Inloggen
LUCONIA - ID 14259


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1849-10-18 / 1867-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1849
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: C. Gips & Zn. - Werf 'De Nijverheid', Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1848-00-00
Launch Date: 1849-10-05
Delivery Date: 1849-10-18
Technical Data

Net Tonnage: 604.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 319.00 lasts
 
Length 1: 37.50 Meters Registered
Beam: 6.98 Meters Registered
Depth: 5.19 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1849
Datum agenda: 1849-12-21
Register nr: 18490839
Scheepsnaam: LUCONIA
Type: Bark
Lasten: 319
Gebouwd in provincie: Zuid Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bonke & Co.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Pronk, A.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1849-10-16 LUCONIA
Manager: Firma Bonke & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands

Date/Name Ship 1867-00-00 LUCONIA
Manager: Gnade & Gehm, Swinemünde, Prussia
Eigenaar: Gnade & Gehm, Swinemünde, Prussia
Shareholder:
Homeport / Flag: Swinemünde / Prussia
Callsign: JCVQ

Date/Name Ship 1871-00-00 LUCONIA
Manager: Gnade & Gehm, Swinemünde, Germany
Eigenaar: Gnade & Gehm, Swinemünde, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Swinemünde / Germany
Callsign: JCVQ

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Eigenaren per medio oktober 1849:

firma Bonke & Co., Rotterdam (boekhouders en 1/4e part)

firma A. van Berkel & Zoon, Delft (1/4e part)
H.J. Minderop, Rotterdam (1/4e part)
Wed. J.H.A. Lippman, Rotterdam (1/4e part)

 

Ship Events Data

1852-01-00: Damaged
Amsterdam, 16 januari 1852. Het schip LUCONIA, kapt. Pronk, van New York te Batavia aangekomen, moet aldaar een nieuwe mast inzetten.
1855-02-00: Damaged
Amsterdam, 6 maart. Aangaande het schip (opm: bark) LUCONIA, kapt. E.J. Bödeker, van Tjilatjap (opm: Cilacap) naar Rotterdam, te Brouwershaven binnen, wordt volgens brief van Rotterdam van 5 dezer gemeld, dat het van 15 tot 19 februari 1855 voortdurend slecht weder doorgestaan en daardoor veel schade bekomen had. De 16e februari was het op zijde geworpen, waardoor 3 à 4 voeten water in het schip kwam en men veel koffij pompte. De lading is zo zwaar broeiende, dat de damp door het volkslogies opstijgt.
1856-00-00: Damaged
Ramsgate, 29 september 1856. De Nederlandse schepen LUCONIA (opm: bark), kapt. C.J.D. Hulshof, van Hartlepool naar Moulman (opm: Moulmein) en ANNA (opm: bark), kapt. W.H. Kramer, van Londen naar Konstantinopel (opm: Istanbul), zijn alhier met verlies van anker en ketting binnengelopen.
1862-00-00: Collision
Falmouth, 19 mei 1862. De Nederlandse bark LUCONIA, kapt. Hulsthof, van Rotterdam naar New York, is hier gisteren met verlies van boegspriet, kluiverboom en schade aan de scheg enz. binnengelopen, zijnde in aanzeiling geweest met het schip PHOENIX, kapt. Dewars, van Savanilla naar Bremen. Deze bodem mede alhier binnengelopen, heeft de grote mast, ra's en zeilen verloren.
1867-03-18: Collision
Falmouth, 18 maart 1867. Het schoenerschip VESTA, kapt. Hill, van Harwich naar Bridgewater bestemd, is tegen het Nederlandse schip LUCONIA, kapt. Admiraal, van Java naar Nederland bestemd, aangedreven, waardoor het aanmerkelijke schade aan schip, tuig en zeilen bekwam; het liet de beide ankers slipppen en dreef op de bank nabij Penryn.
1872-12-17: Final Fate:
Op reis van Philadelphia naar Rotterdam met een lading petroleum in vaten is de LUCONIA, kapt. Struve, op 17 december 1872 bij Boulogne gestrand en geheel verbrijzeld. Van de 13 opvarenden heeft een persoon hierbij het leven verloren.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Albert Reynsz Pronk Jr werd gedoopt te Katwijk op 03 april 1803 als zoon van Reyn Albertsz Pronk en Willempje Jansd. Vooijs. Hij trouwde te Katwijk in 1826 met Geertruida Leenderdsd. Pluijmgraaff. Hij overleed te Rotterdam, maar de datum is niet vermeld.

In de Burgerlijke Stand van Katwijk van 1842 staat hij vermeld als kapitein van de bark De Hoop van Rotterdam. Ook het Notarieel Archief van Katwijk van 1843 en 1850 vermeldt hem als koopvaardij-kapitein054-144.

 

Albert Pronk werd geb./ged. op 31 maart/03 april 1803 te Katwijk aan Zee als zoon van Rhijn Pronk en Willempje Voors. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Schiedamschedijk Wijk 15 nr. 674 en aan de Leuvenhaven Wijk 3 nr. 315 (nieuw nr. 187). Hij trouwde met Geertruida Pluimgraaf en voor de 2e maal met Anna Wilhelmina Krook, geboren 18 mei 1813 te Rotterdam, Luthers. Albert werd na zijn loopbaan op zee verhuurder van zeevolk (= makelaar in de zeevaart) en tapper. Hij overleed te Rotterdam aan de Leuvenhaven nr. 315 op 05 september 1871005.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. Pronk was met vlagnummer R165 in de periode 1838 t/m 1871 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

A.Pronk was in 1847/48 en 1852-1854 afwisselend commissaris  van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein A.Pronk met vlagnummer R165 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851            van de bark “Luconia”                      319 last           varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1855                       van de bark “Samuel Hendrikus”    300 last           varend voor G.H.Stoltenberg te Rotterdam

*    1858, 1859, 1862 t/m 1867                                              geen vermelding van schip en reeder

 

Bouma025 vermeldt A.Pronk als kapitein gedurende:

*    1832 t/m 1837 van de smak “Mercurius”, gebouwd in 1806, bouwlocatie niet vermeld, 114 ton, varend voor Mees & Moens te Rotterdam;

      Is dit dezelfde A.Pronk? Eerst gezagvoerder van een smak en daarna van een bark is een grote stap.

*    1838 t/m 1848 van de bark “De Hoop van Alblasserdam”, gebouwd in 1827 te Alblasserdam, 357 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

*    1850 t/m 1853 van de bark “Luconia”, gebouwd in 1849 te Schiedam, 604 ton o.m., varend voor Vonke & Co te Rotterdam;

*    1856 van de bark “Samuel Henricus”, gebouwd in 1855 te Capelle a/d IJssel, 611 ton o.m., varend voor G.H.Stoltenberg & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Pronk Jr, Albert (Aldert) Reynsz
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 165
Overige informatie: *Katwijk a.Zee, 31 maart 1803, †Rotterdam, 5 september 1871

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.J.Bödeker was met vlagnummer R358 in de periode 1852 t/m 1858 van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar, op grond van Artikel 37 van het Reglement (d.i. het niet voldoen aan de financiële verplichtingen) uit het College is gezet058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein E.J.Bödeker met vlagnummer R358 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855      van de bark “Luconia”      319 last  varend voor Bonke & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt E.J.Bödeker als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1856 van de bark “Luconia”, gebouwd in 1849 te Schiedam, 604 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*    1857 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen.

 

 

Datum vanaf: 1852
Kapitein: BÖDEKER, E.J.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 358
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.J.D.Hulshoff was met vlagnummer R125 in de periode 1855 t/m 1900 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

      C.J.D.Hulshoff was in 1873 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1900 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein C.J.D.Hulshoff met vlagnummer R125 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                       van de bark “Dorothea Henriette”      221 last     varend voor W.Bunge & Co te Rotterdam

*    1858, 1859            van de bark “Luconia”                         319 last     varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1862 t/m ’66         van het fregat “Loevesteijn”                389 last     varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1867                       van het fregat “Erasmus”                     680 last     varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888, 1890 t/m 1899 geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt C.D.J.Hulshoff als gezagvoerder gedurende:

*    1857 van de bark “Dorothea Henriëtte”, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 419 ton o.m., varend voor W.Bunge & Co te Rotterdam;

*    1857 t/m 1862 van de bark “Luconia”, gebouwd in 1849 te Schiedam, 604 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*    1863 t/m 1867 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1867 verkocht naar Bremen;

*    1868 t/m 1873 van het 3/mschip “Erasmus” ex Dharwar, gebouwd in 1860 te Waldoboro, 1238 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1873 verkocht naar Noorwegen.

 

Overige bijzonderheden

C.J.D.Hulshof vertrok op 05 april 1858 vanuit Hellevoetsluis met de “Luconia” en een transport van 3 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 17 augustus 1858 na een reis van 134 dagen. Onderweg was 1 manschap en 1 officier overleden065.

 

Zierikzeesche Courant dd 20 februari 1864

Op 17 februari 1864 is te Brouwershaven binnengekomen de “Loevestein” onder kapitein C.J.D.Hulshoff van Batavia naar Rotterdam. Aan boord waren de passagiers luitenat ter zee J.L.Inckerl; J.J.Ruijs en J.H. van Boven (kapt. Kwartiermeester)

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Hulshoff, C.J.D.
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 125
Overige informatie: †1900

Familiegegevens en opleiding

J.Admiraal is overleden in 1867.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.Admiraal was met vlagnummer R68 in de periode 1853 t/m 1858 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Van 1859 t/m 1867 staat onder dit nummer ingeschreven J.Admiraal Jz 058.

In het Jaarverslag 1867 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat het lid voor de vlag J.Admiraal (dus zonder Jz) in 1867 is overleden058. In de ledenlijsten uit de zeemansalmanakken001 en 021 wordt hij konsekwent als effectief lid aangeduid, maar in de beschikbare Jaarverslagen wordt in 1864 J. Admiraal en in 1865 en 1866 J.Admiraal Jz als lid voor de vlag vermeld. (een vlaggelid mocht wèl de Maatschappijvlag voeren, maar had geen aanspraak op financiële tegemoetkomingen).

Uit deze informatie komt de vraag naar voren of er onder vlagnummer R68 geen vader en zoon J.Admiraal schuil gaan, waarbij dan de zoon J.Admiraal Jz in 1859 het commando over de bark “Per Aspera ad Astra” heeft overgenomen. Ook zou de zoon dan het effectief lidmaatschap hebben omgezet in een lidmaatschap voor de vlag. Maar zekerheid kan alleen nader genealogisch onderzoek geven.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein J.Admiraal (Jz.) met vlagnummer R68 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855, 1858, 1859   bark “Per Aspera ad Astra”     235 last    varend voor F.S.Sparnaay & Zoon te Rotterdam

*    1862 t/m 1866        bark “Luconia”                         319 last    varend voor Bonke & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt J.Admiraal Jz als gezagvoerder gedurende:

*    1854 van de bark “Per Aspera ad Adstra”, gebouwd in 1845 te Capelle aan de IJssel, 480 ton o.m., varend voor F.Sparnaay & Zn te Rotterdam;

*    1855 t/m 1862 van de bark “Per Aspera ad Astra”, gebouwd in 1854 te Capelle aan de IJssel, 503 ton o.m., varend voor F.S.Sparnaaij & Zn te Rotterdam. Het schip voer in 1862 voor Batenburg & Co te Rotterdam en was herdoopt in “Johannes Martinus”;

*    1862 van de bark “Nederwaard”, gebouwd in 1836 te Alblasserdam, 576 ton o.m., varend voor Bonke & Co teRotterdam. Bouma vermeldt deze kapitein qq, en dat betekent dat hij in dat jaar het gezag overnam van kapitein D.Kwakkelstein, die vermoedelijk niet in staat was zijn functie uit te oefenen;

*    1863 t/m 1867 van de bark “Luconia”, gebouwd in 1849 te Schiedam, 604 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1864
Kapitein: Admiraal (Jz.), Jacobus Jz
College: Maatschappij "Tot Nut der Zeevaart", Rotterdam
Vlagnummer: 68
Overige informatie: †1867

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.178
DVD VIII – 408 - 410
BIJLBRIEF
Naam schip LUCONIA

plaats en datum acte bijlbrief, Schiedam, 18 oktober 1849

type schip bark

bouwwerf/verkoper C. Gips & Zoonen, scheepsbouwmeesters te Schiedam,
werf De Nijverheid

gevoerd door kapt. A. Pronk

eigenaar/aankoper firma A. van Berkel & Zoon, Delft, H.J. Minderop, Rotterdam,
Wed. J.H.A. Lippman, Rotterdam en firma Bonke & Co, Rotterdam,
elk voor 1/4e part

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 604 tonnen of 319 lasten
(meetbrief Rotterdam, 11 oktober 1849)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,50 m., breed 6,98 m., hol 5,19 m.

kiellegging 1848

tewaterlating 5 oktober 1849

plaats / datum registratie Schiedam, 18 oktober 1849

nummer van registratie deel 17, blad 83, verso, vak 4

notaris Burgemeester & Wethouders Schiedam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 250208

Naam LUCONIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1849
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1849
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675. – No. 178