Inloggen
BINNENDYK - ID 981

In dienst
Onder Nederlandse Vlag tussen:0000-00-00 / 0000-00-00

Identification Data

Bouwjaar: 1921
Nat. Official Number: 13911 ROTT 1921
Categorie: Cargo vessel
Voorstuwing: Steamship
Type: General Cargo
Type Dek: Shelterdeck closed
Material Hull: Steel
Dekken: 3
Construction Data

Scheepsbouwer: N.V. Industrieële Maatschappij 'De Noord', Alblasserdam, Zuid-Holland, Netherlands
Werfnummer: 131
Launch Date: 1921-06-30
Delivery Date: 1921-12-18
Technical Data

Engine Manufacturer: Harland & Wolff Ltd, Belfast, Great Britain
Motor Type: Steam, Turbine
Power: 3000
Power Unit: BHP (APK, RPK)
Eng. additional info: Brown-Curtis Stoomturbine
Speed in knots: 12
 
Gross Tonnage: 6873.00 Gross tonnage
Net Tonnage: 4240.00 Net tonnage
Deadweight: 9782.00 tons deadweight (1016 kg)
Grain: 527000 Cubic Feet
Bale: 478000 Cubic Feet
 
Length 1: 400.20 Feet (British) Registered
Beam: 54.30 Feet (British) Registered
Depth: 36.60 Feet (British) Registered
 
Passengers:
1st 2nd 3rd Steerage Deck Total
7 0 0 0 0 7
Ship History Data

Date/Name Ship 1921-12-00 BINNENDYK
Manager: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Eigenaar: N.V. Nederlandsch-Amerikaansche Stoomvaart Maatschappij 'Holland-Amerika Lijn', Rotterdam, Zuid-Holland, Netherlands
Shareholder:
Homeport / Flag: Rotterdam / Netherlands
Callsign: NHBK
Additional info: In 1934 call sign: PDBB

Ship Events Data

1921-00-00: Op 19 september 1921 opgeleverd door bouwwerf, 1 oktober 1921 naar Harland & Wolff Ltd., Belfast gesleept voor inbouw van turbine. 24 december 1921 aanvang eerste reis
1927-01-19: Op 19.01.1927 liggende te Rotterdam van een nieuw brandmerk voorzien: 478 Z ROTT 1926
1929-12-18: NRC 181229
Rotterdam, 18 december. Het stoomschip BINNENDYK is gistermorgen van Philadelphia naar Rotterdam vertrokken. Aan boord van dit schip heeft te Philadelphia, gelijk wij gemeld hebben, een zware brand gewoed. De BINNENDYK zal te Rotterdam afdoende repareren. (Zie ochtendblad 18 dec.)
1939-10-07: Final Fate:
Het vrachtschip sts. 'BINNENDYK' (1921) van de Holland-Amerika Lijn (HAL), op weg van New York naar Rotterdam met een lading stukgoed, onder kapitein W.P.J. Moree, varende onder neutrale Nederlandse vlag, loopt 2½ mijl ten zuidoosten van het lichtschip 'Shambles', circa 20 mijl ten zuidoosten van Weymouth op een magnetische mijn, gelegd door de Duitse onderzeeboot 'U 26'. De 'Binnendijk' zinkt de volgende dag. Alle 41 opvarenden kunnen worden gered door een patrouilleboot van het Britse contrabandeonderzoek en in Weymouth aan land worden gebracht.


Gezagvoerders

Datum vanaf: 1939
Kapitein: Moree,W.P.J.
Overige informatie: 0

Afbeeldingen


Omschrijving:
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: s.s. BINNENDYK zoals op de voorsteven staat vermeld in tegenstelling tot de vermelding BINNENDIJK-HOLLAND op de scheepszijden.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: s.s. BINNENDYK zoals op de voorsteven staat vermeld in tegenstelling tot de vermelding BINNENDIJK-HOLLAND op de scheepszijden.
Gemaakt door: Unknown

Omschrijving: 'Binnendyk' 1921
Gemaakt door: World Ship Photo Library
Algemene informatie

 

RN 270139
Antwerpen, 26 januari. Het Nederlandse stoomschip BINNENDYK rapporteert, dat het op de laatste reis slecht weer doorstaan heeft, waardoor een reddingboot vernield en een andere zwaar beschadigd werd. Ook aan de luchtkokers op het dek werd schade aangericht. (De BINNENDYK van New Orleans naar Rotterdam is 24 dezer te Antwerpen aangekomen – Red.)

NNO 011139
Hoe de BINNENDYK verging - Onderzoek voor de Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft gisteren behandeld het vergaan van het s.s. BINNENDYK van de Holland-Amerika Lijn, dat ongeveer drie weken geleden ter hoogte van de Shambles Lights ten onder ging. De gezagvoerder van het schip, kapitein W.P.J. Moree, verklaarde dat 's avonds om tien uur een ontploffing werd gehoord, waarna het schip begon te zinken. Tijdens het zinken volgde de ene explosie op de andere; de radio werd stukgeslagen. Gelukkig merkte een Engels marinevaartuig, de VICTORIA, de vuurpijlen welke werden afgestoken op, en nam de bemanning over. Op een vraag van de voorzitter of hij de oorzaak van de ramp heeft kunnen vaststellen antwoordde de kapitein ontkennend. Het merkwaardige was, dat eerst enige uren na de eerste ontploffing, die door een mijn veroorzaakt kan zijn, de explosies opnieuw begonnen. Zij volgden elkaar steeds sneller op, totdat het schip van voor tot achter in vlammen was gehuld. De kapitein deelde verder nog mede, dat kort voor de BINNENDYK een Belgisch schip langs dezelfde route naar Weymouth was gevaren. De kapitein van deze boot had niets bijzonders opgemerkt. De Engelse marineautoriteiten hadden getuige later nog verteld, dat ter plaatse geen mijnenveld was gelegd. De kapitein was er van overtuigd, dat de ramp is veroorzaakt door een ontploffing buiten het schip en dus niet door een explosie in een van de ruimen. De inspecteur-generaal, de heer P.S. van 't Haaff, kon niet aannemen, dat de BINNENDYK het slachtoffer is geworden van een torpedo-aanval. Aangenomen moet worden, dat het schip op een diepliggende mijn is gelopen. De raad zal later uitspraak doen.

NNO 201139
De ramp van de BINNENDYK. Uitspraak van de Raad voor de Scheepvaart.
De Raad voor de Scheepvaart te Amsterdam heeft uitspraak gedaan inzake het s.s. BINNENDYK, dat op 7 oktober 1939 onder de zuidkust van Engeland, nabij het lichtschip „Shambles" door een ontploffing werd getroffen. De Raad is van oordeel, dat hier met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet worden aangenomen, dat de eerste ontploffing is veroorzaakt door een mijn. Dat het gebied bezuiden het lichtschip „Shambles" gevaarlijk was wegens aanwezigheid van mijnen, was, gelijk de gezagvoerder werd medegedeeld, de Engelse autoriteiten onbekend. Later is nog binnen gekomen een bericht, afkomstig van de Engelse marineattaché in Nederland, dat het schip is gezonken op een plaats, die ten tijde van de ramp aan de Engelse autoriteiten niet als gevaarlijk bekend was.
Wat betreft de maatregelen na de ontploffing getroffen, deze moeten ten zeerste geroemd worden. De kapitein en de officieren hebben alles gedaan wat mogelijk was om het schip te behouden. Het machinekamerpersoneel, onder leiding van den hoofdmachinist heeft zich zeer onderscheiden en al het mogelijke gedaan om het schip te behouden.