Inloggen

De Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders te Hoorn nam vanaf 1985 de doelstelling op zich om de herinnering levend te houden aan de Nederlandse grote zeilvaart uit de negentiende eeuw, met daarbij vooral ook aandacht voor  het Nederlandse aandeel in de vaart rond Kaap Hoorn en de  Nederlandse schepen en zeelieden die die Kaap rondden. Daarmee  zette die Stichting voort wat de in 1959 opgerichte Vereniging van Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders beoogde. Die Vereniging bestond uit Nederlandse zeelieden die alleen als lid tot die Vereniging konden toetreden als ze aan de hand van hun monsterboekje aantoonden dat ze met een zeilend vrachtschip Kaap Hoorn hadden gerond. Die Vereniging telde ooit zo'n tachtig leden. Hoorn kozen ze als hun basis; daar kwamen ze  regelmatig bijeen. Tenslotte was deze om zijn stormen zo beruchte Kaap, vanuit Hoorn ontdekt in 1616  en toen naar deze Westfriese stad vernoemd. Deze Nederlandse zeelieden zijn niet meer onder ons.

In Hoorn bevindt zich aan het Achterom het Sint  Jozefhuis. In dit monumentale pand uit de achttiende eeuw is de Oudheidkamer gevestigd van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Hier wordt de herinnering bewaard aan die oude zeelieden door het tentoonstellen van een collectie die gewijd is aan die Kaap Hoornvaart en de grote Nederlandse zeilvaart uit de negentiende eeuw. Die collectie omvat een bibliotheek van ruim een duizend boeken, van schilderijen en kaarten, scheepsmodellen, navigatie instrumenten, maar ook een rijke en omvangrijke collectie Nederlandse zeilschipdocumentatie. Die documentatie is alfabetisch geordend op scheepsnaam en keurig geordend opgeslagen in een flink aantal ouderwets vertrouwde ordners. Deze documentaire collectie kwam tot stand door het samenvoegen van de collecties van drie grote verzamelaars, kenners en liefhebbers van de Nederlandse grote zeilvaart: de heren M. Hoedemaker, L. Smit en K. Suyk Jr.

 

Een donateur van het eerste uur van de Stichting, de heer  A.M. Lels, speelde een belangrijke rol bij het onderbrengen van dit materiaal in de Oudheidkamer van de Kaap Hoorn-vaarders te Hoorn. Uit deze collectie putten de vrijwilligers van de Stichting nog steeds de gegevens, waarmee zij de vele Jaarpublicaties verzorgden waarin zij een variatie aan onderwerpen uit de periode van de grote Nederlandse zeilvaart behandelden, zoals de jaarpublicatie uit 2010 Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag, of  de Atlas van Kaap Hoorn uit 2016. Deze collectie is er om door het publiek te worden geraadpleegd, zie voor mogelijkheden de website van de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Het is echter een gelukkige beslissing om de gegevens van deze documentatie in nauwe samenwerking met Marhisdata toe te voegen aan dat rijke bestand dat Marhisdata reeds opbouwde en om het via de moderne digitale techniek nu ruim en gemakkelijk toegankelijk te maken voor alle geïnteresseerden. Dat was de bedoeling van de samenstellers van de collectie Hoedemaker, Smit, Suyk. Daarmee blijft de herinnering aan de Nederlandse zeelieden uit de periode van de grote Nederlandse zeilvaart en aan de Kaap Hoornvaart levend.           

C.F.L. Paul

 

Klik hier om de documentatie te bekijken


U moet zoeken met als zoekterm hoedemaker als omschrijving gebeurtenis en als selectie BEVAT. Vervolgens kunt u de scheepsgegevens inclusief de documentatie.
Binnenkort kunt u op deze plek op een andere wijze een selectie maken van de te raadplegen documentatie. 

De documentatie is een volledige kopie van het scheepsdossier zoals in de collectie van de Stichting Kaaphoorn-vaarders is aangetroffen. Er is geen selectie gemaakt door stukken niet te digitaliseren. Zowel de voor- als achterkant bij foto's zijn verwerkt indien sprake is van referenties of aantekeningen. De documentatie bestaat uit aantekeningen verzameld door de hierboven genoemde heren Hoedemaker, Smit en Suyk, artikelen, correspondentie en foto's van, deels onbekende, schilderijen waaronder aquarellen van Jacob Spin, uit onder andere partikulier bezit.

De collectie bestaat uit een 45 tal ordners. De planning is om dit jaar de eerste 10 ordners te hebben verwerwerkt. Het streven is om de volledige collectie medio 2020 gedigitaliseerd te hebben.