Inloggen
Gezagvoerder

ADDENS, WILLEM

Naam: ADDENS, WILLEM
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 1
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ADRIANUS JOHANNES 1857 Schooner Sailing Vessel 15920 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Willem werd geboren te Scheemda op 26 september 1826 als zoon van de koopman Adde Nannes Addens en Fennechien Hindricus Smit. Hij was de jongere broer van de kapitein en collegelid Hinderikus Smit Addens.

Wiilem trouwde te Oude Pekela als schipper op 28 oktober 1863 met Hinderika Elisabeth Wessels, geboren te Delfzijl  op 24 augustus 1838 als dochter van de schuitvoerder Wessel Pieters Wessels en Fermina Piebes.

Het schip van Willem is gezonken in november 1867 na een aanvaring en de kapitein en zijn vrouw zijn daarbij omgekomen.

Provinciale Groninger Courant 05 maart 1868114

Groningen, 4 maart. Volgens rapport van de lichtmatroos Roelf Bakker, uit Stanley Harbour (Falklands eilanden) d.d. 19 november, te Emden ontvangen, was het schip JEANNETTE ROULINE, kapt. Addens (opm: schoener, kapt. W. Addens), van Buenos Ayres met wol naar Antwerpen bestemd, op circa 05º ZB door het Engelse barkschip HUASCO overzeild, met dat gevolg, dat eerstgenoemd schip onmiddellijk zonk. Slechts 2 man der equipage redden hun leven op de kiel der boot, die later door de HUASCO opgenomen werden, waaronder de berichtgever, een zekere Otto Brandt.

Omgekomen zijn de kapitein, zijn vrouw en hun zoontje, stuurman J. van Doling, uit Enkhuizen, de tweede stuurman J. van Dorp, uit Vlaardingen, de matroos K. Dijkhuis, uit Pekela, en de kok B. Mertens, uit Bremerhaven.

 

De Burgerlijke Stand gegevens uit de provincie Groningen verrmeld Willem Addens als schipper in 1863, 1865 en 1866.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

W.Addens was effectief lid van  het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 23  in de periode 1865 t/m 1867.112

 

Opmerkingen in verband met lidmaatschap Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt W.Addens als gezagvoerder gedurende:

*    1854 t/m 1857 van de schoenerkof “Petronella” ex Zwijger, gebouwd in 1847 te Veendam, 108 ton o.m., varend voor J.Vroege te Middelburg. Het schip strandde op 15 april 1859 ter hoogte van Kijkduin. De bemanning werd gered door de schipper van de reddingsvlet Klaas Duit

*    1858 t/m 1859 van hetzelfde schip maar nu varend voor J.Blomker te Rotterdam. het schip is in 1859 gestrand bij Huisduinen, op weg van Benicarlo naar Amsterdam, geladen met wijn;

*    1860 t/m 1864 op de schoenerbrik “Adrianus Johannes” ex Constantin, gebouwd in 1857 te Wiborg, 208 ton o.m., varend voor J.Blomker te Rotterdam. Het schip werd afgekeurd in averij te Pernambuco;

*    1866 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Jantina Roelina”, gebouwd in 1861, bouwlocatie niet vermeld, 162 ton o.m., varend voor C.M.Nap te Groningen. Het schip werd in 1867 overzeild en verkocht;

*    1866 t/m 1867 van de 2-mastschoener “Jeanette Rouline”, gebouwd in 1861 te Hoogezand, 162 ton o.m., varend voor C.M.Nap te Groningen. In 1867 gezonken na een aanvaring.

Welke van de twee vorige opgaven is juist?

Bericht Marhisdata 26 juni 2011

Bert (Kruidhof) heeft een lijst samengesteld van roepletters uit de officiële Ned lijst van de Ned. koopvaardij. Daarin komt de Jantina Roelina niet voor, maar wel JEANETTE ROULINE, een schoener van 162 netto tonnen, roepletters PFLM en in 1873 no more listed.

In onze lijst met eerste zeebrieven (dus eerste naam onder NL vlag) komt de JEANETTE ROULINE ook voor, gebouwd in 1861 in het binnenland. Nadere informatie geeft dit overzicht niet.

Ger Mulder

 

De collectie monsterrollen op het Noordelijk Scheepvaartmuseum te Groningen vermeldt:

29 januari 1847, schip “Hollands Trouw”, kapitein Harm Leenderts Kok uit Oude Pekela, matroos Willem Addens uit Stadskanaal.

04 september 1849, kof “Jonge Doornbos”, schipper Hinderikus Smit Addens, stuurman Willem Addens, 23 jaar uit Stadskanaal.

27 mei 1851, galjoot “Annegina”, schipper Ime Luitjes van Sluis, stuurman Willem Addens, 24 jaar uit Stadskanaal.

08 augustus 1851, schoenergaljoot “Henderika”, schipper Hindrik Fredrik George Keiser, stuurman Willem Addens, 23 jaar uit Stadskanaal.

 

Overige bijzonderheden

Strandingen Marsdiep094. In biografie van Klaas Duit (1820-1891)””.

“Met een tussenpoos van een paar dagen strandden er twee schepen. Eerst het Nederlandsche kofschip “Petronella” (kapt. W.Addens) geladen met vaten wijn. Het schip was op weg van Benicarlo (Spanje) naar Amsterdan op 15 april 1859 ’s middags om 5 uur bij noordwester storm ter hoogte van Kijkduin aan de grond geraakt.” … “De (reddings)vlet met negen personen beladen – en vol water – bereikt tamelijk spoedig het strand. Maar nu wekt Duit de anderen op om een tweede poging te doen en hij rust niet voordat ze andermaal roeiend en zwemmend ook de laatste man, uitgeput en half dood aan wal brengen.”

 

NRC 10 maart 1856114

Gibraltar, 27 februari. Het Nederlandse schip (opm: kof) PETRONELLA, kapt. W. Addens, van Rotterdam naar Syra (opm: Ermoepolis, Siros eiland), is hier de 22e dezer lek en met verlies van zeilen binnengelopen. Het moet lossen om te repareren.

 

NRC 18 maart 1856114

Gibraltar, 5 maart. Het Nederlandse kofschip PETRONELLA, kapt. W. Addens, van Rotterdam naar Syra, hetwelk de 22e februari alhier lek binnenliep, moet de gehele lading lossen om te repareren.

 

NRC 19 december 1857114

Cork, 14 december. Het te Rotterdam te huis behorende kofschip PETRONELLA, kapt. W. Addens, dat de 6e dezer van Ibrail te Queenstown arriveerde, heeft de 21e september op de baar van Sulina aan de grond gezeten en enige schade bekomen. Bij kaap Clear ondervond het schip stormweder en bekwam daarin een lek. De lading is gelost om de nodige reparatie te bewerkstelligen.

 

NRC 20 december 1857114

Cork, 16 december. Het Nederlandse schip PETRONELLA, kapt. Addens – zie ons nommer van gisteren – is heden in het dok gehaald om te repareren.

 

NRC 17 april 1859114

Nieuwediep,15 april. Een hevige N.W. wind verhief zich eensklaps hedenmiddag, zodat men terecht voor zeerampen beducht was. Het duurde dan ook niet lang of men vernam, dat een Nederlandse kof was gestrand; dezelve bleek later te zijn de te Rotterdam te huis behorende kof PETRONELLA, kapt. W. Addens, met een lading wijn van Benicarlo naar Amsterdam bestemd. De equipage werd gered. Het schip zit bij Maarsduinen en men zal trachten zoveel mogelijk van schip en lading te bergen.

 

NRC 20 april 1859114

Nieuwediep, 18 april. Van het bij Kijkduin gestrande schip PETRONELLA, kapt. Addens, van Benicarlo naar Amsterdam, zijn reeds 180 vaten wijn geborgen.

 

NRC 21 april 1859114

Amsterdam, 20 april. Van het bij Kijkduin gestrande schip PETRONELLA, kapt. Addens, van Benicarlo naar Amsterdam, was de 19e april het grootste gedeelte der lading geborgen.

 

NRC 22 april 1859114

Nieuwe Diep, 20 april. Het wrak van het bij Kijkduin gestrande, te Rotterdam te huis behorende, schoenerschip PETRONELLA, kapt. Addens, van Benicarlo naar Amsterdam bestemd, is aan het strand verkocht en heeft opgebracht NLG 120. Hetgeen van de inventaris is geborgen, zal in de volgende week mede publiek worden verkocht. Van de lading wijn is ruim 47 last geborgen en naar Den Helder getransporteerd.

 

NRC 17 september 1860114

Vlissingen, 15 september. Het schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, gisteren naar Fernambucq vertrokken, is heden met gebroken fokkera uit zee teruggekomen.

 

NRC 06 april 1862114

Lissabon, 3 april. Het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Cardiff naar Rio Janeiro, is hier lek binnengelopen.

 

NRC 27 mei 1863114

Scilly, 25 mei. Door het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Brazilië naar Antwerpen, werd hier heden geland de bemanning van het op de 22e dezer gezonken Engelse schip SCOTIA.

 

NRC 17 augustus 1864114

Fernambucq, 27 juni. Het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. Addens, van Rio Plata naar Rotterdam, is hier lek binnengelopen.

 

NRC 01 september 1864114

Liverpool, 30 augustus. Het Nederlandse schip ADRIANUS JOHANNES, kapt. W. Addens, van Rio-Plata naar Rotterdam, dat lek te Fernambucq binnenliep, is aldaar afgekeurd en de lading is in een ander schip naar Liverpool overgescheept.

 

Provinciale Groninger Courant 12 december 1865114

Amsterdam, 9 december. Het Nederlandse schip (opm: schoener) JEANETTE ROULINE, kapt. W. Addens, van Lissabon naar Bahia, is volgens telegrafisch bericht de 2e dezer zwaar lek en met verstopte pompen te Cadiz binnengelopen.

 

Provinciale Groninger Courant 05 maart 1868114

Groningen, 4 maart. Volgens rapport van de lichtmatroos Roelf Bakker, uit Stanley Harbour (Falklands eilanden) d.d. 19 november, te Emden ontvangen, was het schip JEANNETTE ROULINE, kapt. Addens (opm: schoener, kapt. W. Addens), van Buenos Ayres met wol naar Antwerpen bestemd, op circa 05º ZB door het Engelse barkschip HUASCO overzeild, met dat gevolg, dat eerstgenoemd schip onmiddellijk zonk. Slechts 2 man der equipage redden hun leven op de kiel der boot, die later door de HUASCO opgenomen werden, waaronder de berichtgever, een zekere Otto Brandt.

Omgekomen zijn de kapitein, zijn vrouw en hun zoontje, stuurman J. van Doling, uit Enkhuizen, de tweede stuurman J. van Dorp, uit Vlaardingen, de matroos K. Dijkhuis, uit Pekela, en de kok B. Mertens, uit Bremerhaven.