Inloggen
Gezagvoerder

Mauritz, Jan Klaassens

Naam: Mauritz, Jan Klaassens
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
JAN DANIEL 1841 Bark Sailing Vessel 13449 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Jan Klaassens Mauritz werd geboren te Oude Pekela op 02 januari 1802.

Hij was gehuwd met Cornelia Josina Maria van Zouw, geboren te Rotterdam op 30 april 1809.

Hij overleed in 1852

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.K.Mauritz (adres de Heeren van Ulphen & Ruys) werd met vlagnummer 586 effectief lid van Zeemanshoop per 25 mei 1841 op voordracht van P.S.Matzen. Zijn schip was de "Jan Daniël". Toegevoegd is "overleden"002. Ten tijde van de inschrijving waren Mauritz en zijn vrouw 39 resp 32 jaar. Ingeschreven staan 1 zoon uit 1840 en 1 dochter uit 1836002a.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 28/25 mei 1841 werd tot effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Klaassens Mauritz, oud 39 jaar, voerend de bark “Jan Daniel”, wonend te Rotterdam, adres bij Ulphen & Ruys te Amsterdam, op voordracht van kapitein P.S.Matzen. Hij kreeg vlagnummer 586.023

Hij werd lid van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 07 december 1841003.

 

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In dce notulen van de Bestuursvergadering  van Zeemanshoop dd 30 november 1843 staat een verzoek om uitkering door J.K.Mauritz te Rotterdam. In de notulen dd 28 december 1843 wordt aan hem een uitkering voor maximaal 12 maanden van f 20,- per maand verstrekt. In de vergadering dd 31 oktober 1844 wordt de uitkering verlengd met 12 maanden. Per 20 januari 1846 volgt weer een continuering van een jaar “mits overleggende een bewijs van voortdurende blindheid.”042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 30 december 1852 meldt kapitein F.Guyt het overlijden van kapitein J.K.Mauritz en vraagt om een uitkering voor zijn beide kinderen Deze wordt in de vergadering van 27 januari 1853 toegekend ingaande 01 november 1852, de oudste voor 1 maand en de jongste tot haar 16e verjaardag..042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering van  Zeemanshoop dd 19 november 1844 wordt vermeld dat aan J.K.Mauritz een continuering voor nog 12 maanden wordt verstrekt van een uitkering. In de notulen van 08 februari 1853 staat de mededeling dat aan de kinderen van kapitein J.K.Mauritz een uitkering is toegekend per 01 november 1852023

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                   jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

       586                        1841-1843     bark                 Jan Daniel                                             W.Ruys JDz te Rotterdam

                                      1844-1852     geen vermelding van schip en boekhouder

 

      Jan Klaassens Mauritz was in 1841 de eerste gezagvoerder van de bark "Jan Daniël" van rederij W.Ruys J.Dz.024

 

Bouma025 vermeldt J.K.Mauritz als gezagvoerder gedurende:

*    1842 t/m 1844 van de bark “Jan Daniël”, gebouwd in 1841 te Kinderdijk, 635 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen