Inloggen
JAN DANIEL - ID 13449


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1841-10-22 / 1866-07-00 | Reden uitgevlagd: Sloop, afgekeurd

Identification Data

Bouwjaar: 1841
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Bark
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Date Laid Down: 1840-04-01
Launch Date: 1841-05-27
Delivery Date: 1841-06-17
Technical Data

Gross Tonnage: 334.00 lasts
Net Tonnage 2: 334.00 lasts
 
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1839
Datum agenda: 1839-01-29
Register nr: 18390022
Scheepsnaam: JAN DANIEL
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Ruijs JDz, J.
Plaats: Amsterdam m/z Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Breijl, H.G.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Motief voor de aanvraag blijft duister/ Mogelijk verband met de aankoop van een ander schip.
Op 12 februari wordt de zeebrief terug gezonden met de mededeling: schipper overleden

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1841-06-29 JAN DANIEL
Manager: Willem Ruys Jan Daniëlszn, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: De JAN DANIEL, kapt. J.K. Mauritz, is pas op 4 januari 1842 van Rotterdam naar Batavia vertrokken, waar ze op 18 april 1842 ter rede arriveerde.

Ship Events Data

1857-12-00: Stranded
Cheribon, .. januari 1858. Het schip (opm: bark) JAN DANIEL, kapt. Hagens (opm: H. Hagers), is alhier van Batavia gearriveerd, na bij Indramaijoe op strand gezeten te hebben.(opm. december 1857)
1859-07-26: Sprang a leak
Kaap de Goede Hoop, 20 augustus. De Nederlandse bark JAN DANIEL, kapt. Hagers, van Batavia naar Rotterdam, is 26 juli 1859 lek, makende10 duim water per uur, in de Simonsbaai binnengelopen. Het schip ondervond op reis aanhoudende stormen uit het N.W.
1862-07-27: Damaged
Batavia, 12 augustus 1862. Het Nederlandse schip JAN DANIEL, kapt. Zweede, 27 juli alhier van Newcastle gearriveerd, heeft schade.
1866-07-00: Final Fate: Condemned

Op reis van Java naar Nederland werd de JAN DANIEL, kapt. H. van IJzendoorn, op 20 april 1866 in positie 18º59’ZB en 85º18’OL door een zware storm uit het noord-oosten, met uitschieters naar noord-west en zuid getroffen. Het schip verloor stutten en zeilen en moest Mauritius aanlopen om te repareren. Na daar opnieuw te zijn vertrokken , werd ze tussen 20 juni en 4 juli opnieuw getroffen door een verschrikkelijke storm Op 1 juli bevond men zich op 34ºZB en 29ºOL. De bakboordverschansing werd geheel in stukken geslagen, het dek werd gelicht, verschillende balken waren gesprongen en het schip maakte zo veel water, dat men de pompen dag en nacht gaande moest houden. Men besloot met het wrakke schip naar Mauritius terug te keren. Daar aangekomen bleek de JAN DANIEL nog ernstiger beschadigd dan gedacht: dertien balken en elf stutten waren gebroken, het zaadhout gebarsten en slapers en kraanbalken geheel ontzet. Bovendien was aan bakboordzijde een groot aantal bladen van de koperen huid losgewerkt en verschansingen en benedentuig verloren gegaan. Van de lading waren ruim 3.000 balen koffie en een gedeelte van de suiker beschadigd. Het wrak werd afgekeurd en later te Mauritius voor $ 3.972, 46 verkocht.(bron: boek “De zeilvloot van Willem Ruys J.Dzn en de Rotterdamsche Lloyd”, 1933)

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Jan Klaassens Mauritz werd geboren te Oude Pekela op 02 januari 1802.

Hij was gehuwd met Cornelia Josina Maria van Zouw, geboren te Rotterdam op 30 april 1809.

Hij overleed in 1852

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Mauritz (adres de Heeren van Ulphen & Ruys) werd met vlagnummer 586 effectief lid van Zeemanshoop per 25 mei 1841 op voordracht van P.S.Matzen. Zijn schip was de "Jan Daniël". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Mauritz en zijn vrouw 39 resp 32 jaar. Ingeschreven staan 1 zoon uit 1840 en 1 dochter uit 1836002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 28/25 mei 1841 werd tot effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Klaassens Mauritz, oud 39 jaar, voerend de bark “Jan Daniel”, wonend te Rotterdam, adres bij Ulphen & Ruys te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.S.Matzen. Hij kreeg vlagnummer 586.023

Hij werd lid van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 07 december 1841003.

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In dce notulen van de Bestuursvergadering  van Zeemanshoop dd 30 november 1843 staat een verzoek om uitkering door J.K.Mauritz te Rotterdam. In de notulen dd 28 december 1843 wordt aan hem een uitkering voor maximaal 12 maanden van f 20,- per maand verstrekt. In de vergadering dd 31 oktober 1844 wordt de uitkering verlengd met 12 maanden. Per 20 januari 1846 volgt weer een continuering van een jaar “mits overleggende een bewijs van voortdurende blindheid.”042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 30 december 1852 meldt kapitein F.Guyt het overlijden van kapitein J.K.Mauritz en vraagt om een uitkering voor zijn beide kinderen Deze wordt in de vergadering van 27 januari 1853 toegekend ingaande 01 november 1852, de oudste voor 1 maand en de jongste tot haar 16e verjaardag..042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van  Zeemanshoop dd 19 november 1844 wordt vermeld dat aan J.K.Mauritz een continuering voor nog 12 maanden wordt verstrekt van een uitkering. In de notulen van 08 februari 1853 staat de mededeling dat aan de kinderen van kapitein J.K.Mauritz een uitkering is toegekend per 01 november 1852023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       586                        1841-1843     bark                 Jan Daniel                                             W.Ruys JDz te Rotterdam

                                      1844-1852     geen vermelding van schip en boekhouder

 

      Jan Klaassens Mauritz was in 1841 de eerste gezagvoerder van de bark "Jan Daniël" van rederij W.Ruys J.Dz.024

 

Bouma025 vermeldt J.K.Mauritz als gezagvoerder gedurende:

*    1842 t/m 1844 van de bark “Jan Daniël”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1841
Kapitein: Mauritz, Jan Klaassens

Familiegegevens en opleiding

Jan Hendrik Zeeman werd geboren te Rotterdam op 15 oktober 1797 als zoon van de Lutherse Frederik Zeeman en Christina Schell

Hij was getrouwd met Elisabeth van de Koppel, geboren 02 april 1804 (of 1809?) te ‘s Gravendeel en overleden 19 februari 1882. Jan veranderde van beroep op 01 mei 1855.

Het gezin woonde te Rotterdam o.a. aan de Lijnbaanstraat Wijk 15 nr. 223. Één van de kinderen was de latere gezagvoerder Christiaan Frederik Zeeman (zie aldaar)

Jan Hendrik overleed op 20 februari 1858 aan de Wijnbrugstraat Wijk 1 nr. 460. Bij zijn overlijden is als woonplaats Rotterdam opgegeven.003, 005 en 118

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.H.Zeeman werd met vlagnummer 395 per 19 augustus 1834 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” op voordracht van kapitein B.J.Martens. Toegevoegd is “overleden”.002

In de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop van 12/19 augustus 1834 werd voorgedragen/benoemd tot effectief lid Johan Hendrik Zeeman, oud 37 jaar, voerend het schip “Vasco de Gama”, wonend te Rotterdam en met als adres J.Bondix te Amsterdam, op voordracht van kapitein B.Martens. Zijn vlagnummer werd 395.023

Jan Hendrik werd per 06 juni 1837 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop.003

 

J.H.Zeemans was met vlagnummer R123 in de periode 1842 t/m 1849 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart. Van 1849 t/m 1858 was hij lid voor de vlag, hetgeen betekende dat hij wel de vlag mocht voeren, maar bepaalde rechten verspeelde.

 

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 01 april 1858 vraagt de wed. J.H.Zeeman, geb. v.d Koppel om een uitkering, die haar in de vergadering dd 29 april 1858 wordt toegekend ingaande 01 mei 1858.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 november 1875 wordt een verzoek om een extra toelage door de wed. J.H.Zeeman geb. van de Koppel afgewezen.042

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 18 mei 1858 wordt gemeld dat aan de wed. van kapitein J.H.Zeeman geb. van de Koppel een uitkering is toegekend per 01 mei 1858.023

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 28 december 1875 staat vermeld dat een verzoek van de wed. J.H.Zeeman geb. van de Koppel om een extra toelage is afgewezen.023.

 

In het Jaarverslag 1849 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart te Rotterdam staat vermeld dat hij honorair lid is geworden.

In het Jaarverslag 1858 staat zijn overlijden vermeld.058

 

De schepen van de kapitein

Op monsterrol nr. 468 in het Gemeentearchief van Dordrecht dd 26 november 1830 wordt gemeld J.H.Zeeman, oud 33 jaar, wonend te ’s Gravendeel met een gage van f 65,- per maand als 1ste stuurman op de “Stad Dordrecht”, varend onder kapitein Klaas Schinkel.

 

lidmaatschap college “Zeemanshoop” te Amsterdam:

vlag             jaren              type          scheepsnaam             reder/boekhouder

395           1834-1835         fregat        Vasco de Gama         geen opgave

                  1836-1838         fregat        Vasco de Gama         N.J. de Cocq te R’dam

                  1839-1841 `       bark          Java                             idem

                    1842              fregat        Emanuel                     idem

                  1844-1852         bark          Jan Daniél                   W.Ruys JDz te R’dam

                    1853              bark          Doelwijk                     idem

89            1854-1857         geen vermelding van schip en boekhouder

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein J.H.Zeeman met vlagnummer 123 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*      1849, 1851                 bark “Jan Daniël”      334 last           varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*      1855                            geen vermelding van schip en boekhouder

 

J.H.Zeeman was in 1854 gezagvoerder van het 3/mastscchip de “Doelwijk”, 725 ton, gebouwd in 1849/1850 bij Fop Smit aan de Kinderdijk van rederij W.Ruys JDz te Rotterdam.

“… op 21 april 1854 op weg van Sydney naar Batavia bij zware storm op Kenn Rocks (Torres Strait – Great Barrier Reef) gelopen en verloren; Bemanning na veel lijden in open boten door een ander schip gered; één man verloor het leven”024.

 

Bouma025 vermeldt J.H.Zeeman als gezagvoerder gedurende:

*      1835 t/m 1838 van het fregat “Vasco de Gama”, gebouwd in 1823 te Antwerpen, 307 ton, varend voor N.J. de Cock te Rotterdam;

*      1840 t/m 1842 van het fregat “Java”, gebouwd in 1840, bouwlocatie niet vermeld, 500 ton o.m., varend voor N.J. de Cock te Rotterdam;

*      1842 t/m 1843 op het 3-m schip “Emmanuel”, gebouwd in 1834, 869 ton o.m., varend voor N.J. de Cock te Rotterdam. Het schip werd verkocht naar België;

*      1845 t/m 1854 van de bark “Jan Daniël, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*      1854 van het 3/m schip “Doelwijk”, gebouwd in 1850 te Kinderdijk, 730 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. Het schip verongelukte in 1854 op Kenn’s Rif in de Torresstraat.

 

Overige bijzonderheden

“De eerste jaren van zijn jeugd bracht Christiaan Frederik door te ’s Gravendeel, waar hij opgroeide in een milieu dat nauw bij de zeevaart betrokken was. Dit kwam vooral omdat zijn vader in deze jaren actief was als stuurman ter koopvaardij. Over financiële zorgen hoefde het gezin zich waarschijnlijk niet erg druk te maken, want de carrière van vader Johan Hendrik verliep voorspoedig. Diende deze in 1824 nog als derde stuurman op het schip “De Drie Gezusters”, enkele jaren later, in 1827, had hij reeds de rang van eerste stuurman bereikt; in die hoedanigheid maakte hij met het koopvaardijschip de “Jonge Jacob” een reis naar Oost-Indië. Nog weer later zou Johan Hendrik Zeeman de rang van gezagvoerder bereiken.

Het verblijf van de familie Zeeman in ’s Gravendeel duurde tot het begin van de jaren dertig van de negentiende eeuw.

Ergens tussen 1832 en 1835 vertrok het gezin naar Rotterdam; daar vond het een onderkomen in een woning aan de Leuvenhaven. Hier maakte Christiaan Frederik in het voorjaar 1835 een bewogen periode door: in een tijdspanne van enkele maanden verloor hij twee zussen, en kreeg er een broertje bij. In de navolgende jaren verhuisde het gezin Zeeman nog enkele malen, ondermeer naar een huis op nummer 101 in de Groote Draaisteeg en naar het adres Lijnbaanslaan nummer 223. Op het laatstgenoemde adres, in het begin van de jaren vijftig, was de welstand van het gezin al zo groot dat er twee dienstbodes in huis gehouden konden worden.

Ontleend aan een artikel van R.Rimkus in het blad “Maritiem Museum Prins Hendrik. Plaatsbepaling”, 48:4-5, 1994.

Het artikel werd geschreven naar aanleiding van de verwerving door het museum van drie portretten door de schilder Gijsbert Buitendijk Kuyk. De portretten zijn van Christiaan Frederik Zeeman senior, zijn vrouw Agatha Elisabeth van Olst en hun zoontje Christiaan Frederik junior.

 

“De Drie Gebroeders” op de rede van Batavia057:

01 januari 1839 “Alhier lagen ter Reede de navolgende Nederlandse schepen als volgens … kaptijn Zeeman … “

Van Sluijs013 vermeldt diverse personen met de naam Zeeman. Degene die in 1839 gezagvoerder was is J.H.Zeeman en wel op de bark “Java”.

 

Het Maritiem Museum te Rotterdam bezit een prent van het fregat “Canton”, dat het vlagnummer R123 voert. De tekening is waarschijnlijk van Izaak Schouman.

Bron: Bram Oosterwijk “Koning van de Koopvaart. Anthonie van Hoboken (1756 - 1859)”.

           Uitg. De Bataafsche Leeuw, Amsterdam 1996, 2e (aangevulde) druk. p. 216

 

 

Datum vanaf: 1844
Kapitein: Zeeman, Johan Hendrik

Familiegegevens en opleiding

Dirk Cornelis Rietbergen werd geboren op 20 december 1823 te Den Haag, Nederlands Hervormd. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan het Vasteland nr. 14 en de Glashaven nr. 18. Hij vertrok op 19 april 1886 naar Den Haag.

Hij was getrouwd met Maria Klasina Bijl, geboren op 09 december 1827 te Scheveningen, Nederlands Hervormd. Hij werd na zijn loopbaan op zee een expert van Veritas005.

Overleden in 1894.

 

Het beroep van Dirk Cornelis Rietbergen is Kapitein der Koopvaardij. Op 5-8-1856 is hij benoemd tot directeur van het Zeemanshuis te Rotterdam gevestigd aan de Westerhaven. Kennelijk begint hij in 1873 samen met ene Sweys een eigen zaak genaamd Sweys & Rietbergen want dan is zijn beroep Expert.

Het gezin woont te Rotterdam op de volgende adressen: 1859 Nieuwewerk. 1860 Zeemanstraat 15. 1862 Westerhaven 15. 1873 Glashaven 18 (hier zit ook het kantoor Sweys & Rietbergen Experts). 1882 Vasteland 14. Vanaf 1887 komen ze niet meer in de boeken van Rotterdam voor en vertrekken ze waarschijnlijk terug naar 's-Gravenhage.

In 1868 vindt er een briefwisseling plaats tussen D.C. Rietbergen en jonkheer J.H. van Capellen over de verkoop van het jacht "De Meeuw". In het Nationaal archief te 's-Gravenhage zijn uittreksels te vinden van de hand van mevrouw Hora Siccama-van Capellen uit brieven van kapitein L.J. Wilhelmie en de matroos C.J. Oostmans aan D.C. Rietbergen directeur van het Zeemanshuis te Rotterdam, uit het journaal van mevrouw Wilhelmie, uit het dagboek van C.J. Oostmans (bediende van Alexine Tinne 12-11-1867) voornoemd en uit het schrijfboek van A. Jacobse eveneens matroos, er zijn twee brieven van Rietbergen aan jonkheer O.W. Hora Siccama, 1866-1869, 1870.

Maria Klazina Bijl overlijdt voor 25-5-1894 Dirk Cornelis Rietbergen overlijdt op 25-5-1894 op 70 jarige leeftijd om half 11 des s'morgens te 's-Gravenhage. Zijn beroep was toen expert. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 67 jarige Johan Meijer en door de 50 jarige Engelbertus Heibron.

Uit.:http://home.hetnet.nl/~t.bijlbadweg/hoofdstuk83.html

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.C.Rietbergen was met vlagnummer R16 in de periode 1848 t/m 1894 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

D.C.Rietbergen was president van 1865-1867, 1871-1873 en 1877-1885 en vice-president van 1862-1864 en 1868-1870058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1894 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat in 1894 is overleden D.C.Rietbergen, “welke … gedurende vele jaren president der Maatschappij geweest is, èn door zijn invloed, èn door zijne ijverige bemoeiingen veel tot het welzijn van het fonds heeft bijgedragen.”.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij wordt kapitein D.C.Rietbergen met vlagnummer R16 vermeld als gezagvoerder in058:

*   1849, 1851 bark “Prins Veldmaarschalk”       284 last    varend voor de Groot, Roelants & Co te Rotterdam

*   1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1867,

     1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1893                    geen schip vermeld

 

Bouma025 vermeldt D.C.Rietbergen als gezagvoerder gedurende:

*   1848 t/m 1853 op de bark “Prins Veldmaarschalk”, gebouwd in 1839 te Schiedam, 465 ton o.m., varend voor de Groot, Roelant & Co te Schiedam;

*   1854 t/m 1855 van de bark “Jan Daniël”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*   1856 t/m 1857 van het fregat “Jacoba Helena” ex Erfprinses Sophie, gebouwd in 1840 te Middelburg, 750 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1, 1879, p.82 staat vermeld de beschikking dd 27 deccember 1878 van de benoeming in de Commissie van examen ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen de benoeming tot lid van D.C.Rietbergen uit Rotterdam , oud-gezagvoerder grote vaart. Ook benoeming als lid in 1891 (Jg.13, p.86, 1891) nu afkomstig uit ’s Gravenhage. Idem in 1892 (Jg.14.p.84, 1892.).

 

In het scheepsjournaal van de bark “Jan Daniel” onder gezag van Kap. D.G. Rietbergen onderweg van Londen naar Australie staat het volgende:

“Ontmoeting met de bark Hendrica van Kapitein Reiniersen op 5 november 1853 op 41 38 NB 14 17 WL”

mail Ron de Vos dd 16 februari 2010

 

In het Commissie verslag van de “Enquete omtrent den Toestand van de Nederlandsche Koopvaardijvloot 1874-1875” staat een verslag van het interview op 04 augustus 1874 met Dirk Cornelis Rietbergen, kapitein-expert van het bureau Veritas. Hij was expert sedert december 1869. Hij verklaarde koopvaardijkepitein te zijn geweest en daarna van de oprichting af directeur van het Zeemanshuis van 1856 tot 1869. Hij oefende zijn betrekking als expert uit te Rotterdam en omstreken, daaronder begrepen Dordrecht en Alblasserdam, en alles wat tot de Maas behoort. Zijn expertise gold schepen tot de grote en kleine vaart, in het algemeen die voor de buitenvaart.

 

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Rietbergen, Dirk Cornelis

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

  1. van Wagtendonk/Wachtendonk was met vlagnummer R57 in de periode 1853 t/m 1861 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein L. van Wagtendonk/Wachtendonk met vlagnummer R57 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1855           van de bark “Jan Daniël”       334 last     varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*   1858, 1859 van de sch. “Speculant”         97 last       varend voor van Dulken, van Dorp & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt L.van Wagtendonk als gezagvoerder gedurende:

*   1853 t/m 1855 op de bark “Protheus”, gebouwd in 1838 te Schiedam, 343 ton o.m., varend voor de Groot Roelants & Co te Schiedam;

*   1856 op de bark “Jan Daniël”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruysch JDz te Rotterdam

*   1858 t/m 1860 van de 2-mast schoener “Speculant”, gebouwd in 1857 te Rotterdam, 185 ton o.m., varend voor van Dulken, van Dor & Co te Rotterdam.

Bouma vermeldt L.van Wagtendonk niet op de “Jacoba en Helena”, (zie hierna) maar het betreft hier een bark, gebouwd in 1858 te Vlaardingen, 733 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

L.van Wagtendonk vertrok op 20 mei 1855 vanuit Hellevoetsluis met de “Jacoba en Helena” en een contingent van 5 officieren en 130 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 12 september 1855 na 115 dagen065.

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Wagtendonk/Wachtendonk, L. van

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Hagers werd geboren/gedoopt op 27 september 1795 te Maassluis als zoon van de Nederlands Hervormde Johannes Hagers en Neeltje Berkel (beiden overleden te Brielle).

Hij was getrouwd met Bastiaantje Verdoes, geb./ged. op 16 april 1796 te Maassluis. Hendrik woonde te Rotterdam o.a. aan de Melkmarkt (Wijk 8 nr. 41/44 nieuw nr. 10), Leuvenhaven (Wijk 3 nr. 314) en aan de Coolsingel (Wijk 15 nr. 312). Hij vertrok op 20 april 1863 naar Brielle.

Hij overleed op 30 september 1864 te Rotterdam aan de Zandstraat (Wijk 5 nr. 450)005.

 

NRC, 01 oktober 1864

“Heden overleed ten huize van mijn Schoonzoon den Heer J.H. VAN DEN ENDE te Rotterdam, in den ouderdom van 69 jaren, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer H.HAGERS, oud Koopvaardij Kapitein.

30 September 1864                                                                                                        B.VERDOES. Wed H.Hagers

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Hagers was met vlagnummer R5 in de periode 1828 t/m 1864 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

H.Hagers was in 1859 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

In het Jaarverslag 1855 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij een schadevergoeding van f 100,- heeft gekregen, vermoedelijk vanwege geleden schade met zijn schip.

 

In het Jaarverslag 1864 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) wordt vermeld dat hij in 1864 is overleden.058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College  staat kapitein H.Hagers als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849                       op de bark “Cornelis Wernard Eduard”          318 last        varend voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam

*    1851, 1855            op de bark “Margaretha Ida” 343 last             varend voor W.Ruys J.D.z te Rotterdam

*    1858, 1859            op de bark “Jan Daniel”                                    335 last        varend voor W.Ruys J.D.z te Rotterdam

*    1862, 1863            zonder vermelding van een schip

 

H.Hagers was in 1857 gezagvoerder van de bark de "Jan Daniël", 635 ton, gebouwd in 1840/1841 bij Fop Smit op Kinderdijk voor W.Ruys J.Dz te Rotterdam. "... in december 1857 gestrand op Javakust, doch weder vlot gebracht ..."024 en 025

H.Hagers was in 1860 de eerste gezagvoerder van de bark "Duiveland van rederij W.Ruys J.Dz. 024.

 

De “Margaretha Ida”, varend van Rotterdam naar Akyab, onder gezag van kapitein Hagers, is op 18 maart op de baar van Akyab verongelukt.078.

 

Bouma025 vermeldt H.Hagers als kapitein gedurende:

*    1829 t/m 1830 van de bark-galjoot “Maasstroom”, gebouwd in 1815, bouwlocatie niet vermeld,400 ton o.m., varend voor C.& A.Vlierboom te Rotterdam;

*                                                                                                                                     1839 t/m 1841 op het 3/m schip “Vasco di Gama”, gebouwd in 1823 te Antwerpen, 307 ton o.m., varend voor N.J. de Cock te Rotterdam;

*    1842 van de bark “Margaretha”, gebouwd in 1842 te Slikkerveer, 840 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1842 t/m 1846 op het 3/m schip “Java”, gebouwd in 1840, bouwplaats niet vermeld, 500 ton o.m., varend voor N.J.de Cock te Rotterdam.

      Lloyd’s vermeldt: “16 Nov.1847  JAVA (572 ton)  carried into St.Johns NB, derelict.”087

*    1847 t/m 1849 op de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 606 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. (Bouma vermeldt hier kapitein Hagers, zonder initialen);

*    1850 t/m 1855 op de bark “Margaretha Ida”, gebouwd in 1842 te Slikkerveer, 650 ton o.m., varend voor Wm. Ruys JDz te Rotterdam. Het schip verongelukte bij Akyab tegelijk met de “Lodewijk Anthony”;

*    1857 t/m 1860 op de bark “Jan Daniel”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1860 t/m 1862 op de bark “Duiveland”, gebouwd in 1847 te Zierikzee, 621 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

H.Hagers was van 1850-1855 gezagvoerder van de bark "Margaretha Ida", 652 ton, gebouwd in 1840/1842 bij Fop Smit te Slikkerveer voor rederij W.Ruys J.Dz. te Rotterdam. Het schip vervoerde in 1848 troepen naar Indië (170 man). In december 1848 liep het vast in het Brouwershavense Gat doch werd weer vlotgebracht. Het schip strandde in op 18 maart 1855 nabij Akyab tegelijk met de "Lodewijk Anthony" onder gezag van kapitein K.H.Leonhardt. De "Margaretha Ida" ging verloren, maar de bemanning werd gered024 en 025.

Akyab is thans Sittwe aan de Baai van Bengalen in het tegenwoordige Birma.

 

“Van het Zierikzeese barkschip “Duiveland” is in particulier bezit een fraai scheepsportret bewaard gebleven. De heer J.C.A.Ribbens te Heinkenszand is de eigenaar van een door Jacob Spin vervaardigde afbeelding van genoemde bark”. De betovergrootvader van de heer Ribbens was de gezagvoerder J.C.Viersma van de “Duiveland”. Het schip werd op 13 juli 1847 op de Commerciewerf van C.Smit te Zierikzee te water gelaten, gebouwd door scheepsbouwmeester C.Mak. De eerste gezagvoerder was J.C.Kreye (1848 t/m 1852), daarna J.C.Viersma (1853 t/m 1859). Het schip werd in 1859 verkocht aan W.Ruys JDz te Rotterdam en kwam toen onder gezag van kapitein H.Hagers.074.

 

Dutch barque "Margaretta Ida", arrived at Albany on 6 July 1852, having left Cardiff, Wales on 27 March 1852. Master = H. Hagers. Tonnage = 800. Cargo = 780 tons of coals for the Australian Royal Mail Steam Company's depot. Sailed from Albany on 24 September 1853 for Java.105

 

Op 08 juli 1842 werd vanuit de Amsterdamse Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam op het schip de “Java” onder kapitein Hagers geplaatst als ligtmatroos G.Strang van Hees voor een reis van Rotterdam naar Batavia. De ligtmatroos keerde te Rotterdam terug op 17 januari 1843.004-949/532-1836.

 

 

Datum vanaf: 1857
Kapitein: Hagers, Hendrik

Familiegegevens en opleiding

Overleden in 1899.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

A.K.Zweede was met vlagnummer R247 in de periode 1857 t/m 1899 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege “Maatschappij tot Nut der Zeevaart”

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1899 van de Maatschappij tot Nut derr Zeevaart wordt het overlijden gemeld van A.K.Zweede.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart staat kapitein A.K.Zweede met vlagnummer R247 als gezagvoerder in de ledenlijsten van:

*      1858, 1859               fregat “Hugo Grotius”                  356 last    Mispelblom & Co, R’dam

*      1862, 1863                 bark “Jan Daniél”                         335 last    W.Ruys & Zn, R’dam

*      1864                            bark “Japara”                                412 last    idem

*      1865 t/m 1867           geen vermelding van schip en boekhouder

*      1874, 1877                 fregat “Utrecht”                          1063 last  van Zeijlen & Decker, R’dam

*      1878                            fregat “Utrecht”                            2009 ton  idem, “in liquid”

*      1880 t/m 1883           fregat “Burgem. Schorer”            1236 ton J.F. van Leeuwen, Middelburg

*      1885 t/m 1887           fregat “Burgem. Schorer”            1236 ton J.F. van Leeuwen & van Ruyven, R’dam

*      1888, 1890 t/m 1898 geen vermelding van schip en boekhouder.

 

 “Het Fregatschip Hugo Grotius … van de Reederij B.A.Mispelblom & Co te Rotterdam arriveerde onder Kapitein A.K.Zweede op 13 april 1858 te Point de Galle komende van Newport … De Hugo Grotius liep op 7 December te Brouwershaven binnen met 104 dagen reis …”026(38/105)

 

Bouma025 vermeldt A.K.Zweede als gezagvoerdeerr gedurende:

*     1858 t/m 1860 van het 3-mastschip “Hugo Grotius”, gebouwd in 1840 te Rotterdam, 673 ton o.m., varend voor B.A.Mispelblom Beijer te Rotterdam;

*     1861 t/m 1864 van de bark “Jan Daniël, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*     1865 van de bark “Japara” ex John Rhynas, gebouwd in 1863 te USA, 780 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*     1869 t/m 1874 van het 3-mastschip “Laurens Koster”, ex Ellen Stewart, gebouwd in 1857 te Baltimore, 1310 ton o.m., varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam;

*     1875 t/m 1879 op het ijzeren fregat met hulpstoom “Utrecht”, gebouwd in 1868 te Bolnes op de werf van de Gebr. Pot, 2009 ton o.m., 80 PK, varend voor van Zeylen & Decker te Rotterdam. In 1870 was de machine uitgenomen;

*     1880 t/m 1888 van het fregat “Burgemeester Schorer”, gebouwd in 1876 te Middelburg, 1474 ton n.m., varend voor F.H. van Leeuwen & Co te Middelburg. Het schip voer in 1889 voor v/d Gevel & van Vessem te Rotterdam en was herdoopt in “Nelly & Helena”.

 

Overige bijzonderheden

Het fregat “Burgemeester Schorer”onder kapitein A.K.Zweede vertrok in 1883 van Cardiff en werd op 17 januari gemeld als zeilende op de Atlantiscche Oceaan. De bestemming was de Columbiarivier maar er is geen aankomstdatum gevonden. Volgens Hazelhoff Roelfsema werd één keer Kaap Hoorn gerond.121.

 

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 06 maart 1864 is te Brouwershaven gearriveerd de “Jan Daniél”, kapt. A.K.Zweede, herkomst niet vermeld maar met bestemming Rotterdam.

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Zweede, A.K.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.van Ysendoorn was met vlagnummer R141 in de periode 1864 t/m 1871 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein H. van IJsendoorn met vlagnummer R141 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1864, 1865     van de bark “Jan Daniël”                  335 last        varend voor W.Ruys & Zonen te Rotterdam

*    1866                geen vermelding van schip en boekhouder

*    1867                van de bark “Cornelia Hendrika” 306 last             varend voor W.Ruys & Zonen te Rotterdam

 

In 1865/1866 was H.van IJzendoorn gezagvoerder van de bark de "Jan Daniël", 635 ton o.m., gebouwd in 1840/1841 bij Fop Smit op Kinderdijk voor rederij W.Ruys J.Dz.& Zn te Rotterdam. "... in 1866 na noodweer op weg van Rotterdam naar Java, zwaar beschadigd Mauritius binnengelopen. Na reparatie werd de reis voortgezet; spoedig na vertrek opnieuw in hevige stormen, welke het gehele schip ontzetten; zwaar lek teruggekeerd naar Mauritius, waar de lading werd gelost en verkocht; het schip werd afgekeurd en verkocht voor circa $4000,-"024 en 025.

 

Bouma025 vermeldt H. van IJzendoorn als gezagvoerder gedurende:

*    1865 t/m 1866 van de bark “Jan Daniël”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam. Het schip werd in 1866 afgekeurd in averij op Mauritius.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1865
Kapitein: Ijzendoorn, H. van

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.61
DVD VIII – 127,128
BIJLBRIEF

Naam schip JAN DANIEL

plaats en datum acte bijlbrief, Nieuw Lekkerland, 17 juni 1841

type schip bark

bouwwerf/verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester aan de Kinderdijk, gemeente
Nieuw Lekkerland

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper Wm. Ruys J.Dzn, boekhouder en mede-reder, Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 334 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen

kiellegging 1 april 1840

tewaterlating 27 mei 1841

plaats / datum registratie Rotterdam, 29 juni 1841

nummer van registratie deel 29, folio 118, recto, vak 2

notaris burgemeester van Nieuw Lekkerland

prijs

bijzonderhedenresearcher/datum research: ML / 121207

Naam JAN DANIEL
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1841
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 1841
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: BIJLBRIEF Rott.3.03.17.01.3675-61