Inloggen

Zoals vele stichtingen is ook MARHISDATA afhankelijk van mensen die zich belangeloos willen inzetten om haar doelen te realiseren. We hopen dan ook dat er onder de bezoekers van onze website mensen zijn die een steentje willen bijdragen. Affiniteit met de scheepvaart en historie is meegenomen maar absoluut geen voorwaarde om te helpen en activiteiten te verrichten. Het geeft iedereen de gelegenheid meer te weten te komen over de maritieme geschiedenis van Nederlanden die van de koopvaardij in het bijzonder. Denk hierbij niet alleen aan de schepen maar ook de mensen en bedrijven die hierbij betrokken waren.

Heeft u een voorkeur voor bepaalde deelgebieden zoals vaargebied (kustvaart, grote vaart etc..), type schepen (zeilschepen- barken, koffen - of stoomschepen etc..) , bepaalde plaatsen (Rotterdam, Groningen etc..), specifieke rederijen etc.. dan is dit zeker geen probleem.   

Naast archiefonderzoek ter plekke doen we veel activiteiten die vanuit huis kunnen worden uitgevoerd. De activiteiten variëren van klussen van eenmalige aard met een tijdelijk karakter tot die van langduriger aard zoals het uitzoeken van de geschiedenis van schepen dat tot de doelstelling van de stichting behoort. Voor alles geldt dat u zelf bepaald wanneer en voor hoelang u iets wilt doen.

 

Hieronder volgt (als voorbeeld) een opsomming van een aantal activiteiten die momenteel lopen of op de plank liggen om opgepakt te worden:

Bijwerken gegevens moderne scheepvaart

Het bijhouden in de database van mutaties met betrekking tot schepen die heden ten dage nog rondvaren en varen of gevaren hebben onder Nederlandse vlag of voormalige gebieden van het Koninkrijk.

Foto’s en afbeeldingen (aanleveren, selecteren, bewerken en laden)

Een belangrijk element zijn foto’s en afbeeldingen (schilderijen, litho’s) van schepen. Uitgangspunt is om voor alle koopvaardijschepen (unieke) foto’s en afbeeldingen in de database op te nemen om aan de bezoekers te kunnen tonen met inachtneming van copyright. Daartoe krijgt MARHISDATA van instanties en particulieren collecties ter beschikking om daaruit de meest bijzondere foto’s te selecteren en toe te voegen aan de database door negatieven of hardcopy foto’s te selecteren, te scannen en te laden bij het betreffende schip.

Monsterrollen Amsterdam

Het indexeren van de monsterrollen Amsterdam over de periode 1813 – 1838. Hiervan zijn al diverse  uitgewerkt maar we zoeken hier nog assistentie. Ook als u een aantal inventarisnummers zou willen doen dan zijn we alweer geholpen. Van de monsterrol nemen we in excel een aantal gegevens over zoals o.a. datum, naam schip , kapitein, boekhouder en waar de reis naartoe ging alsook de permalink van het eerste blad zodat de bezoeker straks vanaf de website naar de monsterrol kan doorklikken. De namen van de bemanning nemen we niet over.

Klik hier om de monsterrollen te bekijken

Groninger Archieven Notarissen Ommelanden (1813-1868)

Groningen is een zeer belangrijk gebied als het gaat om de kustvaart en met name de bouw en rederij van de kleinere schepen zoals o.a. koffen en tjalken. De notaris archieven van Groningen Ommelanden (niet Stad Groningen) die zich bevinden in het Groninger Archief zijn gedigitaliseerd. Elke notaris hield een register (repertoire) bij met de notarisakten die hij in een jaar opmaakte. Deze repertoires moeten worden bekeken op de aanwezigheid van akten die betrekking hebben op de bouw en koop- verkoop van schepen en de summiere gegevens genoteerd voor verdere verwerking.

Toevoegen foto’s bij kroniekberichten

Voor schepen die in de 19e eeuw werden verkocht werd vaak een advertentie in de krant geplaatst. Hiervan staan 300 berichten op foto. Deze moeten worden toegevoegd bij het krantenbericht dat terug te vinden is in onze kronieken.

Zeebrieven Noord Hollands Archief Haarlem

Alle registers met betrekking tot het aanvragen van zeebrieven voor de stad Amsterdam over de periode 18138-1860 die zich bevinden in het provinciaal archief van Haarlem, zijn door MARHISDATA uitgewerkt en opgenomen in de database. Net zoals voor de akten die zich bevinden in het Stadsarchief Amsterdam willen we een link toevoegen naar het origineel. We zoeken iemand die aan de hand van een excel lijst deze link wil toevoegen.

Rederijgeschiedenissen

De database geeft de mogelijkheid om ook de geschiedenis van een rederij te registreren en toe te voegen. Graag zouden we personen hebben die zich toeleggen op het verrijken van onze database met de geschiedenis, hoe summier dan ook, van rederijen of reders.  

Foto’s omzetten in PDF

Er zijn dossiers per schip op foto gezet. Daze foto’s moeten worden bijgesneden met een eenvoudig programma van windows en daarna per schip in een pdf worden omgezet. Hiervoor is geen uitgebreide kennis nodig van computers.

Alle bovenstaande activiteiten kunnen vanuit huis worden uitgevoerd.

 

Archiefonderzoek

Op diverse plekken in het land bevinden zich archieven, waaronder het nationaal archief, waar in “archieven van rechtbanken of notarissen” zich bijlbrieven of aan en verkoopakten bevinden. Het is leuk en interessant om eens een archief te bezoeken en ook ter plekke archiefonderzoek te doen. Wij zoeken zeker nog mensen die in plaatsen zoals o.a. Zaandam, Dordrecht, Zierikzee, Schiedam, Leeuwarden nog onderzoek willen doen. 

 

Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan dit unieke project om meer dan 200 jaar Nederlandse koopvaardijvloot op een centrale plek inzichtelijk te maken neem dan gerust vrijblijvend contact op middels het contactformulier.