein M. van der Valk met vlagnummer R108 als gezagvoerder in de ledenlijsten van-58:

*   1865 t/m 1867              van de bark “Hendrika” 352 last               varend voor J.R.Veder & Zonen te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt M.v/d Valk als gezagvoerder van/in:

*   1866 t/m 1868 op de bark “Hendrika”, gebouwd in 1849 te Krimpen aan de IJssel, 667 ton o.m., varend voor J.R.Veder te Rotterdam;

*   1870 van het 3/m schip “Helena & Anna”, gebouwd in 1855 te Stormpolder aan de IJssel, 862 ton o.m., varend voor J.R.Veder & Zn te Rotterdam;

*   1875 op het fregat “Willem Poolman”, gebouwd in 1865 te Bolnes, 1627 ton o.m., varend voor van Zeylen & Dekker te Rotterdam. Het schip is in 1875 op 11o Z/90o O uitgebrand;

*   1877 van het 3/mschip “Suzanna Johanna” ex Lichtstraal, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1500 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam;

*   1880 t/m 1882 van het 3/mschip “Lichtstraal”, ex Suzanna Johanna, ex Lichtstraal, gebouwd in 1864 te Slikkerveer, 1259 ton n.m., varend voor P.v/d Hoog te Krimpen aan de Lek;

*   1883 t/m 1885 op het ijzeren schroefstoomschip “Drenthe”, gebouwd in 1876 te Newcastle, 2500 ton n.m., varend voor de Rotterdamsche Lloyd te Rotterdam

 

Overige bijzonderheden

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 12 januari 1878 staat het volgende bericht096:

uitgegaan:

“Gravesend 8 Jan. Susanne Johanna , M.v.d.Valk, Batavia.”

 

M.van de Valk was van 1879-1882 kapitein van het houten clipper-fregat “Lichtstraal” (ex-Suzanna Johanna, ex-Lichtstraal), in 1863 te water gelaten op de werf van Jan Smit Fz te Slikkerveer, 1500 ton, varend voor reder P.van der Hoog te Krimpen aan de Lek052

 

M.van de Valk transporteerde vanuit Rotterdam detachementen van landmachtmilitairen naar Batavia met de “Drenthe” op de volgende reizen065*:

* Vertrek 10 februari 1883. Aankomst 01 april 1883 na 50 dagen. 2 officieren en 38 manschappen.

*   Vertrek 07 juli 1883. Aankomst 22 augustus 1883 na 46 dagen. 1 officier en 32 manschappen. Bij aankomst was er 1 man meer aan boord zonder vermelding van herkomst.

*   Vertrek 24 november 1883. Aankomst 09 januari 1884 na 46 dagen. 3 officieren en 32 manschappen.

*   Vertrek 26 april 1884. Aankomst 12 juni 1884 na 47 dagen. 3 officieren en 79 manschappen.

*   Vertrek 28 februari 1885. Aankomst 18 april 1885 na 49 dagen. 2 officieren en 74 manschappen.

 

Zierikzeesche Courant 05 maart 1864

Op 01 maart 1864 is te Brouwershaven geariveerd de “Hendrika”, kapt. M. van der Valk, komend van Rotterdam en met bestemming Batavia. Het schip vertrok op 16 maart 1864 met bestemming Batavia.

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Valk, Maarten van der

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Hulsinga was met vlagnummer R81 in 1869 t/m 1871 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt J.Hulsinga als gezagvoerder gedurende:

*    1869 op de bark “Hendrika”, gebouwd in 1849 te Krimpen aan de IJssel, 667 ton, varend voor J.R.Veder te Rotterdam. Het schip werd in 1869 afgekeurd in averij op Java.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Hulsinga, J.

Afbeeldingen


Omschrijving: HENDRIKA, Aquarel gemaakt in 1865, kapitein M. van der Valk (vlagnummer R108). Het schilderij is door vocht zwaar beschadigd.
Collectie: particuliere collectie, niet gespecificeerd
Vervaardiger: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.179
DVD VIII – 410, 411
BIJLBRIEF
Naam schip HENDRIKA

plaats en datum acte bijlbrief, Krimpen aan den IJssel, 24 augustus 1849

type schip bark

bouwwerf/verkoper Jan Otto, scheepsbouwmeester te Krimpen aan den IJssel

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper rederij onder directie van J.R. Veder, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 351 lasten of 665 tonnen

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating 17 augustus 1849

plaats / datum registratie Gouda, 19 december 1849

nummer van registratie deel 47, folio 185, recto, vak 3

notaris Burgemeester van Krimpen aan den IJssel

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 040308

Naam HENDRIKA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1849
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1849
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 179
Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk