Inloggen
Gezagvoerder

Schuur, Eiso

Naam: Schuur, Eiso
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 3
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
ALBERDINA 1882 Tjalk Sailing Vessel 147 Bekijk schip
ALBERDINA 1897 Kofftjalk Sailing Vessel 7753 Bekijk schip
ALBERDINA 1898 Kofftjalk Sailing Vessel 151 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Eiso Schuur werd geboren te Groningen op 14 november 1849 als zoon van schipper Hindrik Hindriks Schuur en Geesje Eises Pronk.

Hij trouwde te Groningen op 05 mei 1881 als schipper met Albertje Paap, geboren te Beneden Verlaat, gem.Veendam op 24 oktober 1854 als dochter van de zeeman, later schipper Jan Jans Paap en Grietje Everts Zoutman. Albertje overleed op 02 december 1922 te Groningen, 68 jaar.

Eiso Schuur overleed op 10 september 1934 te Groningen, 84 jaar, weduwnaar

Burgerlijke Stand gegevens vermelden Eiso Schuur als schipper/scheepskapitein in 1881, 1882, 1887, 1890, 1893, 1896, 1908, zonder beroep in 1912, 1929.

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

E.H.Schuur was effectief lid van het Groninger zeemanscollege “de Groninger eendracht” met vlagnummer 20 in de periode 1905 t/m 1912.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

Geen

 

De schepen van de kapitein

Bouma025 vermeldt E.Schuur als gezagvoerder gedurende:

  • * 1884 t/m 1897 op de tjalk “Alberdina”, gebouwd in 1882, plaats niet genoemd, 65 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip werd in 1897 verkocht naar Papenburg;
  • * 1898 van de koftjalk “Alberdina”, gebouwd in 1897, plaats niet vermeld, 89 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip is in 1898 bij Pillau gezonken;
  • * 1899 t/m 1915 van de stalen tjalk “Alberdina”, gebouwd in 1898 te Martenshoek, 96 ton n.m., varend als kapitein/eigenaar vanuit Groningen. Het schip kwam in 1916 onder commando van kapitein H.Schuur, geen reder genoemd.

 

 

Overige bijzonderheden

In 1897 verkocht E.Schuur zijn in 1882 gebouwde tjalk “Alberdina” van 65 BRT aan een Duitse reeder in Papenburg. Hij nam in hetzelfde jaar zijn nieuwe koftjalk “Alberdina” van 89 BRT in de vaart. Al in 1898 verspeelde hij dat schip bij Pillau. Op 14 oktober 1898 registreerde hij wederom een “Alberdina”, 100,64 BRT/95,67 NRT. Van 1898 was E.Schuur te Groningen eigenaar, terwijl van 1898-1902 hijzelf en van 1903-1913 Hendrik Schuur de kapiteins waren. In 1913 verkocht hij E.Schuur het schip voor f 7000,- aan H.Schuur. Deze laatste bleef tot 1916 eigenaar/kapitein, maar verkocht het in 1916 voor f 11.750,- aan kapitein/eigenaar G.P.de Vries. Het schip werd in 1917 door een Duitse onderzeeer ter hoogte van Scheveningen tot zinken gebracht, nadat de bemanning in de gelegenheid was gesteld het schip te verlaten. 097-070 en 154.

De gegevens kloppen niet met die uit Bouma. Deze gegevens van Mast lijken mij meer betrouwbaar.