Inloggen
VENILIA - ID 10467


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1829-10-22 / 1880-11-13 | Reden uitgevlagd: Verongelukt of vermist (zie final fate)

Identification Data

Bouwjaar: 1829
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Kof
Material Hull: wood, oak, sheathed with zinc
Construction Data

Scheepsbouwer: Cornelis Gips, Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1829-08-00
Delivery Date: 1829-09-10
Technical Data

Gross Tonnage: 150.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 78.00 lasts (commercial)
 
Length 1: 25.80 Meters Registered
Beam: 4.69 Meters Registered
Depth: 2.78 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1829
Datum agenda: 1829-10-22
Register nr: 18290695
Scheepsnaam: VENILIA
Type: Kof
Lasten: 78
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Mauritz, G.
Plaats: Dordrecht
Kapitein op moment van verzoek: Kortrijk, J.J.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Cette

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1829-09-10 VENILIA
Manager: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma G. Mauritz (scheepsmakelaars), Dordrecht, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Dordrecht / Netherlands

Date/Name Ship 1853-02-00 ALBINA
Manager: Firma Kreglinger & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Firma Kreglinger & Co., Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: Kreglinger & Co. was enig eigenaar van de ALBINA

Date/Name Ship 1856-07-15 AMICITIA
Manager: Bernard Hilbert Schoe, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Eigenaar: Bernard Hilbert Schoe, Delfzijl, Groningen, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Delfzijl / Netherlands

Date/Name Ship 1859-03-10 JACOBA LUCRETIA
Manager: Firma J.H. van Loon & Zoon, Harlingen, Friesland, Netherlands
Eigenaar: Firma J.H. van Loon & Zoon, Harlingen, Friesland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Harlingen / Netherlands

Ship Events Data

0000-00-00: Final Fate:
16 november 1880
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Harlingen, 13 november. Volgens hedenavond ontvangen telegram bij de rederij van het schip JACOBA LUCRETIA, kapt. Zeijlmaker, bij Hornbeck gestrand, is genoemd schip afgekeurd en zullen het tuig en de inventaris worden geborgen.
1829-08-00: DC 010929
Dordrecht, 31 augustus. Verleden vrijdag namiddag omstreeks 5 ure is alhier met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester C. Gips van stapel gelaten het kofschip de VENILIA, gebouwd voor de rederij onder directie van de heer G. Mauritz, en waarop als kapitein zal varen Jan Kortrijk.
1850-12-20: Damaged
La Flotte (opm: Île de Ré), 20 december 1850. Het schip VENILIA, kapt. H. Eddes, van Luçon naar Gloucester, is alhier met schade binnengelopen en moet lossen.
1852-01-31: Damaged
Falmouth, 31 januari 1852. Het Nederlandse kofschip VENILIA, kapt. H. Eddes, van Rotterdam naar Philadelphia, is, na 35 dagen op zee te zijn geweest, heden lek en met andere schade alhier binnengelopen.
1854-02-25: Damaged
Ramsgate, 25 februari 1854. Het Nederlandse schip ALBINA, kapt. K. Zwanenburg, van Amsterdam met 21 landverhuizers naar Suriname bestemd, is alhier lek binnengelopen.
1855-03-04:
Dartmouth, 4 maart 1855. Het Nederlandse schip ALBINA, kapt. K. Zwanenburg, van Marowijne, 60 dagen reis hebbende naar Amsterdam, is hier heden met gebroken roer, verlies van zeilen, boten, enz. binnengelopen. Het schip heeft zeer slecht weder doorgestaan.
1880-11-13: Final Fate:
16 november 1880
NRC - Nieuwe Rotterdamsche Courant
Harlingen, 13 november. Volgens hedenavond ontvangen telegram bij de rederij van het schip JACOBA LUCRETIA, kapt. Zeijlmaker, bij Hornbeck gestrand, is genoemd schip afgekeurd en zullen het tuig en de inventaris worden geborgen.

Gezagvoerders

maar zie ook Jan Jans Kortrijk

Familiegegevens en opleiding

Jan Jacobs Kortrijk werd geboren te Groningen op 25 november 1796 als zoon van Jacob Jans Kortrijk en Zwaantje Dirks, beiden vóór 1826 overleden.

Hij trouwde op 12 april 1826 te Dordrecht met Maria Margrieta Vliegenthart, 22 jaar, geboren te Dordrecht op 10 oktober 1803 als dochter van Martinus Vliegenthart (korenmolenaar) en Johanna Kruis. Jan Jacob overlegt een extract van Notaris Mr. Herman Trip uit Groningen voor zijn aangenomen achternaam, zijn ouders zijn beide in 1826 overleden / zijn grootvader is rentenier in Groningen en 81 jaar. Maria overleed op 06 januari 1885.

Hij overleed op 30 mei 1839 aan boord van zijn schip de “Generaal Baron van Geen” onderweg naar Batavia in de Indische Oceaan. De akte van overlijden te Dordrecht is gedateerd 26 november 1839. Op 17 juni 1839 is door opperstuurman Bartel Pieters v Wijland nu gezagvoerder op het schip een akte opgemaakt dat is overleden Jan Jacobs Kortrijk 42 jaar aan boord van het Nederlandse schip “Generaal Baron van Geen” op 30 mei 1839 op zee.003 en 064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.J.Kortrijk (adres Coopman de Wit & Lenaerts) werd per 09 augustus 1836 op voordracht van E.G.Berkhout en met vlagnummer 357 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving werd als zijn schip genoemd de "Generaal Baron van Geen. Toegevoegd is "overleden"002.

In de Algemene Vergaderingen van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop van 02/09 augustus 1836 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Jan Jacobs Kortrijk, oud 39 jaar, voerend het fregat “Generaal van Geen”, afkomstig uit Dordrecht, adres bij en op verzoek van J.Corver, op voordracht van kapitein E.G.Boekhouts. Hij kreeg vlagnummer 357023.

Hij werd per 12 augustus 1836 deelnemer in het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop003

 

J.J.Kortrijk was in 1829-1830 met vlagnummer 93 lid van het Amsterdamse zeemanscollege "De Blaauwe Vlag"008. (De opgave kan ook slaan op Jan Jans Kortrijk - zie hiervoor)

 

Een J.J.Kortrijk staat in de ledenlijsten vermeld van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” en wel met vlagnummer 2 van 1829 t/m 1834 en met 8 van 1836 t/m 1839. In juni 1836, als hij het gezag overneemt van de in april 1836 overleden kapitein Strobuur op het fregat “Generaal Baron van Geen”, kreeg hij diens vlagnummer 8.111.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 31 oktober 1839 staat een verzoek om onderstand door de wed. J.J.Kortrijk geb. M.M.Vliegenthart. Dit wordt haar toegekend in de notulen dd 28 november 1839 met ingang van 01 augustus 1839042

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 29 januari 1885 wordt het overlijden gemeld van de wed. J.J.Kortrijk geb. Vliegenthart. In de Bijlage op deze vergadering staat de melding dat Maria Margaretha Vliegenthart is overleden op 06 januari 1885, oud 81 jaar. 042.

 

In de notulen dd. 17 december 1839 van de Algemene Vergadering van Zeemanshoop staat het verzoek van M.M.Vliegenthart, de weduwe van kapitein J.J.Kortrijk, om een uitkering welke werd toegestaan ingaande per 01 augustus 1839023.

 

In de notulen van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 11 oktober 1839 staat vermeld dat een uitkering van f 75,- is uitgekeerd aan de weduwe Kortrijk.064a

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer              jaren          type           scheepsnaam                             naam reder/boekhouder

         357                    1836          fregat        Generaal Baron van Geen       Reed.Societeit, Dordrecht

                                1837-1838     fregat        Generaal Baron van Geen       Klerk & Voogd, Dordrecht

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat J.J.Kortrijk als gezagvoerder064a:

*       1837        fregat “Generaal Baron van Geen”                         boekhouder Klerk en Voogd te Dordrecht.

 

Bouma025 vermeldt J.J.Kortrijk als gezagvoerder gedurende:

*    1822 t/m 1830 van de kof “Johanna & Anna Alida”, gebouwd in 1821 te Amsterdam, 134 ton o.m., varend voor J.Stoop te Amsterdam;

*    1831 t/m 1837 van hetzelfde schip maar nu varend voor F.Smit te Amsterdam.

*    1833 t/m 1835 van de kof “Venelia”, gebouwd in 1829 te Dordrecht, 222 ton o.m., varend voor G.Mauritz & Co te Dordrecht;

*    1837 t/m 1838 van het 3/m schip “”Generaal Baron van Geen”, gebouwd in 1836 te Dordrecht, 840 ton o.m., varend voor de Reederij-Sociëteit te Dordrecht.

 

In het Archief van de Waterschout op het Stadsarchief van Amsterdam bevinden zich monsterrollen op naam van kapitein Jan Jacob Kortrijk als gezagvoerde van de:

“Johanna Anna Alida, dd 07 maart 1823; 05 juni 1827; 12 september 1827 en 26 augustus 1828;

“Venilia”, dd 15 mei 1830;

“Johanna Anna Alida”, dd. 17 juli 1830; 05 juni 1833;

“Generaal Baron van Geen”, dd 14 september 1837; 11 december 1838

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 03 oktober 1825 (MRD 148) wordt Jan Jacob Kortrijk, gezagvoerder van de kof “Johanna Anna Alida”, voor een reis naar Brest. Hij bleef op dit schip varen t/m 1829.

Op 21 augustus 1826 (MRD 199) monstert hij als kapitein op de kof “Johanna Anna Alida” en vertrekt met 8 man aan boord vanuit Dordrecht naar Brest.

 

Monsterrol  Dordrecht 394 dd 31 oktober 1829 vermeldt kapitein Jan Jacob Kortrijk als gezagvoerder van de (nieuwe) galjoot “Venilia”, reeder Gerard Mauritz, gebouwd op de werf van Jan Schouten te Dordrecht en vertrekt met 7 man naar Cette. Op dit schip blijft hij t/m 1836 varen.

Monsterrol 788 dd 01 september 1836 vermeldt kapitein Jan Jacob Kortrijk als gezagvoerder van het fregat “Generaal Baron van Geen” met als 1e stuurman Bartel Pieters van Wijland voor een reis naar Batavia. Het schip vertrekt op 21 oktober 1836 vanuit Hellevoetsluis met 40 man en het schip is weer terug van zijn eerste reis op 17 juli 1837 te Amsterdam. De volgende reizen vertrekken uit Amsterdam.

De tweede reis vertrekt op 13 oktober 1837 naar Batavia.

De derde reis vertrekt op 06 februari 1839 vanuit Amsterdam naar Batavia. Op 30 mei 1830 1839 overlijdt kapitein Kortrijk op zee en 1e stuurman Bartel Pieter van Wijland neemt het gezag over. Deze laat op 17 juni 1839 te Batavia een overlijdensakte opmaken. In oktober 1839 krijgt de weduwe f 75,- uitgekeerd van het Dordtse zeemanscollege064.

 

Rotterdamsche Courant 02 oktober 182114

Rotterdam, 1 oktober. Van Helvoetsluis wordt van den 29 passato gemeld: het schip dat bij de vorige posttijd in het gezigt was, is ELIZABETH, J. Brownlie, van Cuba, eiland St. Jago; nog arriveerden AGENARIA, J. Black, van Newcastle; REGENT, M.H. Dougald, van Nikiria (opm: Nickerie), in Surinamen; JOHANNA ANNA ALIDA, J.J. Kortrijk, van Liverpool…..

 

Rotterdamsche Courant 20 oktober 1821114

In Rotterdam in lading liggende schepen naar:

Liverpool: het Kofschip JOHANNA ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk.

                Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuijzen

 

Rotterdamsche Courant 13 november 1821114

Rotterdam 12 november.

….Den 10 zeilden de VROUW HENDRIKA, E.E. Hoveling, naar Roscoff; ZELDEN RUST, F.T. Visser, naar Rendsburg; BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, naar Bordeaux; de VROUW ANNA, H.C. Uil, naar Bristol; de GOEDE HOOP, F. de Best, naar Grimsbij; de ZES ZUSTERS, P. Clausen, naar Marlines; de JOHANNA EN ANNA ALIJDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA), J.J. Kortrijk, naar Liverpool; de ONVERWACHT, J.F. Gust, naar Cette (opm: Sète); de VROUW TANNEGINA, E.K. de Wilde, naar Nantes…..

….

….Den 11 zeilden de GEORGE, H.F. Gibbs, en de EARL OF CLANCARTY, F.F. Gibbs, naar Londen; de KITTY, J. Ansdell, naar Hull; de ANNA, R.E. Brouwer, naar Bergen, en de HOFFNUNG, A.W. Heideman, naar Stettin (opm: Szczecin), en arriveerden JOHANNA ANNA ALIJDA, J.J. Kortrijk, uit de Maas, als bijlegger, naar Liverpool, en de DEUX EUGÉNIES, kapt. Dunot, van Duinkerken; de wind Z.Z.W.

 

Rotterdamscche Courant 13 december 1821114

Rotterdam, 12 december.

....Den 12 zeilden DAUNTLESS, C. Sharp, naar Montrose; PRINCE OF WATERLOO, J. Smith, naar Fisharron; JOHANNA ANNA ALIDA, J.J. Kortrijk, naar Liverpool; CHARLES PATRIX EDUARD, K.G. Ouwehand, naar Cherburg.

 

Rotterdamsche Courant 09 april 1822114

Rotterdam, 8 april. Den 5 arriveerden in de Maas de JOHANNA ANNA ALIJDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA), J.J. Kortrijk, van Liverpool; BUITEN VERWACHTING, C. van der Plas, van Bordeaux; de VROUW MARTHA, H, Adders, van Libau (opm: Liepaja). ….

 

Rotterdamsche Courant 20 april 1822114

Advertentie. Nicolaas Koning en Jakob de Haas, makelaars te Rotterdam, als last en order hebbende van de agent van Lloyd’s, zullen, ten overstaan van de Griffier van de Regtbank van Koophandel te Rotterdam, publiek veilen, op vrijdag den 26 april 1822, des middags te 12 uren, in het Groot Hôtel van Engeland, en (om gereed geld) verkopen: een partij van 46 vaten beschadigde Virginie tabak, bij het halve Nederlandse pond op raffactie en voetstoots (opm: rafactie, vergoeding voor beschadiging van het gekochte; voetstoots, zonder de koopwaar te mogen uitzoeken), beschadigd aangebragt van Liverpool, met schip (opm: kof) JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk; liggende en te bezigtigen als bij notitiën zullen worden aangewezen.

 

Rotterdamsche Courant 23 april 1822114

In lading liggende schepen naar:….

…..Liverpool: het Kofschip JOHANNA EN ANNA ALIDA, kapt. J.J. Kortrijk.

Idem: het Brikschip VENILLIA, kapt. Willem van der Kolf…..

                Adres ten kantore van Hudig en Blokhuijzen

 

Rotterdamsche Courant 18 mei 1822114

Rotterdam, 17 mei.  …

Den 15 zeilden FORTUNA, A. Kouwenhoven, naar Lissabon; JOHANNA EN ANNA ALIDA, J.J. Kortrijk (opm: kof, kapt. Jan Jacobs Kortrijk), en de JONGE HEEREN, W.B. Bakker, naar Brest; VENILIA, W. van der Kolff, naar Lissabon. …

 

Dordtse Courant 24 september 1839

Advertentie. Heden ontving ik het voor mij zo treurige bericht, dat mijn waarde echtgenoot Jan Jacob Kortrijk, kapitein van het koopvaardij-fregat GENERAAL BARON VAN GEEN, in de ouderdom van ruim 42 jaren op de reis van Amsterdam naar Batavia overleden is.

Dordrecht, de 22e september 1839               M.M. Vliegenthart, wed. J.J. Kortrijk

 

Rotterdamsche Courant 29 juni 1822114

Rotterdam, 28 juni. Van Den Briel wordt van den 27 gemeld: den 26 arriveerden de JOHANNA ANNA ALIJDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA) J.J. Kortrijk, van Brest; de VROUW CATHARINA, N. Jacobs, van Bordeaux, als bijlegger op order.

Den 27 arriveerde de VERWISSELING, A. Schaaft, van Lissabon; kapitein Van der Plas is naar Rotterdam opgezeild; de wind N.N.O.

 

Rotterdamsche Courant 20 augustus 1822114

Rotterdam, 19 augustus. Den 18 arriveerde in de Maas de schepen de JUFVR. JANNETTE, J.H. Limburg, van St. Ubes (opm: Setubal), en zeilden de LOUISA, D. Guijt, naar Jersey; de JONGE WILLEM, D. Parlevliet, naar Liverpool; de GOEDE HOOP, C. de Vink, en de INDUSTRIE, L. Spaanderman, naar Dublin; de JONGE HENDRIK, P.G. Lofvers, naar Hull; de GOEDE VERWACHTING, T.J. Nuisker, naar Bordeaux; de ADRIANUS KATS, D.S. Manje, naar Glasgow; NEDERLANDS KROONPRINS, A. van der Weyden, naar Cherburg; de VERWACHTING, H. Gerdes, naar …(opm: niet vermeld), de SPICKOLATIE (opm: SPECULATIE), J.H. Puister, en de VROUW GEZINA, P.H. Hazewinkel, naar Bergen; de DAGERAAD, J.A. Smith (opm: J.A. Smit), naar Droogbak, en de JOHANNA ALIJDA (opm: kof JOHANNA EN ANNA ALIDA), J. Kortrijk, naar Groningen.

 

 

Datum vanaf: 1829
Kapitein: Kortrijk, Jan Jacobs/Jean Jacques
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Reiner Johannes Kranenburg werd geboren c. 1800 te Sappemeer als zoon van Jan Reinders Kranenburg (overlijden onbekend) en Lammegien Hendriks (Veendam, 1802)

Hij trouwde op 06 juni 1832 te Dordrecht met Etje Schelts, geboren 1807 te Dordrecht als dochter van Edde Schelts Loots (geb. c. 1780 te Sappemeer/Blijham, loods, overleden in 1852 te Dordrecht) en Maria v/d Berg.

In 1854 woonde hij aan de Nieuwe Haven A429 te Dordrecht. In Dordrecht werden 3 kinderen geboren, Lammechina Maria (1835), Hendrik (1842) en Reinder (1847)064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

R.J.Kranenburg (adres Corver & Co) werd per 03 maart 1835 op voordracht van J.de J.Brouwer en met vlagnummer 410 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Bij de inschrijving was zijn schip de "Venelia". Toegevoegd is "overleden"002.

In de Algemene Vergaderingen van 24 februari/03 maart 1835 werd voorgedragen/benoemd Reinder Jans Kranenburg, oud 35 jaar, voerend de kof Venillia, afkomstig uit Dordrecht en wonende te Rotterdam, adres bij Jan Corver & Co te Amsterdam, op voordracht van kapitein J. de J.Brouwer023.

 

Reinder Johan (Rijnder Jans) Kranenburg was met vlagnummer 2 lid van het Dordtse zeemanscollege Tot Nut van Handel en Zeevaart in de periode 06 februari 1835 t/m 1860. Hij kreeg het oude vlagnummer van Jan Jacob Kortrijk 111

 

In een kasboek van het Dordtse zeemanscollege dd 1834-1835 staat de entreestorting ad f 15,- per maart 1835 van kapitein R.J.Kranenburg. 064b

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                   naam reder/boekhouder

        410                            1835           kof                   Venillia                             geen opgave

        297                       1836-1840     kof                   Venelia                             G.Mauritz te Dordrecht

                                           1841           kof                   Venilia                              idem

                                      1842-1846     sch.hoeker      Clasina en Geertruida     M.W.Rees & Co te Dordrecht

                                      1848-1850     geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1851-1852     kof                   Vrouw Neeltje                 geen opgave

                                           1853           geen vermelding van schip en boekhouder

         93                        1854-1972     geen vermelding van schip en boekhouder

Venillia, Venelia en Venilia betreft zonder twijfel hetzelfde schip.

 

Van 1838-c.1840 was R.J.Kranenburg kapitein op de "Venetia" en had als matroos onder zijn bemanning de latere kapitein Frederik Dirksz Rijf010-p.52.

 

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat R.J.Kranenburg als gezagvoerder064a:

*    1837; 1842                                     kof “Venilia”                                    boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

*    1843 t/m 1844                               hoeker “Klasina & Geertruida       boekhouder M.W. Rees & Co te Dordrecht

*    1845 t/m 1846; 1850                    geen vermelding van een schip

*    1852 t/m 1853                               kof “Vrouw Neeltje”                       boekhouder Klerk & Voogd te Dordrecht

*    1854 t/m 1859                               geen vermelding van een schip

 

 

Bouma025 vermeldt R.J.Kranenburg als gezagvoerder gedurende:

*    1836 t/m 1842 van de kof “Venelia”, gebouwd in 1829 te Dordrecht, 222 ton o.m., varend voor G.Mauritz & Co te Dordrecht;

*    1844 t/m 1847 van de hoeker “Klaziena Geertruida” ex Harmonie, gebouwd in 1836 te Vlaardingen, 122 ton o.m., varend voor M.C. van Rees te Dordrecht. Het schip werd in 1848 door de reeder herdoopt in “Mercurius”;

*    1852 t/m 1853 van de kof “Vrouw Neeltje”, gebouwd in 1826 te Lemmer, 155 ton o.m., varend voor Klerk & Voogd te Dordrecht.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

Op 7 juni 1833 (Monsterrol nr 600 in het Gemeentearchief van Dordrecht) is hij stuurman (woont te Dordrecht) met een maand gage van f 32,- op de schoener/kof “Concordia”, 70 last, onder kapitein is Folkert Hendriks Eddes, met als reder Gerard Mauritz te Dordrecht en vertrekt met 7 man uit Dordrecht.

 

 

Datum vanaf: 1836
Kapitein: Kranenburg, Reinder Johannes

Familiegegevens en opleiding

Hendrik Meppeler werd geboren in 1804 te Groningen.

Hij was getrouwd met Gepke Eddes, geboren in 1808 te Groningen als dochter van kapitein Folkert Hendriks Eddes en Trientje Nakken. In 1840 woonde hij aan de Nieuwe Haven 419 te Dordrecht met zijn vrouw en zoon Folkert Hendrik, geboren in 1828 te Groningen en later koopvaardijkapitein.

Hendrik verdronk op 28 maart 1857 bij Belfast na een aanvaring.

Aangifte van overlijden op 10-9-1857 te Dordrecht:

        “Op 10-9-1857 ontvangen van het Hoog gerechthof van Ierland te Dublin /aan den te Maassluis wonende matroos Jacob de Kromme  meegeven akte aangaande het overzeilen der Brik ,,Thetis” van den Heren Mauritz van Dordrecht door de Stoomboot Frelisonde van Triest en het in de grond varen van de brik.

        H.Meppeler 52 jaar Kapitein op genoemd schip is verdronken op 28-3-1857 om half 3 ’s middags op een reis van Belfast naar Dordrecht met lijnzaad en vlas.”

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Hendrik Meppelder was werd met vlagnummer 4 in de periode 02 februari 1838 t/m zijn overlijden in 1857 lid van het Dordtse zeemanscollege Tot Nut van Handel en Zeevaart”.111 en 64a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd begin 1838 staat een storting van f 15,- als entreegeld van kapitein Meppelder.064b

 

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 21 september 1839 staat het volgende:

“Wordt door kaptein Meppelder en Noort en vanwegen de kapteins Mik en van Driesten aanklagt gedaan tegen kaptein Abbema welke bij het passeren op de rivier dezer Stad hunne No vlag hebben gehijscht doch door genoemde Abbema niet is beantwoord op gelijke wijze.” Het Bestuur legt kapitein Abbema conform artikel 22 van het Reglement een boete op van f 8,-.064a

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat H.Meppelder als gezagvoerder064a:

*    1842                                    brik “Aurora”                                                                   boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

*    1843 t/m 1846                   galjoot “Venilia”                                                              boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

*    1850; 1852 t/m 1857        brik Thetis”                                                                       boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

 

Bouma025 vermeldt H.Meppelder als gezagvoerder gedurende:

*      1840 t/m 1842 op de brik “Aurora”, gebouwd in 1826, bouwlocatie niet vermeld, 130 ton o.m., varend voor G.Mauritz & Co te Dordrecht. Het schip is in 1842 in een hevige storm bij de haven van maryport gestrand;

*      1843 t/m 1849 op de kof “Venelia”, gebouwd in 1829 op de werf van Cornelis Gips te Dordrecht, 222 ton o.m., varend voor G.Mauritz & Co te Dordrecht.

*      1850 t/m 1857 van de brik “Thetis”, gebouwd in 1849 op de werf van Willem Carel van Arnhem te Groningen, 190 ton o.m., varend voor G.Mauritz te Dordrecht. Het schip is in 1857, onderweg van Rotterdam naar Belfast, gezonken na een aanvaring bij Hawth Head.

 

Overige bijzonderheden

Volgens monsterrol nr. 1228 in het Gemeentearchief van Dordrecht dd 01 november 1844 is hij gezagvoerder (40 jaar, wonende te Dordrecht) van de galjoot “Venila” (moet zijn de kof “Venelia”) en voer met een equipage van 8 man naar Belfast.064

 

 

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Meppelder, Hendrik

De familienaam wordt ook geschreven als ETS. De gegevens die onder die naam voorkomen zijn in dit overzicht opgenomen

 

Familiegegevens en opleiding

Hendrik/Hindrik Eddes werd geborenop 24 oktober 1824 te Groningen als zoon van de koopvaardijkapitein Folkert Hendriks Eddes en Trientje Nakken, beiden wonende te Dordrecht. Hij woonde te Dordrecht en Rotterdam en behaalde op 31 maart 1860 het diploma 1e stuurman grote zeilvaart.

Hij trouwde op 21 februari 1850 te Dordrecht (of Rotterdam?) met Clasina van Ommen, geboren 16 februari 1821 te Rotterdam als dochter van Gerrit van Ommen en Adriana Mansvelder. Zij overleed in 1866 te Dordrecht

 Hij trouwde voor de 2e maal met Cornelia Laverge, geboren 14 september 1836 te Obbebroek.064c

In 1855 woonde hij aan de Varkensmarkt 338 te Dordrecht met zijn vrouw en twee kinderen Folkert Hendrik (geb. 1850) en Adriana (geb.1852), beiden geboren te Dordrecht. In 1881 woonde hij aan de Hoogt E853 te Dordrecht met vrouw en de kinderen Hendrik Johannes (geb. 1870) en Barthelomeus (geb. 1872). Hij is dan havenloods.

Hij overleed op 25 september 1881 te Dordrecht.064 en 64c

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.Ets was met vlagnummer R324 in de periode 1851 t/m 1866 effectief lid van het Rotterdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

 

  1. Eddes of Ets uit Dordrecht was met vlagnummer 47 in de periode 27 juli 1849 t/m zijn overlijden op 25 september 1881 lid van het Dordtse college Nut van Handel en Zeevaart. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de “Venilia”.111 en 64a.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1866 van de Maatschappij tot Nut der Zeevaart (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat “Het Bestuur zich verpligt (heeft) gezien art. 37” op hem van toepassing te moeten verklaren. Dat betekent dat hij vanwege het niet voldoen aan zijn financiële verplichtingen uit de Maatschappij is gezet058.

 

In het kasboek van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 26 augustus 1849 staat de inboeking van f 15,- als entreegeld van kapitein H.Edes (sic).064b

In de notulen van de Bestuursvergadering van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” dd 10 augustus 1882 wordt vermeld dat er f 10,- per maand zal worden uitgekeerd aan de weduwe van kapitein Ets “die met minderjarige kinderen in hulpbehoevende omstandigheden verkeert … “064a-

De uitbetaling van deze bijdrage wordt voor het eerst geboekt in het kasboek dd 24 juli 1882 t/m in ieder geval 1888.064b

In de notulen van het Dordtse College dd 14 november 1895 wordt het Bestuur gemachtigd onderzoek te doen of er reden is “tot verlaging der maandelijksche toelage aan de Wed. H.Ets of verhooging der toelage aan de Wed. H.B. de Groot.”064

In het kasboek dd 01 november 1898 staat een maandelijkse toelage aan de wed. H.Ets van f 6,-. Deze uigave wordt maandelijks herhaald en per 01 april 1908 verhoogd tot f 10,-. Deze uitkering gaat door tot het einde van het kasboek in 1914 064b

In het kasboek van het Dordtse College dd 21 oktober 1881 staat de de boeking van de uitkering aan de weduwe van kapitein H.Ets van de regelementair toegestane f 200,-.064b

 

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat H.Eddes (ook H.Ets) als gezagvoerder064:

*    1850; 1852                       schoenerkof “Venilia”            boekhouder G.Mauritz te Dordrecht

*    1853 t/m 1855                  geen vermelding van schip

*    1856 t/m 1858                  galjoot “Stad Sluis”                 boekhouder Borgmans & Co te Vlissingen

*    1859; 1861; 1874 geen vermelding van schip

 

In de Jaarverslagen van de Maatschappij staat kapitein H.Ets met vlagnummer R324 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1851                       van de kof “Venilia” 77 last             voor G.Maurits te Dordrecht

*    1855                       van de galj. “Stad Sluys”                  109 last        voor Borgman & Banier te Vlissingen

*    1858, 1859            geen vermelding van schip en reeder

*    1862, 1863            van de bark “Jacoba Cornelia”        260 last        voor Vaesen & Steinhaus te Rotterdam

*    1864, 1865            geen vermelding van schip en reder

 

Bouma025 vermeldt H.Eddes als gezagvoerder gedurende:

*    1850 t/m 1853 van de kof “Venelia”, gebouwd in 1829 te op de werf van C.Gips te Dordrecht, 222 ton o.m., varend voor G.Mauritz & Co te Dordrecht. Het schip werd geveild te Amsterdam;

*    1855 t/m 1857 van de sch.kof “Stad Sluis”, gebouwd in 1854 te Zierikzee, 207 ton o.m., varend voor J.Borghmans & Benier te Vlissingen.

Bouma025 vermeldt H.Ets als gezagvoerder van:

*    1862 t/m 1864 van de bark “Jacoba Cornelia”, gebouwd in 1852 te Delfshaven, 492 ton o.m., varend voor Vaesen & Steinhaus te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Zierikzeesche Courant 09 maart 1864

Op 04 maart 1864 is te Brouwershaven geariveerd de “Jacoba Cornelis”, kapt. H.Ets, herkomst niet vermeld maar op weg naar Rotterdam. Aan boord was de passsagier de heer B.Pochge.

 

Ontleend aan. van Blokland-Visser064 :

In monsterrol nr.1453 dd 19 juni 1850 in het Gemeentearchief van Dordrecht staat H.Eddes (28 jaar, wonende te Dordrecht, voor een maandgage van f 140,- (?) ) als 1e stuurman op het stoomschip “Stad Dordrecht” onder kapitein Jacob Hendrik Stuit voor een reis naar Londen en terug.

In monsterrol nr. 1461 te Dordrecht staat hij vermeld als gezagvoerder op de schoenerkof “Venilia”.

In 1858 is hij gezagvoerder op de galjoot “Stad Sluis”.

In 1874 heeft hij geen schip meer en is hij havenloods te Dordrecht.

 

 

Datum vanaf: 1849
Kapitein: Eddes, Hendrik Folkerts

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Visser, Johannes
Overige informatie: 0

Familiegegevens en opleiding

Klaas Ameriksz Zwanenburg werd geboren te Katwijk op 21 oktober 1792 als zoon van Amerik Zwanenburg en Klaasje Kuyt.

Hij trouwde te Katwijk in 1820 met Marijtje Dirksd. Kuyt en in 1830 met Dieuwertje Gijsd. van Duijn.054-196

 

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

K.Zwanenburg (adres Stuerman & Co) werd met vlagnummer 449 per 11 december 1838 ingeschreven als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege “Zeemanshoop” op voordracht van kapitein J.H.Seepe. Als zijn schip is vermeld de “Onderneming”. Toegevoegd is “bedankt”002. Ten tijde van de inschrijving was kapitein Zwanenburg 45 jaar.002a

In de Algemene Vergaderingen van Zeemanshoop van 04/11 december 1838 werd als effectief lid voorgedragen/benoemd Klaass Zwanenburg, oud 45 jaar, voerend de schoenerkof “Onderneming”, afkomstig uit Katwijk, met als adres de heer F.Schaap te Amsterdam, op voordracht van kapitein J.H.Seepe. Hij kreeg vlagnummer 449023.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 25 juni 1846 staat een lijst van effectieve leden die hebben bedankt tussen mei 1845 en mei 1846. Daarbij is vermeld kapitein K.Zwanenburg met vlagnummer 449042.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van het College Zeemanshoop te Amsterdam

vlag           periode              type          scheepsnaam                                reder/boekhouder

449           1839-1845         sch.kof     De Onderneming                          Stuerman & Co, Amsterdam

 

Bouma025 vermeldt K.Zwanenburg als gezagvoerder gedurende:

*      1834 t/m 1839 van de hoeker “Vrede”, gebouwd in 1816, bouwplaats niet vermeld, 100 ton o.m., varend voor W.Cannenburg te Zierikzee. Scheepshol is in 1839 verkocht. (Ik vraag me af of dit dezelfde K.Zwanenburg is als die hiervoor genoemd. Zie voor deze opgave ook de kapiteins Jan Cauw en v/d Musselen);

*      1838 t/m 1842 van de hoeker “Snelle Zeepost”, gebouwd in 1802, bouwlocatie niet vermeld, 70 ton o.m., varend voor Stuurman & Co te Amsterdam. Het schip is van Suriname naar Amsterdam, geladen met suiker op de Cobler’s rotsen (Barbados?) verongelukt, waarbij 8 man omkwamen;

               Van Sluijs013 vermeldt kapitein Zwanenburg als gezagvoerder in 1837/1838, gevolgd in 1838/1839 door kapitein J.Bakker. Onder kapitein Zwanenburg zou het schip geregistreerd staan voor een reis van Amsterdam naar Venetié, en onder kapitein Bakker vanuit het Vlie naar Leith;

*      1840 t/m 1849 op de schoenerkof “Onderneming” ex Onderneming van Zwol, gebouwd in 1828 te Nieuwendam, 116 ton o.m., varend voor Stuerman & Co te Amsterdam;

*      1849 op hetzelfde schip maar nu varend voor J.Muysken te Amsterdam

*      1851 van de kof “Kaapstad” ex Mercurius, gebouwd in 1833 te Zwolle, 78 ton o.m., varend voor J.Muysken te Amsterdam. Het schip voer in 1852 voor de Gebr. Nieuwenkerk te Amsterdam en was herdoopt in “Onderneming”;

*      1852 t/m 1854 van de schoenerkof “Onderneming” ex Kaapstad, ex Mercurius, gebouwd in 1833 te Zwolle, 78 ton o.m., varend voor de Gebr. Nieuwenkerk te Amsterdam;

*      1855 t/m 1856 van de schoenerkof “Albina”, gebouwd in 1829 te Dordrecht, 148 ton o.m., varend voor Krenglinger & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1857 voor kapitein/eigenaar B.H.Schoe te Delfzijl en was herdoopt in “Amicitia”;

*      1857 op de brik “Maria Johanna”, gebouwd in 1856 te Groningen, 172 ton o.m., varend voor C.krenglinger te Amsterdam;

*      1858 op hetzelfde schip maar nu varend voor Schrijver & van Rossem te Amsterdam.

Er moet rekening worden gehouden met twee kapiteins Zwanenburg met initiaal K.

 

Overige bijzonderheden

In de Probinciale Groninger Courant staat dd 22 juni 1847 in “Zeetijdingen”:

“Gearrriveerd: te Vlissingen den 18den Zwanenburg Onderneming van Stettin, …”

 

 

Datum vanaf: 1853
Kapitein: Zwanenburg, Klaas Ameriksz

Familiegegevens en opleiding

Harmen Maas werd geboren te Franeker op 19 november 1831 als zoon van Adrianus Johannes Maas en Grietje Harmens Jaarsma.

Harmen A.Maas trouwde op 28 oktober 1858 te Harlingen met Pietje E. van Wijk, geboren 31 maart 1835 te Harlingen als dochter van Roelof Jans van Wijk en Hyltje Jans Dijkstra. Het echtpaar kreeg te Harlingen in de periode 1860 t/m 1871 7 kinderen. De moeder is in de geboorteakten van de kinderen ook aangeduid als Petronella.. Zij overleed te Den Helder op 18 januari 1900 in de Dijkstraat 16, oud 64 jaar als weduwe van Harmen Maas

Harmen overleed op 16 september 1894 te Den Helder in de Dijkstraat 16, vermeld als oud gezagvoerder. Zijn weduwe, wonende te Den Helder, had recht op een uitkering uit het fonds van “Zeemansvoorzorg” van ¦1350,-, uit te betalen in 18 halfjaarlijkse termijnen.

In het Bevolkingsregister van Den Helder 1880-1917 staat vermeld:

Harmen Maas, geboren 19 november 1831 te Franeker, Nederd.Hervormd, van beroep scheepsgezagvoerder, wonend in de Dijkstraat 16 te Den Helder, overleden op 16 september 1894 te Den Helder

Pietje van Wijk, geboren 31 maart 1835 te Harlingen, Nederd.Hervormd, overleden op 18 januari 1900 te Den Helder.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Harmen A.Maas werd per 31 december 1859 met vlagnummer H11 ingeschreven als lid van het Harlinger zeemanscollege "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Jacoba Lucretia", boekhouders B.van Loon & Zn. De contributie werd betaald door zijn vrouw Pietje R.van Wijk, geboren 31 maart 1835.

H.A.Maas was met vlagnummer 11 lid van het Harlinger College Zeemansvoorzorg in de periode 1859-1894034.

 

Harmen A. Maas was in de periode 1877 t/m 1894 effectief lid van het Helderse zeemanscollege de “Goede Bedoeling”.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Hij overleed op 16 september 1894 te den Helder. Zijn weduwe, wonende te Den Helder, had recht op een uitkering uit het fonds van ¦1350,-, uit te betalen in 18 halfjaarlijkse termijnen028-fol.081.

 

Het Register van Uitgaande Stukken van het College Zeemansvoorzorg bevat brieven uit 1877/78/79/80 geadresseerd aan H.A.Maas te Nieuwediep. Op 01 maart 1892 adresseerde het College een brief inzake contributiebetalling aan H.A.Maas te Den Helder. Op 13 december 1894 was de adressering (inzake een bewijs van uitkering) wederom naar Den Helder033.

 

"Maart 1972

Aan de Buitengewone Leden van het Collegie Zeemans Voorzorg. Aan de Buitengewone Leden G.H.Smit Amsterdam   O.S.Parma Midlum   Jan Steeksma Hull   H.Maas Nieuwediep   Ph.Hannema Stadskanaal   D.Lovius Amsterdam   M.Lovius Purmerend   J.D.Visser   F.J.van Oppen

De Directie van het Collegie Zeemans-Voorzorg heeft de eer aan de Buitengewone leden dezer inrichting kennis te geven, dat in eene Algemeene Vergadering, gehouden op den 10 Febr. j.l., is besloten art.10 van het thans vigerende reglement te doen vervallen, en daarvoor in de plaats te stellen het navolgende:

Een gewoon lid, deze stad als woonplaats verlatende, zal daarvan schriftelijk kennis geven aan den Secretaris. - Wanneer hij gedurende vijf jaren lid is geweest, behoudt hij alle aanspraak op de fondsen van het collegie, en zijne weduwe of kinderen, regt op de bij het reglement bepaalde uitkeering, overschillig of hij al dan niet zeeman is gebleven, mits hij betalende de contributie, te rekenen vanaf den tijd dat hij opgehouden heeft die te voldoen.

Dit artikel is van toepassing op zoodanige leden, die sedert oprichting van het Collegie deze stad als woonplaats hebben verlaten.

Zij verzoekt daarvan nota te willen nemen. De Directie voornoemd  (Get.) D.Fontein Pz, presid.  C.Teves  H.Harmens Cz  J.Foekens, Secr."033.

 

De schepen van de kapitein

lid van het zeemanscollege Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer    periode      type           naam van het schip                                          boekhouder/reder

         H11         1859-1868 kof             Jacoba Lucretia (ex Amicitia, ex Albina)      B.van Loon & Zn, Harlingen

                           1869-1870 brigt.          Mercurius (ex Maria Margaretha,

                                                                   ex Maria van Cammenga)                                      Hubert Jans & Co, Harlingen

                           1871-1878 bark           Minerva                                                             W.Pont, Edam

                           1879-1889 bark           Söderhamn (ex Doelwijk)                                W.Pont, Edam

                                                op de klippen bij Kotka geraakt, afgebracht en verkocht

 

Bouma025 vermeldt H.A.Maas als gezagvoerder gedurende:

*    1859 t/m 1868 van de kof “Jacoba Lucretia” ex Amicitia, ex Albina, gebouwd in 1829 te Dordrecht, 151 ton o.m., varend voor B.vam Loon te Harlingen;

*    1869 t/m 1870 van de galjoot “Mercurius” ex Maria Margaretha, ex Maria van Cammenga, gebouwd in 1830 te Emden, 148 ton o.m., varend voor Hubert Jans & Co te Harlingen;

*    1872 t/m 1879 van de bark “Minerva”, gebouwd in 1840 te Middelburg, 752 ton o.m., varend voorW.Pont te Edam;

*    1880 t/m 1889 van de bark “Söderhamn” ex Doelwijk, gebouwd in 1856 te Slikkerveer, 847 ton o.m., varend voor W.Pont te Edam;

*    1890 van hetzelfde schip en voor dezelfde reeder maar nu varend vanuit Zaandam. Het schip is in 1890 op de klippen bij Kotka afgebracht en naar Noorwegen verkocht als “Helsingfors”.

 

Overige bijzonderheden

Harlinger Courant dd 05 december 1874, Scheepstijdingen096.

Binnengekomen:

Texel 3 Dec. Minerva  H.A.Maas,  Riga.”

 

In het tijdschrift Nationale Vereniging “Het Zeilend Schoolschip” verscheen in de periode 1847-1862 een serie artikelen onder de titel “Zeilvaart Herinneringen” van kapitein Piet van Os onder het pseudoniem Pietos. In nummer 19 van juni 1849) staat een citaat omtrent de bark “Soderhamn” en wel:

“Van de bark “Söderhamn” bevindt zich een afbeelding in het Standaard werk der practische-Zeevaartkunde voor zeilschepen door C.Maas, uitgever S.L. v.Looy te Amsterdam. Deze was de oudste zoon van kapitein H.A.Maas en de grondlegger, tevens 1ste Directeur van de Visserijschool te IJmuiden. … Een schilderij van dit schip, hangt als een echt sieraad voor ’t zeemansoog bij Grietje, de dochter van Kapt. Maas.”

 

 

Datum vanaf: 1859
Kapitein: Maas, Harmen A.

 

Familiegegevens

Gerben werd geboren op 29.05.1830 te Bolsward als z.v. Tjerk Sjoerds Mensonides en Grietje Lolkes de Groot. 

Gerben (25) trouwde op 20.09.1855 te Harlingen met Baukje Klasen de Jong (27) – geb. 08.04.1828 te Terschelling – d.v. Klaas Dirksz de Jong en Stijntje Piers Dijkstra.  

Gerben overleed op 21.04.1897 te Harlingen (66). 

 

Kinderen

-    Jan     – geb. 30-12-1855 te Harlingen.

-    Klaas – geb. 03.01.1859 te Harlingen.

-    Tjerk – geb. 06.08.1861 te Harlingen.

-    Christina – geb. 05.11.1867 te Harlingen.

-    Margretha - geb. 05.11.1867 te Harlingen.

-    Sjoerd  - geb. 17.09.1870 te Harlingen.

 

De schepen van de kapitein

 

*   1869 – 18..  van het kofschip JACOBA LUCRETIA – geb. 1829  

*   1876 – 1877 van de schoener JANTJE MEIER – geb. 1856  

*   1877 – 18.. van het zeilschip ARGO – geb. 1852  

 

 

Hieronder de gegevens van de heer S. Parma:

Familiegegevens en opleiding

Overleen op 21 april 1897 te Harlingen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Gerben Mensonides werd per 24 januari 1870 met vlagnummer 38 ingeschreven als lid van het zeemanscollege "Zeemansvoorzorg". Zijn schip was de "Jacoba Lucretia", boekhouders B.van Loon & Zn. De contributie werd voldaan door zijn vrouw Baukje Klazes de Jong, geboortedatum niet vermeld. Ten tijde van de inschrijving had het echtpaar 5 kinderen.

Hij was met vlagnummer 38 lid van het College in de periode 180-1897034.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Hij overleed te Harlingen op 21 april 1897. Zijn weduwe had recht op een uitkering uit het fonds van ¦1600,- uit te keren in 18 halfjaarlijkse termijnen028-fol.128.

 

De schepen van de kapitein

lid van het college Zeemansvoorzorg te Harlingen036

vlagnummer    periode      type           naam van het schip                                                 boekhouder/reder

       38       1869-1874 kof             Jacoba Lucretia (ex Amicitia, ex Albina)                      B.van Loon & Zn, Harlingen

                   1875-1876 2/m sch.    Zwaluw (ex Jantje Meijer)                                               B.van Loon & Zn, Harlingen

                   1877-1885 sch.brik     Argo                                                                                     B.van Loon & Zn, Harlingen

      in 1886 verlaten op reis van Londen naar Dantzig, Swinemünde binnengesleept

 

Bouma025 vermeldt G.Mensonides als gezagvoerder gedurende:

*    1869 t/m 1876 van de kof “Jacoba Lucretia” ex Amicitia, ex Albina, gebouwd in 1829 te Dordrecht, 151 ton o.m., varend voor B.van Loon te Harlingen;

*    1876 t/m 1877 op de 2/mSch. “Zwaluw” ex Jantje Meijer, gebouwd in 1856 te Groningen, 101 ton o.m., varend voor B.van Loon & Zn te Harlingen;

*    1878 t/m 1886 van de sch.brik “Argo”, gebouwd in 1852 te Nieuwendam, 241 ton o.m., varend voor de B.van Loon & Zn te Harlingen. Het schip werd verlaten op de reis van Londen naar Danzig en te Swinemünde binnengesleept.

 

Overige bijzonderheden

In het Hannemahuis te Harlingen liggen scheepspapieren en de koperen documententrommel van de schoenerbark "Argo" onder gezag van kapitein G.Mensonides. De reder was J.H.W.van Loon (Bouma025 zegt B.van Loon & Zn te Harlingen). (Foto in Lexicondocumentatie.

 

 

Datum vanaf: 1869
Kapitein: Mensonides, Gerben

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1830-05-15
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: VENILIA
Schipper: Kortrijk, Jan J
Scheepstype: kof
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen Bekijk alle monsterrollen
Algemene informatie

1829

DC 010929
Dordrecht, 31 augustus. Verleden vrijdag namiddag omstreeks 5 ure is alhier met het beste gevolg van de werf van de scheepsbouwmeester C. Gips van stapel gelaten het kofschip de VENILIA, gebouwd voor de rederij onder directie van de heer G. Mauritz, en waarop als kapitein zal varen Jan Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk).

Op 22-10-1829 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een eerste zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Kortrijk.

RC 171129
Rotterdam, 16 november. De 13e dezer, des namiddags, zeilden van Helvoetsluis MARGARETHA, kapt. H.J. Dijkhuis, naar Liverpool; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: eerste reis van deze kof, kapt. Jan Jacobs Kortrijk) naar Cette
.

1830

RC 050630
Amsterdam, 3 juni. Kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk), voerende het schip VENILIA, de 25e mei van Amsterdam te Cardiff gearriveerd, rapporteert, dat hij in de avond van de 23e dito, op de hoogte van Lézard, met zuidelijke wind, in goede staat verlaten heeft het schip ABEL TASMAN, kapt. D.F. Baas, van Amsterdam naar Batavia, de 20e met hem uit Texel vertrokken.
DC 180930
Dordrecht, 17 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, en de VLIJT, kapt. E.E. de Vries, beiden van Liverpool met zout.
DC 141230
Dordrecht, 13 december. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk en JONKVROUW ELIZABETH, kapt. K. de Wijk, beiden van Liverpool met zout.

1831

RC 220331
Den 20 maart uit de Maas gezeild J.J. Kortrijk op avontuur.
OHC 210431
Arrivementen: Te Pillau, J.J. Kortrijk van Rotterdam.
AH 230431
Helvoetsluis, 21 april. Uitgezeild VENELIA, Kortrijk naar Hull.
RC 300431
Te Hull, Kortrijk van Dordrecht.
AH 120731
Helvoetsluis, 9 juli. Binnengekomen VENILIA, Kortrijk van Riga.

1832

 

RC 010332
Advertentie. Te Rotterdam liggen in lading: Naar Londonderry, het Nederlands kofschip VENILIA, kapt. Jan Jacob Kortrijk, om in de loop van de aanstaande week te vertrekken.

Op 02-03-1832 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Kortrijk.

 

AH 290532
Texel, 26 mei. Binnengekomen: VISSCHERIJ, kapt. P. Jelsma, van Londen; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van Liverpool, de laatste 2 liggen in quarantaine
.
DC 280832
Dordrecht, 27 augustus. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen: VENILIA, kapt. Jan Jacob Kortrijk, van Riga, met rogge en gerst en CHRISTINA CORNELIA, kapt. D.J. Mik, van Archangel met rogge.
DC 061132
Dordrecht, 5 november. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de TREKVOGEL, kapt. H.T. de Jong en de ZEEMEEUW, kapt. D.M. Noordhoek, beiden van Marennes, met zout; de EENZAAMHEID, kapt. B.F. Rasker, van Kiel, met zaad en VANILLA (opm: kof VENILIA), kapt. I.J. Kortrijk, van Sunderland, met kolen.

1833

 

RC 180633
Rotterdam, 17 juni. De 15e, des morgens, zeilde van Helvoetsluis VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk (opm: kapt. Jan Jacobs Kortrijk), op avontuur.

DC 121033
Advertentie. Publieke Verkoping. De makelaar Gerard Mauritz, te Dordrecht, presenteert als last hebbende van zijn principalen publiek bij opbod, door en ten overstaan van de openbare notaris Mr. Peter Steven Schull, mede aldaar, op donderdag 24 oktober 1833, des namiddags ten half een ure, ten huize van Jilles Zahn, in het Nederlandsche Koffijhuis, over het Marktplein, te verkopen 1/16e aandeel of portie in het kofschip VENILIA, met inventaris en toebehoren, varende onder Nederlandse vlag, gevoerd door kapt. Jan Jacob Kortrijk. Nadere onderrichting te bekomen bij de voornoemde notaris Mr. Schull en makelaar.Zegt het voort.
RC 171033
Rotterdam, 16 oktober. De 14e dezer, des namiddags, arriveerden te Helvoetsluis VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van Calais
.

1834

 

DC 040234
Hellevoetsluis, 2 februari. Van de morgen zeilden naar zee: VROUW JOHANNA, kapt. C. Boutesteijn, naar St. Ubes; VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, naar New York
.
RC 170634
Rotterdam, 16 juni. Het schip VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van New York naar Rotterdam, is, volgens particulier bericht, de 12e dezer te Helvoetsluis binnengekomen.

Op 08-08-1834 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Jan Jacobs Kortrijk.

 

DC 190834
Hellevoetsluis, 15 augustus. Heden morgen zeilden in zee: JOHANNA CORNELIA, kapt. L. Heykoop, naar Batavia, en VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, naar Liverpool.
DC 300934
Hellevoetsluis, 28 september. Heden morgen arriveerden uit zee: VENILIA, kapt. J.J. Kortrijk, van Liverpool; de HOOP, kapt. L. Berkhof, van Lissabon.
DC 021034
Dordrecht, 1 oktober. Aan deze stad is gearriveerd: het schip de VENILIA, kapt. Jan J. Kortrijk, van Liverpool, met zout en suiker.

1835

Op 28-01-1835 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Reint J. Kranenburg.

 

AH 130535
Kapt. Jan Daniel Diets, van Suriname in Texel binnen, heeft de 30e april op 47º NB 11º20′ WL, een kof, tonende vlag van het collegie Zeemanshoop, met Nº. 410, zijnde die van kapt. Reint J. Kranenburg, voerende het schip VENILIA, van Rotterdam naar Bosten en de dito op de hoogte van de Galloper het schip de SNELHEID, kapt. Claus Wessels, van Amsterdam naar Suriname.
RC 130835
Rotterdam, 12 augustus. De 10e dezer, des namiddags, arriveerde te Helvoetsluis VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, van Boston
.
RC 260935
Hellevoetsluis, 25 september. De 25e, des morgens, zeilden HOLLANDER, kapt. H. van der Kolff, naar Lissabon; VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, naar Boston en de HOOP, kapt. G. Sieberts, naar Antwerpen.
RC 290935
Rotterdam, 28 september. De 27e, des morgens, zeilden VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, naar Boston; MARCELLA, kapt. J. Swift, naar New York
.

1836

 

AH 140636
Carga-lijsten Amsterdam: VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, va
n Trinidad met suiker en koopmansgoederen.
DC 180836
Dordrecht, 15 augustus. Kapt. Scholberg, voerende de ALBATROS, gekomen van Batavia, heef 3 augustus ll. gepraaid of en aan de Sorlings, alles wel, het schip VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, bestemd naar Lissabon, de wind Zuid tot Oost.
DC 130936
Dordrecht, 12 september. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen VENILIA, kapt. K.J. Kranenburg, van Lissabon met ruw zout
.
DC 130936
Hellevoetsluis, 11 september. Gisteren namiddag arriveerden uit zee: VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, van Lissabon; MERWESTROOM, kapt. D.H. Hogenwinkel (opm: Hazewinkel), en WILLEMINA LAURENTIA, kapt. J.J. Swart, beiden van Bergen.
DC 111036
Hellevoetsluis, 9 oktober.
Gisteren namiddag zeilde in zee: VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, naar Douglas.
DC 201236
Dordrecht, 19 december. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VENILIA, kapt. K.J. Kranenburg, van Liverpool, met zout en stukgoederen.

1837

Op 16-01-1837 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Reint J. Kranenburg.

 

RC 020337
Rotterdam, 1 maart. Den 1 maart zeilden, VENILIA, R.J. Kranenburgen, AMPHITR
ITE, J.A. Jaborg, naar New York.
RC 200737
Rotterdam, 19 juli. Den 18 arriveerden te Helvoetsluis VENILIA, R.J. Kranenburg, van New York, en NEÊRLANDS KROONPRINSES, J. van der Meyden, van Messina
.
RC 100837
Rotterdam, 8 augustus. Heden zeilden van Hellevoetsluis VENILIA, R.J. Kranenborg, naar Liverpool, en VRIENDSCHAP, K.J. Bakker naar Nerva.
RC 190937
Rotterdam, 18 september. Den 17 dezer arriveerden te Helvoetsluis MERWESTROOM, D.H. Hazewinkel, van Bergen, en VENILIA, R.J. Kranenburg, van Liverpool.

RC 031037
Rotterdam, 2 oktober. Den 29 passato (opm: verleden [maand]) zeilde van Helvoetsluis VENILIA, R.J. Kranenbur
g, naar St. Ubes (opm: Setubal).

1838


RC 270138
Te Rotterdam In lading naar: New York: het Galjootschip VENILLIA (opm: VENILIA), kapt. R.J. Kranenburg. Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.
AH 110738
Helvoetsluis, 9 juli. Uitgezeild VENILIA, R.J. Kranenburg naar New York.
RC 070838
Helvoetsluis, 5 augustus. Uitgezeild VENILIA, R.J. Kranenburg naar de Oostzee.
GRC 210838
Den 9 augustus de Sont gepasseerd VENILIA (Dordrecht), R.J. Kranenburg van Rotterdam naar de Oostzee.
GRC 021038
Den 23 september de Sont gepasseerd VENILIA (Dordrecht), R.J. Kranenburg van Riga naar Corunna.
RC 041238
Helvoetsluis, 1 december. Binnengekomen VENILIA, R.J. Kranenburg van Lissabon.
RC 041238
Te Rotterdam In lading naar: Liverpool: het kofschip VENILLIA (opm: VENILIA), kapt. R.J. Kranenburg. Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.

1839

 

DC 090239
Hellevoetsluis, 6 februari. Heden morgen arriveerden uit zee de schepen ELIZA, kapt. J.H. Uil, en VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg, beide van Liverpool.
DC 140239
Dordrecht, 13 februari. Aan deze stad zijn gearriveerd de schepen JOHANNA, kapt. H.T. de Jong, ONRUST, kapt. P.R. Huisman, en VENILIA, kapt. K.J. Kranenburg, allen van Liverpool, met klipzout.


Op 28-02-1839 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. Reint  J. Kranenburg.

RC 090339
Te Rotterdam In lading naar: New York: het kofschip VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg. Adres ten Kantore van Hudig en Blokhuyzen.
RC 020439
Helvoetsluis, 31 maart. Uitgezeild VENILIA, R.J. Kranenburg naar New York.
ZP 240739
De 22 juni waren te New York bezig met laden de schepen DRIE VRIENDEN, kapt. Sipkes voor Amsterdam, AGENORIA, kapt. Van der Kolff en VENILIA, kapt. Kranenborg voor Rotterdam.
AH 010839
Cargalijst Rotterdam. VENILIA, R.J. Kranenburg van New York met potasch en balen katoen.
AH 230939
Helvoetsluis, 20 september. Uitgezeild VENILIA, R.J. Kranenburg naar Liverpool.
DC 191139
Dordrecht, 18 november. Aan deze stad is gearriveerd het schip (opm: kof) VENILIA, kapt. J. Kranenburg, van Liverpool met zout en katoen.

1840

 

PGC 130340
Te Liverpool heeft de 3 maart een aanvang gemaakt met laden het schip VENILIA, kapt. Kranenborg, voor Rotterdam, en de 5 dito het schip MARGARETHA, kapt. Koster, voor Amsterdam.
PGC 280440
De schepen VENILIA, kapt. Kranenburg, van Rotterdam, CONCORDIA, kapt. Kwakenburg, van Londen, beide op avontuur, en de VROUW NEELTJE, kapt. Kuijpers, van Hamburg naar Rouen, zijn den 20 april Deal gepasseerd.

1841

 

PGC 080641
Te New York waren de 8e mei bezig met laden de schepen VENILIA, kapt. Kranenburg, MARIA EN ADRIANA, kapt. Boiten beide voor Rotterdam.

Op 18-08-1841 wordt voor de VENILIA door kapt. R.J. Kranenburg een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

 

PGC 051041
Te Liverpool hebben een aanvang gemaakt met laden de 22e september de schepen ANJA, kapt. Hazewinkel, voor Amsterdam; CATHARINA, kapt. Hansen, voor Antwerpen; de 24e het schip VENILIA, kapt. Kranenborg, voor Dordrecht
.
DC 121041
Dordrecht, 11 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen JONGE MARGARITHA, kapt. J.K. Wijkmeijer; VENILIA, kapt. K.J. Kranenburg, van Liverpool met zout.

1842

 

RC 010142
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. R.J. Kranenburg. Adres ten kantore van Hudig & Groothuyzen.
RC 020442
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. W. van Alewijn. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Op 01-03-1842 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. W. Alewijn.

 

RC 210542
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder; vertrekt 26 dezer. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.

Op 23-05-1842 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Meppelder.

RC 020642
Helvoetsluis, 1 juni. Vertrokken VENILIA, H. Meppelder naar New York.
AH 170842
New York, 22 juli. Binnengekomen VENILIA, Meppelder van Rotterdam.
AH 071042
Cargalijst Rotterdam. VENILIA, Meppelder van New York met thee, potasch, katoen, traan en een partijtje duigen.

1843

 

RC 030143
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder. Adres ten kantore van Hudig & Blokhuyzen.
GRC 140343

Helvoetsluis, 7 maart. Vertrokken VENILIA, Meppelder.
GRC 070443
Te Liverpool, 29 maart, VENILIA, Meppelder van Belfast.
AH 190443
Van Liverpool, 12 april, VENILIA, Meppelder naar Amsterdam.
AH 250443
Texel, 23 april. Binnengekomen VENILIA, Meppelder van Liverpool.

AH 091043
Cargalijst Rotterdam.
VENILIA, H.H. Meppelder van New York met thee, potasch en hars.
RC 111143
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading:  Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H.H. Meppelder. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen.
RC 301243
Advertentie. Te Rotterdam ligt in lading: Naar New York, het Nederlands galjootschip VENILIA, kapt. H.H. Meppelder, om de 10e januari aanstaande, weer en wind dienende, te vertrekken. Adres ten kantoren van Hudig & Blokhuyzen.

1844

AH 060444
New York, 6 maart. VENILIA, Meppelder van Rotterdam.
NRC 030644
New York, 15 april. Vertrokken VENILIA, Meppelder naar Rotterdam.
RC 080644
Texel, 5 juni. Binnengekomen VENILIA, H. Meppelder van New York.

Op 28-06-1844 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Meppelder.

GRC 090744
Helvoetsluis, 2 juli. Uitgezeild VENILIA, Meppelder naar Archangel.
DC 031044
Dordrecht, 2 oktober. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen de VRIENDSCHAP, kapt. R.R. Sap, van St. Davids, met steenkolen, en VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Archangel, met rogge.

1845

AH 140445
Helvoetsluis, 12 april. Binnengekomen
VENILIA, H. Meppelder van Bordeaux.
NRC 220545
Helvoetsluis, 2 mei. Uitgezeild VENILIA, H. Meppelder naar Liverpool.
RC 100745
Cargalijst Rotterdam. VENILIA, H. Meppelder van Liverpool met koffie, katoen, amarilsteen, mahoniehout en zout.
RC 240745
Helvoetsluis, 22 juli. Uitgezeild VENILIA, H. Meppelder naar Liverpool.
DC 250945
Dordrecht, 24 september. Aan deze stad is gearriveerd: het schip VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Liverpool, met ruw zout.
NRC 071045

Helvoetsluis, 5 oktober. Uitgezeild VENILIA, H. Meppelder naar Liverpool.
NRC 121145
Helvoetsluis, 11 november. Binnengekomen VENILIA, H. Meppelder van Liverpool.

RC 131145
Cargalijst Rotterdam. VENILIA, H. Meppelder, van Liverpool met 60 balen hennep, 100 bossen hoepijzer en een partij klipzout, Order.

1846

 

DC 310146
Volgens brief van kapt. H. Meppelder, voerende het kofschip VENILIA, van den 25 dezer, was hij twee dagen tevoren, na een reis van 11 dagen, uit Hellevoetsluis te Belfast aangekomen.
DC 070346
Volgens bericht van kapt. H. Meppelder, voerende het kofschip VENILIA, van Liverpool naar Dordrecht bestemd, d.d. …februari, lag hij, benevens de Franse schoener SANTA MARIA, kapt. Ferret, van Barcelona, met stormweder op 53º29’ NB 6º WL achter het eiland Lambay ten anker, en zou, zodra het weder veranderde, de reis voortzetten.
Volgens een later bericht is de VENILIA, kapt. Meppelder, en het kofschip VESTA, kapt. Lohman, mede van Liverpool naar Dordrecht bestemd, op 28 februari te Dublin binnengelopen.
DC 170346
Dordrecht, 16 maart. Aan deze stad zijn gearriveerd: de schepen VESTA, kapt. G.W. Lohman, en VENILIA, kapt. H. Meppelder, beiden van Liverpool, met ruw zout.
DC 170346
Hellevoetsluis, 15 maart. Gisteren namiddag arriveerde uit zee: VENILIA, kapt. H. Meppelder, en VESTA, kapt. W. Lohman, beiden van Liverpool.
Kapt. H. Meppelder, voerende het kofschip VENILIA, rapporteert gepraaid te hebben, den 13 dezer, op de hoogte van Dungenes, de schepen MERWESTROOM, kapt. D. Hazewinkel, ONRUST, kapt. Huisman, en een schip tonende de nummervlag R no. 205.
NRC 100846
Helvoetsluis, 9 augustus. Binnengekomen VENILIA, H. Meppelder van Archangel.
NRC 130846
Rotterdam. In lading naar New York het snelzeilende gezinkt galjootschip VENILIA, kapt. H. Meppelder om 5 september te vertrekken. Adres bij Kuiper, van Dam en Smeer.


Op 20-08-1846 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Meppelder.

NRC 110946
Helvoetsluis, 10 september. Uitgezeild VENILIA, H. Meppelder naar New York.
NRC 251246
Brouwershaven, 22 december. Gepasseerd VENILIA, H. Meppelder van New York naar Dordrecht.

1847

 

DC 090247
Dordrecht, 8 februari. Voor deze stad is ingeklaard: de VENILIA, kapt. H. Meppelder, van New York, met granen en katoen
.
DC 060347
Advertentie. Naar New York ligt in lading, voor goederen en passagiers, om op 15 maart te vertrekken, het gezinkt Nederlands kofschip VENILIA, kapt. H. Meppelder. Adres ten kantore van cargadoor Gerard Mauritz, te Dordrecht.
DC 280847
Dordrecht, 27 augustus. Voor deze stad zijn ingeklaard: de schepen WILHELMINA, kapt. F.R. Kwakenburg, van Bergen met stokvis en levertraan; VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Memel met hout.
DC 091147
Dordrecht, 8 november. Voor deze stad is ingeklaard: het schip VENILIA, kapt. H. Meppelder, van Liverpool met zout.

1848

RC 190248
Helvoetsluis, 18 februari. Uitgezeild VENILIA, H. Meppelder naar Belfast.
GRC 160548
Den 30 april de Sont gepasseerd VENELIA, Meppelder van Liverpool naar Nerva.


Op 24-08-1848 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Meppelder.

NRC 140748
Helvoetsluis, 13 juli. Uitgezeild VENILIA, H. Meppelder naar de Oostzee.
NRC 080848
Helvoetsluis, 7 augustus. Binnengekomen VENILIA, H. Meppelder van Liverpool.
NRC 010948
Rotterdam, 31 augustus. Van Rotterdam vertrokken de Nederlandse kof VENILIA, H. Meppelder naar Bilbao.
NRC 231148
Helvoetsluis, 22 november. Binnengekomen VENILIA, H. Meppelder van St. Ubes.

1849


Op 07-07-1849 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Eddes.

RC 170749
Helvoetsluis, 15 juli. Uitgezeild VENILIA, H. Eddes naar de Oostzee.
NRC 100849
Libau, 27 juli. Binnengekomen VENILIA, H. Eddes van Dordrecht.
NRC 220849
Libau, 10 augustus. Uitgezeild VENILIA, Eddes naar de Maas.
GRC 280849
Den 21 augustus de Sont gepasseerd VENELIA, Eddes van Libau naar de Maas.
NRC 250949
In lading naar: Liverpool. Het Nederlands schoener kofschip VENILIA, kapt. T.H. Eddes. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer.
DT 041049
Helvoetsluis, 2 oktober. Uitgezeild VENILIA, H. Eddes naar Liverpool.
OHC 181049
Den 12 oktober is te Holyhead binnengelopen het schip VENILIA, kapt. Eddes, van Rotterdam naar Leverpool.
NRC 221049
Te Liverpool, 17 oktober, binnengekomen VENILIA, Eddes van Rotterdam.
NRC 191149
Van Liverpool, 14 november, VENILIA, Eddes naar Rotterdam.
AH 031249
Helvoetsluis, 1 december. Binnengekomen VENILIA, Eddes van Liverpool.
AH 181249
Cargalijst Rotterdam. VENILIA, Eddes van Liverpool met 116 vaten palmolie.

1850

NRC 110450
Helvoetsluis, 10 april. Uitgezeild VENILIA, Eddes naar Liverpool.
NRC 020850
Archangel, 17 juli. Uitgezeild VENILIA, Eddes naar Dordrecht.
NRC 020950
Brouwershaven, 30 augustus. Binnengekomen VENILIA, H. Eddes van Archangel naar Dordrecht.
DT 231050
Helvoetsluis, 21 oktober. Uitgezeild VENILIA, H. Eddes naar Rochefort
RC 031250
Arrivementen: Te Rochefort VENILIA, H. Eddes van Dordrecht.
NRC 241250
La Flotte
(eiland Rhé) (opm: Île de Ré), 20 december. Het schip VENILIA, kapt. Eddes, van Luçon naar Glochester (opm: Gloucester), is alhier met schade binnengelopen en moet lossen.

1851

RC 130551
Te Newport, 7 mei, VENILIA, H. Eddes van Gloucester.
RC 290751
Te Palermo, 13 juli, VENILIA, H. Eddes van Barcelona.
NRC 250951
St Marys, Scilly, 17 september. VENILIA, Eddes, van Girgenti naar Dordrecht.
RC 041051
Londen, 30 september. Binnengekomen VENILIA, Eddes, van Girgenti.
NRC 241051
Helvoetsluis, 23 oktober. Binnengekomen VENILIA, H. Eddes van Londen.
NRC 091151
In lading naar Philadelphia. Het gezinkt galjootschip VENILIA, kapt. H. Eddes. Adres ten kantore van Kuyper, van Dam en Smeer.


Op 04-12-1851 wordt voor de VENILIA door Gerard Mauritz uit Dordrecht een zeebrief aangevraagd voor kapt. H. Eddes.

NRC 111251
Rotterdam, 10 december. Zeilklaar. De Nederlandse kof VENILIA, H. Eddes naar Philadelphia.
NRC 151251
Helvoetsluis, 14 december. Uitgezeild VENILIA, H. Eddes naar Philadelphia.

1852

NRC 050252
Falmouth, 31 januari. Het Nederlandse kofschip VENILIA, kapt. Eddes, van Rotterdam naar Philadelphia, is, na 35 dagen op zee te zijn geweest, heden lek en met andere schade alhier binnengelopen; de 21e januari is een matroos overboord geslagen en verdronken.
RC 080452
Gepraaid: Den 13 maart, op 36 gr. 35 min. NB. en 22 gr. 15 min. WL., de schoenerkof VENILIA, kapt. H. Eddes, van Rotterdam naar Philadelphia.
OHC 080652
Den 17 mei te Philadelphia binnengekomen: VENILIA, Eddes, van Rotterdam.
NRC 180752
Wilmington, 27 juni. Binnengekomen VENILIA, Eddes, van Philadelphia.
RC 050852
Wilmington, 14 juli. Uitgeklaard VENILIA, H. Eddes naar Amsterdam.
DT 020952
Texel, 31 augustus. Binnengekomen VENILIA, H. Eddes van Wilmington.
AH 030952
Cargalijst Amsterdam. VENILIA, Eddes, van Wilmington met een lading hout.


1853

 

AH 150153
Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 14e februari 1853, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ verkopen een extra ordinair snelzeilend kofschip, varende onder Nederlandse vlag, genaamd VENILIA, laatst gevoerd door kapt. H. Eddes, volgens Nederlands meetbrief lang 25 ellen, 80 duimen; wijd 4 ellen, 69 duimen; hol 2 ellen, 78 duimen en alzo gemeten op 150 tonnen of 79 lasten. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar. (opm: de kof werd voor NLG 6.500 verkocht; nieuwe naam ALBINA en kapitein J. Visser, vanaf december kapt. K. Zwanenburg)
AH 160253
Verkoping van schepen op maandag 14 februari in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ: het kofschip VENILIA, kapt. H. Eddes: NLG 5.900, in slag NLG 600. Koper J. Corver (opm: een makelaar, zie AH 150153)


Op 17-03-1853 wordt voor de ALBINA door Kreglinger & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapitein J. Visser.

NRC 040553
Texel, 2 mei. Uitgezeild ALBINA, J. Visser naar Suriname.
NRC 010653
Gepraaide Schepen. Den 7 mei op 47° 50' NBr, 6° 80' WL. ALBINA, Visser, van Amsterdam naar Marowijne.
SUW 310753 (Opm: Surinaamsch Weekblad)
Paramaribo, 30 juli 1853. Met genoegen delen  wij onzen lezers mede; dat de heer Kappler, die in het afgelopen jaar een reis naar Europa heeft ondernomen met het voorname doel om geschikt personeel op te doen tot het aanvangen een proeve van kolonisatie aan de Marowijne, aldaar op  20 juni is  aangekomen, met het Nederlands schip ALBINA, kapt. Visser hetwelk vier dagen later het anker wierp voor zijn etablissement Albina aan die rivier gelegen. — Daar reeds vooraf de maatregelen genomen waren tot de ontvangst der kolonisten; zoo waren deze in de gelegenheid zich alras aan land te vestigen.  Met uitzondering van de echtgenoot van den heer Kappler, hebben 19 personen, gedeeltelijk uit Wurtemberg en gedeeltelijk, uit het Zwarte Woud zich met hem derwaarts begeven t.w. 10 mannen, 5 vrouwen en 4 kinderen, waaronder 5 houtwerkers, 3 timmerlieden en houtwerkers, 1 natuurkundige en 1 kruidkundige; zijnde het onderwijs der kinderen en het houden van godsdienst oefening aan een der laatste toevertrouwd. Naar wij vernemen heerst onder de nieuw aangekomen tot dus verre een gewenste eensgezindheid en goede orde en wenden de heer Kappler en zijne echtgenoot alles aan wat tot de bevordering en instandhouding hiervan bijdragen kan. — De ALBINA zonde weldra met een volle lading meubel- en - werkhout de terugreis naar Nederland aannemen.
SUC 060953
Paramaribo Uitgeklaard: Op het etablissement Albina in rio Marowijne. Het Nederlands kofschip ALBINA kapt. J. Visser, naar Amsterdam: lading: 290 blokken hout, metende te samen 7.000 kubieke voeten.
RC 211053
Te Cowes, 17 november, ALBINA, Visser van Suriname naar Amsterdam.
NRC 251053
Texel, 23 oktober. Binnengekomen ALBINA, J. Visser van Marowijne.
AH 271053
Cargalijst Amsterdam. ALBINA, J. Visser van Marowijne met een lading werkhout. Kreglinger & Co.


Op 07-12-1853 wordt voor de ALBINA door Kreglinger & Co. uit Amsterdam een zeebrief aangevraagd voor kapitein K. Zwanenburg.

1854

CCR 180254
Paramaribo, 18 januari. Brieven met de laatst aangekomen pakketten uit Nederland ontvangen spreken van een nieuwe uitzending van Europese kolonisten naar het in de Marowijne gelegen etablissement Albina. De van deze vestiging in Europa bekomen mededelingen schijnen zoodanig een gunstige indruk te hebben gemaakt, dat vele der landslieden van de zich op Albina reeds bevindende kolonisten, aanzoek moeten hebben gedaan,om zich bij hen te mogen voegen. Vooreerst zijn, zoo wij wel onderricht zijn, door de HH. Kreglinger te Amsterdam, slechts een twintig á dertigtal timmerlieden en landbouwers daartoe voor rekening der onderneming aangenomen, welke in, den loop van de maand december naar de Marowijne zouden worden afgescheept, en wel onder de leiding van den Heer Bukler, gewezen houtvester in Wurtembergse dienst; doch zou dit getal later door nieuwe uitzendingen aanzienlijk kunnen vermeerderen. Van harte wensen wij den ondernemers goede resultaten op hunne werkzaamheden, en hopen dat het door hen gegeven voorbeeld van arbeidzaamheid anderen ten spoorslag zal strekken tot ontginning van de zo’n rijke boorden der Marowijne, en in het algemeen van de grenzeloos uitgestrekte, schier nog geheel braak liggende binnenlanden van Guyana. Ook wil men vrij zeker weten, dat het plan bestaat, om de Marowijne, van af hare monding tot het etablissement Albina te betonnen, ten einde het gevaar, dat bij het opvaren van dien stroom bestaat, zooveel mogelijk weg te nemen.
PGC 180254
Bij gunstige gelegenheid zal van Den Helder vertrekken de Nederlandse kof ALBINA, kapt. K. Zwanenburg, aan boord hebbende 21 landverhuizers uit de Paltz, die zich geëngageerd hebben voor de suiker-cultuur (opm: bosbouw) in onze West-Indische bezittingen.
AH 230254
Texel, 21 februari. Uitgezeild ALBINA, Zwanenburg naar Marowijne.
NRC 280254
Op 21 dezer is van liet Nieuwe Diep uitgezeild naar Saramacca de Nederlandse  kof ALBINA, kapt. K. Zwanenburg, aan boord hebbende een en twintig landverhuizers, bestaande uit Wurtembergse mannen en vrouwen, die door een handelshuis uit Amsterdam zijn geëngageerd om op den aldaar gevestigde post Albina houtsoorten te verwerken, voor de Amsterdamsche markt.
NRC 020354
Ramsgate, 25 februari. Het Nederlandse schip ALBINA, kapt. Zwanenburg, van Amsterdam met 21 landverhuizers naar Suriname bestemd, is alhier lek binnengelopen.
AH 080354
Ramsgate, 4 maart. Uitgezeild ALBINA, Zwanenburg naar Suriname.
SUC 110554
In de Marowijne voor het etablissement Albina. Den 23 april  ALBINA, kapt. Zwanenburg.
SUC 110554
Paramaribo, den 10 mei 1854.
Te Albina  aan de boorden van de rio Marowijne het schip ALBINA, kapt. Zwanenburg, aangekomen met 19 kolonisten, onder geleide van de heer A. Buhler: zijnde 6 timmerlieden, 1 metselaar, 1 schoenmaker,  1 kleermaker die allen tevens den landarbeid verrichten kunnen, 1 timmermanslering, 4 vrouwen en 5 kinderen. Allen zijn, evenals de vroeger aangekomen gezond, en er heerst een goede gezindheid onder hen. De ALBINA zal binnenkort met een lading hout naar Nederland terugkeren.
NRC 050754
Marowijne, 26 mei. Uitgezeild ALBINA, Zwanenburg naar Amsterdam.
AH 250754
Cowes, 21 juli. Binnengekomen ALBINA, Zwanenburg van Suriname naar Rotterdam.
NRC 020854
Texel, 31 juli. Binnengekomen ALBINA, K. Zwanenburg van Marowijne, laatst van Ramsgate.
AH 190854
G. de Vries, D. Frees en G.C. de Vries, makelaars, zullen op woensdag 6 september 1854, des Namiddags ten Een Ure, in het lokaal de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, bij de Kolksteeg, Verkopen: 120 blokken cederhout en diverse West-Indische fijne houtwaren. Alhier direct aangebracht van Marowijne, per het schip ALBINA, kapt. Zwanenburg. Liggende en te zien als bij notitie wordt aangewezen.
AH 080954
Texel, 6 september. Uitgezeild ALBINA, Zwanenburg naar Marowijne.
NRC 021254
Volgens brief van Paramaribo, in datum 4 november, was het schip ALBINA, kapt. Zwanenburg, van hier op do Marowijne gearriveerd.

1855

 

NRC 080355
Dartmouth, 4 maart. Het Nederlandse schip ALBINA, kapt. K. Zwanenburg, van Marowijne, 60 dagen reis hebbende naar Amsterdam, is hier heden met gebroken roer, verlies van zeilen, boten, enz. binnengelopen. Het schip heeft zeer slecht weder doorgestaan.
AH 110455
Texel, 9 april. Binnengekomen ALBINA, Zwanenburg van Marowijne.
NRC 260555
Texel, 25 mei. Uitgezeild ALBINA, Zwanenburg naar Marowijne.
NRC 090955
Marowijne, 8 juli. Aangekomen ALBINA, Zwanenburg van Amsterdam en 29 juli der waards teruggekeerd.
AH 290955
Texel, 28 september. Binnengekomen ALBINA, Zwanenburg van Marowijne.
AH 051055
G. de Vries, D. Frees, G C. de Vries en L.H.P. le Normant, makelaars, zullen op woensdag den 24sten oktober 1855, des Namiddags ten 1 ure, in de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, Verkopen: 200 blokken cederhout en diverse West-Indische fijne houtwaren, bestaande in: 117 Blokken wanehout, 90 bolletrie, 34 copie, 31 purperhart, 26 groenhart, 23 salie, 21 bijl, 15 slangen,14 pisie, 12 bruinhart, 11 loens, 4 conatepie, 3 crapa, 3 konte, 2 ijzerhart, 2 geelhart, 2 siruabalie, 1 cohara, 1 rood cabbes, 48 div. bondhout, 17 letterhout en 4.096 patawa latten. Alhier direct aangebracht van Marowijne, per het schip ALBINA, kapt. Zwanenburg. Liggende als breder bij notitie wordt vermeld.
GRC 141155
Amsterdam, 10 november. Vertrokken ALBINA, Zwanenburg naar Suriname.

1856

NRC 250356
Marowijne, 26 december 1855. Aangekomen ALBINA, Zwanenburg van Amsterdam.
AH 110456
Texel, 9 april. Binnengekomen ALBINA, Zwanenburg van Marowijne.
AH 190456
Cargalijst Amsterdam ALBINA, Zwanenburg van Marowijne: Een lading fijn werkhout, Kreglinger en C°.
AH 080556
Advertentie. Jan Corver, makelaar, zal op maandag de 26e mei 1856, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam, in de Nieuwe Stads-Herberg aan het IJ, ten overstaan van heer J. Goldsmit, verkopen een extra ordinair welbezeild gezinkt kofschip, varende onder Nederlandse vlag genaamd ALBINA, gevoerd door kapt. K. Zwanenburg, volgens meetbrief lang 25 ellen, 80 duimen, wijd 4 ellen 76 duimen, hol 2 ellen 74 duimen en alzo gemeten op 150 tonnen of 79 lasten, liggende aan de Werf De Boot. Breder volgens inventaris en bericht bij bovengemelde makelaar.
AH 310556
Advertentie· De kof ALBINA, de 26e mei 1856 geveild doch opgehouden, blijft uit de hand te koop, te bevragen bij de makelaar Jan Corver.

 

Op 22-07-1856 wordt voor de AMICITIA door kapt./ eigenaar Bernard Hilbert Schoe uit Delfzijl een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.
NRC 020856
Vlie, 31 juli. Uitgezeild AMICITIA, Schoe naar Fredrikshaven.
AH 220856
Texel, 21 augustus. Binnengekomen AMICITIA, Schoe naar Fredrikshaven.
AH 120956
Vlie, 12 september Uitgezeild AMICITIA, Schoe naar Fredrikshaven.
AH 241056
Vlie, 20 oktober. Binnengekomen AMICITIA, Schoe naar Fredrikshaven.
GRC 121156
Amsterdam, 8 november. Uitgezeild AMICITIA, Schoe naar Newcastle.
AH 161256
North Shields, 12 december. Binnengekomen AMICITIA ET FIDES (opm: AMICITIA) Schoe van Amsterdam
AH 301256
Texel, 28 december. Binnengekomen AMICITIA, Schoe van Newcastle.

1857

AH 300357
Texel, 28 maart. Uitgezeild AMICITIA, Schoe op avontuur.
RC 250457
Te Altona, 21 april, AMICITIA, Schoe van Sunderland.
GRC 010757
Den 24 juni de Sont gepasseerd AMICITIA, Schoe van Krageroe naar Riga, in ballast.
GRC 120857
Den 4 augustus de Sont gepasseerd AMICITIA, Schoe van Riga naar Delfzijl met hout.
GRC 190857
Delfzijl, 15 augustus. Binnengekomen AMICITIA, Schoe van Riga.

1858

AH 080558
Vlie, 5 mei. Uitgezeild AMICITIA, Schoe naar Oudsoen.
NRC 190658
Vlie, 16 juni. Binnengekomen AMICITIA, Schoe van Fredrikstad.
NRC 020758
Vlie, 28 juni. Vertrokken AMICITIA, Schoe naar Noorwegen.
NRC 020858
Vlie, 29 juli. Binnengekomen AMICITIA, Schoe van Christiana.
Op 02-08-1858 wordt voor de AMICITIA door kapt./ eigenaar Bernard Hilbert Schoe uit Delfzijl een zeebrief aangevraagd voor zichzelf.

NRC 260958
Vlie, 22 september. Binnengekomen AMICITIA, Schoe van Fredrikstad.
NRC 081058
Vlie, 5 oktober. Vertrokken AMICITIA, Schoe naar Fredrikstad.
OHC 101158
Texel, 8 november. Binnengekomen AMICITIA, Schoe van Fredrikstad.

1859

Op 3 maart 1859 wordt de zeebrief van de AMICITIA naar Den Haag teruggezonden, zonder opgave van reden.

 

Kroniekberichten

Toon kroniekberichten
Akten

ARCHIEF NA Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 62.
__________________________________________________

BIJLBRIEF / ACTE AAN- en VERKOOP
Naam schip: VENILIA

Plaats en datum: bijlbrief dd. 10 september 1829

Soort schip kof

Te voeren door kapt.

Bouwwerf / verkoper Cornelis Gips, scheepsbouwmeester te Dordrecht

Eigenaar / aankoper de rederij onder de boekhouder Gerard Mauritz te Dordrecht

Groot volgens meetbrief 78 lasten

Tuigage en aantal dekken

Afmetingen

Kiellegging

Tewaterlating

Plaats en nummer van registratie

Datum van registratie

Notaris

Prijs (bij aan-/verkoop vermeld)

Bijzonderheden


Researcher/datum research ML/211105

Naam VENILIA
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1829
Toegang 3.03.54
Inventaris 160

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.8

DVD XII – 6444, 6445
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip VENILIA

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 14 februari 1853

type schip kof

bouwwerf/verkoper Jacob Mauritz voor zijn firma Gerard Mauritz, scheepsreders en cargadoors te Dordrecht

gevoerd door kapt. H. Eddes

eigenaar/aankoper via makelaar Jan Corver aan de firma Kreglinger & Co.(plaats niet genoemd),vertegenwoordigd door Carl Kreglinger

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 150 tonnen of 79 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,80 x 4,69 x 2,78 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 16 februari 1853

nummer van registratie deel (niet vermeld)

notaris Jacobis Dupont Noorbeek, deurwaarder Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs NLG 6500,-

bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 300453

Naam ALBINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3181

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer AMS.198.3171.1853.8
foto IMG 9256 - 9258

CEDULE

Naam schip bevorens genaamd VENILIA, thans door koper genaamd ALBINA

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 9 maart 1853

type schip kof

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper firma Kreglinger & Co., Amsterdam, enig eigenaar

te voeren door kapt. Johannes Visser

grootte in tonnen 79 lasten of 150 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Dordrecht

plaats / datum registratie Amsterdam, 9 maart 1853

nummer registratie deel 64, folio 128, verso, vak 3

notaris Arrondissements Rechtbank, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopacte en het reçu van inlevering aan de ontvanger te Amsterdam van de vervallen zeebrief, uitgegeven 4 december 1851; het schip ligt thans te Amsterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1838-1868.
De eed wordt afgelegd door Carl Kreglinger, voor en namens zijn firma als enig eigenaar

researcher/datum research: ML / 130217

Naam ALBINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1853
Toegang 198
Inventaris 3171

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1856.61

DVD XLIV – 2167-2169
CEDULE

Naam schip genaamd geweest ALBINA, door koper te noemen AMICITIA.

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 16 juli 1856

type schip kof

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar Bernard Hilbert Schoe, Delfzijl, enig eigenaar

te voeren door kapt. Bernard Hilbert Schoe, in eigendom te bevaren.

grootte in tonnen 79 lasten of 150 zeetonnen

tuigage / aantal dekken twee masten, een dek

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Dordrecht

plaats / datum registratie Amsterdam, 17 juli 1856

nummer van registratie deel 53, folio 26, verso, vak 7.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 21 juli 1856

prijs NLG.

Bijzonderheden:
De laatste koopbrief wordt getoond, en het schip had eerder een zeebrief, onder nr. 816 uitgegeven op 7 december 1853
Het schip bevindt zich thans te Amsterdam

researcher/datum research: ML / 140710

Naam ALBINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.61

DVD XII – 6731, 6732
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip ALBINA

plaats en datum acte onderhandse verkoop/koop, Amsterdam, 15 juli 1856

type schip kof, gezinkt

bouwwerf/verkoper firma Kreglinger & Co., commissionairs te Amsterdam

gevoerd door kapt. K. Zwanenburg

eigenaar/aankoper Bernard Hilbert Schoe, koopvaardijkapitein te Delfzijl

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 150 tonnen of 79 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 25,80 x 4,76 x 2,74 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 15 juli 1856

nummer van registratie deel 53, folio 25, recto, vak 8.

notaris geen

prijs NLG 3350,-

bijzonderheden: schip lag bij deze transactie te Amsterdam aan de werf De Boot in de Groote Wittenburgerstraat van scheepsbouwmeester F.F. Groen


researcher/datum research: ML / 080608

Naam ALBINA
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1856
Toegang 198
Inventaris 3181

TRESOAR LEEUWARDEN Archiefnummer Harlingen 19.06.383.140
foto P1030039 – 043

KOOPACTE

Naam schip AMICITIA (mogelijk door koper genaamd JACOBA LUCRETIA)

plaats en datum acte onderhandse verkoop, Harlingen, 17 februari 1859

type schip kof

bouwwerf/verkoper Harm Siboldts van der Schuur, koopman te Delfzijl (1/2e part) en Bernard Wilbers Schoe, koopvaardijkapitein te Delfzijl
(1/2e part)

gevoerd door kapt. Bernard Wilbers Schoe, mede-eigenaar

eigenaar/koper Anne Reinders Blijstra, kapitein te Harlingen (hij verkoopt het schip de volgende dag aan de firma B. van Loon te Harlingen, ook voor notaris Goslings)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 151 zeetonnen
(meetbrief d.d. 20 november 1857 afgegeven te Harlingen)

tuigage / aantal dekken 2 masten, 1 dek

afmetingen lang 25,80 m., breed 4,76 m., hol 2,76 m.

tewaterlating

plaats / datum registratie Harlingen, 17 februari 1859

nummer registratie deel 43, folio 126, recto, vak 1

notaris Michiel Goslings, notaris te Harlingen

prijs NLG 7.800,-

Bijzonderheden:
Bernard Wilbers Schoe heeft het schip op 15 juli 1856 onderhands te Amsterdam gekocht (geregistreerd Amsterdam, 15 juli 1856 deel 53, folio 25, recto van 8) en op 21 augustus 1857 te Delfzijl onderhands 1/2e part verkocht aan Harm Siboldts van der Schuur te Delfzijl (geregistreerd Appingedam 26 augustus 1857 deel 24 folio 10, recto vak 2).
Het schip ligt bij de verkoop van 17 februari 1859 te Harlingen.
07.07.1848 nieuwe zeebrief voor een schip VENILIA, aanvrager G. Mauritz, Dordrecht, kapt. H. Eddes
17.03.1853 nieuwe zeebrief voor een kof ALBINA, aanvrager Kreglinger & Co., Amsterdam, kapt. J. Visser
10.03.1859 nieuwe zeebrief voor een kof JACOBA LUCRETIA, aanvrager B. van Loon & Zn., Harlingen, kapt. H.A. Maas
researcher/datum research: ML / 210717

Naam AMICITIA (mogelijk door koper genaamd JACOBA LUCRETIA)
Archiefinstelling Tresoar, Leeuwarden
Jaar 1859
Toegang 19.06
Inventaris 383

Bronnen

Jaar: 1829
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: N.A. Den Haag, toegang nummer 2.08.01.07 Zeebrieven verbalen, diverse bestanddelen.
N.A. Den Haag 3.03.54 - 160 archiefnummer Dordt 62.
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1853.8
Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1856.62
AH = Algemeen Handelsblad
CCR = Curaçaosche Courant
DC = Dordtsche Courant
DT = De Tijd
GRC = Groninger Courant
NRC = Nieuwe Rotterdamsche Courant
OHC = Opregte Haarlemsche Courant
PGC = Provinciale Groninger Courant
RC = Rotterdamsche Courant
SUC = Surinaamsche Courant
SUW = Surinaamsch Weekblad
ZP = Zeepost