Inloggen
AL ALAWIE - ID 16907

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1842
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood
Construction Data

Scheepsbouwer: Unknown, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Technical Data

Gross Tonnage: 83.00 lasts
Gross Tonnage 2: .166 tons (oude meting)
 
Ship History Data

Date/Name Ship 1842-09-29 AL ALAWIE
Manager: Segaf, Said Hamid bin Aloei, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Eigenaar: Segaf, Said Hamid bin Aloei, Grissee (Madura), Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Grissee (Madura) / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1845-07-12 AL ALAWIE
Manager: Rachman, Hadjie Samoedin bin , Bandjermasin, Netherlands East Indies
Eigenaar: Rachman, Hadjie Samoedin bin , Bandjermasin, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Bandjermasin / Netherlands East Indies

Date/Name Ship 1847-00-00 AL ALAWIE
Manager: Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie, Bandjermasin, Netherlands East Indies
Eigenaar: Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie, Bandjermasin, Netherlands East Indies
Shareholder:
Homeport / Flag: Bandjermasin / Netherlands East Indies

Ship Events Data

1852-08-05: Final Fate:
05-08-1852 - Op de klippen gelopen bij het eiland Raäs verongelukt de bark ALOEWIE (opm: uit
Oost-Indië), gevoerd door de Banjarees Soegoet, komende van Bandjermasin en Bima, en aan boord hebbende paarden, welke door de toegebrachte hulp van het hoofd van genoemd eiland gered en naar Bezoekie zijn vervoerd, zijnde het vaartuig zelve geheel verloren gegaan.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1842
Kapitein: Segaf, Said Mamoet bin Aloessie
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Segaf, Said Abdul Kadier bin Alie
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Segaf, Said Hamid bin Aloei
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1843
Kapitein: Bafagie, Said Hoesin
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1845
Kapitein: Ljasiem, Mohamat (bin Hadjie Hasan Oedien)
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1845
Kapitein: Asandin, Hadjie
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Ljasiem, Mohamat
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Sanodin, Mohamat Jasin bin
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1847
Kapitein: Joessoer, Hadkie Mohamat
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1848
Kapitein: Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1850
Kapitein: Malik, Mohamat bin
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1851
Kapitein: Basso, Mohamad bin
Overige informatie: 0

Datum vanaf: 1852
Kapitein: Soegoet
Overige informatie: 0

Algemene informatie

Levensloop:

1842        Al Alawie                                               - Said Hamid bin AloeiSegaf, Grissee

1845        Al Alawie                                               - Hadjie Samoedin bin J.Rachman

1847        Al Alawie                                               - Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie Sanoedin, Bandjermasin

05-08-1852                                            - Op de klippen gelopen bij het eiland Raäs verongelukt de bark ALOEWIE (opm: uit

Oost-Indië), gevoerd door de Banjarees Soegoet, komende van Bandjermasin en Bima, en aan boord hebbende paarden, welke door de toegebrachte hulp van het hoofd van genoemd eiland gered en naar Bezoekie zijn vervoerd, zijnde het vaartuig zelve geheel verloren  gegaan.

 

 

Kapiteins en RA vermeldingen:

1842        Said Hamid bin Aloei Segaf

1843        Said Abdul Kadier bin Alie Segaf

1843        Said Hamid bin Aloei Segaf

1845        Mohamat Ljasiem (bin Hadjie Hasan Oedien)

1845        Hadjie Asandin

1847        Mohamat Ljasiem

1847        Mohamat Jasin bin Sanodin

1847        Hadkie Mohamat Joessoer

1850        Mohamat bin Malik

1851        Mohamad bin Basso

1852        Soegoet

 

Type:

Scheepsnaam:

Lasten:

Gezagvoerder:

Eigenaar/Rederij:

Thuishaven:

RA jaar:

barque

AL ALAWIE

87

Bafagie, Said Hoesin

Segaf, Said Hamit Bin Alowie

Grissee

1843

barque

ALALOEWIE

83

Yasin, Mohamat

Sanoedin, Hadjie

Zuid- en Oostkust van Borneo (Banjermassing)

1847

barque

ALALOEWIE

83

Sanoedin, IntjeMohamat Yasim Bin Hadjie

Sanoedin, Intje Mohamat Yasim Bin Hadjie

Zuid- en Oostkust van Borneo (Banjermassing)

1848

barque

AL ALAWIE

83

Noedin, HadjieHassan Bin Hassan

Noedin, Intje Mohama Yasim Bin Hadjie Hassan

Borneo's Zuid- en Ooster afdeling (Banjermassin)

1850

barque

AL ALAWIE

83

Mohamat bin Malik

Mohamad bin Ijasin bin Hadjie Hassan

Z.O. Borneo (Banjermasin)

1851

barque

AL ALAWIE

83

Mohamad bin Basso

Intje Mohamad Yasmin bin Hadjie Hassan Noewdin

Borneo Z.O. (Bandjermasin)

1852

barque

AL ALAWIE

83

Sohot

Mohamad Jassin bin Hadjie Hassan Noedin

Borneo, Z.O. (Bandjermasin)

1853

 

Kronieken:

(Staat de bronvermelding naar een krant voor het bericht dan is dit bericht overgenomen uit de kronieken van marhisdata.nl. Staat voor de bronvermelding naar de krant nog het woord “Delpher”, dan is dit opgezocht in de website www.delpher.nl. Het kan eventueel een samengevat bericht zijn en is niet altijd letterlijk overgenomen. Over het algemeen staan er in delpher.nl nog veel meer berichten dan hieronder zijn aangegeven.

 

JC 261042 Delpher                 Samarang, aangekomen: 18 oktober. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Said Hamid Bin Aloei Segaf, van Grissee de 12e oktober.

 

JC 021142 Delpher                 Batavia aangekomen: 31 oktober. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Sech Alie Bin Awal, van Samarang de 25e oktober.

 

JC 030643 Delpher                 Batavia aangekomen: 30 mei. O.a. Nederlandse bark AL ALAWEI, kapt. Said Abdul Kadier Bin Alie Segaf, van Soerabaija de 18e mei.

 

JC 160843 Delpher                 Batavia vertrokken: 12 augustus. O.a. Nederlandse bark AL-ALAWIE, kapt. Said Hamiet Bin Alowie, naar Padang.

 

JC 160445 Delpher                 Soerabaija aangekomen: 7 april. O.A. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat IJasiem van Banjermassing de 26e maart.

 

JC 250645 Delpher                 Batavia vertrokken: 22 juni. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mochamat Bin Hadjie Hasan Oedien, naar Banjermassing.

 

JC 051145 Delpher                 Samarang aangekomen: 25 oktober. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE          , KAPT. HadjieAsandin, van Banjermassing de 14e september.

 

JC 240447 Delpher                 Batavia aangekomen: 20 april. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Aboe IJasin, van Banjermassing de 26emaart.

                              

JC 020647               Soerabaija aangekomen: 24 mei. O.a. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. MochamatIJasien, van Batavia de 2e mei.

 

JC 150947               Samarang vertrokken: 5 september. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Jasin Bin Sanodin, naar Banjermassing.

 

JC 011247               Samarang vertrokken: 24 november. Nederlandse bark AL ALAWIE, kapt. Hadjie Mohamat Joessoer, naar Riouw.

 

JC 030750               Samarang. Aangekomen.22 juni. De Ned. bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Bin Molok, van Batavia de 14e juni.

 

JC 030750               Samarang. Vertrokken.26 juni. De Ned. bark AL ALAWIE, kapt. Mohamat Bin Malik, naar Banjarmassing.

 

JC 180852               De 5e augustus is op de klippen bij het eiland Raäs verongelukt de bark ALOEWIE (opm: uitOost-Indië), gevoerd door de Banjarees Soegoet, komende van Bandjermasin en Bima, enaan boord hebbende paarden, welke door de toegebrachte hulp van het hoofd van genoemdeiland gered en naar Bezoekie zijn vervoerd, zijnde het vaartuig zelve geheel verloren gegaan.

 

Officiële documenten:

Datum ZB:

Naam:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1842.09.29 / 2

AL ALANIE

Bark

 

Said Mamoet bin Aloessie Segaf

Said Mamoet bin Aloessie Segaf, kapt/eig.

Grissee

schip voor hem te Grissee gebouwd

IMG 5401, 5402

2637

eigendomsbewijs afgegeven te Grissee 22 september 1842, geen nummer

 

 

Nieuw

Datum ZB:

Naam:

Info:

Info:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1845.07.12 / 3

AL ALANIE

nieuwe zeebrief

83 last of 166 ton

Bark

 

Hadjie Samoedin bin Joo(onleesbaar) Rachman

Mohamat Jasin bin hadjie Samoedin

Banjermassin

schip gekocht

IMG 5674

2671

eigendomsbewijs voor Raad van Justitie te Soerabaija d.d. 22 april 1845 no. 95

 

 

Nieuw

Datum ZB:

Naam:

Info:

Info:

Type:

ex Naam:

Eigenaar:

Kapitein:

Thuishaven:

Reden ZB:

Foto nr.:

Invent. Nr:

Bijzonderheden:

1847.05.19 / 3

AL ALANIE

nieuwe zeebrief

53 last

Bark

 

Mohamat Yassin bin Hadjie Sanodin en Hadjie Hassan

Mohamant Yassin bin hadjie Sanodin, mede-eigenaar

Banjermassin

reden zeebrief niet vermeld

IMG 5842, 5843

2694

verklaring van eigendom voor resident van West- en Oostkust van Borneo d.d. 23 februari 1847 no. 1

 

 

 

Bronnen:

Regeringsalmanakken

Uitgegeven zeebrieven

www.delpher.nl

JC            =              Javasche Courant