Inloggen
Gezagvoerder

Rietbergen, Dirk Cornelis

Naam: Rietbergen, Dirk Cornelis
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ERFPRINSES SOPHIA 1840 Fregat Sailing Vessel 8065 Bekijk schip
JAN DANIEL 1841 Bark Sailing Vessel 13449 Bekijk schip
PRINS VELDMAARSCHALK 1839 Bark Sailing Vessel 10372 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Dirk Cornelis Rietbergen werd geboren op 20 december 1823 te Den Haag, Nederlands Hervormd. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan het Vasteland nr. 14 en de Glashaven nr. 18. Hij vertrok op 19 april 1886 naar Den Haag.

Hij was getrouwd met Maria Klasina Bijl, geboren op 09 december 1827 te Scheveningen, Nederlands Hervormd. Hij werd na zijn loopbaan op zee een expert van Veritas005.

Overleden in 1894.

 

Het beroep van Dirk Cornelis Rietbergen is Kapitein der Koopvaardij. Op 5-8-1856 is hij benoemd tot directeur van het Zeemanshuis te Rotterdam gevestigd aan de Westerhaven. Kennelijk begint hij in 1873 samen met ene Sweys een eigen zaak genaamd Sweys & Rietbergen want dan is zijn beroep Expert.

Het gezin woont te Rotterdam op de volgende adressen: 1859 Nieuwewerk. 1860 Zeemanstraat 15. 1862 Westerhaven 15. 1873 Glashaven 18 (hier zit ook het kantoor Sweys & Rietbergen Experts). 1882 Vasteland 14. Vanaf 1887 komen ze niet meer in de boeken van Rotterdam voor en vertrekken ze waarschijnlijk terug naar 's-Gravenhage.

In 1868 vindt er een briefwisseling plaats tussen D.C. Rietbergen en jonkheer J.H. van Capellen over de verkoop van het jacht "De Meeuw". In het Nationaal archief te 's-Gravenhage zijn uittreksels te vinden van de hand van mevrouw Hora Siccama-van Capellen uit brieven van kapitein L.J. Wilhelmie en de matroos C.J. Oostmans aan D.C. Rietbergen directeur van het Zeemanshuis te Rotterdam, uit het journaal van mevrouw Wilhelmie, uit het dagboek van C.J. Oostmans (bediende van Alexine Tinne 12-11-1867) voornoemd en uit het schrijfboek van A. Jacobse eveneens matroos, er zijn twee brieven van Rietbergen aan jonkheer O.W. Hora Siccama, 1866-1869, 1870.

Maria Klazina Bijl overlijdt voor 25-5-1894 Dirk Cornelis Rietbergen overlijdt op 25-5-1894 op 70 jarige leeftijd om half 11 des s'morgens te 's-Gravenhage. Zijn beroep was toen expert. Zijn overlijden wordt aangegeven door de 67 jarige Johan Meijer en door de 50 jarige Engelbertus Heibron.

Uit.:http://home.hetnet.nl/~t.bijlbadweg/hoofdstuk83.html

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

D.C.Rietbergen was met vlagnummer R16 in de periode 1848 t/m 1894 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

D.C.Rietbergen was president van 1865-1867, 1871-1873 en 1877-1885 en vice-president van 1862-1864 en 1868-1870058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1894 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat in 1894 is overleden D.C.Rietbergen, “welke … gedurende vele jaren president der Maatschappij geweest is, èn door zijn invloed, èn door zijne ijverige bemoeiingen veel tot het welzijn van het fonds heeft bijgedragen.”.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij wordt kapitein D.C.Rietbergen met vlagnummer R16 vermeld als gezagvoerder in058:

*   1849, 1851 bark “Prins Veldmaarschalk”       284 last    varend voor de Groot, Roelants & Co te Rotterdam

*   1855, 1858, 1859, 1862 t/m 1867,

     1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1893                    geen schip vermeld

 

Bouma025 vermeldt D.C.Rietbergen als gezagvoerder gedurende:

*   1848 t/m 1853 op de bark “Prins Veldmaarschalk”, gebouwd in 1839 te Schiedam, 465 ton o.m., varend voor de Groot, Roelant & Co te Schiedam;

*   1854 t/m 1855 van de bark “Jan Daniël”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*   1856 t/m 1857 van het fregat “Jacoba Helena” ex Erfprinses Sophie, gebouwd in 1840 te Middelburg, 750 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In het tijdschrift “De Zee” Jg.1, 1879, p.82 staat vermeld de beschikking dd 27 deccember 1878 van de benoeming in de Commissie van examen ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen de benoeming tot lid van D.C.Rietbergen uit Rotterdam , oud-gezagvoerder grote vaart. Ook benoeming als lid in 1891 (Jg.13, p.86, 1891) nu afkomstig uit ’s Gravenhage. Idem in 1892 (Jg.14.p.84, 1892.).

 

In het scheepsjournaal van de bark “Jan Daniel” onder gezag van Kap. D.G. Rietbergen onderweg van Londen naar Australie staat het volgende:

“Ontmoeting met de bark Hendrica van Kapitein Reiniersen op 5 november 1853 op 41 38 NB 14 17 WL”

mail Ron de Vos dd 16 februari 2010

 

In het Commissie verslag van de “Enquete omtrent den Toestand van de Nederlandsche Koopvaardijvloot 1874-1875” staat een verslag van het interview op 04 augustus 1874 met Dirk Cornelis Rietbergen, kapitein-expert van het bureau Veritas. Hij was expert sedert december 1869. Hij verklaarde koopvaardijkepitein te zijn geweest en daarna van de oprichting af directeur van het Zeemanshuis van 1856 tot 1869. Hij oefende zijn betrekking als expert uit te Rotterdam en omstreken, daaronder begrepen Dordrecht en Alblasserdam, en alles wat tot de Maas behoort. Zijn expertise gold schepen tot de grote en kleine vaart, in het algemeen die voor de buitenvaart.