Inloggen
Gezagvoerder

Hillers, Hinrich Classen

Naam: Hillers, Hinrich Classen
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ERFPRINSES SOPHIA 1840 Fregat Sailing Vessel 8065 Bekijk schip
GOEDE VERWACHTING 1800 Brik Sailing Vessel 12333 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Hinrich Classen Hillerts, ("zich schrijvende Hendrik Klaassen Hillers") werd geboren te Norden op 16 oktober 1805.

Hij huwde Elisabeth Wolff, geboren te Amsterdam op 23 januari 1801.003

Gezien een vermelding hierna is hij kennelijk heretrouwd met ene M.W.Meijer.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

H.K.Hillers werd met nr.368 effectief lid van Zeemanshoop per 14 februari 1837. Degene die hem voordroeg is niet vermeld. Zijn schip was de "Erfprins Sophia". Hij werd in 1850 honorair lid002.

Hij werd deelnemer van het Weldadig Zeemans Fonds van Zeemanshoop per 10 juni 1846 en bedankte in mei 1850003.

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

In de notulen van de Bestuursvergadering van 23 februari 1837 van Zeemanshoop staat een verzoek van H.K.Hillers om van honorair lid effectief lid te mogen worden, hetgeen wordt toegestaan.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering dd 27 juni 1850 gaat het Bestuur accoord met het verzoek van kapitein H.K.Hillers, vlagnummer 368, om van effectief lid nu weer honorair lid te worden.042.

In de notulen van de Bestuursvergadering van Zeemanshoop dd 30 augustus 1860 wordt het overlijden gemeld van M.W. Meijer, echtgenote van H.K.Hillers.042

 

In de Algemene Vergadering van 28 februari 1837 werd een brief behandeld van H.K.Hillers “verzoekende om van Honorair Effectief Lid te mogen worden.” Dit werd toegestaan “mits voldoende aan de bepalingen van het Reglement voor het Weldadig Zeemans Fonds en suppletie van Entrégeld.”023.

In de notulen van 30 juli 1850 van de Algemene Vergadering staat wederom het verzoek van kapitein H.K.Hillers om van effectief lid over te gaan naar het honoraire lidmaatschap hetgeen wordt toegestaan.023. (ik begrijp niet waarom het verzoek twee keer is gedaan met een tussenpoos van 13 jaar.)

In de notulen van de Algemene Vergadering dd 11 september 1860 staat een mededeling van de wed. Hillers geb. M.W.Meijer berichtende het overlijden van haar man H.K.Hillers.023.

 

De schepen van de kapitein

lidmaatschap College Zeemanshoop te Amsterdam001

vlagnummer                    jaren           type                  scheepsnaam                         naam reder/boekhouder

        368                            1837           bark                 de Verwachting                     T.en T.Marselis

                                           1838           geen opgave van schip en boekhouder

                                      1839-1846     fregat               Erfprins Sophie                      Karthaus, Hasenlever & Co

                                      1848-1849     geen opgave van schip en boekhouder

 

H.K.Hiller (sic) was in 1840 gezagvoerder van de "Erfprins Sophia" (450 last), op 01 april 1840 gebouwd op de scheepstimmerwerf der Commercie Compagnie te Middelburg voor rederij Karthaus & Hazelever027.

 

Bouma025 vermeldt H.K.Hillers als gezagvoerder gedurende:

*    1837 t/m 1838 van de brik “Verwachting” ex Goede Verwachting, gebouw in 1800, bouwlocatie niet vermeld, 240 ton o..m. , varend voor J.& T.Marselis te Amsterdam. Het schip was in 1838 getuigd als bark en werd in dat jaar verkocht aan Harms & Zn te Amsterdam;

*    1840 t/m 1848 van het 3/mschip “Erfprinses Sophie”, gebouwd in 1840 te Middelburg, 750 ton o.m., varend voor Karthaus Hasenclever & Co te Amsterdam. Het schip voer in 1848 voor Wm. Ruys te Rotterdam en was herdoopt in “Jacoba Helena”.

 

Overige bijzonderheden

"De Drie Gebroeders" op de rede van Paramaribo057:

19 september 1837     "... heden vertrok hier Captijn Hillers met de brik de Verwachting naar Amsterdam".

Monsterrol dd 18 februari 1837 van de brik "De Verwagting" onder gezag van Henrik Klasen Hillers en met 10 manschappen. Bestemming Baltimore en Suriname. Boekhouder niet vermeld011.

 

Gens Nostra  60(6);2005, p.338:

Bij een portret van Johannes Ferdiand Josephus Karthuis staat vermeld: “J.F.J.Karthuis arriveerde in 1844 met het fregat “Erfprinses Sophie” te Batavia.”

 

In een adres dd 12 december 1855 aan de Tweede Kamer der Staten Generaal drongen 58 gezagvoerders aan op de invoering van een Tuchtwet. Zij meldden dat de uitvoering van hun beroep dagelijks meer en meer werd belemmerd door de onmogelijkheid om aan boord der schepen behoorlijke orde en tucht te bewaren. Een van de ondertekenaars was H.K.Hillers, oud-gezagvoerder.104