Inloggen
LOEVESTEIN - ID 13109


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-08-11 / 1867-00-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Dekken: 2
Construction Data

Scheepsbouwer: C. Gips & Zn. - Werf 'De Nijverheid', Schiedam, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1854-06-10
Delivery Date: 1854-07-20
Technical Data

Net Tonnage: 736.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 389.00 lasts
 
Length 1: 41.60 Meters Registered
Beam: 7.53 Meters Registered
Depth: 5.29 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 00-00-1867
Type: Rigging changed
Omschrijving: Het schip is na verkoop naar Bremen veranderd van fregat in bark

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-08-11
Register nr: 18540657
Scheepsnaam: LOEVESTEIN
Type: Fregat
Lasten: 389
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Bonke & Co.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: Muller, .J.
Opmerkingen: een zeebrief

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1854-08-11 LOEVESTEIN
Manager: Firma Bonke & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Bonke & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Additional info: first certificate of registration 11 Aug. 1854

Date/Name Ship 1867-00-00 GESSNER
Manager: Johann Balleer & Co., Bremen, North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Eigenaar: Johann Balleer & Co., Bremen
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Callsign: QBFH
Additional info: Flag no. 133

Date/Name Ship 1869-00-00 GESSNER
Manager: Wm. Stisser & Co., Bremen, North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Eigenaar: Wm. Stisser & Co., Bremen, North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / North German Confederation (18.08.1866-16.04.1871)
Callsign: QBFH

Date/Name Ship 1871-04-16 GESSNER
Manager: Wm. Stisser & Co., Bremen, Germany
Eigenaar: Wm. Stisser & Co., Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany
Callsign: QBFH

Date/Name Ship 1875-00-00 GESSNER
Manager: Georg Friedrich Wilhelm Stisser, Bremen, Germany
Eigenaar: Georg Friedrich Wilhelm Stisser, Bremen, Germany
Shareholder:
Homeport / Flag: Bremen / Germany
Callsign: QBFH

Date/Name Ship 1884-00-00 GESSNER
Manager: L.W. Wendelin, Kristinestad, Russia
Eigenaar: L.W. Wendelin, Kristinestad, Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Kristinestad / Russia

Date/Name Ship 1892-00-00 GESSNER
Manager: Robert Mattson, Mariehamn, Russia
Eigenaar: Robert Mattson, Mariehamn, Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Mariehamn / Russia

Ship Events Data

1856-11-19: Collision
Sydney, 19 november 1856. Het alhier op heden van San Antonio (Z.A.) gearriveerde Nederlandse schoenerschip ST. HELENA, kapt. M. Sterkenburg, is de 7e dezer in aanzeiling geweest met het Nederlandse fregatschip LOEVESTEYN (opm: LOEVESTEIN), kapt. Schaap q.q, van Valparaiso naar Port Adelaïde bestemd.
1857-07-14: Collision
Amsterdam, 14 juli 1857. Het schip (opm: bark) WATERGEUS, kapt. W.H. Kramer, van Banjoewangie alhier in het Oosterdok aangekomen, is in het Groot Noord-Hollandsch Kanaal in aanvaring geweest met het schip (opm: fregat) LOEVESTEIN, kapt. E.J. Bödeker, en heeft daardoor belangrijke schade aan de boeg bekomen.
1858-05-27: Damaged
St. Helena, 27 mei 1858. Het alhier van Batavia aangekomen Nederlandse fregatschip LOEVESTEIN, kapt. C. Vonck, heeft de voorsteng verloren en meer andere schade bekomen. Nadat in een en ander voorzien is, heeft het de reis vervolgd.
1861-10-30: Sprang a leak
Kaap de Goede Hoop, 21 november. Het Nederlandse schip LOEVESTEYN (opm: fregat LOEVESTEIN), kapt. C. Vonck, van Batavia naar Amsterdam, is de 30e oktober 1861 lek in de Tafelbaai binnengelopen.
1865-02-06: Damaged
Texel, 6 februari 1865. Het Nederlandse schip LOEVESTEIN, kapt. Hulsthof (opm: fregat, kapt. C.J.D. Hulshoff), van Java alhier binnen, verloor zeilen, verschansing enz.
1899-01-21: Final Fate: Missing

De GESSNER is, op reis van Antwerpen naar Sapele, sedert 21 januari 1899 vermist.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Berend Janssen Muller werd geboren op 03 november 1807 te Norden als zoon van Jan Franzen Muller, zaagmolenaar, en Ida Janssen. Hij woonde te Rotterdam en Alblasserdam. Hij diende rond 1837 in de eerste afdeling mobiele schutterij van Zuid-Holland.

Hij huwde op 29 november 1837 te Rotterdam met Elizabeth Smith, geboren 09 januari 1818 te Rotterdam als dochter van Johan Christiaan Friederich Smith, meester speksnijder, en Cornelis Scholte.

Hij overleed op 24 januari 1855 als gezagvoerder aan boord van het schip “Loevestein”.005

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

B.J.Muller was met vlagnummer R122 in de periode 1835 t/m 1855 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1855 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in 1855 is overleden. In hetzelfde Jaarverslag  wordt vermeld dat zijn weduwe en vier kinderen een uitkering hebben gekregen van f 225 ,13 incl. schoolgeld voor 11 maanden. (hieruit is te concluderen dat kapitein Muller in februari 1855 is overleden.) In 1858 en 1859 waren de uitkeringen f 249,48 resp. f 241,58058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein B.J.Muller met vlagnummer R122 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1849, 1851            van het fregat “Delft”             417 last                                   varend voor Bonke & Co te Rotterdam

B.J.Muller was van 1853-1854 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Bouma025 vermeldt B.J.Muller als kapitein gedurende:

*    1836 t/m 1837 op de brik “Harmonie”, gebouwd in 1836 te Alblasserdam, 246 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*    1840 t/m 1854 op het 3/m schip “Delft”, gebouwd in 1839 te Schiedam, 789 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*    1855 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

B.J.Muller verzorgde per 20 augustus 1841 vanuit Hellevoetsluis met de “Delft” een troepentransport van 6 officieren en 160 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 22 november 1841 na 94 dagen. Onderweg waren 4 manschappen overleden.

Hij vertrok op 29 augustus 1846 vanuit Hellevoetsluis met de “Delft” en een contingent van 4 officieren en 150 manschappen. Hij kwam te Batavia aan op 07 december 1846 na 100 dagen.

Hij vertrok wederom met de “Delft” vanuit Hellevoetsluis op 16 oktober 1849 en een transport van 6 officieren en 140 manschappen. Hij kwam te Batavia aan op 27 januari 1850 na 103 dagen.

Op 03 september 1852 vertrok hij wederom met de “Delft” vanuitHellevoetsluis met een contingent van 4 officieren en 150 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 06 december 1852 na 94 dagen065.

 

Foto (nr.51) beschikbaar van kapitein B.J.Muller047.

 

 

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Muller/Mulder, Berend Janssen
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt kapitein Schaap (geen initialen) als gezagvoerder gedurende:

  • * 1856 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen

 

 

Datum vanaf: 1855
Kapitein: Schaap, X.X.

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.J.Bödeker was met vlagnummer R358 in de periode 1852 t/m 1858 van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1858 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar, op grond van Artikel 37 van het Reglement (d.i. het niet voldoen aan de financiële verplichtingen) uit het College is gezet058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein E.J.Bödeker met vlagnummer R358 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

1855      van de bark “Luconia”      319 last  varend voor Bonke & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt E.J.Bödeker als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1856 van de bark “Luconia”, gebouwd in 1849 te Schiedam, 604 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*    1857 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen.

 

 

Datum vanaf: 1856
Kapitein: BÖDEKER, E.J.

Familiegegevens en opleiding

Cornelis Vonck werd geboren op 18 februari 1818 te Streefkerk. Hij woonde te Rotterdam o.a. aan de Binnenweg Wijk 15 nr. 476 en Karresteeg Wijk 3 nr. 183. Hij vertrok op 20 augustus 1873 naar Amsterdam.

 Hij was gehuwd met Grietje Rotgans, geboren op 24 februari 1820 te Terschelling als dochter van Gerrit Siebesz Rotgans en Trijntje Jacobs.005 en tresoar

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Corns. Vonck was met vlagnummer R218 in de periode 1846 t/m 1871 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

C.Vonck was in 1849 afwisselend commissaris en in 1870 permanent commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat kapitein Corns. Vonck met vlagnummer R218 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*   1849                        van de bark “J.C.J. van Speyk”          274 last                 varend voor F.Smit te Kinderdijk

*   1851, 1855             van de bark “Vier Gebroeders”           342 last                 varend voor F.Smit te Kinderdijk

*   1858, 1859             van het fregat “Loevensteyn”             389 last                 varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*   1862 t/m 1867       van het fregat “India”                          685 last                 varend voor Bonke & Co te Rotterdam

 

Bouma025 vermeldt C.Vonck als gezagvoerder gedurende:

*   1848 t/m 1850 op het fregat “J.C.J. van Speyk”, gebouwd in 1834 te Kinderdijk, 512 ton o.m., varend voor F.Smit te Alblasserdam;

*   1851 t/m 1857 van de bark “Vier Gebroeders”, gebouwd in 1846 te Slikkerveer, 637 ton o.m., varend voor F.Smit te Kinderdijk;

*   1858 t/m 1861 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam.

*   1862 t/m 1869 van het 3/mschip “India” ex Anny Richmond, gebouwd in 1861 te Bath-Maine, 1300 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*   1872 van het ijzeren fregat “Hoek van Holland”, gebouwd in 1864 te Kinderdijk, 801 ton o.m., varend voor W.Ruys & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

C.Vonck vertrok op 19 september 1857 vanuit Nieuwediep met de “Loevestein” met een transport van 3 officieren en 200 manschappen. Hij kwam te Batavia aan op 30 december 1857 na een reis van 102 dagen. Onderweg waren 2 manschappen overleden.

Op 27 september 1861 vertrok hij uit Brouwershaven met de “Loevestein” en 3 landmachtofficieren. Hij kwam te Batavia aan op 14 januari 1862 na een reis van 109 dagen065.

 

Melding van het overlijden te Batavia op 01 december 1870 van een matroos aan boord van het schip “India”.115

 

Zierikzeesche Courant 16 maart 1864

Op 11 maart 1864 is te Brouwershaven gearriveerd de “India”, kapt. C.Vonck, komen van Batavia en met bestemming Rotterdam. Aan boord de passagiers de heren A.M.Sassenberg en J.H.Kruijt, benevens 14 gepasporteerde militairen.

 

 

Datum vanaf: 1858
Kapitein: Vonck, Cornelis

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

C.J.D.Hulshoff was met vlagnummer R125 in de periode 1855 t/m 1900 lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

      C.J.D.Hulshoff was in 1873 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1900 van de Maatschappij (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat hij in dat jaar is overleden058.

 

De schepen van de kapitein

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein C.J.D.Hulshoff met vlagnummer R125 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                       van de bark “Dorothea Henriette”      221 last     varend voor W.Bunge & Co te Rotterdam

*    1858, 1859            van de bark “Luconia”                         319 last     varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1862 t/m ’66         van het fregat “Loevesteijn”                389 last     varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1867                       van het fregat “Erasmus”                     680 last     varend voor Bonke & Co te Rotterdam

*    1874, 1877, 1878, 1880 t/m 1883, 1885 t/m 1888, 1890 t/m 1899 geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt C.D.J.Hulshoff als gezagvoerder gedurende:

*    1857 van de bark “Dorothea Henriëtte”, gebouwd in 1850 te Alblasserdam, 419 ton o.m., varend voor W.Bunge & Co te Rotterdam;

*    1857 t/m 1862 van de bark “Luconia”, gebouwd in 1849 te Schiedam, 604 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam;

*    1863 t/m 1867 van het 3/msch “Loevestein”, gebouwd in 1854 te Schiedam, 736 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1867 verkocht naar Bremen;

*    1868 t/m 1873 van het 3/mschip “Erasmus” ex Dharwar, gebouwd in 1860 te Waldoboro, 1238 ton o.m., varend voor Bonke & Co te Rotterdam. Het schip werd in 1873 verkocht naar Noorwegen.

 

Overige bijzonderheden

C.J.D.Hulshof vertrok op 05 april 1858 vanuit Hellevoetsluis met de “Luconia” en een transport van 3 officieren en 125 manschappen. Hij arriveerde te Batavia op 17 augustus 1858 na een reis van 134 dagen. Onderweg was 1 manschap en 1 officier overleden065.

 

Zierikzeesche Courant dd 20 februari 1864

Op 17 februari 1864 is te Brouwershaven binnengekomen de “Loevestein” onder kapitein C.J.D.Hulshoff van Batavia naar Rotterdam. Aan boord waren de passagiers luitenat ter zee J.L.Inckerl; J.J.Ruijs en J.H. van Boven (kapt. Kwartiermeester)

 

 

Datum vanaf: 1862
Kapitein: Hulshoff, C.J.D.

Algemene informatie

.

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.295
DVD VIII – 683, 685
BIJLBRIEF
Naam schip LOEVESTEIN

plaats en datum acte Schiedam, 20 juli 1854

type schip fregat

bouwwerf/verkoper Cornelis Gips & Zonen, scheepsbouwmeesters, werf de Nijverheid, Schiedam

gevoerd door kapt. Barend Janssen Muller

eigenaar/aankoper firma Bonke & Co., Rotterdam

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 736 tonnen of 389 lasten (meetbrief Schiedam, 24 april 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 41,60 m., breed 7,53 m., hol 5,29 m.

kiellegging 1853

tewaterlating 10 juni 1854

plaats / datum registratie Schiedam, 20 juli 1854

nummer van registratie deel 24, folio 179, recto, vak 7

notaris verklaring voor burgemeester en wethouders van Schiedam

prijs

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 150408

Naam LOEVESTEIN
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1854
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen

Jaar: 0000
Bron: NA-Den Haag
Omschrijving: Rott.3.03.17.01.3675-1854-295