Inloggen
Gezagvoerder

Sandberg, Eric Robert

Naam: Sandberg, Eric Robert
Schepen waarop deze gezagvoerder heeft gevaren

Aantal gevonden schepen: 2
Naam Bouwjaar Type Voortstuwing Ship id
WHAMPOA 1848 Bark Sailing Vessel 14038 Bekijk schip
ADRIANA 1860 Bark Sailing Vessel 16494 Bekijk schip

Overige informatie van deze gezagvoerder:

Familiegegevens en opleiding

Eric Robert Sandberg werd geboren op 26 november 1834 te Stockholm als zoon van Eric Sandberg en Maria Hendrika Landholm.

Hij bleef ongehuwd.

Hij overleed op 27 mei 1879 ’s morgens om 6 uur aan boord van zijn schip “Adriana”, liggende in de Kalkhaven te Dordrecht.

Hij werd met nr. 426 per 28 december 1858 lid van de Dordtse vrijmetselaarsloge “La Flamboyante”.064

 

Lidmaatschap zeemanscollege(s)

Eric Sandberg wonend te Dordrecht werd met vlagnummer 26 lid van het Dordtse zeemanscollege “Tot Nut van Handel en Zeevaart” in de periode 11 oktober 1860 t/m zijn overlijden op 27 mei 1879. Ten tijde van de inschrijving was hij gezagvoerder van de schoener “Triton” net als boekhouder A.Sandberg. 64a

 

E.R.Sandberg was effectief lid van het zeemanscollege “De Trouw” te Oude Pekela met vlagnummer 75 in de periode 1871 t/m 1874.112.

 

Opmerkingen in verband met Zeemanscollege(s)

In het kasboek van het Dordtse College dd 18 augustus 1879 staat de de boeking van de uitkering aan Z.Sandberg Az, executeur van de nalatenschap van kapitein Eric Robert Sandberg van de regelementair toegestane f 200,-.064b

De schepen van de kapitein

In Ledenlijsten de Dortse zeemansalmanak (Stadsarchief Dordrecht, inv. 93, nrs 16-33) staat E.R.Sandberg als gezagvoerder064a:

  • * 1861 schoener “Triton”              boekhouder A.Sandberg te Dordrecht
  • * 1874 fregat “Adriana” boekhouder A.Sandberg * J. van Herwaarden te Dordrecht.

 

Bouma025 vermeldt E.R.Sandberg als gezagvoerder gedurende:

  • * 1861 t/m 1868 op de 2/mschoener “Triton”, ex Arnoldina Catharina, gebouwd in 1850 te Pillau, 159 ton o.m., varend voor A.Sandberg te Dordrecht;
  • * 1869 op de bark “Whampoa”, gebouwd in 1848 te Slikkerveer, 462 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J.van Herwaarden te Dordrecht;
  • * 1870 t/m 1880 op het 3/m schip “Adriana” ex L.R.C., gebouwd in 1860 te Archangel, 767 ton o.m., varend voor A.Sandberg & J.van Herwaarden te Dordrecht. Het schip werd in 1880 verkocht en vermoedelijk gesloopt.

 

In de overlijdensaangifte van kapitein Evert Groeneveld Cadee (BS-aangifte 11 februari 1859) staat een passage uit het Journaal van de bark “Vereniging” waaruit blijkt dat na het overlijden van deze kapitein de 1ste stuurman Eric Robert Sandberg het commando overnam en het schip van 47o28’NB/34o12’WL naar Nederland voer.064.

 

Overige bijzonderheden

Ontleend aan van Blokland-Visser064:

MRD = monsterrol in het Gemeentearchief van Dordrecht

Op 03 september 1855 (MRD 1707) was Eric Robert Sandberg 3e stuurman op de bark “Johanna Wilhelmina” onder kapitein H. de Groot en vertrok naar New Castle.

Per 24 oktober 1858 nam hij als 1e stuurman het gezag op de bark “Vereenifing”over van de overleden gezagvoerder Evert Groeneveld Cadee aan boord van de bark “Vereniging”, die op 24 oktober 1858 op weg naar Java was overleden.

Op 26 oktober 1860 (MRD 1924) was hij gezagvoerder op de schoener “Triton” en vertrok naar Barcelona.

Op 15 juli 1868 (MRD 2323) was hij gezagvoerder van de bark “Whampoa” en vertrok naar Sundsval.

Op 09 oktober 1869 (MRD 2397) was hij kapitein op het fregat “Adriana” en vertrok met 18 man naar West-Indië.064

 

Nadere bijzonderheden

NRC 16 januari 1862114

Falmouth, 14 januari. Het Nederlandse schip (opm: 2-mastschoener) TRITON, kapt. E.R. Sandberg, van Newcastle naar Barcelona, is hier met verlies van grote boom binnengelopen.

 

Dordtsche Courant 09 april 1864114

Zeetijdingen. Voor Dordrecht ….

Vertrokken: HERTHA, kapt. Warnaar, naar Havana; BROTHERS SUCCESS, kapt. Hobart, naar Rochester: NORFOLK, naar Harwich; RAVEN, kapt. Hutchinson, naar Montreal; CAROLINA, kapt. Johansen, en TRITON, kapt. Sandberg, beiden naar Newcastle; HENDRIK JAN VAN NASSAU, kapt. Roelfsema ; EENDRAGT, kapt. De Boer, en CONCORDIA, kapt. De Groot, allen op avontuur. ….

 

NRC 01 april 1866114

Schepen in lading te Rotterdam…..

…..- Naar Boston. De Nederlandse schoener TRITON, kapt. Sandberg.

Adres: Wambersie & Zoon……

 

NRC 01 januari 1870114

Newport, 29 december. De WHAMPOA, kapt. Sandberg, komende van Bristol, hier aangekomen, is de 15e dezer in het Bristol Kanaal van zijn ankers geslagen en op strand gedreven, doch de volgende dag weder afgebracht met behulp van een stoomboot. Het roer is gebroken en de koperen huid beschadigd

 

NRC 10 februari 1870114

Falmouth, 6 februari. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Newport naar Martinique, is met verlies van grote en barksteng alhier binnengelopen. Het schip is lek.

 

NRC 31 mei 1872114

Amsterdam, 29 mei. Volgens telegrafisch bericht van kapt. Sandberg is het fregatschip ADRIANA, van Dordrecht te Quebec aangekomen met verlies van grote en kruismast, zijnde 14 mei in aanzeiling geweest met het Noorse schip DYGDEN : terwijl het ook schade heeft bekomen aan koper en steven door het ijs.

 

Provinciale Groninger Courant 11 augustus 1872114

Amsterdam, 9 juni. Het schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Dordrecht te Quebec met schade door ijsgang aangekomen, was op 4 mei in aanzeiling geweest met het schip BYGDIN, kapitein Scheen, van Havre.

 

NRC 03 oktober 1872114

Christiansund, 29 september. Het Nederlandse schip ADRIANA, kapt. Sandberg, van Londen naar Sundsvall, is met verlies van steng, zeilen en boten alhier binnengelopen.

 

NRC 13 juni 1879114

Advertentie. Uit de hand te koop het gekoperd en kopervast Nederlands barkschip ADRIANA, laatst gevoerd door wijlen kapt. E.R. Sandberg, thans liggende te Nieuwediep. Hetzelve is gemeten 702 tonnen nieuwe meting, en bijzonder geschikt voor de houtvaart. Staat ledig en laadt circa 340 Petersburg standaard gezaagd hout of 295 tult balken, bij een diepgang van ongeveer 16½ voet. Reflectanten vervoegen zich bij de reders A. Sandberg en J. van Herwaarden te Dordrecht. (opm: mogelijk naar Duitsland verkocht)

a