Inloggen
JAN DANIEL - ID 13449


Kroniekberichten

Datum 02 juni 1841
Krant AH - Algemeen Handelsblad
Type bericht Kiellegging, bouw en stapelloop van schepen

Rotterdam, 31 mei. De 27e dezer is, met goed gevolg, van de werf van de heer Fop Smit, aan de Kinderdijk, te water gelaten het aldaar voor rekening ener rederij, onder directie van de heer Wm. Ruys J.D. Zn., te Rotterdam, gebouwd barkschip JAN DANIËL, groot circa 450 lasten en bestemd voor de vaart op de Oost-Indië.

Afbeelding
Datum 20 april 1842
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 18 april. Gisteren is alhier aangekomen de Nederlandse bark JOHANNES MARINUS, kapt. J van Delft Cz., van Rotterdam vertrokken de 30e december, en het dito schip AMBOINA, kapt. J. Lourens, een aantal passagiers, van Rotterdam vertrokken de 30e december, het dito schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. de Winter, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 30e december, en het dito schip JAVAAN, kapt. P. Dekker, van Amsterdam vertrokken de 5e januari.
Heden zijn alhier aangekomen het Nederlandse schip CLAUDIUS CIVILIS, kapt. C.C. Kröger, van Amsterdam vertrokken de 9e januari, het dito schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, met een aantal passagiers, van Rotterdam vertrokken de 30e december, het dito schip MARIE JULIE, kapt. P.F. Marker, van Rotterdam vertrokken de 31e december, het dito schip JAN DANIEL, kapt. J.K. Mauritz, met een passagier, van Rotterdam vertrokken de 4e januari, en het dito schip GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg, van Dordrecht vertrokken de 30e december.

Afbeelding
Datum 24 april 1844
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 22 april. De 19e dezer is hier aangekomen de Nederlandse bark WATERLOO, kapt. S. van Duijn, de 9e december van Amsterdam vertrokken.
De 21e dezer zijn hier aangekomen de Nederlandse bark THEODORA SARA, kapt. A. van Oosteroom, de 5e januari van Amsterdam vertrokken, het dito schip STAD TIEL, kapt. E.M. Chevalier, met een passagier, de 9e januari van Amsterdam vertrokken, het dito schip BAROS, kapt. E.R. Borchers, de 9e december vertrokken van Amsterdam, het dito schip CORNELIS HOUTMAN, kapt. T.A.B Sietzes de 9e december van Amsterdam vertrokken, de dito bark CORNELIA, kapt. T.S. Deinum, met een passagier, de 9e december van Amsterdam vertrokken, de dito bark VIER GEBROEDERS, kapt. F. Jaski, de 9e januari van Amsterdam vertrokken, het dito schip GERTRUDE, kapt. A. Schaap, met enige passagiers, de 9e januari van Rotterdam vertrokken, de dito bark ELISE SUSANNA, kapt. N.A. Dijkema, de 30e december van Rotterdam vertrokken, het dito schip GENERAAL CHASSÉ, kapt. J.M. Winter, met twee passagiers, de 22e december van Rotterdam vertrokken, de dito bark VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn, met een passagiers, de 25e december van Rotterdam vertrokken, het dito schip d’ELMINA, kapt. J.C. Jansen, de 14e januari van Rotterdam vertrokken, het dito schip KENAU HASSELAAR, kapt. P.S. Schuil, de 14e januari van Rotterdam vertrokken, de dito bark JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, de 9e januari van Rotterdam vertrokken, en de dito bark ZEEPAARD, kapt. J. Giltjes Lzn, de 15e januari van Middelburg vertrokken.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JAVA, kapt. H. Hagers, met twee passagiers, de 8e januari van Rotterdam vertrokken, de dito bark CELEBES, kapt. T. Cars Czn, de 10e december van Suriname vertrokken, en de dito bark PIET HEIN, kapt. P.Y. Jobs, de 8e september van Rotterdam vertrokken.

Afbeelding
Datum 03 juni 1845
Krant DC - Dordtsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Dordrecht, 2 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn op heden bevracht de navolgende schepen, als:
Op Amsterdam: IJSTROOM, kapt. J.F. Detering; VAN DER WERF, kapt. P. van Duijvenboden; GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg; HENDRIK WESTER, kapt. N.N.; AMBARAWA, kapt. P.E. Karst; ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.K. Hillers; KONING WILLEM II, kapt. A. Rocquette; NEERLANDS INDIË, kapt. L. Delcliseur; NASSAU, kapt. J.J. Duintjer; SARA JOHANNA, kapt. F.T. Verster; VIER GEBROEDERS, kapt. F.C. Jaski; CORNELIA, kapt. T.S. Deinum en LEWE VAN NIJENSTEIN, kapt. T.D. Sickens.
Op Rotterdam: BORNEO, kapt. C.C. Hansen; ERASMUS, kapt. C.M. van Dijcke; PRINS VAN ORANJE, kapt. P. de Boer; PRINSES MARIANNE, kapt. J.A. Scott; JOHANNA CORNELIA, kapt. M. Kaleshoek; DRIE VRIENDEN, kapt. G.H. Ruhaak; JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen; EDOUARD, kapt. M. Harkema; FORMOSA, kapt. H. Reiniersen; JAN DANIEL, kapt. J. Zeeman; VICE-ADMIRAAL GOBIUS, kapt. H.J. Bonn en GENERAAL BARON CHASSÉ, kapt. J. de Winter.
Op Dordrecht: JUNO, kapt. W.J. Chevalier.
Op Middelburg: PHOENIX, kapt. P.J. Kasse.

Afbeelding
Datum 24 september 1845
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 21 september. Gisteren is hier aangekomen de Nederlandse bark ERFPRINSES SOPHIA, kapt. H.R. Hellers, met een passagier, vertrokken van Amsterdam de 19e juni.
Heden is alhier aangekomen de Nederlandse bark JAN DANIËL, kapt. J.H. Zeeman, vertrokken van Rotterdam de 15e juni

Afbeelding
Datum 02 maart 1847
Krant DC - Dordtsche Courant

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Amsterdam: de schepen CASTOR, AERT VAN NES, SUSANNA CHRISTINA, AMBARAWA, JOHANNA, NEHALENNIA, AGNETA, DILIGENCE, JACOBA MAURINA, PASSAROEANG.
Voor Rotterdam: NEERLANDS KONING, SARA LIJDIA, GERARDUS JACOBUS, JAN DANIEL, JAVA PACKET, ADMIRAAL GOBIUS, BATAVIA.
Voor Dordrecht: OSIRIS.
Voor Middelburg: PAULINE.

Afbeelding
Datum 14 juli 1847
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 12 juli. De 10e juli zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JOHANNA, kapt. J. Veenstra, de 25e maart vertrokken van Amsterdam, en de dito bark CHRISTOPHORUS COLUMBUS, kapt. K. Wleger, de 22e maart vertrokken van Amsterdam.
Gisteren zijn hier aangekomen het Nederlandse schip ADMIRAAL JAN EVERTSEN, kapt. C.P. Kuijper, de 31e maart vertrokken van Amsterdam, en de dito bark BORNEO, kapt. C.C. Hansen, de 17e maart vertrokken van Rotterdam.
Heden zijn hier aangekomen het Nederlandse schip JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, de 21e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip BATAVIA, kapt. C. Schoewert, met een passagier, de 22e maart vertrokken van Rotterdam, het dito schip WILHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Garst, de 10e maart vertrokken van Amsterdam, en het dito schip JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen, de 25e maart vertrokken van Amsterdam.

Afbeelding
Datum 06 januari 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Hellevoetsluis, 5 januari. Als een bijzonderheid dient gemeld te worden, dat een man der equipage van het schip JAN DANIEL, gevoerd wordende door kapt. Zeeman, zich met de sloep van boord begeven had en bij de loop van het schip in zee was achtergebleven. Hij is door de ijssloep MORGENSTER, gevoerd door A. Spek, op de gronden van de Ooster in groot levensgevaar gevonden. Deze man was bijna twee dagen aan de golven ter prooi geweest, alleen, zonder enige levensmiddelen en onder felle koude, tot hij eindelijk door gemelde ijssloep gevonden en verpleegd, behouden aan wal gebracht is.

Afbeelding
Datum 13 januari 1848
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verslagen van rederijen etc..

Rotterdam, 12 januari. Wij ontvangen een nader verslag van het gebeurde met de matroos van het schip JAN DANIEL, kapt. Zeeman, waarvan wij in ons nummer van de 6e januari ll. gewag maakten. Daaruit vernemen wij het volgende:
In de nacht van 2 op 3 januari zond de onder-officier der wacht op genoemd schip, hetwelk ter rede van Brouwershaven lag, zonder voorkennis van de gezagvoerder een lichtmatroos naar de wal om enige hunner kameraden, die aldaar hun vermaak genomen hadden, weder van daar naar boord te brengen. Daar genoemde lichtmatroos niet bij machte was om de zware middelboot, die hij tot de tocht gebruikte, te regeren, werd zij door de eb naar zee gesleept en reeds was zij verreweg, alvorens de eerstgenoemde persoon van dit afdrijven aan boord kennis gaf, doch gelukkiglijk werd de rampspoedige matroos op de Ooster ontdekt en gered door een slampamper van Hellevoet en behouden aan boord gebracht. Alvorens echter deze zaak een zo gelukkig einde kreeg, had men van de JAN DANIEL de jol uitgezet, die met de derde stuurman en vier koppen bemand werd, ten einde zo mogelijk de ongelukkige in te halen. Na echter lang en vruchteloos buiten rond geroeid te hebben, zagen zij zich genoodzaakt naar het schip terug te keren, dewijl zij in der haast vergeten hadden een kompas mede te nemen en een plotseling opgekomen mist reeds de vuren van Goedereede en Schouwen begon te verbergen. Daarna werd nog de boot van een particulier te Brouwershaven en op diens verzoek ook een schokker naar zee gezonden, die beiden onverrichter zake terugkeerden. In die tussentijd had de redding van de matroos op bovenvermelde wijze plaats gevonden.

Afbeelding
Datum 07 juli 1848
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 26 schepen, als:
Voor Amsterdam: GOEDE VERWACHTING, kapt. F.H. Zeylstra; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, kapt. P. Huidekoper; ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra qq.; JAVAAN, kapt. P. Dekker; JOHANNA, kapt. J.H. Schippers; PRINS HENDRIK, kapt. H. Smit; WASSENAAR, kapt. A. Hofstee; CORNÉLIA, kapt. C. Ehrensperger; NÉHALENNIA, kapt. D.J. Bart; GOEDE VERTROUWEN, kapt. A. Nannings; WELHELMINA LUCIA, kapt. J.P. Carst; GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman; CORNÉLIA, kapt. T.S. Deinum.
Voor Rotterdam: GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet Fz.; OLIVIER VAN NOORD, kapt. J.W. Verberne; TWEE ANTHONY’S, kapt. J.A. Scott; JAVA PACKET, kapt. J.M. Jansen; JAN DANIEL, kapt. J. Zeeman; BORNEO, kapt. C.C. Hansen; CERES, kapt. L.W. van Rijn van Alkemade; PADANG, kapt. M.W. Zwart; HENDRIK JAN, kapt. P. Wap; BROEDERTROUW, kapt. J.G. Kunst, van Dordrecht.
Voor Dordrecht: JAN VAN HOORN, kapt. J. Bouten.
Voor Middelburg: ELISABETH EN JOHANNA, kapt. J.A. Ballot; PAULINE, kapt. B.J. Post.

Afbeelding
Datum 23 november 1849
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 28 september. Scheepsvrachten. De EERSTELING is gecharterd voor 200 lasten thee van Shanghai naar Rotterdam tot NLG 130 met 15 pct, met vrijheid om ter opvulling Whampoa of een haven van Java aan te doen. De successievelijk ter bevrachting aangeboden schepen ALBATROS, NIEUW LEKKERLAND, JAVAAN en JAN DANIEL laden grotendeels voor eigen rekening. De CERES heeft suiker tot NLG 85 zonder meer genomen. Naar Cowes om orders en van daar naar enige andere haven van Engeland of wel van daar naar Nederland, Bremen of Hamburg, wordt GBP 4 geboden voor een Nederlands schip. Geen der onbevrachte schepen is genegen tot die koers te laden. Naar Nederland zou een schip van 10.000 picols wellicht een vracht vinden tot NLG 80 zonder meer.

Afbeelding
Datum 31 mei 1850
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 30 mei. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de volgende schepen:
Voor Rotterdam: DANKBAARHEID AAN DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, kapt. Pott, JOHANNES MARINUS, kapt. van Delft, FACTORY, kapt. Jansen Jr, ADMIRAAL ZOUTMAN, kapt. Schuijl, JAN DANIEL, kapt. Zeeman, INDIA, kapt. Pronk, BEURS VAN ROTTERDAM, kapt. Veenstra, ADMIRAAL VAN KINSBERGEN, kapt. Glazener, EDUARD, kapt. de Winter, SOURABAIJA, kapt. Swarts, en ELISABETH, kapt. Serlé.
Voor Amsterdam: ZEEMANSHOOP, kapt. Rouffaer, GESINA, kapt. Burggraaff, VRIENDSCHAP, kapt. De Boer, NEPTUNUS, kapt. Schnijder, STRAAT BALIE, kapt. Mulder, WALVISCH, kapt. Schut, SUMATRA, kapt. Swart, WILHELMINA ARNOLDA, kapt. Mulder, STAD UTRECHT, kapt. Jaski, WILHELMINA LUCIA, kapt. Carst, AMBARAWA, kapt. Karst, LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN (van Dordrecht) kapt. Göbel, CORTGENE (van Rotterdam), kapt. Scott, en JOHANNA HENDRIKA, kapt. Hoek.
Voor Schiedam: HENDRIK JAN (van Rotterdam), kapt. Wap.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. Broeksmit.
Voor Middelburg: PHOENIX, kapt. Kasse, PAULINE, kapt. Post en COMMERCIE COMPAGNIE, kapt. Butijn.

Afbeelding
Datum 03 januari 1852
Krant JC - Javasche Courant

Te Batavia angekomen schepen:
December 30 – Nederlandse bark HONG GOAN thans hernaamd ENGTHAIJ, kapt. Tjan Tongsang, van Cheribon de 24ste December – dito HAP GEEN, kapt. Naridien, van Samarang de 16de dito – dito schoener TJINSENG REMBANG, kapt. The Bianseng, van dito de 15de dito.
December 31 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, van Pekalongan de 23ste december – dito schip WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said bin Hoesien Segaf, van Indramaijoe de 27ste dito passagier de heer T. Ebeling, en mevr. de wed. Ebeling – ditto bark ELLEN, kapt. H. Chevalier, van Samarang de 24ste dito.
Januari 1 – Nederlandse brik TARTAR, kapt. Sie Kongpat, van Pekalongan de 20ste december – dito bark MAGMOEDIE, kapt. T. Mckenzij, van Brama de 2de december – dito dito BATAVIA, kapt. Tan Inghok, van Pekalongan de 31ste dito – dito schip de STAD DORDRECHT, kapt. J. van Nassau, van Onrust.
- Van Batavia vertrokken schepen:
Dec. 31 – Bremer schip ERNST MORITZ ARNDT, kapt. A. Haake, naar Nederland – Nederlands dito ALFULCK, kapt. Sech Abdul Kadier Baradja, naar Soerabaija – dito bark AMA NATTER RACHMAN, kapt. Abdul Jalil, naar Indramaijoe – dito dito JACOBA HELENA, kapt. J.M. Pfeil, naar Onrust.
Januari 1 – Nederlandse bark POLKUS SA-ADA, kapt. Oewa Lamoong, naar Pontianak.
Januari 2 – Nederlands schip OEIJ SINJO, kapt. Kwee Samiang, naar Cheribon.
- Ter rede van Batavia liggende schepen:
Zr. Ms. korvet BOREAS, VAN SPEIJK, stoomschip SURINAME, MERAPI, schoener ARUBA, gouvernements schoener ZEEMEEUW, ANADIJOMENE; Nederlandse schepen AMANA TULBARIE, ZEEMEEUW, LUCONIA, DILIGENTIA, MARSOEK, INDIA, DJOEDOEL WADOED, de STAD DORDRECHT, WADIE ATOOL RACHMAN; barken HOKSOEN, BATAVIA WADIE ATOOL BARIE, BALGIS, J.C.J. VAN SPEIJK, JOAN, NOORD, SEGAFFIE, TREMBANG, FATAHOOL HAER ATIAT TOOLBARIE, JAN DANIEL, AZIA, CHRISTINA, de VROUW ANNA HENDRIENA, BORNEO, MARIJ EN HILLEGONDA, GENERAAL MICHIELS, INDRAMAIJOE, REIJERWAARD, FATHOOL HAIR, SCHOUWEN, GELDERLAND, JENOER, HONG GIAN thans hernaamd ENGTHAIJ, ELLEN, MAGMODIE; brikken HAP HEEN, PASEKAN, TARTAR, schoeners JONGE PIETER, BENKOELEN, MARY ANN SOPHIA, TJINSENG REMBANG – Engels schip THOMAS CHODWICK bark LONDEN –Zweedse schepen SWEA, MARIA CHARLOTTE; brik ALCYOA – Pruisisch schip RICA – Hamburgs schip SINCAPOER – Frans schip PATRIE – Deens schip HARPIJE – Bremer schip PATRIOT, HERDER.
- Van Indramaijoe vertrokken schepen:
December 26 – Nederlandse bark ANJER, kapt. P. Esink, naar Amsterdam via Batavia.
December 27 – Nederlandse bark WADIE ATOOL RACHMAN, kapt. Said Sech bin Hoesin Segaf, naar Batavia.
- Ter rede van Idramaijoe liggende schepen:
Nederlandse bark JAVAAN.
- Te Cheribon aangekomen schepen:
December 22 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, van Batavia de 17de december.
December 23 – Nederlandse schoener TJINSING REMBANG, kapt. Thee Biangsing, van Samarang de 15de december.
December 26 – Nederlandse schoener GOANLIE, kapt. Sotisiang, van Batavia de 20ste december.
- Van Cheribon vertrokken schepen:
December 23 – Nederlandse schoener TJINSING REMBANG, kapt. Thee Biangsing, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse schoener GAI GOAN, kapt. Tan Houtjoan, naar Rembang – dito bark HONG GOAN thans hernaamd ENG THAIJ, kapt. Tjan Tongsan, naar Batavia.
- Ter rede van Cheribon liggende schepen:
Nederlands schip KONINGIN DER NEDERLANDEN, bark THETIS, schoener GOANLIE, en ALMAS.
- Te Tagal aangekomen schepen:
December 22 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Cheribon de 19de december.
- Van Tagal vertrokken schepen:
December 23 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Rembang.
- Ter rede van Tagal liggende schepen: Nederlandse bark FLORA.
- Te Pekalongan aangekomen schepen:
December 21 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, van Cheribon de 18de december.
December 23 – Nederlandse bark LACHMADIE, kapt. Sech Achmat bin Sadik Jamanie, van Batavia de 5de december.
December 24 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, van Tagal de 23ste december.
- Van Pekalongan vertrokken schepen:
December 22 – Nederlands schip LODEWIJK ANTHONIE, kapt. J. van der Meulen, naar Nederland.
December 23 – Nederlandse brik PASEKAN, kapt. Tan Pikgiok, naar Batavia.
December 24 – Nederlandse bark GOANLIE, kapt. I-Hingliem, naar Grissee.
December 26 – Nederlandse bark INGLIE, kapt. Tan Ingsoan, naar Grissee.
December 27 – Nederlandse kotter ELISABETH, kapt. L. Bordondao, naar Soerabaija.
- Ter rede van Pekalongan liggende schepen:
Nederlands schip JAVA, bark LACHMADIJ.
- Van Pasoeroewan vertrokken schepen:
December 18 – Nederlandse bark de AMSTEL, kapt. J. van Duijn, naar Amsterdam.
- Ter rede van Pasoeroewan liggende schepen:
Nederlandse schepen FLEVO, ANNA EN ELISE, en bark MATHILDA.
- Van Probolingo vertrokken schepen:
December 24 – Nederlands schip de ZWIJGER, kapt. J.H. Mugge, naar Nederland via Panaroekan.
- Te Banjoewangie aangekomen schepen:
December 12 – Nederlands schip WALVISCH, kapt. Th. Schmit, van Pasoeroewan de 30ste november – dito dito GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, van Pasoeroewan de 30ste dito – dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, van Soerabaija de 21 dito.
December 13 – Nederlands schip TRITON, kapt. H. Olie, van Soerabaija, de 1ste december.
December 14 – Nederlands schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, van Pasoeroewan de 10de december – dito dito CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer, van Soerabaija de 7de dito.
December 15 – Nederlands schip MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, van Pasoeroewan de 10de december – dito dito ’S GRAVENHAGE, kapt. C.J.N. Blok, van dito de 11de dito – dito dito ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Soerabaija de 11de dito.
December 16 – Nederlands schip HECTOR, kapt. Persille, van Sumanap de 12de december – dito dito ELISABETH ANTHONIA, kapt. J. Veenstra, van Samarang de 10de dito.
December 17 – Z.M. schoener brik SIJLPH, luitenant ter zee 1ste klasse Siedenburg, van Soerabaija de 13de december, passagiers de pembekel Noersiman en echtgenote, met 4 bedienden.
December 18 – Nederlands schip DUIVELAND, kapt. J.C.. Kreije, van Pasoeroewang de 13de december.
- Van Banjoewangie vertrokken schepen:
December 13 – Nederlandse schoener ARROW, kapt. Pa Oonrust, naar Soerabaija.
December 14 – Nederlands schip de HOOP VAN CAPPELLE, kapt. D.T. Browning, naar Nederland – dito dito GENERAAL LIST, kapt. G.A. Sandman, naar Amsterdam – dito dito WALVISCH, kapt. T.H. Schut, naar dito – dito dito MAXIMILIAAN THEODOOR, kapt. K. Latjes, naar dito
December 15 – Nederlands schip TRITON, kapt. H. Olie, naar Amsterdam – dito dito ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, naar Tjilatjap.
December 16 – Nederlands schip CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer, naar Amsterdam – dito dito MARIA ELISABETH, kapt. K.J. Jonker, naar Rotterdam.
December 17 – Nederlands schip PRINSES SOPHIA, kapt. P.S. Matzen, naar Amsterdam – dito dito HECTOR, kapt. Persille, naar Tjilatjap – dito dito VIER GEBROEDERS, kapt. C. Vonck, naar Amsterdam.
December 18 – Nederlands schip EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, naar Amsterdam.
- Ter rede van Banjoewangie liggende schepen:
Nederlandse schepen ’S GRAVENHAGE, ELISABETH ANTHONIA, DUIVELAND, en Zr.Ms. schoener brik SIJLPH.
- Te Sumanap aangekomen schepen:
December 17 – Nederlandse brik SIE KANOEGRAHAM, kapt. Palembang, van Palembang de 24ste november.
December 19 – Nederlandse schoener MARIA, kapt. Pa Talieman, van Grissee de 16de december.
- Van Sumanap vertrokken schepen:
December 20 – Nederlandse schoener Mooftah Halvaradje Ketjil, naar Soerabaija.
- Te Tjilatjap aangekomen schepen:
December 24 – Nederlandse bark ZORGVLIED, kapt. J.G. Appel, van Soerabaija,
- Van Tjilatjap vertrokken schepen:
December 24 – Nederlandse brik VICE ADMIRAAL LUCAS, kapt. J.K. de Weerd, naar Schiedam.
- Ter rede van Tjilatjap liggende schepen:
Nederlandse barken ZORGVLIED, en CHARLOTTA.
- Van Panaroekan vertrokken schepen:
December 18 – Nederlands schip CORNELIS WERNARD EDUARD, kapt. J.M. Kleinhouwer, naar Rotterdam.
December 21 – Nederlands schip OOST-INDIEN, kapt. E.E. Mos, naar Amsterdam.
- Te Wijnkoopsbaai aangekomen schepen:
December 22 – Nederlands schip JEANNETTA EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman, van Batavia.
- Van Wijnkoopsbaai vertrokken schepen:
December 20 – Nederlands barkschip JEANNETTE EN CORNELIA, kapt. T.K. Veldman, naar Amsterdam.

Afbeelding
Datum 14 april 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Advertentie. G.J. Roland Holst, F. der Kinderen, Jan Corver, H. Salm, H.I. Rietveld, P.C. de Gijselaar, C.A. Schröder, B. Bakker Wz, P. Blom en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 17e mei 1852, des avonds ten half zes ure te Amsterdam, in de Nieuwe Stads Herberg, aan het IJ, ten overstaan van de notaris F.W. Fabius verkopen:
- 1/20 part in het gekoperd fregatschip PASSAROEANG, kapt. C.C.B. Fullbrun, gemeten op 413 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip JAVA, kapt. L. Tuk, gemeten op 338 lasten.
- 1/10 part in het gekoperd fregatschip HESTER, kapt. A. Viëtor, gemeten op 443 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip EENSGEZINDHEID, kapt. K. Haasnoot, gemeten op 228 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip CHRISTINA AGATHA, kapt. O.P. Lap gemeten op 321 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip CATHARINA JOHANNA, kapt. J.B. Jaski, gemeten op 330 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip SARA JOHANNA, kapt. H. Sweijs, gemeten op 409 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN, kapt. C.F. Eijlerts, gemeten op 349 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip SUSANNA CHRISTINA, kapt. I.J.H.Stolte, gemeten op 252 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, gemeten op 334 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip MARGARETHA IDA, kapt. H. Hagers, gemeten op 343 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip FOP SMIT, kapt. K.J. Swart, gemeten op 290 lasten.
- 2/32 parten in het gekoperd barkschip WHAMPOA, kapt. W.C. Kuyk, gemeten op 246 lasten.
- 2/36 parten in het gekoperd barkschip JAPARA, kapt. L. van Haften, gemeten op 237 lasten.
- 2/36 parten in het gekoperd barkschip IDA ELISABETH, kapt. M.A. Overgaauw, gemeten op 232 lasten.
- 2/32 parten in het gekoperd barkschip CORNELIS SMIT, kapt. D.O. van der Wal, gemeten op 382 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip AGNETA, kapt. W.N. Crap Hellingman, gemeten op 361 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip OOST–INDIA PAKET, kapt. B. Bakker Gzn, gemeten op 392 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip BATAVIER, kapt, D. Grim, gemeten op 315 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip JAVA KOERIER, kapt. F.G. Rienitz, gemeten op 284 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip CHINA, kapt. D.A. Zylstra, gemeten op 194 lasten.
- 2/40 parten in het gekoperd barkschip GRAAF VAN NASSAU, kapt. E. Sanders, gemeten op 350 lasten.
- 2/80 parten in het gekoperd fregatschip DOCTRINA & AMICITIA, kapt. T.C.H. Wynandts, gemeten op 368 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd fregatschip PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn, gemeten op 612 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip WATERLOO, kapt. W.W. van Epen, gemeten op 405 lasten.
- 1/32 part in het gekoperd barkschip SARA ALIDA MARIA, kapt. H.A. Teekelenburg, gemeten op 399 lasten.
- 1/30 part in het gekoperd barkschip ANNA MARGARETHA, kapt. J.J.S. Rühl, gemeten op 318 lasten.
- 1/16 part in het gekoperd barkschip URANIA, wijlen kapt. E.K. de Boer, gemeten op 163 lasten.
- 1 aandeel à NLG 10.000 in het gekoperd barkschip SIRIUS, kapt. H. Mulder, gemeten op 274 lasten.
- 3 aandelen ieder à NLG 1000 in het gekoperd fregatschip STAD TIEL, wijlen kapt. E.M. Chevalier, gemeten op 496 lasten.
- 1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA, kapt. W.T. Fenenga, gemeten op 68 lasten.
- 1 aandeel groot NLG 1000 in de Nederlandsche Kofscheep-Reederij.
- 2 aandelen ieder groot NLG 1000 in de Amsterdamsche Stoomboot Maatschappij.
- 2 aandelen iedere groot NLG 1000 in de Reederij van de Drijvende Droogdokken tot het Repareren van Schepen.
- 2 schuldbekentenissen, ieder groot NLG 500, ten laste van dezelfde rederij.
- 5 aandelen, ieder NLG 500, in de Societeit van Nederlandsche Scheepsbouw & Scheepvaart.
Breder volgens biljetten en notities, en bericht bij bovengemelde makelaars, en bij de cargadoors Hoyman & Schuurman te Amsterdam.

Afbeelding
Datum 19 mei 1852
Krant AH - Algemeen Handelsblad

Advertentie. Verkoping van schepen. Maandag 17 mei, in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ. 1/20 part in het fregatschip PASSAROEANG. NLG 3.000,-. NLG 550,00. Rietveld. – 1/16 part in het barkschip JAVA. NLG 2.850,-. NLG 175,-. Opgeh. – 1/10 part in het fregatschip HESTER. Niet geveild. – 1/16 part in het barkschip EENSGEZINDHEID. NLG 2.550,-. NLG 300,-. Bosscher. – 1/32 part in het barkschip CHRISTINA AGATHA. NLG 1.800,-. NLG 200,-. Opgeh. – 1/32 part in het barkschip CATHARINA JOHANNA. NLG 1.600,-. NLG 10,-. Opgeh. – 1/16 part in het fregatschip SARA JOHANNA. NLG 3.100,-. NLG 1.200,-. Bosscher. – 1/16 part in het barkschip PRESIDENT VERKOUTEREN. NLG 3.550,-. NLG 400,-. Rietveld. – 1/16 part in het fregatschip SUSANNA CHRISTINA. NLG 2.300,-. NLG 550,-. Blom. – 1/32 part in het barkschip JAN DANIEL. Niet geveild. – 1/32 part in het barkschip MARGARETHA IDA. Niet geveild .- 1/16 part in het barkschip FOP SMIT. Niet geveild. - 2/32 part in het barkschip JAPARA. Niet geveild. – 2/36 part in het barkschip IDA ELISABETH. Niet geveild. – 2/32 part in het barkschip CORNELIS SMIT. Niet geveild. – 1/16 part in het fregatschip AGNETA. NLG 2.750,-. NLG 200,-. Bosscher. – 1/16 part in het barkschip BATAVIER. Niet geveild. – 1/16 part in het fregat OOST-INDIA PACKET. Niet geveild. – 1/16 part in het barkschip JAVA COERIER. NLG 2.300,-. NLG 100,-. B. Bakker. – 1/16 part in het barkschip CHINA. NLG 1.950,-. NLG 100,-. dito – 1/40 part in het barkschip GRAAF VAN NASSAU. NLG 1.400,-. NLG 450,-. Boelen. – 1/40 part in dito. NLG 1.725,-. NLG 200,-.Idem. – 1/80 part in het fregatschip DOCTRINA ET AMICITIA. NLG 800,-. NLG 50,-. Idem. – 1/80 part in dito. NLG 750,-. NLG 100,-. Der Kinderen. – 1/16 part in het fregatschip PHLIPS VAN MARNIX. NLG 2.675,-. NLG 1.200,-. Dito. – 1/16 part in het barkschip WATERLOO. NLG 3.550,-. NLG 500,-. Dito. – 1/32 part in het barkschip SARA ALIDA MARIA. NLG 2.000,--. NLG 400,-. Van der Meulen. – 1/30 part in het barkschip ANNA MARGARETHA. NLG 1.450,-. NLG 350,-. Rietveld. – 1/16 part in het barkschip URANIA. NLG 1.000,-. NLG 20,-. Dito. – NLG 10.000,- Aandeel in het barkschip SIRIUS. NLG 550,-. NLG 250,-. Der Kinderen. – NLG 1.000,- Aandeel in het fregatschip STAD TIEL. NLG 350,-. NLG 50,-. Dito. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito. NLG 400,-. NLG 50,-. Dito. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito. NLG 430,-. NLG 30,-. Rijnolds. – 1/32 part in het kofschip CLARA DOROTHEA. NLG 120,-. NLG 30,-. J. Corver. – NLG 1.000,- Aandeel in de Kofscheeps-Reederij, 40 procent 3 procent C.A. Schröder. – NLG 1.000,- Aandeel Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij, 31 ¼ procent. ¼. Bouhof. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito, 32 ¼ procent Dito. – NLG 1.000,- Aandeel Reederij Drijvende Droogdokken, 111 procent 5 procent C.A. Schröder. – NLG 1.000,- Aandeel in Dito, 110 ½ procent 6 procent Holst. – Een schuldbekentenis van NLG 500,-, ten laste der Reederij Drijvende Dokken. 100 procent 2 procent Rietveld.- Een Dito NLG 5.00,-. 101 procent 1 procent Corver. – NLG 1.000,- Aandeel in de Sociëteit Nederlandsche Scheepsbouw en Scheepvaart. 41 procent 4 procent. Der Kinderen. – NLG 1.000,- in Dito. 41 ½ procent 3 procent Oolgaard. – NLG 1.000,- in Dito. 41 ½ procent 3 procent Der Kinderen. – NLG 1.000,- in Dito. 43 ½ procent 1 procent Oolgaard. – NLG 1.000,- in Dito. 43 3/4 procent 1 procent Dito. – NLG 1.000,- Aandeel in het fregatschip de STAD TIEL. – NLG 1.000,- in Dito. – NLG 1.000,- in Dito. – NLG 1.000,- in dito. – NLG 1.000,- in Dito. De vijf laatstgenoemden niet geveild.

Afbeelding
Datum 19 juni 1852
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 18 juni. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht geworden de navolgende 30 schepen:
Voor Rotterdam: NOORD, kapt. H.R. Ruhaak; JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman; CORTGENE, kapt. J.A. Scott; SARA LYDIA, kapt. B. van der Tak; MENADO, kapt. N.N.; GENERAAL VAN DEN BOSCH, kapt. F. Parlevliet; WENA, kapt. J.F. des Ruelles; JULIA, kapt. J. Teygeler; OTTO, kapt. P. Flens.
Voor Amsterdam: VRIENDEN, kapt. J.A.T. Tydeman; CLARA HENRIETTE, kapt. N.D. de Boer; OUD-ALBLAS, kapt. N. Kruymel; JAVA, kapt. L. Tak; WILHELMINA ARNOLDA, kapt. J.L. Mulder; GELDERLAND, kapt. A. van Oosteroom; NIJVERHEID, kapt. J.A. Mooi; JAN VAN BRAKEL, kapt. W.L. Esinck, JAN HENDRIK, kapt. H. de Jong; PHILIPS VAN MARNIX, kapt. E. van Duyn; DOROTHEA, kapt. H. Visser; CORNELIA, kapt. J.J.C. Noodt; SUSANNA CHRISTINA, kapt. J.J.H. Stolte; LAURA & ADÈLE, kapt. K.L. Swart; JULIE CLAIRE, kapt. H. de Wijn.
Voor Dordrecht: BATO, kapt. W.F. Broeksmit.
Voor Schiedam: MAASNYMPH, kapt. C. van der Steen; LOUISE PRINSES DER NEDERLANDEN, kapt. G.G. Lion; H. WILLEBRORDUS, kapt. P. Lommerse; BANTAM, kapt. B.G. van der Bolck.
Voor Middelburg: ZWALUW, kapt. E.N.F. van Wulven.

Afbeelding
Datum 08 december 1852
Krant JC - Javasche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Batavia, 7 december. Alhier zijn aangekomen:
De 3e december de Nederlandse bark JACOBA CORNELIA, kapt. G.H. Lodewijk, vertrokken van Port Wakefield de 17e oktober.
De 5e december de Nederlandse schepen ANTOINETTA MARIA, kapt. J. Day, met een passagier, vertrokken van Hellevoetsluis de 17e augustus, DELTA, kapt. J.G. Kunst, vertrokken van Hellevoetsluis de 22e augustus, DELFT, kapt. B.J. Muller, met Zr.Ms. troepen, vertrokken van Rotterdam de 3e september, JACOBA HELENA, kapt. J.M. Pfeil, vertrokken van Rotterdam de 3e september, JAN DANIEL, kapt. J.H. Zeeman, vertrokken van Hellevoetsluis de 18e augustus, en GERARDUS JACOBUS, kapt. H.B.C.H. Ruysch, met twee passagiers, vertrokken van Hellevoetsluis de 22e augustus.

Afbeelding
Datum 26 augustus 1853
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 25 augustus. Volgens de Engelse bladen lagen l.l. zaterdag te London niet minder dan 17 Nederlandse bodems naar verschillende havens van Australië bevracht, als: Naar Sydney (Nieuw Zuid-Wallis) HENDRIK JAN (680 ton), kapt. P. Wap; ANNA MARGARETHA (606 ton), kapt. J.J.S. Rühl, en JAN DANIEL (643 ton), kapt. D.C. Rietbergen.
Naar Hobart Town: OTTO (379 ton), kapt. P. Flens; JACOB ROGGEVEEN (756 ton), kapt. J. Vos van Marken; en MACASSAR (437 ton), kapt, W. Timmermans.
Naar Melbourne: JAVA (609 ton), kapt. S.S. van Dam.
Naar Melbourne en Geelong: GENERAAL VAN DEN BOSCH (574 ton), kapt. F. Parlevliet Jz.
Naar Port Philip: WILLEM EN KAREL (416 ton), kapt. A. Hansen; HENDRIKA (656 ton) kapt. H. Reiniersen; DOROTHEA (535 ton), kapt. H. v.d. Kolk; KENAU HASSELAAR (723 ton), kapt. O. Lindeman, en JUNO (604 ton), kapt. W.J. Chevalier.
Naar Geelong: CERES (330 ton), kapt. F. Mellema.
Naar Adelaïde: JEANNETTE CORNELIA (452 ton), kapt. T.K. Veldman; REGINA (276 ton), kapt. C. Ingerman, en AGNETA (773 ton), kapt. W.N. Crap Hellingman.

Afbeelding
Datum 13 augustus 1854
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 juni. Scheepsvrachten. Voor Nederland is nog slechts weinig vraag en werden met die bestemming te Soerabaija slechts genomen de YSTROOM à NLG 65 voor tabak en tin tot 1/4 vracht, en de JAN DANIEL, te laden voor 15 augustus à NLG 75 voor suiker en NLG 65 voor tabak. De GENERAAL VAN DEN BOSCH bedong om te Ceylon te laden naar Londen voor koffij GBP 4.10, en voor olie GBP 5 à GBP 5.10. De RIDDERKERK, HENDRIK JAN, EDUARD en HENRIETTE ELISABETH SUSANNA maakten, om te Calcutta te laden naar Cowes om order, GBP 5.10. De REGINA nam een lading kolen aan van Labuan naar Hongkong à $ 6½ per ton. De JAN SCHOUTEN en WILLEM EN KAREL (WILLEM EN CAREL) werden genomen voor een tussenreis naar Banda.
Verbetering: in ons vorig bericht leze men niet de DUIVELAND, doch wel de HOLLANDS TROUW.

Afbeelding
Datum 01 september 1856
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Carga lijsten

Cargalijsten. Te Amsterdam arriveerden:
- Schip TRITON, kapt. Duinker, van Suriname, met 306 vaten suiker, 36 balen koffij, 21 balen katoen en 14 stukken cederhout. Adres: diversen.
- Schip GEERTRUIDA FEMINA, kapt. Bakker, van Genua, met 74 kisten sucade, 235 fusten, 50 vaten en 550 kisten olijfolie en 21 kisten orangeat. Adres: diversen
- Schip MARGARETHA, kapt. Stuitvoet, van Genua en Nice, met 91 kisten sucade, 198 vaten en 217 kisten olie, en 1100 marmeren vloerstenen. Adres: order.
Te Rotterdam arriveerden:
- Schip HILLECHINA, kapt. Hansen, van Archangel, met 1.000 tchw. lijnzaad. Adres: G. Fikenscher.
- Schip WELVAART, kapt. Suk, van Dantzig, met 28 l. (opm: lasten) tarwe, adres: van Lennep & Co.
- Schip JAN DANIEL, kapt. H. Hagers, van Rangoon, met 10.717 balen rijst. Adres: Wm. Ruys J.Dzn.

Afbeelding
Datum 22 februari 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 21 februari. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 16 schepen, als:
Voor Rotterdam: CATHARINA WILHELMINA, kapt. F.H. Popken; ELIZABETH, kapt. W.C. Veenstra; JAN DANIEL, kapt. H. Hagers; JAN VAN GALEN, kapt. P.H. de Boer; HERMAN, kapt. M. van Velthoven; BILITON, kapt. H. ten Zeldam Ganswijk.
Voor Amsterdam: THETIS, kapt. J.Visser Ez; TWEELING ZUSTERS, kapt. W.P. Carst; JOHANNES ALBERTUS, kapt. J.C. Londt Hz; DOLFIJN, kapt. C.B. Brandligt; VALPARAISO, kapt. H. Ellerman; KIJKDUIN, kapt. T.S. Oldendorp; PAULINE CONSTANCE ELEONORE, kapt. J.K. de Weerd; PETRONELLA CATHARINA, kapt. T. Hagen.
Voor Schiedam: VAN DER PALM, kapt. G. Strang van Hees.
Voor Middelburg: HEEMSTEDE, kapt. H.H. de Boer.

Afbeelding
Datum 30 juni 1857
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 mei. Scheepsvrachten. Sedert ons vorig bericht zijn de volgende bevrachtingen gesloten: STAD UTRECHT NLG 60 per last voor rijst en suiker en ADMIRAAL JAN EVERTSEN NLG 55 rijst, NLG 60 suiker, NLG 75 arak (opm: rijstbrandewijn), om hier en op de kust te laden voor Amsterdam; ANNA LENA NLG 55 suiker, NLG 50 rijst en NLG 60 tabak van Samarang naar Amsterdam; HUGO GROTIUS NLG 60 voor suiker en tabak en NLG 62,50 cassia (opm: Padang-cassia = valse kaneel, heeft scherpere smaak dan goede Ceylon-kaneel) van Soerabaya naar Amsterdam.
De AMBOINA en WILLEM DANIEL bedongen NLG 75 voor een lading koffij van Padang naar Holland. Voor de jaarlijkse reis naar Japan werden opgenomen de JAN DANIEL tot NLG 3500 en de ANNA DIGNA tot NLG 4000 per maand. Verder zijn voor een reis naar China gecharterd: JHR.MR. VAN DE WALL VAN PUTTERSHOEK à 40 cents van de dollar per pikol voor 10/m. pikols rijst van Indramaijoe, en HENDRIKA NLG 3700-per maand naar China en terug. De DOROTHEA NLG 1 per pikol rijst naar Macao, en ADOLF VAN NASSAU 45 cents van de dollar per pikol rijst naar Hongkong of 60 cents naar Shanghae (opm: Shanghai).
Heden is nog bekend geworden de bevrachting van de JAN HENDRIK met rijst naar China tot 55 cents van de dollar per pikol en met 60 legdagen (opm: toegestane tijd voor laden en lossen).
Ter bevrachting zijn nu nog beschikbaar de JAN PIETERSZ KOEN, CONSTANCE, DERKINA TITIA, BURGEMEESTER VAN RHEENEN, AMSTERDAM, AMPHITRITE en JONGE JAN, alsmede NIEUMULLEN (Hamburg) en CLARAMENT (Engels).

Afbeelding
Datum 23 maart 1858
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Cheribon, .. januari. Het schip (opm: bark) JAN DANIEL, kapt. Hagens (opm: H. Hagers), is alhier van Batavia gearriveerd, na bij Indramaijoe op strand gezeten te hebben.

Afbeelding
Datum 30 juni 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 26 juni binnengekomen JAN DANIEL, kapt. H.Hagers van Batavia naar Rotterdam, WILLIAM, kapt. R. Deyer van Liverpool, MARIJ ANT, kapt. F. Mouldon van Tentowen, DE VROUW CLARA, kapt. J.R. Staal van Cardiff.
Den 27 dito DAVID FAIJE, kapt. C.W. Kinidsen van Frederikshaven, allen naar Dordrecht.
Den 26 dito uitgezeild: stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit van Dordrecht naar Londen.

Afbeelding
Datum 18 augustus 1858
Krant ZZC - Zierikzeesche Courant

Brouwershaven. Den 14 augustus binnengekomen JAN DANIEL, kapt. H. Hagers, van Rotterdam naar Australie. Uitgezeild stoomboot STAD DORDRECHT, kapt. J.H. Stuit, van Dordrecht naar Londen.

Afbeelding
Datum 13 april 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 23 februari. Vrachten. Ten gevolge van de schaarste van de artikelen van uitvoer op onze markten, werden sedert onze laatste slechts weinige bevrachtingen tot stand gebracht, terwijl het getal van de disponibele vaartuigen steeds alhier alleraanzienlijkst blijft. Deze staat van zaken bevestigt ons geuit gevoelen, dat voor enige maanden geen verbetering te verwachten is, te meer daar de berichten van de naburige vreemde havens steeds zeer ongunstig luiden. Heden heeft men slechts de volgende bevrachtingen mede te delen:
Naar Nederland: Nederlands JAVA'S WELVAREN à NLG 35 voor suiker en NLG 40 voor arak te Indramayoe en Pekalongan naar Amsterdam; Nederlands EERSTELING à NLG 35 voor suiker, NLG 32 voor tabak en rijst en NLG 50 voor arak te Soerabaja te laden. Kustreizen doen: KAREL AUGUST, TWEE CORNELISSEN, REINHARDT, COLUMBINE, CHRISTIAAN LOUIS, ZEELANDIA, VALPARAISO, WELVAART, ALMELO, ZEENIMPH, JOHANNA LOUISA en PHILIPS VAN MARNIX.
Verkocht werd: Amerikaans ROBERT PATTEN (600 ton) tot geheime conditiën, nadat deze bodem op vendutie à NLG 15.000 opgehouden was.
Te koop zijn: Nederlands PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en AMBOINA.
In reparatie zijn: Nederlands BIESBOSCH, TWEE ANTHONIJS en JOHANNA MARIA CHRISTINA.
Diversen. Nederlands KOERIER laadt naar Macao à $ 0,25 per picol rijst. Nederlands NASSAU heeft naar Japan aangelegd.
Disponibel zijn: Nederlands DELFSHAVEN, JAN SCHOUTEN, WILLEM DE EERSTE, DRIE VRIENDEN, LOUIS MEIJER, PRESIDENT PLATE, ZAANSTROOM, VIJF GEBROEDERS, BALTIMORE, REGINA MARIS, OOST INDIA PACKET, EVA JOHANNA, EENSGEZINDHEID, CONSTANCE, ARY SCHEFFER, JEANNETTE EN AGATHE, PRINS VAN ORANJE, LAURENS KOSTER, FERDINAND EN LOUIS, WALCHEREN, JUPITER, VAN OLDENBARNEVELDT, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DERKINA TITIA, METALEN KRUIS, CANTON, ADMIRAAL PIET HEIN, ADMIRAAL DE WINTER, AMERIKA, STAD NIJMEGEN, BROEDERTROUW, PATRIACH SAMHIRI, STAD GOUDA, JACOBA CORNELIA CLASINA, WILHELMINA, JAN DANIEL en CORNELIA EN GEERTRUIDA.

Afbeelding
Datum 28 april 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 10 maart. Vrachten blijven voortdurend laag en geen verandering is waarschijnlijk voor de nieuwe oogst. Op dit ogenblik zijn de producten schaars. De enige transacties in deze maand gedaan, zijn de volgende:
NEDERLAND gecharterd naar Holland tot NLG 35 per gemeten last te Soerabaija te laden; JAVA’S WELVAREN tot NLG 35 voor suiker en NLG 40 voor arak naar Amsterdam te Indramaijoe en Pekslongan te laden; EERSTELING te Soerabaija gecharterd tot NLG 35 voor suiker, NLG 32 voor tabak, NLG 50 voor arak en verder met rijst op te vullen, tot GBP 1 per ton hier en te Passaroeang te laden naar Amsterdam; AMERIKA tot NLG 35 per last voor suiker naar Holland te Samarang te laden; PRESIDENT PLATE NLG 27,50 voor rijst, NLG 32 voor suiker, NLG 45 voor arak en NLG 50 voor was en lichte goederen, hier te laden naar Amsterdam; NASSAU ligt in lading voor Japan; KOERIER laadt rijst te Soerabaija voor Macao tot 25 dollarcents; CONSTANCE, 744 ton, bevracht voor een reis naar Banka en terug tot NLG 7.500 en METALEN KRUIS, 344 ton, voor NLG 3.600 voor een lading kolen van Bandjermassing naar Timor; STAD NIJMEGEN te Soerabaija gecharterd tot NLG 35 per last naar Amsterdam.
De RESIDENT VAN SON werd bevracht voor NLG 12.000 naar Rotterdam, het Nederlandse OLDENBARNEVELD (opm: VAN OLDENBARNEVELDT) naar Rangoon.
Het Nederlandse schip PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN en het Engelse schip REGINA worden verkocht.
De Nederlandse schepen BIESBOSCH, KINDERDIJK en JOHANNA MARIA CHRISTINA worden gerepareerd.
Het Amerikaanse schip ROBERT PATTEN was in publieke veiling gebracht en ingezet voor NLG 15.000, doch later uit de hand verkocht tot geheime prijs. De AMBOINA werd verkocht voor NLG 7.000.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog onbevracht: BALTIMORE, DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, EENSGEZINDHEID, BIESBOSCH, EVA JOHANNA, JUPITER, WILLEM I, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, WALCHEREN, HOLLANDIA, DRIE VRIENDEN, REGINA MARIS, LOUIS MEIJER, JEANNETTE EN AGATHA, ARY SCHEFFER, JOHANNA MARIA CHRISTINA, OOST INDIA PACKET, CANTON, ADMIRAAL DE WINTER, BROEDERTROUW, PATRIARCH SAMHIRI, PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, STAD GOUDA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, VRIJHANDEL, CORNELIS SMIT, AEGIDIA EN PAULINA en CAROLINA.
De WELVAART, ALMELO, JOHANNA EN LOUISA, PHILIP VAN MARNIX, ZEELANDIA, VALPARAISO, KAREL AUGUST, TWEE CORNELISSEN, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, EERSTELING, JAN SCHOUTEN, JEANNETTE, ADMIRAAL PIET HEIN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA, CORNELIA CLASINA doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 16 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Verkoop schepen

Batavia, 24 maart. Nog steeds in een uiterst gedrukte toestand verkerende vonden er weinig afdoeningen in de afgelopen veertien dagen plaats. Zij waren de volgende:
De EVA JOHANNA, neemt de lading over van het afgekeurde schip ZEEVAART à NLG 55 voor suiker naar Amsterdam; de JUPITER, 970 tonnen, wordt door de factorij der Nederlandsche Handel-Maatschappij bevracht voor NLG 17.500 in eens; de PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN, 650 ton, voor NLG 15.000 in eens van Padang naar Amsterdam; de WALCHEREN, 442 ton, bedong $ 2.500 in eens van Soerabaija naar Amoy; de LOUIS MEIJER, 756 ton, is door het gouvernement opgenomen voor NLG 3.400 om troepen naar Palembang over te brengen; de TWEE CORNELISSEN krijgt $ 0,30 voor rijst van Tagal en Samarang naar Amoy; de JOHANNA MARIA CHRISTINA, 1017 ton, is door de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgenomen voor NLG 19.500 in eens, om op Soerabaija en Passoeroean te laden voor Amsterdam; de PRINSES SOPHIA kwam hier vercharterd aan en laadt voor Nederland.
De BIESBOSCH en KINDERDIJK zijn aan het repareren.
De E.W. VAN DAM ISSELT is te koop.
De volgende Nederlandse schepen zijn nog disponibel: BALTIMORE, DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, EENSGEZINDHEID, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, DRIE VRIENDEN, REGINA MARIS, ARY SCHEFFER, OOST INDIA PACKET, ADMIRAAL DE WINTER, BROEDERTROUW, PATRIARCH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, CORNELIS SMIT, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, HOLLAND, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA en LOURENS KOSTER.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, ZEELANDIA, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, EERSTELING, JAN SCHOUTEN, JEANNETTE, ADMIRAAL PIET HEIN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINE, CANTON en GOUVERNEUR-GENERAAL DUYMAER VAN TWIST doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 29 mei 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 9 april. Vrachten blijven voortdurend laag en sedert de laatste berichten hebben de volgende afdoeningen plaats gehad:
EVA JOHANNA neemt de lading in van het afgekeurde schip ZEEVAART, zijnde NLG 35 voor suiker naar Amsterdam; JUPITER 950 ton door de Factorij bevracht voor NLG 17.500 in eens; PRINS FREDERIK DER NEDERLANDEN 650 ton voor NLG 13.000 van Padang naar Amsterdam; JOHANNA MARIA CHRISTINA 1.017 ton door de Factorij bevracht voor NLG 19.500 ineens, te Soerabaja en Passaroeang voor Amsterdam te laden; BALTIMORE ligt te Soerabaja in lading voor Amsterdam; CORNELIS SMIT door de Factorij bevracht tot NLG 35 per gemeten last naar Rotterdam, te Cheribon en Samarang te laden; AMELAND bevracht tot GBP 2.5 naar San Francisco.
HEBE is gecharterd in Europa en laadt te Soerabaja naar Falmouth om orders; Nederlands REGINA MARIS 756 ton en ZEELANDIA 594 ton zijn gecharterd voor een lading kolen van New-Castle (Australie) en terug naar Java tot NLG 0,80 per pic; EENSGEZINDHEID naar Ternate; OOST INDIA PACKET NLG 32 voor suiker, NLG 40 voor arak en huiden en NLG 32 voor tabak van Soerabaja naar Amsterdam; Nederlands LOUIS MEIJER 756 ton is door het gouvernement aangenomen voor de overvoer van troepen naar Palembang tot NLG 3.400. TWEE CORNELISSEN laadt rijst te Tagal en Samarang naar Amoy tot 30 dollar ct; Nederlands LOURENS KOSTER te Soerabaja naar China gecharterd met rijst tot 0,30 dollarcents.
Nederlands VRIJHANDEL verzeilde naar Singapore, ten einde vracht te zoeken.
Engels COURIER, 230 ton, op vendutie verkocht voor NLG 6.000.
Bremer GENERAL JACOBI, Engels NINA worden verkocht.
Amerikaans AUBADAN van Singapore naar New York bestemd, is hier binnengelopen wegens brand in de lading en na een paar dagen was het schip uitgebrand.
MINISTER THORBECKE met averij te Soerabaja terug uit zee en de PRINSES SOPHIA moet dokken.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Nederlands DELFSHAVEN, VIJF GEBROEDERS, BIESBOSCH, WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, HOLLANDIA, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, PATRIACH SAMHIRI, STAD GOUDA, JAN DANIEL, MARIA ELISABETH MARGARETHA, AEGIDIA EN PAULINA, ELISABETH EN ANTOINETTE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, IJSSEL, ALMELO, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEIJN.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA en GOUVERNEUR GENERAAL DUIJMAER VAN TWIST doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 11 juni 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 22 april. Vrachten steeds flauw, en de markt vrij van alle producten. De gedane transacties hebben geen invloed op prijzen gehad.
DELFSHAVEN (Ned.), bevracht naar Melbourne, vertrekt na ontlossing naar Newcastle, om een lading steenkolen voor Java bestemd; prijs geheim.
In stede van de ZEELANDIA gaat de HOLLANDIA naar Newcastle (Australië) steenkolen laden à 80 cents per picol voor Java bestemd.
ALMELO (Ned.) bedong NLG 7,50 per ton voor steenkolen van Banjermassing naar Batavia.
De BIESBOSCH en JANNETJE (Ned.) zijn onder reparatie.
De navolgende schepen zijn nog ter bevrachting: Ned. WILLEM DE EERSTE, PRINS VAN ORANJE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BROEDERTROUW, JAN DANIEL, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINE, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WHAMPOA, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELIZE, ZEELANDIA, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, ZEEPLOEG, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, PHILIPS VAN MARNIX, VALPARAISO, KAREL AUGUST, CHRISTIAAN LOUIS, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNÉLIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, GOUV.-GEN. DUYMAER VAN TWIST, VIJF GEBROEDERS, ELISABETH EN ANTOINETTE en IJSSEL doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 06 juli 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 7 mei. Vrachten. Scheepsruimte is steeds overvloedig en de markt geheel zonder producten. De volgende bevrachtingen tonen aan, dat daarin nog geen verbetering heeft plaats gevonden.
De DELFSHAVEN is te Melbourne gecharterd voor een lading kolen naar Java, vracht onbekend. PRINS VAN ORANJE gecharterd tot NLG 35 per last voor tabak, en NLG 32 voor suiker naar Rotterdam. BROEDERTROUW NLG 32 voor suiker en tabak naar Amsterdam. ZEELANDIA NLG 35 voor suiker en NLG 32 voor tabak naar Amsterdam, op de kust te laden. HOLLANDIA bevracht voor NLG 0,80 per pikol voor kolen van Newcastle (Australië) naar Java. ALMELO NLG 7,50 per ton voor kolen van Banjermassing naar Batavia. AMICITIA 30 cents dollar voor rijst naar Amoy.
STRAAT BALI, JAN DANIEL en WHAMPOA laden voor reders rekening. EVERDINA ELISABETH 29½ dollar cents naar China via Singapore, JEDO NLG 35 naar Rotterdam. GOUV. GEN. DUIJMAER VAN TWIST NLG 42,50 voor koffij van Padang naar Amsterdam. Per schip SOPHIA (500 ton) 370 dollar cents naar Hamburg in eens.
Nederlands schip HERMAN gecharterd tot $ 3.400 naar Amoy.
De Nederlandse PRINSES SOPHIA, Amerikaanse SMALLWOOD en de Engelse stoomboot LEICHARDT worden verkocht.
De JANNETJE wordt gerepareerd.
De volgende schepen zijn nog onbevracht: Holl. WILLEM DE EERSTE, GEBROEDERS HOUTMAN, ARY SCHEFFER, BIESBOSCH, AEGIDIA EN PAULINA, MARIA VERONICA, JOHANNES HENDRIKUS FERDINAND, WILHELMINA, COMMISSARIS DES KONINGS VAN DER HEIM, AMALIA AUGUSTA, GELDERLAND, BULGERSTEYN, JACQUELINE EN ELISE, DRIE VRIENDEN, LAMINA ELISABETH, ADMIRAAL TROMP, JULIE CLAIRE, BARON VAN HARDENBROEK, FOP SMIT, JAN VAN BRAKEL, E.W. VAN DAM VAN ISSELT, PHOEBUS, BOMMELERWAARD, PHILIPS VAN MARNIX, ALIDA MARIA, KAREL AUGUST, NICOT, MARIA ADOLPHINE, DRIE GEBROEDERS, ELECTRA, STAD MIDDELBURG, SUSANNA EN ELISABETH, LOUIS MEIJER, NOORDBRABANT, ALDEBARAN, VAN GALEN, JOHANNA CATHARINA, ST. MICHAEL, ACADIA, LOUISA, RULOFFINA, PRINS MAURITS, ELISABETH EN ANTOINETTA.
De WELVAART, JOHANNA EN LOUISA, VALPARAISO, ZEENIMPH, JAN SCHOUTEN, FERDINAND EN LOUIS, DERKINA TITIA, ZAANSTROOM, JACOBA CORNELIA CLASINA, JEANNETTE EN AGATHA, CORNELIA EN GEERTRUIDA, CAROLINA, CANTON, VIJF GEBROEDERS, IJSSEL en ZEEPLOEG doen kustreizen.

Afbeelding
Datum 29 september 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Kaap de Goede Hoop, 20 augustus. De Nederlandse bark JAN DANIEL, kapt. Hagers, van Batavia naar Rotterdam, is 26 juli lek, makende10 duim water per uur, in de Simonsbaai binnengelopen. Het schip ondervond op reis aanhoudende stormen uit het N.W.

Afbeelding
Datum 02 oktober 1859
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Berichten uit het buitenland incl havens

Portsmouth, 28 september. Kapt. Murphy, voerende het schip GIPSY BRIDE, van de Simonsbaai alhier binnen, rapporteert dat, toen hij 7 augustus uit de Simonsbaai vertrok, het Nederlandse schip JAN DANIEL, kapt. Hagers, van Batavia naar Rotterdam, met schade aldaar binnen – zie NRC aan 29 september – bezig was met lossen.

Afbeelding
Datum 08 december 1860
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 7 december. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn de volgende 10 schepen bevracht, als:
Voor Rotterdam: ARLEQUIN, kapt. H. Singer; CANTON, kapt. J. Kettler.
Voor Amsterdam: METALEN KRUIS, kapt. J. P. Zuurdeeg; DRIE GEBROEDERS, kapt. H. Kramer; GALLILEI, kapt. F.C.H. Koch; JAN DANIEL, kapt. A.K. Zweede; LAMMINA ELIZABETH, kapt. A. Gersen (de beide laatste van Rotterdam).
Voor Dordrecht: GEERTRUIDA MARIA, kapt. C. Spiegelberg.
Voor Schiedam: JAN VAN SCHAFFELAAR, kapt. L.G. Verbeek.
Voor Middelburg: MARINUS WILLEM, kapt. P. van Duijn.
De Maatschappij verlangt de dispositie (opm: ter beschikking stelling) over de uitgaande ruimte van de schepen, voor ultimo december 1858 binnengekomen, tot de vracht van NLG 30 voor stukgoederen.

Afbeelding
Datum 14 september 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 juli. Vrachten. De volgende Nederlandse schepen zijn bevracht. PAUL JOHAN, 677 ton, à NLG 100 per last voor suiker alhier, NLG 117,50 voor koffij en NLG 115 voor licht goed te Padang, naar Amsterdam. De CATHARINA JACOBA HENRIETTE, 1200 ton en MACASSAR, 438 ton, zijn opgenomen door de Nederlandsche Handel Maatschappij voor de overvoer van zout van Bangkok naar Sumanap voor resp. NLG 1,92½ en NLG 1,99 per picol. De VIJF VRIENDEN, 337 ton, NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffij en NLG 114 voor indigo, te Samarang te laden naar Amsterdam. De PERTINAX laadt naar Macassar via Soerabaija.
Onbevrachte Nederlandse schepen: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en JAN DANIEL.

Afbeelding
Datum 29 september 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten gearriveerde, vertrokken schepen

Batavia, 12 augustus. Het Nederlandse schip JAN DANIEL, kapt. Zweede, 27 juli alhier van Newcastle gearriveerd, heeft schade.

Afbeelding
Datum 29 september 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 12 augustus. Vrachten. PAUL JOHAN bevracht à NLG 100 voor suiker hier, NLG 117.50 voor koffij en NLG 125 voor licht goed, te Padang te laden naar Amsterdam. CATHARINA JACOBA HENRIETTE door de Factorij bevracht à NLG 1.92½ per picol voor een zoutreis van Bangkok naar Sumanap. MACASSAR als boven tot NLG 1.99 per picol. VIJF VRIENDEN laadt te Samarang à NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffij en NLG 110 voor indigo naar Rotterdam. COSMOPOLIET à NLG 105 voor suiker en NLG 95 voor thee naar Amsterdam. BULGERSTEIN à NLG 105 voor suiker en NLG 100 voor tabak naar Rotterdam.
De volgende schepen zijn nog disponibel: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL en JAN DANIEL. Het Nederlandse schip PERTINAX heeft voor Macassar via Soerabaja geladen.

Afbeelding
Datum 16 oktober 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 29 augustus. Vrachten. De volgende charters van Nederlandse schepen zijn bekend geworden. NEDERLAND EN ORANJE (755 ton) bevracht à NLG 110 per last voor suiker en NLG 110 voor koffij, te Pekalongan en Samarang te laden naar Rotterdam. PRINSES AMALIA (842 ton) NLG 110 voor suiker, NLG 105 voor koffij, NLG 125 voor huiden en indigo en NLG 115 voor gom elastiek, hier en te Samarang te laden naar Rotterdam. ALBLASSERWAARD (738 ton) NLG 110 voor suiker, NLG 105 voor koffij en NLG 120 voor huiden, te Indramajoe, Tagal en Samarang te laden naar Amsterdam. VIER GEZUSTERS (737 ton) NLG 110 voor suiker, te laden hier en te Pekalongan naar Rotterdam. KOSMOPOLIET (753 ton) NLG 110 voor suiker, NLG 105 voor koffij en NLG 120 voor huiden, te laden hier en te Samarang naar Rotterdam. ROBERTUS HENDRIKUS (753 ton) opgenomen voor NLG 45.000 ineens voor de Golf van Perzië en terug.
Onbevrachte Nederlandse schepen: PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, JAN DANIEL, INDIA, HUGO GROTIUS.

Afbeelding
Datum 14 november 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 30 september. Vrachten van Nederlandse schepen.  GEBROEDERS naar Amsterdam bevracht à NLG 110 per last voor suiker, NLG 105 voor koffij, hier en te Soerabaija te laden, te Samarang te laden. ANNA naar Amsterdam, NLG 110 voor suiker; NLG 105 koffij, te Samarang te laden. INDIA naar Rotterdam, NLG 105 suiker, NLG 100 koffij, NLG 97,50 tabak, NLG 115 huiden, hier, te Soerabaija en Passaroeang te laden. PEKING naar Amsterdam, NLG 105 suiker, NLG 100 koffij, te Samarang en Soerabaija te laden. SUSANNA ELISABETH naar Amsterdam, NLG 105 suiker, NLG 97,50 rijst, te Soerabaija en Indramayoe te laden. HELENA naar Bushire en terug, NLG 3,50 per pikol voor suiker van Soerabaija. JAN DANIEL naar Rotterdam, NLG 100 voor suiker en NLG 97,50 voor koffiej, op de kust te laden.
Onbevrachte Nederlandse schepen: CORNELIA HENDRIKA, HUGO GROTIUS, QUARTET.

Afbeelding
Datum 29 november 1862
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 14 oktober. Vrachten. Nederlandse schepen. GEBROEDERS bedongen NLG 110 per last voor suiker en NLG 105 voor koffij, hier en te Soerabaija te laden naar Amsterdam. ANNA NLG 110 voor suiker, NLG 105 voor koffij, te Samarang te laden naar Amsterdam. INDIA NLG 105 voor suiker, NLG 100 voor koffij, NLG 97 ½  voor tabak, NLG 115 voor huiden, hier, Soerabaija en Passaroeang te laden naar Rotterdam. PEKING NLG 105 voor suiker, NLG 100 voor koffij, te Samarang en Soerabaija te laden naar Amsterdam. SUSANNA ELISABETH NLG 105 voor suiker en NLG 97 ½  voor rijst, te Soerabaija en Indramaijoe te laden naar Amsterdam. HELENA te Soerabaija opgenomen voor Bushire en terug à NLG 3,50 per pikol voor suiker. JAN DANIEL laadt op de kust à NLG 100 voor suiker en NLG 97,50 voor koffij naar Rotterdam. JULIE NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffij en NLG 110 voor licht goed naar Amsterdam ; CORNS. WERNARD EDUARD NLG 100 voor suiker, NLG 95 voor koffij en NLG 110 voor licht goed naar Rotterdam ; SCHELDE NLG 110 voor koffij te laden naar Amsterdam.
De volgende schepen zijn nog disponibel : CORNELIA HENDRIKA, HUGO GROTIUS, QUARTET, JOHANNA ELISABETH, DEN ELSHOUT en MARIA ANNA.

Afbeelding
Datum 28 november 1864
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Vrachten, bevrachtingen

Batavia, 15 oktober. Vrachten. De arrivementen van vrachtzoekende schepen sedert ons vorig bericht niet bijzonder groot geweest zijnde en meer producten afgevoerd wordende, kon men iets vastere artes bedingen. Op dit ogenblik blijven niet veel schepen onbevracht over, waarvan het merendeel nog bezig is met lossen. Ditmaal hebben wij de volgende bevrachtingen van Nederlandse schepen te vermelden: Naar Amsterdam: HENRICUS GERARDUS à NLG 90 voor koffij en licht goed te Padang te laden. Naar Rotterdam  BULGERSTEIN NLG 80 voor suiker hier en NLG 90 voor koffij te Padang in te nemen. NOACH heeft gedeeltelijk suiker, à NLG 85 aangenomen op de kust te laden. JAN DANIEL bekomt dezelfde vracht voor suiker op de kust en vult te Padang op met koffie à NLG 92,50 en licht goed à NLG 102,50. OCEANUS bedong NLG 85 voor suiker en NLG 110 voor arak, hier te Samarang en Soerabaija te laden. H. LIDUINA, in Europa bevracht à NLG 95 met NLG 5 verhoging bij verzeiling naar Padang, wordt door de agenten der bevrachters beladen.
Onbevracht blijven nog de Nederlandse schepen FRANS EN ELISE en HUGO GROTIUS.

Afbeelding
Datum 13 juli 1865
Krant NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Rotterdam, 12 juli. Door de Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn bevracht de navolgende 22 schepen, als:
- Voor Rotterdam: PROFESSOR VAN DER BOON MESCH, kapt. J. van Zanten; MINISTER FRANSEN VAN DE PUTTE, kapt. D. Forbes Browning; MARIA ELISABETH, kapt. W. van der Valk; GOUVERNEUR VAN SWIETEN, kapt. H. Singer; BILDERDIJK, kapt. A. Viëtor; JOHANNES MARTINUS, kapt. O. Dalloyaux; VESTA, kapt. onbekend (opm: vermoedelijk kapt. A. van der Eijk).
- Voor Amsterdam: ZEENIMPH, kapt. F. Schipper; JAN VAN BRAKEL, kapt. D. de Roever; PADANG PACKET, kapt. P. Huidekoper; ANNA, kapt. P.R. Bok; NEDERLAND EN ORANJE, kapt. J. Bouwmeester; JAN DANIEL, kapt. H. van IJsendoorn; CORTGENE, kapt. W. Wemmerus; TJILINGSIE, kapt. P. Ouwehand; BONI, kapt. J. W. Möller; ROBERTUS HENDRIKUS, kapt. R.H. Mulder; PRESIDENT VAN RIJCKEVORSEL, kapt. T. Vogelesang.
- Voor Schiedam: CANDATI, kapt. D.B. Bosscher; HUGO GROTIUS, kapt. J. Immerzeel.
- Voor Dordrecht: KOSMOPOLIET II, kapt. J. Bouten; KOSMOPOLIET, kapt. J. Koning.

Afbeelding
Datum 09 januari 1867
Krant JB - Javabode
Type bericht Binnenlandse berichten, diverse

Amsterdam, 19 november. De romp van het Nederlandse schip JAN DANIEL, gevoerd geweest door kapt. Van IJzendoorn, van Soerabaija herwaarts, aldaar afgekeurd, had dollar 3.972,46 en 3352 balen koffie en 53 kranjangs suiker, beiden beschadigd, dollar 46.463,37 opgebracht (opm: soort dollars onbekend).

Afbeelding