Inloggen
ALMONDE - ID 14799

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:1854-11-30 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1854
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Sailing Vessel
Type: Barque
Masten: Three masts
Material Hull: Wood, sheathed with copper
Construction Data

Scheepsbouwer: Jan van Duijvendijk Tzn., Lekkerkerk, Zuid-Holland, Netherlands
Contractor: none
Date Laid Down: 1853-07-21
Launch Date: 1854-10-07
Delivery Date: 1855-00-00
Technical Data

Net Tonnage: 556.00 tons (oude meting)
Net Tonnage 2: 294.00 lasts
 
Length 1: 37.10 Meters Registered
Beam: 6.70 Meters Registered
Depth: 5.03 Meters Registered
Configuration Changes

Datum 1854-00-00
Type: Additional Ship Data
Omschrijving: Cornelis Smit, scheepsbouwer te Alblasserdam, heeft de ALMONDE doen bouwen op de werf van Jan van Duyvendijk, Lekkerkerk.

Zeebrieven en Turksche passen

Record type Zeebrief
Zeebrief jaar: 1854
Datum agenda: 1854-11-30
Register nr: 18540903
Scheepsnaam: ALMONDE
Type: Bark
Lasten: 294
Gebouwd in binnen- of buitenland: Binnenlands
Zeebrief / Turksche pas verzocht door: Pistorius en Bicker Caarten
Plaats: Rotterdam
Kapitein op moment van verzoek: niet vermeld
Opmerkingen: een zeebrief

Ship History Data

Date/Name Ship 1854-00-00 ALMONDE
Manager: Pistorius & Bicker Caarten, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NCTF
Additional info: call sign since 1867

Date/Name Ship 1868-03-10 ALMONDE
Manager: H.G. Surie & Co., Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: Partenrederij onder boekhouderschap van genoemde manager, Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NCTF

Date/Name Ship 1869-08-00 ANTIPODES
Manager: John & David Spence, Melbourne (Vic.), Australia
Eigenaar: John & David Spence, Melbourne (Vic.), Australia
Shareholder:
Homeport / Flag: Melbourne (Vic.) / Australia

Bezitters van parten (aandelen) in het schip

Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam (14/64e part)
Firma Pistorius & Bicker Caarten, scheepsreders, Rotterdam (3/64e part)
firma Wambersie & Crooswijck, Rotterdam (3/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Firma Erven Wed. C. de Ligt Nzn, zeilmakers te Rotterdam (4/64e part)
Hendrik Herman Roelfs Heyermans, koopman, Rotterdam (2/64e part)
Jan de Gruyter, touwslager, Lekkerkerk (2/64e part)
Gebr. Van Rossem, kooplieden, Rotterdam (2/64e part)
Henry George Surie, scheepskapitein (2/64e part)
Firma Wed. B. Polak & Co., commissionairs in effecten, Rotterdam (2/64e part)
Lucas van Zoest, meestersmid te Lekkerkerk (2/64e part)
Jan van Duyvendijk Teuniszoon, scheepsbouwmeester, Lekkerkerk (1/64e part)
Firma Hartog & Tesel, spekslagers, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Horsman, particulier, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Eliza Horsman, particulier te Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Dirk Dirksen, grutter te Rotterdam (1/64e part)
Mr. Jan Testus van Breugel, bewaarder der hypotheken, Rotterdam (1/64e part)
Leendert Hendrik Smits Corneliszoon, meesterblokmaker, Rotterdam (1/64e part)
Barend Dirk Bosscher, cargadoor te Amsterdam (1/64e part)
Johannes Christiaan Surie, particulier, Amsterdam (1/64e part)
Johan Sebastiaan Lehmann, zadelmaker te Rotterdam (1/64e part)
Barend Erkelens, wijnkoper, Rotterdam (1/64e part)
Firma Bus & De Cutter, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Firma P.F. van Os & Zoon, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Cornelis Arent, huisonderwijzer, Rotterdam (1/64e part)
Mej. Maria Elizabeth Croll, particuliere, Rotterdam (1/64e part)
Firma Van Ravesteyn & Zoon, kooplieden te Rotterdam (1/64e part)
Jean George de Waelkirch Dieprecht, particulier te Leiden (1/64e part)
Jacobus Martinus Trarbach, meestersmid, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Willem Peter, kompasmaker, Rotterdam (1/64e part)
Casper Luyke, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Franciscus Jacobus Teijen, meesterkoperslager, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Obreen, scheepsreder, Rotterdam (1/64e part)
Bontekoning & Aukes, ondernemers openbare verkopingen, Amsterdam (2/64e part)
Christoffel Willem Bruynings Ingenhoes, kostschoolhouder, Voorburg (1/64e part)
Syme Hak, landbouwer te Krimpen aan de Lek (1/64e part)

Mutatie: Op 10 maart 1868 openbare vrijwillige verkoping van het schip te Rotterdam, waarbij alleen Pistorius & Bicker Caarten hun 3/64e part verkochten aan H.G. Surie & Co. De overige eigenaren behouden (= kopen terug)hun parten.

Ship Events Data

1870-00-00: De ANTIPODES en haar eigenaren vindt men alleen in BV 1872 en in de MNL 1873, doch zonder official number en roepsein. Ze is derhalve niet in LR's, of overige BV's of Parl.Papers, ook niet in MNL 1870 of 1875. In BV 1872 echter wel met een gezagvoerder, kapt. Gill. Ze zal dus geen hulk zijn geworden.

Gezagvoerders

Datum vanaf: 1854
Kapitein: Surie, Henry George
Overige informatie: 0

Akten

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.308
DVD VIII – 708, 709
BIJLBRIEF
Naam schip ALMONDE

plaats en datum acte Rotterdam, 14 november 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam, heeft doen bouwen op de scheepstimmerwerf van Jan van Duijvendijk Tzn. te Lekkerkerk

gevoerd door kapt. Henry George Surie

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 556 tonnen of 294 lasten
(meetbrief, Lekkerkerk, 26 oktober 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,10 m., breed 6,70 m., hol 5,03 m.

kiellegging 21 juli 1853

tewaterlating 7 oktober 1854

plaats / datum registratie Rotterdam, 15 november 1854

nummer van registratie deel 139, folio 42, verso, vak 4

notaris Willem Simon Burger Wzn., notaris te Rotterdam

prijs
bijzonderheden


researcher/datum research: ML / 180408

Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.308 barkschip ALMONDE

Eigenaren:

Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam (14/64e part)
Firma Pistorius & Bicker Caarten, scheepsreders te Rotterdam (3/64e part)
Firma Wambersie & Crooswijk, cargadoors te Rotterdam (3/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Firma Erven Wed. C. de Ligt Nzoon, zeilmakers, Rotterdam (4/64e part)
Hendrik Herman Roelfs Heijermans, koopman te Rotterdam(2/64e part)
Jan de Gruijter, touwslager, Lekkerkerk (2/64e part)
Firma Gebr. Van Rossem, kooplieden, Rotterdam (2/64e part)
Henry George Surie, scheepskapitein, ? (2/64e part)
Firma Wed. B. Polak & Co., commissionairs in effecten, Rotterdam (2/64e part)
Lucas van Zoest, meestersmid te Lekkerkerk (2/64e part)
Jan van Dijvendijk Teuniszoon, scheepsbouwmeester te Lekkerkerk (1/64e part)
Hartog & Tesel, spekslagers te Rotterdam (1/64e part)
Pieter Horsman, particulier te Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Elisa Horsman, particulier te Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Dirk Dirksen, grutter te Rotterdam (1/64e part)
Jhr.Mr. Jan Testus van Breugel, bewaarder der hypotheken te Rotterdam (1/64e part)
Leendert Hendrik Smits Corneliszoon, meesterblokmaker, Rotterdam (1/64e part)
Barend Dirk Bosscher, cargadoor te Amsterdam (1/64e part)
Johannes Christiaan Surie, particulier te Amsterdam (1/64e part)
Johan Sebastiaan Lehman, zadelmaker teRotterdam (1/64e part)
Barend Erkelens, wijnkoper teRotterdam (1/64e part)
Firma Bus & De Cutter, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Firma P.T. van Os & Zoon, kooplieden teRotterdam (1/64e part)
Cornelis Arend, huisonderwijzer te Rotterdam (1/64e part)
Mej. Maria Elisabeth Croll, particuliere, Rotterdam (1/64e part)
Firma Van Ravesteijn & Zoon, kooplieden te Rotterdam (1/64e part)
Jean George de Waelkirch Dieprecht, particulier te Leiden (1/64e part)
Jacobus Martinus Trarbach, meestersmid, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Willem Peter, kompasmaker te Rotterdam (1/64e part)
Casper Luyke, particulier te Rotterdam (1/64e part)
Franciscus Jacobus Teijen, meesterkoperslager, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Obreen, scheepsreder te Rotterdam (1/64e part)
Firma Bontekoning & Aukes, ondernemers van openbare verkopingen,
Amsterdam (2/64e part)
Christoffel Weillem Bruynings Ingenhoes, kostschoolhouder te Voorburg (1/64e part)
Syme Hak, landbouwer te Krimpen aan de Lek (1/64e part)ML / 180408

Naam ALMONDE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1854
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.651a
DVD VII –2058, 2072
BIJLBRIEF EN CEDULE
Naam schip ALMONDE

plaats en datum acte Rotterdam, 16 november 1854

type schip bark

bouwwerf/verkoper Cornelis Smit, scheepsbouwmeester te Alblasserdam, heeft doen bouwen op de werf van Jan van Duyvendijk te Lekkerkerk

gevoerd door kapt.

eigenaar/aankoper zie bijlage

te voeren door kapt. Henry George Surie

grootte in tonnen 556 tonnen of 294 lasten
(meetbrief Lekkerkerk, 26 oktober 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,10 m., breed 6,70 m., hol 5,03 m.

kiellegging 21 juli 1853

tewaterlating 7 oktober 1854, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 15 november 1854

nummer van registratie deel 139, folio 42, verso, vak 2

notaris Willem Simon Burger Wz., notaris te Rotterdam

prijs

Bijzonderheden:
researcher/datum research: ML / 150909Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.651a bark ALMONDE

Eigenaren bij oplevering:

Firma Pistorius & Bicker Caarten, scheepsreders, Rotterdam (3/64e part)
Firma Wambersie & Crooswijck, Rotterdam (3/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Firma Erven Wed. C. de Ligt Nzn, zeilmakers, Rotterdam (4/64e part)
Hendrik Hermanus Roelofs Heijermans, koopman, Rotterdam (2/64e part)
Jan de Gruyter, touwslager, Lekkerkerk (2/64e part)
Gebr. Van Rossem, kooplieden, Rotterdam (2/64e part)
Henry George Surie, scheepskapitein (2/64e part)
Firma Wed. B. Polak & Co., commissionairs in effecten, Rotterdam (2/64e part)
Lucas van Zoest, meestersmid, Lekkerkerk (2/64e part)
Jan van Duyvendijk Teuniszoon, scheepsbouwmeester, Lekkerkerk (1/64e part)
Firma Hartog & Fesel, spekslagers, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Horsman, particulier, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Eliza Horsman, particulier, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Dirk Dirksen, grutter, Rotterdam (1/64e part)
Mr. Jan Festus van Breugel, bewaarder der hypotheken, Rotterdam (1/64e part)
Leendert Hendrik Smits Corneliszoon, meesterblokmaker, Rotterdam (1/64e part)
Barend Dirk Bosscher, cargadoor, Amsterdam (1/64e part)
Johannes Christiaan Surie, particulier, Amsterdam (1/64e part)
Johan Sebastiaan Lehmann, zadelmaker, Rotterdam (1/64e part)
Barend Erkelens, wijnkoper, Rotterdam (1/64e part)
Firma Bus & De Critter, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Firma P.F. van As & Zoon, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Cornelis Arent, huisonderwijzer, Rotterdam (1/64e part)
Mej. Maria Elizabeth Croll, particuliere, Rotterdam (1/64e part)
Firma Van Ravensteyn & Zoon, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Jean George de Waldkirch Zieppreekt, particulier, Leiden (1/64e part)
Jacobus Marinus Frasbach, meestersmid, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Willem Peter, kompasmaker, Rotterdam (1/64e part)
Casper Luyke, particulier, Rotterdam (1/64e part)
Franciscus Jacobus Feijen, meesterkoperslager, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Obreen, scheepsreder, Rotterdam (1/64e part)
Bontekoning & Aukes, ondernemers openbare verkopingen, Amsterdam (2/64e part)
Christoffel Willem van Bruyninge Ingenhoes, kostschoolhouder, Voorburg (1/64e part)
Syme Hak, landbouwer, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Cornelis Smit, scheepsbouwmeester, Alblasserdam (14/64e part)

Mutatie:
Op 10 maart 1868 openbare vrijwillige verkoping van het schip te Rotterdam, zie acte 651b.

ML / 150909

Naam ALMONDE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1868
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

NA-Den Haag Archiefnummer Rott.3.03.17.01.3675.651b
DVD VII –2058, 2072
ACTE KOOP/VERKOOP
Naam schip ALMONDE

plaats en datum acte openbare vrijwillige verkoping, Rotterdam, 10 maart 1868

type schip bark, gekoperd en kopervast

bouwwerf/verkoper firma Pistorius & Biscker Caarten, Rotterdam (3/64e part)

gevoerd door kapt. M. Pijl

eigenaar/aankoper Henri George Surie, voor zijn firma H.G. Surie & Co. Rotterdam
(3/64e part)

te voeren door kapt.

grootte in tonnen 556 tonnen of 294 lasten
(meetbrief Lekkerkerk, 26 oktober 1854)

tuigage / aantal dekken

afmetingen lang 37,10 m., breed 6,70 m., hol 5,03 m.

kiellegging 21 juli 1853

tewaterlating 7 oktober 1854, geheel volbouwd

plaats / datum registratie Rotterdam, 13 maart 1868

nummer van registratie deel 26, folio 3, verso, vak 6

notaris Mr. Johannes Leendert Melchers, griffier Kantongerecht Rotterdam

prijs NLG. 15.000,- (64/64e part)

Bijzonderheden: de verkoping vond plaats in de zaal op hoek van de Scheepsmakershaven en Bierstraat te Rotterdam door W. van Dam H.Hzn. c.s., makelaars te Rotterdam.
H.G. Surie & Co. koopt slechts 3/64e part; de overige 61/64e blijven in handen van de op de bijlage genoemde verkopende/ook kopende eigenaren. (dit houdt slechts in, dat Pistorius & Bicker Caarten alleen hun parten verkochten aan H.G. Surie & Co.)researcher/datum research: ML / 150909Bijlage bij acte Rott.3.03.17.01.3675.651b bark ALMONDE

Verkopende eigenaren:

Firma Pistorius & Bicker Caarten, scheepsreders, Rotterdam (3/64e part)
Firma Wambersie & Zoon, Rotterdam (3/64e part)
Firma J. & J.M. Voorhoeve, makelaars in assurantiën, Rotterdam (2/64e part)
Firma Erven Wed. C. de Ligt Nzn, zeilmakers te Rotterdam (4/64e part)
Hendrik Hermanus Roelofs Heijermans, koopman, Rotterdam (2/64e part)
Jan de Gruyter, touwslager, Lekkerkerk (1/64e part)
Gebr. Van Rossem, kooplieden, Rotterdam (2/64e part)
Henry George Surie, scheepskapitein (3/64e part)
Erven Lucas van Zoest, Lekkerkerk (1/64e part)
Jan van Duyvendijk Teuniszoon, scheepsbouwmeester, Lekkerkerk (1/64e part)
Firma Hartog & Fesel, spekslagers, Rotterdam (1/64e part)
Pieter Horsman, particulier, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Eliza Horsman, particulier, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
Dirk Dirksen, grutter, Rotterdam (2/64e part)
Jhr. Mr. L.F. van Breugel, Utrecht (1/64e part)
Barend Dirk Bosscher, cargadoor, Amsterdam (1/64e part)
Firma Surie & Lingeman, Amsterdam (1/64e part)
Barend Erkelens, wijnkoper, Rotterdam (1/64e part)
Firma Bus & De Critter, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Cornelis Arent, huisonderwijzer, Rotterdam (1/64e part)
Mej. Maria Elizabeth Croll, particuliere, ‘s-Gravenhage (1/64e part)
Firma Van Ravensteyn & Zoon, kooplieden, Rotterdam (1/64e part)
Jean George de Waldkirch Zieppreekt, Arnhem (1/64e part)
Jacobus Marinus Frasbach, meestersmid, Rotterdam (1/64e part)
Gerrit Willem Peter, kompasmaker, Rotterdam (1/64e part)
Erven Franciscus Jacobus Feijen, Rotterdam (1/64e part)
Bontekoning & Aukes, ondernemers openbare verkopingen, Amsterdam (2/64e part)
Christoffel Willem van Bruynings Ingenhoes, kostschoolhouder, Voorburg (1/64e part)
Mej. Smit, Alblasserdam (4/64e part)
S.A.P. Kerdijk, Rotterdam (2/64e part)
C.G. van der Lee, Alblasserdam (2/64e part)
J. Vroege, Alblasserdam (2/64e part)
J. Smit Czn, Alblasserdam (2/64e part)
Mevr. Meursing, geb. Smit, Alblasserdam (2/64e part)
J. Willebeek le Maer, Rotterdam (1/64e part)
H.H.G. van Os, Rotterdam (1/64e part)
P. Boon, Krimpen aan de Lek (1/64e part)
W. Kolkman Azn, Dordrecht (1/64e part)
C. von Lindern, Alblasserdam (1/64e part)
F.H. von Lindern, Alblasserdam (1/64e part)

Opm: in feite verkoopt alleen Pistorius & Bicker Caarten de 3/64e part aan H.G. Surie & Co.

ML / 150909

Naam ALMONDE
Archiefinstelling Nationaal Archief Den Haag
Jaar 1868
Toegang 3.03.17.01
Inventaris 3675

Bronnen


Jaar: 2017
Bron: Diverse Bronnen
Omschrijving: NA-Den Haag:
Rott.3.03.17.10.3675.309 (bijlbrief) en Rott.3.03.17.01.3675.651 (koopacte)
Dagagenda's Zeebrieven toeg.2.08.05.01, inv.300 en volgende
Mercantile Navy List (MNL) 1873 (privébezit)
Kronieken 1849-1869 (Marhisdata)