Inloggen
ANNIE EN ADRI - ID 17737

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1891
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Lugger
Dekken: 1
Construction Data

Scheepsbouwer: Werf I.S. Figee N.V., Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer:
Delivery Date: 1891-00-00
Technical Data

Gross Tonnage: 75.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 58.00 Net tonnage
 
Length 1: 22.20 Meters Length overall (Loa BB)
Beam: 5.89 Meters Breadth, moulded
Depth: 2.81 Meters Depth, moulded
Ship History Data

Date/Name Ship 1918-03-07 ANNIE EN ADRI
Manager: Zee Visscherij Mij. Holland (A. Oosterbaan), Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Zee Visscherij Mij. Holland (A. Oosterbaan), Vlaardingen, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Vlaardingen / Netherlands

Ship Events Data

1891-00-00: In 1891 gebouwd als visserij-logger.
1918-02-07: In 1918 als Annie en Adri ex VL 27 omgebouwd en sinds 07-2-1918 in de vrachtvaart.
1918-05-28: Final Fate:
Op 28-05-1918 gezonken op de Noordzee ten gevolge van een mijn ontploffing.
Donderdag 14 november 1918. Uitspraak van den Raad voor de Scheepvaart
Betreffende het zinken van lhet zeilschip Annie en Adri. Op 28 Mei 1918 werd het zeilschip Annie en Adri op de Noordzee door eene ontploffing getroffen, waarna het schip zonk. Overeenkomstig het voorstel van den hoofdinspecteur voor de scheepvaart besloot eene commissie uit den Raad voor de Scheepvaart, dat deze de oorzaak van het ongeval zou onderzoeken, welk onderzoek plaats had in 's raads openbare zitting van 15 october 1918. De raad hoorde onder eede als getuige Johannes Hoogerwerf, schipper van de Annie en Adri, wonende te Vlaardingen, en nam kennis van het proces-verbaal van verhoor van genoemden schipper en van Jacob Hoogendijk, stuurman van de Annie en Adri, afgenomen door de scheepvaartinspectie, van het proces verbaal van verhoor van Jacob Hoogendijk, afgenomen ingevolge opdracht van den chef van den marinestaf te 's Gravenhage, en van de buitengewone scheepsverklaring, door den schipper afgelegd voor den viceconsul der Nederlanden te Harwich.. Uit een en ander is den raad het navolgende gebleken: De vrachtlogger Annie en Adri, in 1891 gebouwd, eigenares de Zeevisscherij Maatschappij ,,Holland", te Vlaardingen, groot 75,55 bruto reg. ton, vertrok op 24 Mei 1918, met 6 koppen bemand, van Bergen met eene lading haring", bestemd voor Rotterdam. De noodige reddingmiddelen waren aanboord. Op 28 mei, 7 uur voormiddags, passeerde het schip Doggersbank-Noord, op een afstand van 4 mijl. Van daar werd tot 5 uur namiddags, met eene vaart van + 5 mijl per uur, Z.-W. gestuurd; vervolgens werd koers gesteld op liet vuurschip Doggersbank-Zuid. Om half acht, men was nog ongeveer 19 mijl benoorden Doggersbank-Zuid, terwijl de schipper op het achterdek stond en de uitkijk zich omdraaide, blijkbaar om den schipper iets toe te roepen, had eene hevige ontploffing plaats.
Het schip zonk onmiddellijk. Toen schipper en stuurman weer boven water kwamen, konden zij zich vastklemmen aan een stuk van het houten dek en gelukte het hun en drie anderen leden der bemanning er op te klimmen. De zesde man, de uitkijk Piet Vink, werd niet meer gezien en is omgekomen. De schipper had een been gebroken, terwijl de stuurman licht gewond was aan het hoofd. Eerst den volgenden dag, ongeveer 12 uur 's middags, kregen de schipbreukelingen eene duikboot in het zicht, die hen bemerkte en op hen toekwam. Het was eene Engelsche duikboot, gemerkt E. 34. Door middel van lijnen werden de vijf man aan boord getrokken en uitstekend ontvangen en verpleegd. Den 30sten Mei bracht de duikboot hen te Harwich aan land, waar de schipper in liet hospitaal werd opgenomen, terwijl de overigen doorgingen naar Londen.
De raad is van oordeel, dat de Annie en Adri op eene mijn is gestooten, welke ontploft is, ten gevolge waarvan liet schip is gezonken en één der opvarenden het leven verloor.