Inloggen
BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN - ID 1174


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1884-09-22 / 1898-05-00 | Reden uitgevlagd: Verkocht naar het buitenland

Identification Data

Bouwjaar: 1884
Nat. Official Number: 2228 ROTT 1884
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo schip
Type Dek: Flush deck
Masten: Two masts
Material Hull: Iron
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: P. Smit Jr., Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 63
Date Laid Down: 1884-03-15
Launch Date: 1884-08-21
Delivery Date: 1884-10-03
Technical Data

Engine Manufacturer: P. Smit Jr., Slikkerveer, Zuid-Holland, Netherlands
Motor Type: Steam, Compound
Number of Cylinders: 2
Power: 40
Power Unit: NHP
Eng. additional info: (15 1/2 & 28 - 16)
 
Gross Tonnage: 211.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 124.00 Net tonnage
Deadweight: 300.00 tons deadweight (1016 kg)
 
Length 1: 119.80 Feet (British) Registered
Beam: 19.40 Feet (British) Registered
Depth: 8.70 Feet (British) Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1884
Datum agenda: 1884-09-22
Register nr: 0
Scheepsnaam: BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN
Type:
Lasten: 0
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Hoogerwerf, L.
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: x
Opmerkingen: ja
1884-09-22, uitreiking zb89-x

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1884-08-00 BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN
Manager: N.V. Duinkerksche Stoomboot-Reederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Duinkerksche Stoomboot-Reederij, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHMR

Date/Name Ship 1898-05-00 DEKABRIST
Manager: Ali Babaschow, Astrakhan, Russia
Eigenaar: Ali Babaschow, Astrakhan, Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Astrakhan / Russia

Date/Name Ship 1906-00-00 GULYAM MIRSA
Manager: Ali Babaschow, Astrakhan, Russia
Eigenaar: Ali Babaschow, Astrakhan, Russia
Shareholder:
Homeport / Flag: Astrakhan / Russia
Additional info: writing name ship is correct, not so in LR

Ship Events Data

1884-03-15: Building History
NRC 160384. Slikkerveer, 15 maart. Op het etablissement van de heer P. Smit Jr., scheepsbouwmeester en fabrikant van stoomwerktuigen alhier, wordt heden de kiel gelegd van het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, bestemd voor passagiers en goederen tussen deze gemeente en Duinkerken, waarvan de gezagvoerder zal zijn L. Hoogerwerff, en dat onder directie zal staan van de heren G. Outshoorn en C.L. Torley Duwel. De machine van het surface condensing compound systeem, alsmede de stoomketel worden aan dezelfde fabriek vervaardigd, terwijl de nieuwste verbeteringen, zowel op het gebied van scheepsbouw als op dat van werktuigkunde, bij dit stoomschip in toepassing zullen worden gebracht.
1891-07-03: Damaged
NRC 03.07.1891
Maassluis, 2 juli. Volgens rapport ligt het stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN met defecte machine bij de Schouwenbank geankerd. De sleepboot NIEUWESLUIS vertrok derwaarts.
1898-05-17: Sold to foreign country
PGC 20.05.1898
Rotterdam, 17 mei. Het Nederlandse stoomschip BURGEMEESTER VAN VOLLENHOVEN, varende tussen hier en Duinkerken, is aan een Russische maatschappij verkocht en zal worden herdoopt in DEKABRIST. Hiermede houdt de Duinkerkensche Stoomboot-Reederij op te bestaan. (opm: het schip is 28 mei van Rotterdam naar St. Petersburg vertrokken)
1910-00-00: Final Fate: Scrapped

De ‘GULAM MIRSA’ is in 1910 in Rusland voor sloop verkocht.

Gezagvoerders

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

De schepen van de kapitein

Luc Heijboer in een e-mail dd 10 april 2005 vermeldtin een overzicht van kapiteins op Vlaardinger schepen:

L.Hoogerwerff                                     1869-1870                                    DOURO

                                                                1870-1874                                    ZEUS

                                                                1876-1876                                    KONING WILLEM III

                                                                1876-1879                                    AMELIA

                                                                1883-1883                                    CATHARINA

 

Bouma025 vermeldt L.Hoogerwerff als gezagvoerder gedurende:

*    1870 van de galjoot “Douro” ex Manus, ex Ernst, gebouwd in 1859 te Saterland, 60 ton o.m., varend voor van Hartwegen & den Breems te Vlaardingen;

*    1871 t/m 1874 van de 2/msch “Zeus” ex Jupiter, gebouwd in 1849 te Wismar, 148 ton o.m., varend voor van Harwegen & den Breems te Vlaardingen;

*    1875 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Vroege te Alblasserdam;

*    1877 t/m 1879 van de 2/m sch. “Amelia” ex Koning Willem III, gebouwd in 1870 te Sappemeer, 188 ton o.m., varend voor J.W.Muurling te Vlaardingen. Het schip is in 1879 op de kust van Mexico verongelukt;

*    1883 van het schroefstoomschip “Tollens”, gebouwd in 1880 te Slikkerveer, 450 ton n.m., varend voor  Lels & van Dam te Rotterdam. Het schip werd in 1883 verkocht naar Denemarken;

*    1885 van het schroefstoomschip “Burgemeester van Vollenhoven”, gebouwd in Slikkerveer, 215 ton o.m., varend voor de Duinkerksche Stoombootreederij te Rotterdam;

*    1888 t/m 1889 van het schroefstoomschip “Brinio”, gebouwd in 1882 te Pt. Glasgow, 665 ton n.m., varend voor D.Burger & Zn te Rotterdam. Het schip werd in 1889 verkocht naar Engeland;

*    1892 van het schroefstoomschip “Ingerid”, gebouwd in 1882 te Dumbarton, 600 ton n.m., varend voor D.Burger & Zn te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

In september 2002 kreeg ik van mevr. Blokland-Visser uit Papendrecht een “Bewijs van Ontslag” van Daniël Hoogerwerff, opgesteld door de Waterschout van Rotterdam en gedateerd 16 oktober 1887. Hij had onder kapitein L.Hoogerwerff (zijn vader) een reis gemaakt als kajuitjongen naar de Oostzee en was op 07 juni 1887 vertrokken.

 

In de Scheepstijdingen van de Harlinger Courant dd 12 januari 1878 staat het volgende bericht096:

Uitgegaan:

“Lissabon 2 Jan. Amelia, L.Hoogerwerff Az, Vlaardingen.”

 

 

Datum vanaf: 1884
Kapitein: Hoogerwerff, Leendert
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Wiert Scholtens werd geboren op 05 april 1834 te Groningen als zoon van de scheepskapitein, later havenmeester Hindrik Hans Scholtens en Sjoumenta de Boer.

Hij trouwde op 28 maart 1860 te Groningen als scheepskapitein met Antje Oetzes, geboren te Groningen op 11 maart 1834 als dochter van de trekschipper, later schuitevaarder Teunis Oetzes en Derkje Rozenboom.

Antje overleed op 23 maart 1901 te Rotterdam, 67 jaar.

Wiert overleed te Rotterdam op 08 maart 1911, 76 jaar, weduwnaar

In een huwelijksakte van een zoon te Schoterland dd. 30 mei 1892 worden beide ouders vermeld als wonende te Rotterdam

 

Uit de vermelding van schepen blijkt dat er een tweede kapitein W.H.Scholten moet hebben bestaan. Ik heb via de monsterrollen alleen achterhaald, dat er ca. 1806 een vroegere W.H.Scholtens heeft gevaren, maar daarvan zijn alleen monsterrollen in een subalterne rang bekend. Ik heb deze peroon niet kunnen identificeren.

Een complicatie is dat de namen Scholten en Scholtens door elkaar worden gebruikt.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.H. Scholtens werd met vlagnummer 751 per 23 november 1858 ingeschreven als effectief lid van Zeemanshoop op voordracht van B.G.Smit. Zijn schip was de “Loreley”. Toegevoegd is “bedankt”002.

In de notulen van de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop dd 16/23 november 1858 staat vermeld dat tot lid voor de vlag is voorgedragen/benoemd Wiert Hendriks Scholtens, oud 24 jaar, voerend de sch. “Loreley”, voor rekening van Deichmann & van Rath, adres bij de heren Dade & Co, op voordracht van kapitein B.G.Smith.023

Volgens de opgaven in de archieven van Zeemanshoop heeft hij zijn lidmaatschap kennelijk beëindigd in 1871

 

In de ledenlijsten van het Groninger zeeemanscollege “ De Groninger Eendracht” worden met de naam W.H.Scholtens de volgende nummers als leden vermeld:

Vlagnummer 34 in jaargang 1859. Effectief lid

Vlagnummer 56 in jaargang 1863. Effectief lid.

Vlagnummer 50 in de jaargangen 1874 t/m 1872. Lid voor de vlag

Ik heb niet kunnen achterhalen of het in alle drie de gevallen om dezelfde kapitein gaat, die dan van vlagnummer zou hebben gewisseld, maar gezien de scheepsvermeldingen in het archief van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” lijkt me het om Wiert Scholtens uit 1834 te gaan

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 november 1858 vraagt het vlaggelid kapitein W.H.Scholtens om deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds te mogen worden. Dit verzoek zal door de penningmeester worden afgehandeld.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 augustus 1859 wordt kapitein W.H.Scholtens toegestaan om van lid voor de vlag nu effectief lid te worden.042

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 31 juni 1864 vraagt kapitein W.H.Scholtens een tegemoetkoming “wegens overstroming van zijn onderhebbende bodem die is vergaan”. Een besluit wordt aangehouden “totdat zijn aanvrage om schadevergoeding aan het Gouvernement zal beslist zijn.”.042

In de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 24 november 1870 krijg kapitein W.H.Scholtens een maand gage wegens schipbreuk.042.

 

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 20 september 1859 staat het verzoek van kapitein W.H.Scholtens om van effectief lid over te gaan naar lid voor de vlag, hetgeen wordt toegestaan.023.

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 05 juli 1864 staat een verzoek van kapitein W.H.Scholtens om een uitkering wegens schipbreuk. Het verzoek is “aangehouden totdat zijne aanvrage om schade van het gouvernement zal beslist zijn.”.023

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 13 december 1870 staat vermeld dat hem een maand gage wordt toegekend. wegens schipbreuk023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                 jaren          type                 scheepsnaam          naam reder/boekhouder

       751                      1859-1861    schoner           Loreley                    Deichman & vom Rath teaAmsterdam

                                    1862-1863    schoner           Johan en Cornelis  de kapitein

                                        1864          sch.brik           Cito                          de Boer & van der Goot te Hoogezand

                                     1865-1869    galj.                 Antje                        de kapitein

                                        1870          geen vermelding van schip en boekhouder

                                        1871          schoner           Henriëtta                 E.& S.& C.St.Martin & Co te Rotterdam

 

Vermelding van vertrek en aankomst in Amsterdam093

Naam kapitein                                    Naam schip                                      vertrek                      terugkomst

W.H.Scholtens                                    Johan & Cornelis                             29 mei 1862             11 juni 1862

                                                               Johan Conelis                                  niet vermeld             11 september 1862

                                                               Johan & Cornelis                             04 oktober 1862      08 november 1862

                                                               Johan & Cornelis                             06 januari 1863       29 juli 1863

                                                               Johan & Cornelis                             27 augustus 1863    07 oktober 1863

                                                               Johan & Cornelis                             geen melding           07 december 1864

                                                               Johan Cornelis                                 19 maart 1864         26 april 1864

                                                               Cito                                                    1864 (geen datum) 21 september 1864

                                                               Antje                                                 geen melding           25 juli 1867

                                                               Antje                                                 29 augustus 1867    geen melding

                                                               Antje                                                 07 mei 1868             geen melding

                                                               Antje                                                 16 maart 1868         07 mei 1868

 

Bouma025 vermeldt een reeks van kapiteins W.H.Scholten/Scholtens als gezagvoerder. De vaarperioden overlappen in een aantal gevallen hetgeen duidt op minstens twee kapiteins Scholtens met de initialen W.H.

Het zijn:

*     1842 t/m 1856 van de tjalk “Catharina Alida”, gebouwd in 1838 te Sappemeer, 51 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank en in 1857 vanuit Sappemeer;

*   1855 van de “Elsiena Catharina”, gebouwd in 1849 te Wildervank, 68 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank. Van Antwerpen naar Hamburg, 30 okt. op de hoogte van Texel gezonken;

  • * 1857 t/m 1862 van de 2/msch “Familietrouw”, gebouwd in 1857 te Hoogezand, 142 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Wildervank.

*   1859 t/m 1862 van de 2/msch “Loreley” ex Sjoumenta, ex Buitenwerf, gebouwd in 1849 te Groningen, 117 ton o.m., varend voor Deichman & von Rath te Amsterdam. Het schip voer in 1863 voor kapitein/eigenaar T.Hoedemaker en was herdoopt in “Aaltje”;

  • * 1863 t/m 1864 van de galjoot “Johan en Cornelis”, gebouwd in 1862 te Sappemeer, 100 ton o.m., varend voor Wijnne & Barends te Groningen. Het schip werd in 1864 overvaren te Hellevoetsluis;
  • * 1865 van de sch.brik “Cito”, gebouwd in 1860 te Martenshoek, 163 ton o.m., varend voor de Boer & v/d Goot te Hoogezand;
  • * 1866 t/m 1870 van de galjoot “Antje”, gebouwd in 1865 te Martenshoek, 110 ton o.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip is gestrand op Ösel en wrak geraakt;
  • * 1881 t/m 1883 van de ijzeren sch.brik “Columbus” ex Robert Anderson, gebouwd in 1865 te Hartlepool, 221 ton o.m., varend voor E.& S.& C. St.Martin & Co te Rotterdam.
  • * 1872 t/m 1880 van de 2/msch. “Henriëtte”, gebouwd in 1869 te Veendam, 125 ton o.m., varend voor E.& S.& C. St. Martin & Co te Rotterdam. Het schip is bij Don Rodrigo gestrand en wrak geraakt.
  • * 1886 t/m 1897 van het schroefstoomschip “Burgemeester van Vollenhoven”, gebouwd in Slikkerveer, 215 ton o.m., varend voor de Duinkerksche Stoombootreederij te Rotterdam. Het schip werd in 1898 verkocht naar Rusland.

Gezien het geboortejaar 1834 van Wiert Hindriks kan deze in 1842 geen gezagvoerder van de “Catharina Alida” zijn geweest.

Wiert werd in 1858 lid van “Zeemanshoop” en de aanvang van dat lidmaatschap ging vaak samen met het bereiken van de rang van kapitein. Zijn schip bij de aanmelding was de “ Loreley. Bliikens de opgaven in het archief van Zeemanshoop voer hij daarna in ieder geval op de “ Johan en Cornelis”, de “ Antje”,, de “ Henriette.

Blijkens zijn BS-gegevens heeft hij vanaf de negentiger jaren tot aan zijn overlijden in Rotterdam gewoond en daar kennelijk nog de “ Henriette” en de “Burgemeester van Vollenhoven bevaren

 

 

 

 

 

Overige bijzonderheden

De “Elsina Catharina”, van Antwerpen naar Hamburg, onder gezag van kapitein Scholtens, is op 30 oktober 1855 op de hoogte van Texel gezonken.078.

In het Jaarverslag over 1870 van het Groninger zeemanscollege “De Groninger Eendracht” wordt verslag gedaan van de diverse scheeprampen in dat jaar. Daarbij het vergaan van de “Antje” onder kapitein W.Scholtens.101.

 

In de Harlinger Courant dd 25 oktober 1874 staat in de rubriek SCHEEPSTIJDINGEN het volgende bericht096:

“Binnengekomen

HELVOET 19 oct. Henriëtte , W.H.Scholten, Nantes.”

 

 

Datum vanaf: 1886
Kapitein: Scholtens, Wiert Hindriks
Overige informatie: 0

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten