Inloggen
Gezagvoerder

Kleinhouwer, Jan Menses

Naam: Kleinhouwer, Jan Menses
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
CORNELIS WERNARD EDUARD 1839 Bark Sailing Vessel 10331 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Geen

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

J.M.Kleinhouwer (adres van Ulphen & Ruys) werd per 14 juli 1846 met vlagnummer 734 en op voordracht van F.B.Konter ingeschreven als effectief lid van het Amsterdams zeemanscollege "Zeemanshoop". Ten tijde van de inschrijving was zijn schip de "Eendragt". Toegevoegd is "Bedankt"002. Ten tijde van de inschrijving waren Kleinhouwer en zijn vrouw beiden 30 jaar002a.

In de Algemene Vergaderingen van 07/14 juli 1846 werd als effectief lid van het Amsterdamse zeemanscollege Zeemanshoop voorgedragen/benoemd Jan Menses Kleinhouwer, oud 30 jaar, voerend de kof “Eendragt”, wonend te Rotterdam, met adres van Ulphen & Ruys te Amsterdam, op voordracht van kapitein F.B.Konter.023.

 

J.M.Kleinhouwer was met vlagnummer R348 in de periode 1852 t/m 1863 effectief lid van het Roteerdamse zeemanscollege Maatschappij tot Nut der Zeevaart058.

J.M.Kleinhouwer was in 1857 afwisselend commissaris van de Maatschappij058.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In het Jaarverslag 1863 van het College (Maritiem Museum, Rotterdam) staat vermeld dat op hem “Art 37. van het reglement” is toegepast  d.w.z. dat het College een einde aan zijn lidmaatschap heeft gemaakt, vanwege het niet nakomen van zijn financiële verplichtingen058.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap van College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                                        naam reder/boekhouder

        734                            1846           kof                   De Eendragt                                          geen opgave

                                           1848           geen vermelding van schip en boekhouder

                                      1849-1850     bark                 Ida Elisabeth                                        W.Ruijs J.Dz, Rotterdam

                                      1851-1853     bark                 Cornelis Wernard Eduard                   W.Ruijs J.Dz, Rotterdam

        357                       1854-1856     bark                 Cornelis Wernard Eduard                   idm

                                           1857           bark                 Rijnbrand                                              J.& T.van Marselis

                                      1858-1865     geen vermelding van schip en boekhouder

 

In de Jaarverslagen van het College staat kapitein J.M.Kleinhouwer met vlagnummer R348 als gezagvoerder in de ledenlijsten van058:

*    1855                       van de bark “Cornelis Wernhard Edouard”         318 last  varend voor W.Ruys J.dz te Rotterdam

*    1858, 1859, 1862                                                    geen vermelding van schip en boekhouder

 

Bouma025 vermeldt J.M.Kleinhouwer als gezagvoerder gedurende:

*    1847 t/m 1848 van de kof “Eendragt”, gebouwd in 1829 te Groningen, 112 ton o.m., varend voor H.C.Koker te broek in Waterland

*    1850 t/m 1851 van de bark “Ida Elisabeth”, gebouwd in 1847 te Kinderdijk, 444 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam;

*    1852 t/m 1856 van de bark “Cornelis Wernard Eduard”, gebouwd in 1839 te Kinderdijk, 606 ton o.m., varend voor W.Ruys JDz te Rotterdam.

 

Overige bijzonderheden

Geen