Inloggen
VIER GEBROEDERS (DE) - ID 10459


In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1830-09-10 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1830
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Fregat
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Launch Date: 1830-06-23
Delivery Date: 1830-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 227.00 lasts
Gross Tonnage 2: 426.00 tons (oude meting)
 
Length 1: 32.17 Meters Registered
Beam: 6.06 Meters Registered
Depth: 4.75 Meters Registered
Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1830
Datum agenda: 1830-09-10
Register nr: 18300670
Scheepsnaam: VIER GEBROEDERS
Type: Fregat
Lasten: 227
Gebouwd in provincie: Zuid-Holland
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Smit, F.
Plaats: Alblasserdam
Kapitein op moment van verzoek: Lupcke, J.C.F.
Opmerkingen: Eerste zeebrief
Turksche pas naar Oost Indien

Bekijk de overige zeebrieven / Turksche passen van dit schip
Ship History Data

Date/Name Ship 1830-09-10 DE VIER GEBROEDERS
Manager: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Fop Smit, Kinderdijk, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Kinderdijk / Netherlands

Date/Name Ship 1834-07-25 VIER GEBROEDERS
Manager: Firma Louis Bienfait & Zoon, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: ex. kapt. J.C.F. Lupcke

Date/Name Ship 1855-04-30 VIER GEBROEDERS
Manager: Michiel de Wit, De Rijp, Noord-Holland, Netherlands
Eigenaar: Abraham Salm Jr., Jan Salm en Michiel de Wit (De Rijp), Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Amsterdam / Netherlands
Additional info: (nog) geen zeebrief kunnen vinden

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

bijlage bij acte 29 van 1834, schip VIER GEBROEDERS
eigenaren per medio juli 1834:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 6/12e part)
G. Rebel, Amsterdam (2/12e part)
N. de Gijselaar Pzn., Amsterdam (1/12e part)
J.T. Bodel Nijenhuis, Leiden (1/12e part)
H.M. Lelsz, Amsterdam (1/12e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/12e part)

Eigenaren, per 1 juni 1855, van de VIER GEBROEDERS:

M. de Wit, de Rijp, (boekhouder en 6/8e part) en
J. en A. Salm, Amsterdam (2/8e part)

Ship Events Data

1830-06-23: RC 260630
Rotterdam, 25 juni. Woensdag (opm: 23 juni) zijn te Alblasserdam met het beste gevolg van stapel gelopen twee driemast fregatschepen, als: op de werf van de scheepsbouwmeester Fop Smit, het schip DE VIER GEBROEDERS, groot 643 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. F.C. Lupcke en op de werf van de scheepsbouwmeester Cornelis Smit, het schip DE JONGE JAN, groot ruim 750 tonnen, zullende bevaren worden door kapt. J.J. Bonn.
1855-04-30: Sold at auction
Advertentie. H.J. Rietveld en G.J. Boelen, makelaars, zullen op maandag de 30e april 1855, des avonds ten 6 ure, te Amsterdam in de Nieuwe Stadsherberg aan het IJ, ten overstaan van een daartoe bevoegd beambte, verkopen een extra ordinair welbezeild gekoperd en kopervast barkschip, genaamd de VIER GEBROEDERS, voorzien van een certificaat van Lloyd’s Français (Veritas), afgegeven den 15e februari 1854, als 5/6 L 2.1 voor drie jaren, laatst gevoerd door kapitein G.F. Wiegmink, volgens Nederlandse meetbrief lang 42 ellen 18 duimen, wijd 6 ellen 6 duimen, hol 4 ellen 52 duimen, en alzo gemeten op 392 tonnen of 207 lasten. Breder bij inventaris en bericht bij bovengenoemde makelaars, of bij de cargadoors Hoyman en Schuurman.
(opm: kopers van dit in 1830 als fregat getuigde schip werden Michiel de Wit [6/8e], De Rijp, en J. en A. Salm, Amsterdam; nieuwe kapitein P.J. Haken)
1857-07-28: Damaged
Shields, 28 juli. De Nederlandse bark VIER GEBROEDERS, kapt. Haken, van Amsterdam, alhier bezig om een lading kolen voor Singapore te laden, is bij het uitkomen van Hay Hole-dock tegen het hoofd aangevaren en heeft daardoor schade aan de boeg bekomen. Men heeft vijf keel (opm: inhoud van een lichter) kolen gelicht, om aan het schip de nodige reparatie te kunnen bewerkstelligen.
1859-09-00: Final Fate: Condemned

NRC 040859
Liverpool, 1 augustus. Het Nederlandse schip VIER GEBROEDERS, kapt. C. ter Marsch, van de Clyde naar Batavia, is lek te Rio Janeiro binnengelopen.
NRC 081059
Amsterdam, 7 oktober. Het schip (opm: bark) VIER GEBROEDERS, kapt. C. ter Marsch, van Glasgow naar Batavia, te Rio Janeiro met schade binnen (opm: zie NRC 040859), is volgens brief van daar van de 7e september afgekeurd en zou verkocht worden.
(opm: men kan aannemen, dat dit het einde betekende van dit al oude schip)

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1830
Kapitein: Lupcke, J.C.F.
Overige informatie: 0

Monsterrollen

Opgemaakt Amsterdam
Datum: 1835-07-27
Scheepsnaam voorvoegsel:
Scheepsnaam: VIER GEBROEDERS
Schipper: Jaski, Benjamin Christiaan
Scheepstype: fregat
Grootte:

Bekijk alle monsterrollen
Afbeeldingen


Omschrijving: VIER GEBROEDERS, kapitein J.C.F. Lupcke (vlagnummer R138)
Gemaakt door: Onbekend *
Onderwerp: Zeeopname

Omschrijving: VIER GEBROEDERS, kapitein F.C. Jaski (vlagnummer 660), varende ter hoogte van het eiland Wight
Gemaakt door: Spin, Jacob
Onderwerp: Zeeopname
Akten

Stadsarchief Amsterdam Archiefnummer AMS 5074.1418.1834.29

deel VII, foto I-014, 015
CEDULE

Naam schip VIER GEBROEDERS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 24 juli 1834

type schip niet vermeld

bouwwerf/verkoper niet vermeld

gevoerd door kapt.

eigenaar/koper zie bijlage

te voeren door kapt. Benjamin Christiaans Jaski

grootte in tonnen 225 lasten of 426 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd in de Nederlanden

plaats / datum registratie Amsterdam, 25 juli 1834

nummer registratie deel 29, folio 290, recto, vak 4

notaris Regtbank van Eerste Aanleg, Amsterdam

prijs

Bijzonderheden: getoond wordt de laatste koopbrief en reçu ingetrokken zeebrief ontvanger te Rotterdam. Het schip ligt thans te Rotterdam.
De datum van de acte is NIET de datum van de transactie. De juiste datum vindt men in Amsterdam AB 1819-1838.

researcher/datum research: ML / 240915

bijlage bij acte 29 van 1834, schip VIER GEBROEDERS
eigenaren per medio juli 1834:

firma Louis Bienfait & Soon, Amsterdam (boekhouders en 6/12e part)
G. Rebel, Amsterdam (2/12e part)
N. de Gijselaar Pzn., Amsterdam (1/12e part)
J.T. Bodel Nijenhuis, Leiden (1/12e part)
H.M. Lelsz, Amsterdam (1/12e part)
Hermanus Isaac Rietveld, Amsterdam (1/12e part)

ML / 240915

Naam VIER GEBROEDERS
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1418
Klik hier om de originele akte te bekijken

GEMEENTEARCHIEF Amsterdam
archiefnummer 5074 – 1420 – 1834 – no. 29

KOOPBRIEF de Vier Gebroeders

plaats en datum acte Amsterdam, 29 juli 1834

type schip fregatschip

kapitein

verkoper Fop Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam

koper Louis Bienfait en Soon, kooplieden

te voeren door kapt.

grootte in tonnen

tuigage / aantal dekken 2 dekken

afmetingen 32,17 x ? x 4,75 m

kiellegging

tewaterlating

plaats / nr van registratie

datum registratie

notaris Johannes Commelin, Amsterdam

prijs ƒ 39000

bijzonderheden


Naam VIER GEBROEDERS (de)
Archiefinstelling Stadsarchief Amsterdam
Jaar 1834
Toegang 5074
Inventaris 1420
Klik hier om de originele akte te bekijken

Noord-Holl.Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3172.1855.27

DVD XLIV – 2665-2668
CEDULE

Naam schip VIER GEBROEDERS

plaats en datum acte eigendomsbewijs, Amsterdam, 1 juni 1855

type schip bark

bouwwerf/verkoper

gevoerd door kapt.

eigenaar M. de Wit, de Rijp, (boekhouder en 6/8e part) en J. en A. Salm, Amsterdam (2/8e part)

te voeren door kapt. P.J. Haken

grootte in tonnen 207 lasten of 392 zeetonnen

tuigage / aantal dekken drie masten, twee dekken

afmetingen

kiellegging

tewaterlating gebouwd te Alblasserdam

plaats / datum registratie Amsterdam, 5 juni 1855

nummer van registratie deel 68, folio 89, verso, vak 1.

datum eedsaflegging voor verkrijging zeebrief: 12 juni 1855

prijs NLG.

Bijzonderheden: Het schip had niet eerder een zeebrief. De bijlbrief en bevestigende verklaring stedelijk bestuur van Amsterdam worden overlegd. Het schip is gebouwd voor rekening van de in de bijlage genoemde reders.

het schip had eerder een zeebrief, onder nr.84 uitgegeven op 15 februari 1854


researcher/datum research: ML / 030610

Naam VIER GEBROEDERS
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1855
Toegang 198
Inventaris 3172

Noord-Hollands Archief, Haarlem Archiefnummer Amst.198.3181-1855.27

DVD XII – 6648
ACTE VAN KOOP/VERKOOP
Naam schip de VIER GEBROEDERS

plaats en datum acte openbare verkoping, Amsterdam, 30 april 1855

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper firma Louis Bienfait & Soon, kooplieden en scheepsreders te Amsterdam

gevoerd door kapt. G.F. Wiegmink

eigenaar/aankoper Michiel de Wit, koopman te De Rijp.

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 392 tonnen of 207 lasten

tuigage / aantal dekken

afmetingen 42,18 x 6,06 x 4,52 meter

kiellegging

tewaterlating

plaats / datum registratie Amsterdam, 2 mei 1855

nummer van registratie deel

notaris Barend Dorotheus Beets, deurwaarder

prijs NLG 25.800,-

bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de Nieuwe Stads Herberg aan het IJ te Amsterdam; het schip lag in het Oosterdok te Amsterdam.:


researcher/datum research: ML / 050608

Naam VIER GEBROEDERS (de)
Archiefinstelling Noord-Hollands Archief, Haarlem
Jaar 1855
Toegang 198
Inventaris 3181

Bronnen

Documentatie Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders (SKHV), w.o. collectie Hoedemaker/Smit/Suyk